Publicidad
Pla obertura escoles zer la parellada
Pla obertura escoles zer la parellada
Pla obertura escoles zer la parellada
Pla obertura escoles zer la parellada
Publicidad
Pla obertura escoles zer la parellada
Pla obertura escoles zer la parellada
Pla obertura escoles zer la parellada
Pla obertura escoles zer la parellada
Pla obertura escoles zer la parellada
Publicidad
Pla obertura escoles zer la parellada
Pla obertura escoles zer la parellada
Pla obertura escoles zer la parellada
Pla obertura escoles zer la parellada
Próximo SlideShare
Pga pont 20/21Pga pont 20/21
Cargando en ... 3
1 de 13
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Pla obertura escoles zer la parellada

 1. PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS ZER LA PARELLADA MARC DE PARTIDA_____________________________________________________________________ Des que el PROCICAT, a proposta del Govern de la Generalitat i amb l’acord del Departament, va ordenar el passat 12 de març el tancament immediat de tots els centres del sistema educatiu, s’han succeït diverses decisions executives del Govern de l’Estat i del Govern de la Generalitat, avalades quan ha calgut per les respectives cambres legislatives, que són d’obligat compliment per a qualsevol pla de reobertura de centres en el final del curs 2019-2020 i d’organització dels centres i dels estudis en el curs 2020-2021. En aquest sentit són d’especial rellevància els reials decrets i les ordres del Govern de l’Estat referents a l’estat d’alarma (incloent-hi el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad) i els diversos acords del PROCICAT presos a petició del Govern de la Generalitat, fonamentalment en tot el que té a veure a les fases de desescalada i les possibilitats limitades de reversió del confinament i els seus efectes en els centres educatius. CURS 2019-2020 _______________________________________________________________________ En el moment de l’ordre de tancament dels centres el 12 de març, el Departament va especificar que s’interrompia l’activitat lectiva, però, com a conseqüència de l’extensió de l’estat d’alarma a partir del 14 d’abril, va donar orientacions i criteris de represa de l’activitat docent de manera telemàtica, a la qual ja ens vam adaptar fins i tot abans d’aquesta data. Amb les dificultats i incerteses de totes aquestes llargues setmanes de confinament social i tancament dels centres educatius, l’escola ha intentat mantenir la seva funció educativa i el servei a l’alumnat gràcies a la tasca formativa duta a terme pel claustre de mestres amb el suport inestimable de les famílies. Des del Departament d’Educació se’ns indica que en fase 2 de la desescalada com es troba el nostre territori, tot i el manteniment prioritari de l’atenció telemàtica, cal oferir la possibilitat d’una atenció personalitzada de forma presencial per a aquells alumnes que imprescindiblement ho necessitin, recordant, però, que en tota actuació s’hauran de garantir, d’una manera extremadament estricta, les condicions de salut i seguretat de l’alumnat i del personal docent i no docent, d’acord amb les exigències de l’autoritat sanitària i de l’atenció a la vulnerabilitat d’alumnat, professorat i altre personal.
