Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
MARCA BARCELONA
Creació de l’Agència Marca Barcelona

Comissió de Presidència i Règim Interior
22/01/2014
Ajuntament de Barcelona Agència Marca Barcelona

ÍNDEX
1. ANTECEDENTS

2. CREACIÓ DE L’AGÈNCIA MARCA BARCELONA
2.1 OBJECTI...
Ajuntament de Barcelona Agència Marca Barcelona

1. ANTECEDENTS

L'estratègia surt del model Barcelona
(Politics & Managem...
Ajuntament de Barcelona Agència Marca Barcelona

1. ANTECEDENTS

D’aquestes 30 mesures, 5 esdevenen claus
en matèria de po...
Ajuntament de Barcelona Agència Marca Barcelona

1. ANTECEDENTS / Com es dona compliment a la mesura?

• Es considera nece...
Ajuntament de Barcelona Agència Marca Barcelona

2. CREACIÓ DE L’AGÈNCIA MARCA BARCELONA

Per disposar d’aquesta estratègi...
Ajuntament de Barcelona Agència Marca Barcelona

L’objecte i finalitats de l’agència estan descrits a
l’article 4 dels est...
Ajuntament de Barcelona Agència Marca Barcelona

2.2 CREACIÓ AGÈNCIA MARCA / SITUACIÓ ACTUAL
Avui en dia hi ha molts organ...
Ajuntament de Barcelona Agència Marca Barcelona

2.3 CREACIÓ AGÈNCIA MARCA / IMPACTE

Agència
Marca
Barcelona

-

Per ajud...
Ajuntament de Barcelona Agència Marca Barcelona

2.4 CREACIÓ AGÈNCIA MARCA / FUNCIONS (art.6 Estatuts)

1.1.

Relatives a ...
Ajuntament de Barcelona Agència Marca Barcelona

2.4 CREACIÓ AGÈNCIA MARCA / FUNCIONS (art.6 Estatuts)

1.2. Relatives a l...
Ajuntament de Barcelona Agència Marca Barcelona

2.5 ÒRGANS DE GOVERN DE L’AGÈNCIA

Els òrgans de govern, administració i ...
Ajuntament de Barcelona Agència Marca Barcelona

2.5 ÒRGANS DE GOVERN / CONSELL GENERAL

COMPOSICIÓ:(art. 9 estatuts)
a) L...
Ajuntament de Barcelona Agència Marca Barcelona

2.5 ÒRGANS DE GOVERN / CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

COMPOSICIÓ: (art. 16 esta...
Ajuntament de Barcelona Agència Marca Barcelona

2.5 ÒRGANS DE GOVERN / DIRECTOR/A

Nomenat pel President del Consell Gene...
Ajuntament de Barcelona Agència Marca Barcelona

2.5 ÒRGANS DE GOVERN / CONSELL CONSULTIU
El Consell Consultiu de la Marca...
Ajuntament de Barcelona Agència Marca Barcelona

3. CONCLUSIONS

Amb la creació de l’Agència Marca Barcelona es vol
priori...
Presentació agència Marca Barcelona
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Presentació agència Marca Barcelona

680 visualizaciones

Publicado el

Presentació de l'Agència Marca Barcelona feta a la Comissió de Presidència i Règim Interior del gener de 2014

