EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Certificación Energética (ICAEN)

Efienar Eficiencia Energética
Efienar Eficiencia EnergéticaCertificación energética
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Certificación Energética (ICAEN)
CERTIFICACIÓ
D’EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA
D’EDIFICIS

Divisió de Gestió Energètica
Institut Català d’Energia
Octubre 2013
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
DIRECTIVA 2010/31/UE de 19 de maig de 2010 relativa a l’eficiència
energètica dels edificis.

•

Edificis amb consum d’energia quasi nul (NZEB): edificis amb un
nivell d’eficiència energètica molt alt, on l’energia requerida seria
coberta, majoritàriament, per energia procedent de fonts renovables.

•

El 31 de desembre de 2020, els edificis nous hauran de ser edificis de
consum d’energia quasi nul. Quan l’edifici sigui propietat d’autoritats
públiques serà el 31 de desembre de 2018.

OBJECTIU: fomentar l’eficiència energètica dels edificis de la CE,
tenint en compte les condicions climàtiques exteriors i les
particularitats locals, així com els requisits ambientals interiors i la
relació cost – eficàcia.
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
Serveis
1.792,9 ktep
12,3%

Primari
509,4
ktep
3,5%
Transport
5.959,3 ktep
41,0%

Domèstic
2.370,6 ktep
16,3%
Indústria
3.915,5 ktep
26,9%

OBJECTIU: fomentar l’eficiència energètica dels edificis de la CE,
tenint en compte les condicions climàtiques exteriors i les
particularitats locals, així com els requisits ambientals interiors i la
relació cost – eficàcia.
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
PUNTS CLAU:

• Classificar els edificis en base
al criteri energètic.

• Mostrar informació d’una forma
entenedora

• Fomentar la construcció
d'edificis més eficients.

• Impulsar la rehabilitació
energètica.
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
OPORTUNITAT
USUARIS
PROMOTORS

Informació i recomanacions
l’eficiència energètica.

de

millora

de

Atribut diferenciador a l’apostar per edificis d’alta
eficiència.
Conscienciació ciutadana.
Fomentar la
energètica.

ADMINISTRACIÓ

construcció

i

la

rehabilitació

Millora del disseny de les mesures per fomentar
l’estalvi.
Punt de partida per arribar als edificis de consum
quasi zero (NZEB).
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
COM SERÀ EL PROCEDIMENT
DEFINITIU EN UN FUTUR
PROPER

Tràmit
telemàtic

Registre
sol·licituds
EDIFICI
EXISTENT

CERTIFICAR

CERTIFICACIÓ
ENERGÈTICA
EDIFICIS

EDIFICI NOU
FASE
PROJECTE
EDIFICIS NOU
ACABAT

NO
CERTIFICAR

EXEMPCIÓ
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
PROCEDIMENT – WEB ICAEN
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS

Model de
representació

EDIFICIS EXISTENTS

Accés al tràmit
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
SOL·LICITAR EL CERTIFICAT D’EDIFICIS EXISTENTS
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
SOL·LICITAR EL CERTIFICAT D’EDIFICIS EXISTENTS

La meva carpeta
1. Descarregar formulari

2. Omplir i signar-lo

Formulari amb o sense dades personals

3. Enviar
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
12/09/2013

09/09/2013

06/09/2013

03/09/2013

31/08/2013

28/08/2013

25/08/2013

22/08/2013

19/08/2013

16/08/2013

13/08/2013

10/08/2013

07/08/2013

04/08/2013

01/08/2013

29/07/2013

26/07/2013

23/07/2013

20/07/2013

17/07/2013

14/07/2013

11/07/2013

08/07/2013

05/07/2013

02/07/2013

29/06/2013

26/06/2013

23/06/2013

20/06/2013

17/06/2013

14/06/2013

11/06/2013

08/06/2013

05/06/2013

02/06/2013

30/05/2013

24/05/2013

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
DADES DEL REGISTRE (12 de setembre de 2013)

