Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Treball de la llum

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Fis 1 bat_u8_presentacions
Fis 1 bat_u8_presentacions
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 22 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Más reciente (20)

Treball de la llum

 1. 1. LA LLUM Experimentals Curs: 2014-2015 2n ESO C Professora: Núria Alzina Mallafré Fet per: Maria Pérez Aniol Tost Sofia Planellas
 2. 2. ÍNDEX INTRODUCCIÓ: El moviment ondulatori Concepte de la ona: o Tipus d’ona oSegons es propaguen  Classificació i caracteristiques de les ones: o Ones mecàniques oOnes electromagnètiques
 3. 3. Moviment Ondulatori - Quan el moviment és uniforme, s’anomenen vibració harmònica. - Quan es mou d’un extrem a l’alta i torna, s’anomena vibració completa (oscil·lació). El moviment ondulatori és un procés en el qual es propaga energia d’un lloc a un altre sense transferència de matèria, mitjançant ones.
 4. 4. Concepte de la Ona - La ona es transmet amb velocitat constant. - Transporta energia, és a dir, les partícul·les vibren sense que hi hagi transport de massa. Ones materials: Es propaguen en un mitjà elàstic i són totes les ones menys les electromagnètiques. Aquest mitjà elàstic es recupera al vibrar la ona. Una ona és una pertorbació que es propaga. La pertorbació afecta a la primera partícula del mitjà on s’inicia la ona.
 5. 5. ONES Tipus d’ona Ones transversals Partícul·les que vibren de manera perpendicular quan hi ha pertorbació. Ones longitudinals Partícules que vibren en la mateixa direcció i pertorbació. Segons la propagació Unidimensionals En una direcció Ex: Corda Bidimensio nals En un pla Ex: Superfície de l’aigua. Tridimensio nals En tres dimensions de l’espai. Ex: Llum, so…
 6. 6. Ones longitudinals Ones transversals EXEMPLES
 7. 7. Classificació de les ones Ones mecàniques Transporten energia mecànica i necessiten un medi material per propagar-se. Ones electromagnètiques No necessiten un medi material per propagar-se.
 8. 8. Magnituds caracteristiques o La elongació y és la distància d'una partícula al punt d'equilibri. o L'amplitud A és el valor màxim que té la pertorbació. o Període T és el temps que triga en recòrrer una distància igual a la longitud de la ona I. o La freqüència f és el nombre de vibracions. La seva unitat (S.I) és el hertzios (Hz). o Pulsació w val 2p f. o La longitud d’una ona vT és la distància mínima entre dos punts en la mateixa vibració. o La velocitat de propagació v és la rapidesa recorreguda per l'ona per unitat de temps.
 9. 9. ÍNDEX Propietats de la llum: o Velocitat o Propagació o Reflexió o Refracció o Disperció o Polarització  Naturalesa i propagació de la llum: o Miralls: plans, còncaus i convexos o Color: tonalitat, saturació i claretat. o L’espectre  La vista: o Parts de l’ull o Procés i límits de la vista LA LLUM:
 10. 10. Propagació La llum es propaga en un medi transparent i homogeni i en línia recta. La recta que ens mostra la direcció de propagació de la llum es denomina raig. Algunes d’aquestes experiències són: la formació d’ombra i penombra, i eclipsis.
 11. 11. Reflecció La reflecció és quan una ona rebota sobre una superfície opaca. Continua propagant-se amb la mateixa velocitat i medi. i = r i= Angle d’incidència r= Angle de reflecció
 12. 12. Refracció La refracció és quan la llum passa d’un medi transparent i es separa en dos parts: una part de la ona es reflecteix i l’altra passa al segon medi (refracta). Lleis:Lleis: El raig incident, refractat i normal estan en el mateix pla. n = c/v n = s’incideix la refracció c = velocitat de la llum al buit. v = velocitat de la llum en el medi material.
 13. 13. Dispersió La dispersió és quan un raig de llum compost es refracta en algún medi i deixa separats els seus colors. ● La llum del sol s’anomena llum blanca, que en el cas de l’arc de Sant Martí els colors de la llum blanca es dispersen a través de les gotes d’aigua.
 14. 14. Polarització La polarització de la llum és una ona transversal. ● És la llum que vibra en un sol pla.
 15. 15. Conceptes: C és el centre de curvatura. F és el focus, es troba en el punt mitjà. Eix, és la recta que passa pel centre de curvatura, el focus i l’espill. En el mirall còncau els rajos que arriben paral·lels es reflecteixen. En el mirall convex els rajos es separen i les seves prolongacions s'ajunten en el focus. En un mirall pla la podem projectar sobre una pantalla. L'objecte es troba a la mateixa distància que el mirall. Tipus de miralls
 16. 16. El color Ens sentim còmodes quan estem rodejats de colors que ens resulten agradables i ens irritem amb els colors que ens resulten desagradables. ● A la retina hi han els cons. ● La percepció del color implica que ens arribi ones lluminoses als ulls. Tonalitat: És la qualitat que ens permet distingir el vermell, verd... Saturació: Més o menys mescla amb el color blanc. Claritat: La intensitat de color.
 17. 17. L'espectre Gamma Raigs X Ultravioleta Visible Infraroig Microones Ràdio +- Espectre continu: És quan la llum blanca es descompon. Aquesta llum conté colors que correspon a la gama de longituds d’una ona que la integren. Espectre discontinu: És quan els elements químics estan estat gasós i tenen temperatures elevades. Corresponen a emissions d’algunes longituds de la ona.
 18. 18. La vista - Globus ocular - Còrnia - Iris - Pupil·la - Cristal·lí - Retina L'ull és l'òrgan de percepció visual i consta de diferents parts:
 19. 19. Procés i límits de la vista La sensibilitat i els tipus de visió: La llum blanca del sol està formada per la unió dels colors del Arc de San Martí. L' ull humà corresponent a un to groc verdós. Acumulació: Procés d’adaptació de l’ull per canviar de focus per veure amb claredat a diferents distàncies. Adaptació: És la facilitat de l’ull per ajustar-se automàticament a canvis em els nivells d’il·luminació. Camp Visual: Àrea d’espai físic visible quan el cos, el cap i els ulls estan fixos.
 20. 20. CAPVESPRES CASOLANS VÍDEO
 21. 21. Conclució ● Ens hem organitzat i hem aprés a treballar en grup. ● Hem aprés coses noves sobre la llum. ● Tots hem aportat opinions i les hem respectat. ● Hem aprés el funcionament per fer un vídeo i editar- lo.
 22. 22. ESPEREM QUE US HAGI AGRADAT!!!

×