Publicado en: Empresariales
 • Sé el primero en comentar

Presentació agència Marca Barcelona

 1. 1. MARCA BARCELONA Creació de l’Agència Marca Barcelona Comissió de Presidència i Règim Interior 22/01/2014
 2. 2. Ajuntament de Barcelona Agència Marca Barcelona ÍNDEX 1. ANTECEDENTS 2. CREACIÓ DE L’AGÈNCIA MARCA BARCELONA 2.1 OBJECTIU 2.2 SITUACIÓ ACTUAL 2.3 IMPACTE 2.4 FUNCIONS 2.5 ÒRGANS DE GOVERN 3. CONCLUSIONS 2
 3. 3. Ajuntament de Barcelona Agència Marca Barcelona 1. ANTECEDENTS L'estratègia surt del model Barcelona (Politics & Management Deal / Pacte) on la participació és un dels nòduls que alimenta la definició i execució estratègica de l'Ajuntament i del seu pressupost executiu. En l'àmbit d'Economia, Empresa i Ocupació l'eina/òrgan per a aquesta tasca participativa és el Barcelona Creixement / Barcelona Growth. BCN creixement/growth proposa mesures que puguin respondre als objectius de ciutat definits per el govern municipal, i ajuda a la vegada a la reflexió o redefinició dels mateixos. D’aquí sorgeixen 30 mesures que constitueixen un full de ruta molt clar i definit. 3
 4. 4. Ajuntament de Barcelona Agència Marca Barcelona 1. ANTECEDENTS D’aquestes 30 mesures, 5 esdevenen claus en matèria de posicionament d'imatge i voluntat de consolidació de Barcelona com una de les millors ciutats/àrees del món per al desenvolupament econòmic i empresarial i entorn d’innovació, que són: 1. Oficina d’Atenció a l’Empresa / Showrom 2. Capitalitat Mundial Mòbil 3. Free Zone 4. Talent / Cibernàrium 5. MARCA BARCELONA 4
 5. 5. Ajuntament de Barcelona Agència Marca Barcelona 1. ANTECEDENTS / Com es dona compliment a la mesura? • Es considera necessari que la gestió de la marca es desenvolupi a través d’una entitat independent i sota règim de col·laboració públic-privada, seguint els exemples d’altres ciutat. • La forma jurídica que es considera més adequada a nivell de desenvolupament del projecte és la del Consorci que permet visualitzar el compromís compartit entre sector públic i privat per al desenvolupament de la marca. 5
 6. 6. Ajuntament de Barcelona Agència Marca Barcelona 2. CREACIÓ DE L’AGÈNCIA MARCA BARCELONA Per disposar d’aquesta estratègia conjunta i coordinada de Marca Barcelona en clau econòmica amb tots els actors existents que a data d’avui promocionen internacionalment la ciutat, es considera que el millor instrument és la creació d’un consorci que la gestioni. L’Agència Marca Barcelona serà un consorci de caràcter local constituït per l’Ajuntament de Barcelona i la Fira Internacional de Barcelona per a l’acompliment de l’objecte i finalitats assenyalades en els seus Estatuts (art. 1 Estatuts). 6
 7. 7. Ajuntament de Barcelona Agència Marca Barcelona L’objecte i finalitats de l’agència estan descrits a l’article 4 dels estatuts, i són: 2.1 CREACIÓ AGÈNCIA MARCA / OBJECTIU a) El posicionament internacional de la marca Barcelona en clau econòmica i empresarial. b) Alinear i establir sinèrgies entre els diferents agents públics i privats que promouen la marca Barcelona a través de la seva activitat, per a que duguin a terme l’execució de l’estratègia proposada. 7
 8. 8. Ajuntament de Barcelona Agència Marca Barcelona 2.2 CREACIÓ AGÈNCIA MARCA / SITUACIÓ ACTUAL Avui en dia hi ha molts organismes i institucions a la ciutat que per la seva pròpia activitat promocionen Barcelona al món, i que per tant estan projectant la marca Barcelona. És creu estratègic per la ciutat disposar d’una estratègia conjunta i coordinada de Marca Barcelona en clau econòmica, amb dos finalitats: a) Alinear actius i actors b) Gestió de la marca al servei de les empreses 8
 9. 9. Ajuntament de Barcelona Agència Marca Barcelona 2.3 CREACIÓ AGÈNCIA MARCA / IMPACTE Agència Marca Barcelona - Per ajudar a assolir aquest objectiu es crea l’Agència i es proposa posar a disposició de les empreses la utilització de la marca Barcelona + Objectius Estratègics L’estratègia s’orienta al creixement econòmic de les empreses de la ciutat i a l’atracció d’inversions - Impacte Econòmic + 9
 10. 10. Ajuntament de Barcelona Agència Marca Barcelona 2.4 CREACIÓ AGÈNCIA MARCA / FUNCIONS (art.6 Estatuts) 1.1. Relatives a la coordinació estratègica de la marca Barcelona: a) Alinear, coordinar, organitzar i impulsar les actuacions de promoció de la marca Barcelona com a centre de referència dels negocis i les empreses a dur a terme pels diferents agents públics i privats que promouen la marca Barcelona a través de la seva activitat. b) La preservació i desenvolupament dels valors simbòlics, el prestigi i la bona reputació i imatge associats a la marca Barcelona i a qualsevol de les seves expressions o representacions gràfiques actuals o de nova creació. c) El disseny, establiment, desenvolupament, impuls i coordinació estratègica de la marca Barcelona i de qualsevol de les seves expressions o representacions. d) Donar suport i facilitar la coordinació i l’establiment de sinèrgies entre els diferents agents públics i privats interessats en participar d’alguna manera en la consecució de l’objecte i finalitats de l’Agència. e) La recerca, informació, difusió, assessorament, col·laboració i cooperació en estudis i activitats relacionades amb els interessos públics i privats presents en la marca “Barcelona” o amb l’objecte i finalitats de l’Agència. 10