SOL·LICITUDS CERTIFICACIÓ

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
QUALIFICACIÓ CERTIFICATS
A
0%

G
26%

B
1%
C
3%

D
10%
A
B
C
D

ÚS DE L'EDIFICI
7%

8%

F
E
50%

7%
Bloc d'habitatges plurifamiliar
Habitatge individual en bloc
d'habitatges
Habitatge unifamiliar
Terciari

78%

E

F
10%

G
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS

MOTIU DE LA CERTIFICACIÓ
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
58

0
Compra o Venda

Habitatges de
Protecció oficial
(HPO)

Informe d'Avaluació
de l'Edifici (antiga ITE)

418

38
Lloguer

466

Millora de l'eficiència
Renovació de
energètica voluntària l'etiqueta energètica
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
TÈCNICS CERTIFICADORS
1%
8%
Arquitecte

9%
36%

Arquitecte Tècnic
Enginyer
Enginyer Tècnic

46%

Tècnic competent de
l'Administració Pública
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
VISOR CERTIFICATS
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
NO S’HA DE CERTIFICAR...

•

Edificis i monuments protegits oficialment o pel seu particular valor
arquitectònic o històric.

•
•
•
•
•
•

Edificis utilitzats com a llocs de culte.
Construccions provisionals – termini d’utilització < a 2 anys.
Edificis industrials, de la defensa i agrícoles.
Edificis o unitats d’edificis aïllats amb una superfície útil < 50 m².
Edificis que es comprin per a reformes importants o per enderrocar.
Edificis o habitatges amb un ús inferior a 4 mesos l’any, i amb un
consum previst d’energia < 25% del consum anual.
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
EINES DE QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA - EDIFICIS EXISTENTS
Procediments i programes que juntament amb els seus manuals es poden
descarregar de la pàgina web del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

OPCIÓ DE QUALIFICACIÓ
CE3
SIMPLIFICADES

CE3X

DIFICULTAT DE
L’EINA

USOS

Mitjana

Tots

CERMA
Calener VyP

Totes (A-G)

Habitatge
Alta

GENERAL
Calener GT

QUALIFICACIÓ
POSSIBLE

Molt alta

Habitatge
Petit terciari
Petit terciari
(instal·lacions
complexes)
Gran terciari

Totes (A-G)
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
EINES DE QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA - EDIFICIS NOUS
Procediments i programes que juntament amb els seus manuals es poden
descarregar de la pàgina web del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

OPCIÓ DE QUALIFICACIÓ
Ministerio-IDAE*
SIMPLIFICADES

DIFICULTAT DE
L’EINA
Baixa

Ce2
CES

Mitjana

CERMA
Calener VyP

Alta

GENERAL
Calener GT

Molt alta

USOS
Habitatges amb
menys 60% de
vidre a
l'envolupant.

QUALIFICACIÓ
POSSIBLE
DiE
Totes (A-E)

Habitatges
Petit terciari
Petit terciari
(instal·lacions
complexes)
Gran terciari

Totes (A-E)
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
EDIFICIS NOVA CONSTRUCCIÓ

Certificats d’eficiència energètica:

1.

Certificat d’eficiència energètica del projecte: S’incorpora al
projecte executiu.

2.

Certificat d’eficiència energètica de l’edifici acabat: S’incorpora
al Llibre de l’Edifici, el subscriu la Direcció Facultativa d’Obra.