 2. DIAGNOSI _______________________________________________________________________________________ EN EL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL A partir del dia 16 de març els alumnes de la llar van tenir indicacions i acompanyament de la seva educadora via telemàtica o telefònica per conèixer l’estat emocional dels infants. En data 23 de març es comencen les propostes educatives setmanals que es fan arribar a les famílies a través del grup de difusió o per correu electrònic. L’educadora fa un seguiment del retorn d’aquestes propostes i constantment està en contacte amb totes les famílies de la llar. EN EL SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA A educació infantil i primària a partir del dia 16 de març els alumnes van tenir indicacions i acompanyament dels seus mestres via telemàtica, a través de videoconferències o telefònicament per conèixer l’estat emocional dels infants. En data 23 de març es comencen les propostes educatives setmanals que es fan arribar a les famílies a través del grup de difusió o per correu electrònic. Els mestres en fan un seguiment del retorn d’aquestes propostes i activitats i constantment estan en contacte amb totes les famílies donant el suport necessari per anar avançant junts en aquesta situació. S’han fet ús de tots els mitjans disponibles: videoconferències, correus electrònics i trucades telefòniques per no prendre el contacte amb cap infant. L’EQUIP DOCENT L’equip de mestres de la ZER en tot moment ha estat en contacte per programar activitats conjuntes i propostes educatives tant a nivell de claustre de ZER com d’escola. També una de les finalitats de les reunions ha estat detectar aquells alumnes vulnerables socialment o amb problemes de connexió per anar seguint l’activitat educativa. S’han fet els esforços perquè cap alumne hagi quedat enrere. CONCRECIONS PLA D’OBERTURA ZER LA PARELLADA _____________________________________ ● El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny. ● El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. ● Les famílies que portin els infants a la llar, en el cas que la demanda superi la ràtio establerta de 4m2 per alumne i aula, es prioritzarà el retorn presencial dels fills/es
 3. de pares o mares els quals necessitin del recurs de l’escola com a mesura de conciliació de la vida laboral i familiar (màxim 5 alumnes). ● Es realitzarà acollida d’alumnes del segon cicle d’educació infantil (3-6), només quan els progenitors per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo. ● Les famílies dels infants d’ 1 a 6 anys de la llar i/o escola, en règim d’acollida per motius de conciliació, hauran de presentar una declaració responsable d’acord el model que es facilitarà. L’horari de la llar i Educació Infantil serà de 9h a 13h. ● Es farà suport lectiu i d’orientació, als alumnes que acaben etapa (6è). ● Els alumnes de 1r a 5è de primària, amb cita prèvia, podran sol.licitar com a mesura excepcional i no continuada, acompanyament tutorial i emocional. ● Es podrà realitzar atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell, quan es cregui necessari. Aquesta és una mesura de caràcter no continu, puntual i compatible amb l’atenció personalitzada. ETAPA EDUCATIVA Nombre màxim d’alumnes recomanat 1r. Cicle d’educació infantil (1-3 anys) 5 (sempre mantenint distància) 2n. Cicle d’educació infantil (3-6 anys) Educació primària (6-12 anys) 9-10 (sempre mantenint distància) ORGANITZACIÓ PRESENCIAL A LES ESCOLES DE LA ZER____________________________________ La ZER La Parellada programarà les següents accions educatives presencials, -sempre de caràcter voluntari- i amb les mesures de prevenció i higiene que es detallen més endavant. Aquesta atenció es concreta en la següent planificació. En base a la declaració responsable i les actuacions posteriors per part del Departament d’Educació, s’ha identificat el nombre de personal que podrà participar en les activitats presencials. Per tal de conèixer quins alumnes assistiran presencialment a les escoles de la ZER, s’ha fet una enquesta online i en alguns casos s’ha trucat directament a la família. ESCOLA MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA (FIGUEROLA DEL CAMP) LLAR Alumnes matriculats abans del 12 de març: 6 Alumnes que faran ús de l’acolliment: 3 Previsió professionals: - TEI Planificació actuació Trobada grup: retrobament amb companys/es i educadora. Acollida dels alumnes. Tutoria individual: seguiment i acompanyament