 11. 11. Ajuntament de Barcelona Agència Marca Barcelona 2.4 CREACIÓ AGÈNCIA MARCA / FUNCIONS (art.6 Estatuts) 1.2. Relatives a la gestió, protecció jurídica i bon ús de la marca “Barcelona” i la gestió i explotació d’altres actius de marca: a) b) c) d) e) f) g) La gestió de la marca “Barcelona” de conformitat amb l’ordenament jurídic regulador de la propietat industrial i amb el Reglament d’ús de la marca, les Directrius de gestió i les Guies d’ús de la marca així com les normes sobre règim de sancions per la infracció de les condicions d’ús de la marca. Proposar a l’Ajuntament de Barcelona modificacions al Reglament d’ús de la marca Barcelona i l’aprovació i/o modificació de la normativa o reglamentació que el desenvolupi. La resolució sobre les sol•licituds d’autorització de l’ús de la marca “Barcelona” i la creació i gestió del registre dels usuaris autoritzats de la marca “Barcelona”. Vetllar per l’observança del Reglament d’ús de la marca “Barcelona” i de la resta de normativa o reglamentació que el desenvolupi, adoptant les mesures de control i vigilància i imposant les sancions corresponents en cas d’ús inadequat de la marca. La decisió sobre els eventuals conflictes en matèria de prohibicions relatives derivades del registre de marques anteriors. La protecció jurídica de la marca “Barcelona”, i l’exercici de les accions i la realització de les actuacions legals corresponents. Qualsevol servei o activitat relacionats amb els anteriors i amb les seves funcions que les entitats consorciades li puguin assignar. 11
 12. 12. Ajuntament de Barcelona Agència Marca Barcelona 2.5 ÒRGANS DE GOVERN DE L’AGÈNCIA Els òrgans de govern, administració i gestió de l’Agència, regulats a l’article 8 dels estatuts, són: a) El Consell General: Màxim òrgan de govern i representació de l’Agència Marca Barcelona b) El Consell d’Administració: Òrgan executiu i permanent de govern i administració de la marca Barcelona c) El/la director/a: Màxim òrgan de gestió ordinària de l’Agència d) El Consell Consultiu: Òrgan consultiu de l’Agència que es constituirà com un grup de treball permanent del Barcelona Creixement. 12
 13. 13. Ajuntament de Barcelona Agència Marca Barcelona 2.5 ÒRGANS DE GOVERN / CONSELL GENERAL COMPOSICIÓ:(art. 9 estatuts) a) L’alcalde o alcaldessa de Barcelona, que el presidirà b) 10 Representants de l’Ajuntament de Barcelona (representats tots els grups municipals) c) 3 Representants de la Fira Internacional de Barcelona PRINCIPALS FUNCIONS:(art. 11 estatuts) • Fixar l’orientació estratègica general de l’actuació de l’Agència • Aprovar i, en el seu cas, modificar el pressupost anual de l’Agència • Aprovar la modificació dels Estatuts 13
 14. 14. Ajuntament de Barcelona Agència Marca Barcelona 2.5 ÒRGANS DE GOVERN / CONSELL D’ADMINISTRACIÓ COMPOSICIÓ: (art. 16 estatuts) 2 representants de l’Ajuntament de Barcelona 2 representants de Fira Internacional de Barcelona 4 representants d’entitats, organitzacions i associacions empresarials 1 representant del Consorci de Turisme de Barcelona 1 representant de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana (ACC1Ó) 1 representant de la Cambra de Comerç de Barcelona 1 representant de la Fundació Barcelona Centre de Disseny PRINCIPALS FUNCIONS: (art. 18 estatuts) • Dissenyar, establir, desenvolupar, impulsar i coordinar estratègies de promoció de marca Barcelona en clau econòmica i empresarial com a ciutat de referència en l’àmbit dels negocis i les empreses, i resoldre les sol·licituds d’autorització de l’ús de la “marca Barcelona” 14
 15. 15. Ajuntament de Barcelona Agència Marca Barcelona 2.5 ÒRGANS DE GOVERN / DIRECTOR/A Nomenat pel President del Consell General a proposta del Consell d’Administració PRINCIPALS FUNCIONS: (art. 23 estatuts) • La representació ordinària de l’Agència davant les administracions públiques, entitats públiques i privades i particulars • La gestió i coordinació dels serveis i activitats de l’Agència • Executar i fer complir els acords dels Òrgans de Govern • L’administració ordinària dels béns i drets de l’Agència 15
 16. 16. Ajuntament de Barcelona Agència Marca Barcelona 2.5 ÒRGANS DE GOVERN / CONSELL CONSULTIU El Consell Consultiu de la Marca Barcelona (art. 26 estatuts) serà un grup de treball permanent del Barcelona Creixement, que podrà assessorar en la definició de les grans línies estratègiques i formular propostes en relació a la gestió, promoció i coordinació de la marca Barcelona, així com elaborar els informes, estudis i anàlisis que li pugui encarregar els òrgans de govern. 16
 17. 17. Ajuntament de Barcelona Agència Marca Barcelona 3. CONCLUSIONS Amb la creació de l’Agència Marca Barcelona es vol prioritzar en el posicionament internacional de la marca Barcelona en clau econòmica i empresarial. Aquesta objectiu s’ha d’assolir en un marc de col·laboració públic-privada on s'alineïn i s’estableixin sinèrgies entre els diferents agents que promouen la marca Barcelona, per a que duguin a terme l’execució de l’estratègia proposada i consensuada al sí de la mateixa. 17

×