EDIFICIS EXISTENTS

•
•

Un únic certificat d’eficiència energètica pels edificis existents
Col·laboració amb INCASOL per tal de fer un seguiment dels
lloguers a Catalunya.
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS

RÈGIM SANCIONADOR
AGÈNCIA CATALANA DE CONSUM

•

Els incompliments de les obligacions establertes en aquest Decret
referents a la informació, documentació, publicitat i comunicacions
comercials en habitatges posats al mercat per part d’empresaris i
dirigits a les persones consumidores se sancions de conformitat
amb els articles 331-1 a 331-6 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol,
del Codi de Consum de Catalunya, d’acord amb la qualificació i
graduació prevista als articles 332-2 i 333-2.
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
RÈGIM SANCIONADOR (Llei 8/2013)
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS
RÈGIM SANCIONADOR (Llei 8/2013)
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS

Formació i
comunicació

Aplicació a
edificis públics

Procediment de
certificació

Registre
Certificadors

ICAEN

Taxes

Registre
Certificats

Decret
català
Inspecció
Carrer Pamplona 113
08018 Barcelona
Tel. 93 622 05 00
Fax. 93 622 05 01
www.gencat.cat/icaen

29
1 de 29

Recomendados

Postgrau en projecte, disseny i càlcul d'instal.lacions mecàniques, elèctriqu... por
Postgrau en projecte, disseny i càlcul d'instal.lacions mecàniques, elèctriqu...Postgrau en projecte, disseny i càlcul d'instal.lacions mecàniques, elèctriqu...
Postgrau en projecte, disseny i càlcul d'instal.lacions mecàniques, elèctriqu...Joan Pessarrodona
155 vistas12 diapositivas
Gmg eficiència energètica por
Gmg eficiència energèticaGmg eficiència energètica
Gmg eficiència energèticagmg_terrassa
294 vistas4 diapositivas
Origina energia presentació lleida 092013 por
Origina energia presentació lleida 092013Origina energia presentació lleida 092013
Origina energia presentació lleida 092013juditrb
436 vistas65 diapositivas
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Residencial por
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. ResidencialEFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Residencial
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. ResidencialEfienar Eficiencia Energética
592 vistas21 diapositivas
Díptico II Congreso e3+ eficiencia energética eléctrica en Matelec por
Díptico II Congreso e3+ eficiencia energética eléctrica en MatelecDíptico II Congreso e3+ eficiencia energética eléctrica en Matelec
Díptico II Congreso e3+ eficiencia energética eléctrica en MatelecJosé Ramón Martín García
452 vistas4 diapositivas
03:13 certificacion edificios por
03:13 certificacion edificios03:13 certificacion edificios
03:13 certificacion edificiosAdelardo Domingo Ruiz
246 vistas16 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Certificación Energética (ICAEN)

Marc legal de la certificació energètica en edificis existents por
Marc legal de la certificació energètica en edificis existentsMarc legal de la certificació energètica en edificis existents
Marc legal de la certificació energètica en edificis existentsMarc Sales i Coll
288 vistas22 diapositivas
Pgi engineering serveis i referencies eee 2011 por
Pgi engineering   serveis i referencies eee 2011Pgi engineering   serveis i referencies eee 2011
Pgi engineering serveis i referencies eee 2011Estudi Tecnoambiental
440 vistas14 diapositivas
Ii. eines per a l'avaluacio d'edificis existents por
Ii. eines per a l'avaluacio d'edificis existentsIi. eines per a l'avaluacio d'edificis existents
Ii. eines per a l'avaluacio d'edificis existentsgremicons
340 vistas23 diapositivas
Estalvi i Eficiència energètica dels municipis a les zones rurals por
Estalvi i Eficiència energètica dels municipis a les zones ruralsEstalvi i Eficiència energètica dels municipis a les zones rurals
Estalvi i Eficiència energètica dels municipis a les zones ruralsleaderrgb
581 vistas43 diapositivas
Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públic por
Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públicAproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públic
Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públicICGCat
511 vistas18 diapositivas
La Nostra Meta por
La Nostra MetaLa Nostra Meta
La Nostra Metaenergiagorgs
289 vistas54 diapositivas

Similar a EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Certificación Energética (ICAEN)(20)