 4. emocional Horari 1 a 19 de juny Hora d’entrada; 09:00h Hora sortida: 13:00h Pati: 10h 15’a 11h Espai Els pares i mares deixaran els infants a l’entrada de l’escola, sense que hi entrin. En aquest punt es retornaran els infants un cop acabada l’acollida. El/la menor anirà acompanyat/da d’un sol adult que portarà mascareta i respectarà el distanciament social. Aula llar. 30 m2 INFANTIL Previsió alumnes atesos: 3 Alumnes matriculats al cicle: 11 Previsió professionals: - Tutor/a (dimarts, dimecres i divendres) - 1/3 de jornada (dilluns i dijous) Planificació actuació Trobada grup: retrobament amb companys/es i educadora. Acollida dels alumnes. Tutoria individual: seguiment i acompanyament emocional Horari 1 a 19 de juny Hora d’entrada; 09:00h Hora sortida: 13:00h Pati: 11h a 11h 30’ Espai Els pares i mares deixaran els infants a l’entrada de l’escola, sense que hi entrin. En aquest punt es retornaran els infants un cop acabada l’acollida. El/la menor anirà acompanyat/da d’un sol adult que portarà mascareta i respectarà el distanciament social. Aula infantil. 30 m2 CICLE INICIAL Previsió alumnes atesos: 5 Alumnes matriculats al cicle: 7 Previsió professionals: - Tutora Planificació actuació Trobada grup: retrobament amb companys/es i mestra referent. Tutoria individual: seguiment i acompanyament emocional Horari 1 a 19 de juny. Amb cita prèvia Dimarts i Dijous Hora d’entrada; 09:15h Hora sortida: 12:15h No es realizarà pati Espai Els pares i mares deixaran els infants a l’entrada de l’escola, sense que hi entrin. En aquest punt es retornaran els infants un cop acabada l’atenció. Aula Cicle Inicial. 30 m2
 5. El/la menor anirà acompanyat/da d’un sol adult que portarà mascareta i respectarà el distanciament social. CICLE MITJÀ Previsió alumnes atesos: 2 Alumnes matriculats al cicle: 7 Previsió professionals: - Tutora (dimarts, dimecres i divendres) Planificació actuació Trobada grup: retrobament amb companys/es i mestra referent Tutoria individual: seguiment i acompanyament emocional Horari 1 a 19 de juny. Amb cita prèvia Hora d’entrada; 9:30h Hora sortida: 12:30h No es realitzarà pati Espai Els pares i mares deixaran els infants a l’entrada de l’escola, sense que hi entrin. En aquest punt es retornaran els infants un cop acabada l’atenció. El/la menor anirà acompanyat/da d’un sol adult que portarà mascareta i respectarà el distanciament social. Aula Polivalent TV 10 m2 CICLE SUPERIOR Previsió alumnes atesos: 6 Alumnes matriculats al cicle: 8 Previsió professionals: - Tutora (dilluns, dimecres i divendres) Planificació actuació Trobada grup: retrobament amb companys/es i mestra referent Tutoria individual: seguiment i acompanyament emocional. Suport a la finalització d’etapa i acompanyament personalitzat del pas a secundària. Horari 1 a 19 de juny. Amb cita prèvia Dilluns, dimecres i divendres Hora d’entrada; 08:45h Hora sortida: 12:45h No es realitzarà pati Espai Els pares i mares deixaran els infants a l’entrada de l’escola, sense que hi entrin. En aquest punt es retornaran els infants un cop acabada l’atenció. El/la menor anirà acompanyat/da d’un sol adult que portarà mascareta i respectarà el distanciament social. Aula Cicle Superior. 16 m2
 6. HORARI EQUIP DIRECTIU: DIRECTORA: Dilluns, dimecres i divendres de 9h a 13h SECRETÀRIA: Dimarts i dijous de 9h a 13h ESCOLA SANTA MAGDALENA (EL PONT D’ARMENTERA) INFANTIL Previsió alumnes atesos: 4 Alumnes matriculats al cicle: 14 Previsió professionals: - Tutora Planificació actuació Trobada grup: retrobament amb companys/es i educadora. Acollida dels alumnes. Tutoria individual: seguiment i acompanyament emocional Horari 1 a 19 de juny Hora d’entrada: 09:00h Hora sortida: 13:00h Pati: 11:00h - 11:30h Espai Els pares i mares deixaran els infants a l’entrada de l’escola, sense que hi entrin. En aquest punt es retornaran els infants un cop acabada l’atenció. El/la menor anirà acompanyat/da d’un sol adult que portarà mascareta i respectarà el distanciament social. Aula infantil: 55 m2 CICLE INICIAL Previsió alumnes atesos: 1 Alumnes matriculats al cicle: 7 Previsió professionals: - Tutor Planificació actuació Trobada grup: retrobament amb companys/es i mestra referent. Tutoria individual: seguiment i acompanyament emocional Horari 1 a 19 de juny. Amb cita prèvia dilluns i dijous Hora d’entrada: 9:30h Hora sortida: 12:30h No es realizarà pati Espai Els pares i mares deixaran els infants a l’entrada de l’escola, sense que hi entrin. En aquest punt es retornaran els infants un cop acabada l’atenció. El/la menor anirà acompanyat/da d’un sol adult que portarà mascareta i respectarà el distanciament social. Aula Cicle Inicial: 30 m2 CICLE MITJÀ Previsió alumnes atesos: 2 Alumnes matriculats al cicle: 7 Previsió professionals:
 7. - Tutora Planificació actuació Trobada grup: retrobament amb companys/es i mestra referent Tutoria individual: seguiment i acompanyament emocional Horari 1 a 19 de juny. Amb cita prèvia dimecres i divendres Hora d’entrada: 10:30h Hora sortida: 12:30 No es realitzarà pati Espai Els pares i mares deixaran els infants a l’entrada de l’escola, sense que hi entrin. En aquest punt es retornaran els infants un cop acabada l’atenció. El/la menor anirà acompanyat/da d’un sol adult que portarà mascareta i respectarà el distanciament social. Aula Cicle Inicial: 55 m2 CICLE SUPERIOR Previsió alumnes atesos: 4 Alumnes matriculats al cicle: 8 Previsió professionals: - Tutora Planificació actuació Trobada grup: retrobament amb companys/es i mestra referent Tutoria individual: seguiment i acompanyament emocional. Suport a la finalització d’etapa i acompanyament personalitzat del pas a secundària. Horari 1 a 19 de juny. Amb cita prèvia dimarts i divendres Hora d’entrada: 9:30 Hora sortida: 12:45h No es realitzarà pati Espai Els pares i mares deixaran els infants a l’entrada de l’escola, sense que hi entrin. En aquest punt es retornaran els infants un cop acabada l’atenció. El/la menor anirà acompanyat/da d’un sol adult que portarà mascareta i respectarà el distanciament social. Aula Cicle Superior: 55 m2 HORARI EQUIP DIRECTIU: DIRECTORA: dilluns, dimecres i divendres de 9:00 - 13:00h SECRETÀRIA: dimarts i dijous de 9:00 - 13:00h
 8. ESCOLA CABRA DEL CAMP (CABRA DEL CAMP) LLAR Previsió alumnes atesos: 0 Alumnes matriculats al cicle: 6 Previsió professionals: - TEI Planificació actuació Trobada grup: retrobament amb companys/es i educadora. Acollida dels alumnes. Tutoria individual: seguiment i acompanyament emocional Horari 1 a 19 de juny Hora d’entrada; 09:00h Hora sortida: 13:00h Pati: Espai Aula llar. 10 m2 INFANTIL Previsió alumnes atesos: 0 Alumnes matriculats al cicle: 13 Previsió professionals: - Tutora Planificació actuació Trobada grup: retrobament amb companys/es i educadora. Acollida dels alumnes. Tutoria individual: seguiment i acompanyament emocional Horari 1 a 19 de juny Hora d’entrada; 09:00h Hora sortida: 13:00h Pati: Espai Aula infantil. 30 m2 CICLE INICIAL Previsió alumnes atesos: 2 Alumnes matriculats al cicle: 9 Previsió professionals: - Tutora Planificació actuació Trobada grup: retrobament amb companys/es i mestra referent. Tutoria individual: seguiment i acompanyament emocional Horari 1 a 19 de juny. Amb cita prèvia Hora d’entrada: 9h Hora sortida: 13h Dilluns i dimecres No es realizarà pati Espai Aula Cicle Inicial. 25 m2
 9. CICLE MITJÀ Previsió alumnes atesos: 2 Alumnes matriculats al cicle: 8 Previsió professionals: - Tutor Planificació actuació Trobada grup: retrobament amb companys/es i mestra referent Tutoria individual: seguiment i acompanyament emocional Horari 1 a 19 de juny. Amb cita prèvia Hora d’entrada: 9h Hora sortida: 13h No es realitzarà pati Espai Aula Cicle Mitjà 25 m2 CICLE SUPERIOR Previsió alumnes atesos: 2 Alumnes matriculats al cicle: 15 Previsió professionals: - Tutor Planificació actuació Trobada grup: retrobament amb companys/es i mestra referent Tutoria individual: seguiment i acompanyament emocional. Suport a la finalització d’etapa i acompanyament personalitzat del pas a secundària. Horari 1 a 19 de juny. Amb cita prèvia Hora d’entrada: 9h Hora sortida: 13h No es realitzarà pati Espai Aula Cicle Superior. …….m2 HORARI EQUIP DIRECTIU: DIRECTORA: dilluns, dimecres i divendres de 9:00 - 13:00h SECRETARI: dimarts i dijous de 9:00 - 13:00h ADMINISTRACIÓ ZER : (dimarts, dijous (alterns), divendres) de 9h a 13h (despatx d’administració a Figuerola del Camp) REQUISITS______________________________________________________________________________ Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits: ● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 ● Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors. ● Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 10. ● Calendari vacunal al dia. En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19: ♣ Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori. ♣ Malalties cardíaques greus. ♣ Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors). ♣ Diabetis mal controlada. ♣ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. DEURES DE LES FAMÍLIES ________________________________________________________________ ● Presentar el primer dia la declaració responsable per la qual els fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. ● Informar a l’escola de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant . ● Vigilar diàriament l’estat de salut dels fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar a l’escola. ● El familiar que vingui a portar i a recollir a l’ alumne, haurà de portar mascareta i guardar la distància de seguretat. Els familiars no podran entrar a l’escola. ● Els infants a partir de 5 anys hauran de venir amb mascareta a l’escola. Si respecten el distanciament amb els docents i altres companys, a criteri del docent, es podran treure la mascareta a l’aula. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre. ESPAIS I GRUPS ________________________________________________________________________ ✔ Els espais disponibles per atendre els alumnes seran totes les aules de l’escola. La mesura bàsica de referència és de 4 m2 per alumne. ✔ Els grups seran fixes i estables i sempre es trobaran en el mateix espai/aula. ✔ Les entrades i sortides a l’escola es faran en diferents horaris per evitar aglomeracions, mantenir la distància de seguretat i aprofitant els diferents accessos a l’escola. ✔ Es vetllarà perquè els alumnes no coincideixin en els passadissos, lavabos i zones comunes del centre. ✔ S’evitarà que al pati es trobin alumnes de diferents grups. SERVEIS _______________________________________________________________________________ ● Només hi haurà servei de menjador a la llar. ● Es continuaran recarregant les targetes moneder dels alumnes que tenen beca del menjador.
 11. MATERIAL ESCOLAR ____________________________________________________________________ ✔ Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. ✔ No es distribuirà documents en paper, excepte en casos imprescindibles. ✔ Les joguines i el material comú de plàstic se cercaran formes perquè tinguin un ús individual diari, assegurant que previ a l’ús del material per un altre infant, s’haurà desinfectat. ✔ Tots els alumnes portaran la seva ampolla individual d’aigua per evitar l’ús d’aixetes i gots. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D’APARICIÓ de simptomatologia compatible amb COVID amb algun dels o de les alumnes: ● Aïllar l’alumne o l’alumna en espai específic. ● Avisar pares, mares o tutors/es. ● Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària o pediatra. ● Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos. ● Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre. ORIENTACIONS PER LA LLAR i EDUCACIÓ INFANTIL _______________________________________ ✔ Cal que els alumnes portin els seus propis coberts per esmorzar i/o dinar. ✔ Es recomana substituir mocadors, tovallons i tovalloles de roba per material equivalent de paper. ✔ En el cas dels pitets de roba (llar), seran d’ús diari i caldrà guardar-los en bosses de plàstic individuals i tancades. ✔ Les famílies rentaran tovalloles i llençols, així com els pitets, a 60º i els portaran a l’inici de la setmana. AQUEST PLA D’OBERTURA DE LES ESCOLES DE LA ZER: ● Es portarà a terme amb els recursos disponibles identificats en el Pla. ● Vetllarà perquè es garanteixin les mesures de seguretat establertes: ✔ Distanciament entre alumnes i mestres ✔ Rentat de mans en diversos moments del dia ✔ Ús de mascaretes ✔ Ventilació dels espais ✔ Neteja i desinfecció RENTAT DE MANS. En infants, es requerirà rentat de mans: ❏ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu. ❏ Abans i després dels àpats. ❏ Abans i després d’anar al WC (infants continents). ❏ Abans i després de les diferents activitats En el cas del personal que treballa al centre educatiu, el rentat de mans es durà a terme: ❏ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.
