Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

UE. Organización Política e Territorial

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Tema 8. Lección 1
Tema 8. Lección 1
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 21 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Más de Dudas-Historia (20)

Más reciente (20)

Anuncio

UE. Organización Política e Territorial

 1. 1. Tema 8 Lección 1. A ORGANIZACIÓN POLÍTICA E TERRITORIAL EUROPEA
 2. 2. DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEA Á UNIÓN EUROPEA
 3. 3. A creación da Comunidade Económica Europea (CEE) • 1948: Creación da unión aduaneira BENELUX (Bélxica, Países Baixos, Luxemburgo), que implicaba a supresión dos aranceis (impostos de importación) entre estes países. • 1951: Creación da CECA (Comunidade Europea do Carbón e o Aceiro) entre seis países europeos: Bélxica, Países Baixos, Luxemburgo, Francia, Alemaña (RFA) e Italia. Esta unión supoñía a unificación das producións de carbón e aceiro entre estes países, produtos clave no desenvolvemento económico da posguerra. • 25 de marzo de 1957: Mediante o Tratado de Roma se forma: – A CEE (Comunidade Económica Europea), que supuña unha estreita colaboración entre os países asinantes (os seis que crearon a CECA); e procuraba o seguinte: • Formar unha unión aduaneira entre os países membros. • Adoptar unha política agrícola común, así como a libre circulación de produtos agrícolas dentro desta comunidade. – O EURATOM (Comunidade Europea de Enerxía Atómica); neste caso para poñer en común e baixo unha mesma autoridade a produción de enerxía nuclear.
 4. 4. Firma do Tratado de Roma. 25 de marzo de 1957
 5. 5. As primeiras ampliacións • 1973: A CEE está formada por Bélxica, Países Baixos, Luxemburgo, Francia, RFA, Italia e Reino Unido, Irlanda e Dinamarca. • 1981: A CEE está formada por Bélxica, Países Baixos, Luxemburgo, Francia, RFA, Italia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca e Grecia. • 1986: A CEE está formada por Bélxica, Países Baixos, Luxemburgo, Francia, RFA, Italia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, España e Portugal. • A adhesión destes últimos países á CEE implicou a entrada de países con niveis de desenvolvemento menores. Para poder acadar o mesmo nivel que os países membros, foi necesario o apoio financeiro da CEE a través de fondos estruturais.
 6. 6. • 1992: Mediante o Tratado de Maastricht a CEE convírtese na Unión Europea (UE). O obxectivo da UE non vai ser soamente a unión económica entre os paises que a conforman, senón tamén a unión política. • 1995: Únense á UE tres novos países, deste xeito confórmase a Europa dos 15: A CEE está formada por Bélxica, Países Baixos, Luxemburgo, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, España, Portugal, Austria, Finlandia e Suecia.
 7. 7. A apertura cara o leste de Europa • A caída do Muro de Berlín (1989) e a desaparición da URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), permitiron a integración na UE de países da Europa Oriental: • 2004: Se conforma a Europa dos 25: Bélxica, Países Baixos, Luxemburgo, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, España, Portugal, Austria, Finlandia, Suecia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, Malta e Chipre. • 2007: aos países anteriores engádense dous máis: Bulgaria e Romanía (Rumanía). Comezan, ademais, as negociacións con Turquía, Croacia e Macedonia. • A ampliación cara o leste implicou o ingreso na UE de países cun nivel de renda máis baixo ca media europea, por iso os novos membros reciben a maioría dos fondos. Por outra parte, numerosas empresas abandonan os países ricos da UE, para situarse nos países do leste, con salarios máis baixos. • 2013. Incorpórase Croacia á Unión Europea. • 2016. Iníciase o chamado “Brexit” británico, que é unha meta política que busca que o seu país, Reino Unido, abandone a Unión Europea.
 8. 8. http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-36484790 http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/22/576960e2468aeb44568b456f.html
 9. 9. OBXECTIVOS DA UE • Lograr un crecemento intelixente dos seus países membros, baseado no coñecemento, a innovación e a tecnoloxía. • Conseguir un crecemento sostible, tratando de que se combinen o crecemento económico co uso racional dos noso rescursos naturais. • Acadar un crecemento integrador, baseado nun alto nivel de emprego, para tratar de evitar as desigualdades sociais entre os territorios europeos.
 10. 10. INSTITUCIÓNS DA UE Se levaron a cabo para poder lograr os obxectivos. Os máis importantes son cinco: • CONSELLO EUROPEO: • Máximo órgano político. • Composición: • Xefes de Estado ou de Goberno e presidente da Comisión. • Presidencia: recae nun presidente elixido por dous anos e medio. • Funcións: define obxectivos e prioridades xerais da UE.
 11. 11. • CONSELLO DA UNIÓN EUROPEA: • Representa os Estados membros. • Composición: un representante por cada Estado. A presidencia é rotativa (cada seis meses). • Funcións: • Aproba, xunto ao Parlamento, a lexislación e o presuposto europeos. • Desenvolve a política exterior da UE.
 12. 12. Edificio Justus Lipsius (Bruselas)
 13. 13. • PARLAMENTO EUROPEO: • Representa á cidadanía. • Composición: 785 membros escollidos mediante sufraxio universal. • Funcións: • Aproba, xunto con Consello da UE, a lexislación e o presuposto europeos. • Ratifica acordos internacionais.
 14. 14. • COMISIÓN EUROPEA • Representa os intereses da UE. • Composición: Un presidente e un comisario por cada Estado membro. • Funcións: • Propón a lexislación. • Xestiona o presuposto europeo.
 15. 15. Rue de la Loi / Wetstraat 200 BE-1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België Tel: +32 2 299 11 11
 16. 16. • TRIBUNAL DE XUSTIZA: • Interpreta a lei. • Composición: un xuíz por cada país da UE máis un rotativo. • Funcións: • Garantiza que a lexislación da UE se aplica. • Resolve conflitos entre os países membros.
 17. 17. INSTITUCIÓNS DA UNIÓN EUROPEA CONSELLO EUROPEO CONSELLO DA UE PARLAMENTO EUROPEO COMISIÓN EUROPEA TRIBUNAL DE XUSTIZA QUÉ É? Máximo órgano político. Representa aos estados membros. Representa aos cidadáns Representa os intereses da UE. Interpreta á lei. COMPOSICIÓN Xefes de Estado ou Goberno e Presidente da Comisión. Un representante por cada Estado. 785 membros escollidos por sufraxio universal. Un presidente e un comisario por cada Estado membro. Un xuiz por cada país da UE e outro rotativo. PRESIDENCIA Rotativa (dous anos e medio). Rotativa (cada seis meses). FUNCIÓNS Definir obxectivos e prioridades xerais da UE. Aproba a lexislación e presupostos europeos (Xunto co Parlamento). Desenvolve a política exterior. Aproba a lexislación e presupostos europeos (Xunto co Consello da UE). Retifica acordos internacionais. Propón a lexislación. Xestiona o presuposto europeo. Garantiza que a lexislación da UE se aplica. Resolve conflitos entre os países membros.

×