Marc legal de la certificació energètica en edificis existents por Marc Sales i Coll
Marc legal de la certificació energètica en edificis existentsMarc legal de la certificació energètica en edificis existents
Marc legal de la certificació energètica en edificis existents
Marc Sales i Coll288 vistas
Ii. eines per a l'avaluacio d'edificis existents por gremicons
Ii. eines per a l'avaluacio d'edificis existentsIi. eines per a l'avaluacio d'edificis existents
Ii. eines per a l'avaluacio d'edificis existents
gremicons340 vistas
Estalvi i Eficiència energètica dels municipis a les zones rurals por leaderrgb
Estalvi i Eficiència energètica dels municipis a les zones ruralsEstalvi i Eficiència energètica dels municipis a les zones rurals
Estalvi i Eficiència energètica dels municipis a les zones rurals
leaderrgb581 vistas
Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públic por ICGCat
Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públicAproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públic
Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públic
ICGCat511 vistas
Iii. certificacio energetica d'edifici existent por gremicons
Iii. certificacio energetica d'edifici existentIii. certificacio energetica d'edifici existent
Iii. certificacio energetica d'edifici existent
gremicons331 vistas
Aeca enginyeria presentació (cat) por Aeca group
Aeca enginyeria presentació (cat)Aeca enginyeria presentació (cat)
Aeca enginyeria presentació (cat)
Aeca group442 vistas
Tríptic FP Grau Superior Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica por melsionma
Tríptic FP Grau Superior Eficiència Energètica i Energia Solar TèrmicaTríptic FP Grau Superior Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica
Tríptic FP Grau Superior Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica
melsionma203 vistas
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto... por ICGCat
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
ICGCat284 vistas
Páginas de informe paes cellera_ter por nuripalmada
Páginas de informe paes cellera_terPáginas de informe paes cellera_ter
Páginas de informe paes cellera_ter
nuripalmada107 vistas
2014 05 20-jornada ee ceec-sistemes de gestió energètica_cas d'exit colonial por PGI ENGINEERING
2014 05 20-jornada ee ceec-sistemes de gestió energètica_cas d'exit colonial2014 05 20-jornada ee ceec-sistemes de gestió energètica_cas d'exit colonial
2014 05 20-jornada ee ceec-sistemes de gestió energètica_cas d'exit colonial
PGI ENGINEERING255 vistas

Más de Efienar Eficiencia Energética

Congrès Energia Catalunya programa_181113 por
Congrès  Energia Catalunya programa_181113Congrès  Energia Catalunya programa_181113
Congrès Energia Catalunya programa_181113Efienar Eficiencia Energética
524 vistas8 diapositivas
Informe energía eólica AWEA (EEUU) por
Informe energía eólica AWEA (EEUU)Informe energía eólica AWEA (EEUU)
Informe energía eólica AWEA (EEUU)Efienar Eficiencia Energética
538 vistas10 diapositivas
Article " El cost de la no rehabilitació energètica" por
Article " El cost de la no rehabilitació energètica"Article " El cost de la no rehabilitació energètica"
Article " El cost de la no rehabilitació energètica"Efienar Eficiencia Energética
255 vistas2 diapositivas
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Tuberias PPPR por
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Tuberias PPPREFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Tuberias PPPR
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Tuberias PPPREfienar Eficiencia Energética
682 vistas28 diapositivas
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Ventilación eficiente. por
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Ventilación eficiente.EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Ventilación eficiente.
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Ventilación eficiente.Efienar Eficiencia Energética
2.6K vistas55 diapositivas
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Conductores por
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. ConductoresEFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Conductores
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. ConductoresEfienar Eficiencia Energética
277 vistas8 diapositivas

Más de Efienar Eficiencia Energética(13)

Último

4 RATLLES DESEMBRE.pdf por
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
15 vistas5 diapositivas
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 vistas98 diapositivas
RECORDAR.pptx por
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 vistas19 diapositivas
Avaluar competències sl.pptx por
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
9 vistas37 diapositivas
PGA 23-24 por
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 vistas48 diapositivas
Notícies de la setmana.pdf por
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
58 vistas4 diapositivas

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Certificación Energética (ICAEN)