 12. ❏ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis. ❏ Abans i després d’acompanyar un infant al WC. ❏ Abans i després d’anar al WC. ❏ Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús). ❏ Com a mínim una vegada cada 2 hores. Hi haurà un punt de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús i solució hidroalcohòlica. El punt de rentat d’entrada serà a la porta d’accés al pati. Els lavabos d’ús seran els propis de cada cicle. MASCARETES Degut a la impossibilitat de garantir la distància de seguretat en tots els moments, espais i activitats previstes en aquest pla, la mascareta serà d’ús OBLIGATORI per a TOTS/ES ALUMNES, DOCENTS i altres persones que hagin d’accedir al recinte escolar. La mascareta haurà de ser higiènica amb compliment norma UNE Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada. Un cop a l’aula, i si es guarda la distància, els mestres decidiran si els alumnes se la poden treure. VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS Pautes de ventilació Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. Totes les aules han de ser adequadament ventilades. Pautes generals de neteja i desinfecció La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. Se seguiran les recomanacions de neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana i en el cas de que sigui necessari les de neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana. Caldrà fer un mínim de dues neteges al dia, INDICADORS DEL PLA D’OBERTURA ______________________________________________________ ESTAT INICIAL SITUACIÓ FINAL Nº D’ALUMNES DESCONNECTATS (BRETXA DIGITAL) PONT 6/36 CABRA 3/45 FIGUEROLA 3/32 ZER 12/113=10% PONT 0/36 CABRA 0/45 FIGUEROLA 0/32 ZER 0/113=0% Nº D’ALUMNES QUE NO HAN PRESENTAT TASQUES PROPOSADES DES DEL CENTRE PONT 0/36 CABRA 4/45 FIGUEROLA 1/32 ZER 5/113 = 4% PONT 0/36 CABRA 4/45 FIGUEROLA 1/32 ZER 5/113 = 4% Nº D’ALUMNES QUE HAN PRESENTAT POQUES TASQUES PROPOSADES DES DEL CENTRE PONT 50% CABRA 40% FIGUEROLA 30% ZER 40 % PONT 40% CABRA 40% FIGUEROLA 20% ZER 33 % Nº FAMILIES NO CONTACTE AMB ELS TUTORS PONT 1/24 CABRA 1/33 FIGUEROLA 0/26 ZER 2/83= 2% PONT 1/24 CABRA 1/33 FIGUEROLA 0/26 ZER 2/83= 2%
 13. RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Pla d’Obertura de les escoles de la ZER La Parellada El Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020- 2021 estableix l’elaboració del Pla d’Obertura de centre. Les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius estableixen que cada centre educatiu haurà d’elaborar el seu Pla d’Obertura previ a l’inici de les activitats presencials amb els alumnes. En data 28 de maig de 2020, el director ha informat el Consell Escolar del contingut Pla d’Obertura. D’acord amb el que s’ha esmentat, RESOLC: 1.- Aprovar el Pla d’Obertura de les escoles de la ZER La Parellada, que s’adjunta a l’annex d’aquesta resolució. 2.- Aquest Pla d’Obertura serà publicat a l’espai web de la ZER Figuerola del Camp, 28 de maig de 2020 El director de la ZER La Parellada Jordi Pinyol Palau
Publicidad