Publicidad
6 10 ll.
6 10 ll.
Próximo SlideShare
6 10 ll.6 10 ll.
Cargando en ... 3
1 de 2
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

6 10 ll.

  1. Avaluació 6-10 Segon trimestre Data Cognoms: Nom: 1. Forma paraules relacionant cada prefix amb la paraula adequada. sub- • • atlàntic intra- • • terrestre extra- • • aquàtic trans- • • cel·lular 2. Completa la graella amb les formes verbals dels verbs patir i sentir. Present d’indicatiu Present de subjuntiu patir sentir patir sentir jo __________ sent patisca __________ tu __________ __________ __________ __________ ell/ella __________ __________ __________ __________ nosaltres patim __________ __________ __________ vosaltres __________ __________ __________ sentiu ells/elles __________ __________ __________ __________ 3. Completa les oracions amb les preposicions adequades. • El gat ha entrat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ la finestra i s’ha assegut _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ aquell sofà. • La germana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Miquel diu que vol anar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Madrid. • Mentre anava _ _ _ _ _ _ _ _ bicicleta, es va despistar i xocà _ _ _ _ _ _ _ _la tanca _ _ _ _ _ _ _la casa. • Us heu deixat l’habitació _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ordenar. 4. Copia les oracions següents i substitueix les paraules destacades per un adverbi. Després, digues de quin tipus són. • He acabat amb molta rapidesa el treball. _______________________________________________________ • Hui em trobe més malament del constipat que ahir. _______________________________________________________ • Crec que ja heu menjat en quantitat suficient. _______________________________________________________ LLENGUA 6é EP MATERIAL FOTOCOPIABLE
  2. Avaluació 6-10 Segon trimestre Data Cognoms: Nom: 5. Completa les oracions amb una de les paraules que hi ha entre parèntesis. • Aquella _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (baca / vaca) és molt tranquil·la. • A la plaça faran el _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (ball / vall) principal de les festes. • Si prems algunes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (benes / venes) del puny et notaràs el pols. • Mira amb els prismàtics i podràs _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (beure / veure) un voltor. 6. Ompli els buits amb l o l·l. Després, completa les oracions amb les paraules adequades. ve_ _ _a po_ _ _en a_ _ _èrgia co_ _ _ecció i_ _ _uminats aquare_ _ _ _es pà_ _ _id co_ _ _ònia mortade_ _ _a a_ _ _umnat i_ _ _usió i_ _ _egal • Em fa molta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ que em regalen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pel meu aniversari. • Una part de l’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de l’escola tenim _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ al _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de les flors. • Hi havia una important _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ d’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a l’exposició . • La caça d’espècies en perill d’extinció _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ és _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7. Observa aquestes vinyetes i imagina que ets un dels xiquets que hi apareixen. Després, escriu un correu electrònic a un amic per contar-li el que ha passat. Per a: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Assumpte: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Adjunta: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ LLENGUA 6é EP MATERIAL FOTOCOPIABLE
Publicidad