Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
CClluubb ddee lleeccttuurraa ffààcciill 
IINNSS LLAA RROOCCAA-- BBIIBBLLIIOOTTEECCAA 
MMUUNNIICCIIPPAALL ddee LLAA RROOCCA...
Guió: 
• Presentació entitats 
• Conveni col·laboració 
• Dinamització lectora: CLF 
• Webgrafia
BIBLIOTECA INS LA ROCA 
Pça Sant Jordi, s/n 
08430 La Roca del Vallès 
Tel.:938 422 414 
a/e:beieslaroca@gmail.com 
Progra...
PLA LECTOR: línies d’acció 
• Assessorament al professorat: 
bibliografia, recursos 
• Llegir per aprendre: lectura de sup...
La LF dins el PLEC
Club de Lectura Fàcil 
23 març 2009- Trobada amb la Fina Niubó-
Carrer Lope de Vega, 10 
08430 La Roca del Vallès 
Tel.:938 424 461 
a/e:b.roca@diba.cat
Conveni de Col·laboració ( 2011): 
• Préstec de material 
• Formació d’usuari 
• Clubs de lectura
Els clubs de lectura 
• CLJ 1r cicle 
• CLJ 2n cicle 
• DINAMITZACIÓ LECTORA (CLF) 
• TERTÚLIES de Batxillerat 
1 sessió t...
• Biblioteca Municipal: 
– Facilita els llibres (PI o CEPSE) 
– Ofereix l’espai de trobada 
– Contracta la dinamització am...
Perfil lector dels alumnes del CLF: 
Alumnat adolescent d’ESO ( 12-16 anys): 
– Dificultats lectores i de comprensió: disl...
Objectius: 
• Fomentar l'hàbit lector. 
• Treballar la lectura com a estratègia metodològica per a millorar 
l’assoliment ...
Fases d’intervenció: 
• Fase prèvia: Acompanyament de la lectura a l’INSTITUT 
• Sessió: Laboratori de lectura 
– Exercici...
Les tècniques utilitzades: 
Jocs teatrals com a eina de socialització dels 
membres del club de lectura. 
Jocs teatrals 
A...
Jocs teatrals com a recurs per a la conducció del club de lectura: 
Jocs dramàtics amb expressió verbal 
Es juga amb els e...
Escenificació de la lectura 
A partir de l’original es proposa modificar, ampliar la 
trama argumental en un joc col·labor...
Creació plàstica
Jocs literaris
La base de la dinamització és la 
lectura per plaer, els jocs literaris, 
jocs teatrals, pensar amb les mans, 
les petites...
Webgrafia: 
Bloc de la biblioteca INS LA ROCA: 
Blocs.xtec.cat/ieslaroca 
Bibloca 
Secció: El Club 
Accèssit Bones Pràctiq...
• Propera dinamització:
Gràcies per la vostra atenció!
Projecte de lectura: Club de Lectura Fàcil
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Projecte de lectura: Club de Lectura Fàcil

399 visualizaciones

Publicado el

Comunicació presentada a la IV Jornada Lectura Fàcil “Llegim a l’aula".
http://www.lecturafacil.net/news/item?item_id=103945

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

Projecte de lectura: Club de Lectura Fàcil

 1. 1. CClluubb ddee lleeccttuurraa ffààcciill IINNSS LLAA RROOCCAA-- BBIIBBLLIIOOTTEECCAA MMUUNNIICCIIPPAALL ddee LLAA RROOCCAA ddeell VVAALLLLÈÈSS
 2. 2. Guió: • Presentació entitats • Conveni col·laboració • Dinamització lectora: CLF • Webgrafia
 3. 3. BIBLIOTECA INS LA ROCA Pça Sant Jordi, s/n 08430 La Roca del Vallès Tel.:938 422 414 a/e:beieslaroca@gmail.com Programa de Biblioteques Escolars Puntedu 2007-2010
 4. 4. PLA LECTOR: línies d’acció • Assessorament al professorat: bibliografia, recursos • Llegir per aprendre: lectura de suport curricular • Llegir per plaer: Hora de lectura a l’aula • Dinamització lectora: efemèrides, novetats, projectes, perfils lectors.
 5. 5. La LF dins el PLEC
 6. 6. Club de Lectura Fàcil 23 març 2009- Trobada amb la Fina Niubó-
 7. 7. Carrer Lope de Vega, 10 08430 La Roca del Vallès Tel.:938 424 461 a/e:b.roca@diba.cat
 8. 8. Conveni de Col·laboració ( 2011): • Préstec de material • Formació d’usuari • Clubs de lectura
 9. 9. Els clubs de lectura • CLJ 1r cicle • CLJ 2n cicle • DINAMITZACIÓ LECTORA (CLF) • TERTÚLIES de Batxillerat 1 sessió trimestral
 10. 10. • Biblioteca Municipal: – Facilita els llibres (PI o CEPSE) – Ofereix l’espai de trobada – Contracta la dinamització amb un professional ( que després realitza un resum de la sessió al bloc literari de la Biblioteca) • Institut: – Forma els grups de lectura – Gestiona el préstec – Acompanya l’alumnat a la sessió – Redacta un article al bloc de la biblioteca
 11. 11. Perfil lector dels alumnes del CLF: Alumnat adolescent d’ESO ( 12-16 anys): – Dificultats lectores i de comprensió: dislèctics, TDA, TDAH, síndromes diverses – Escassa valoració de la lectura com a font de plaer ------------------------- – Baixa autoestima – Problemes de relació – Entorn socioeconòmic desfavorit
 12. 12. Objectius: • Fomentar l'hàbit lector. • Treballar la lectura com a estratègia metodològica per a millorar l’assoliment de les competències bàsiques. • Potenciar la descoberta de noves lectures. • Descobrir la lectura en l’entorn de la biblioteca com un element de gaudi personal. • Participar en el circuït social del llibre. • Ampliar les relacions personals en base a afinitats lectores.
 13. 13. Fases d’intervenció: • Fase prèvia: Acompanyament de la lectura a l’INSTITUT • Sessió: Laboratori de lectura – Exercicis a partir del personatge – Exercicis a partir del conflicte • Fase posterior: Recull fotogràfic/vídeo de la sessió i publicació d’un article als respectius blocs de la biblioteca.
 14. 14. Les tècniques utilitzades: Jocs teatrals com a eina de socialització dels membres del club de lectura. Jocs teatrals Activitats plàstiques Jocs literaris
 15. 15. Jocs teatrals com a recurs per a la conducció del club de lectura: Jocs dramàtics amb expressió verbal Es juga amb els espais, els temps i personatges de les lectures i es busca que els nois i noies escenifiquin, sentin i expressin després amb paraules allò que han experimentat.
 16. 16. Escenificació de la lectura A partir de l’original es proposa modificar, ampliar la trama argumental en un joc col·laboratiu. Jocs de confiança, expressió corporal, tècniques de veu, improvisació, interpretació... http://youtu.be/uWhwRHN43WM
 17. 17. Creació plàstica
 18. 18. Jocs literaris
 19. 19. La base de la dinamització és la lectura per plaer, els jocs literaris, jocs teatrals, pensar amb les mans, les petites accions i creacions per a créixer per dins. Mon Mas
 20. 20. Webgrafia: Bloc de la biblioteca INS LA ROCA: Blocs.xtec.cat/ieslaroca Bibloca Secció: El Club Accèssit Bones Pràctiques LF 2013: Projecte
 21. 21. • Propera dinamització:
 22. 22. Gràcies per la vostra atenció!

×