Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Verkottunut maailma, sosiaalinen media ja tulevaisuuden vuorovaikutteisuus

2.955 visualizaciones

Publicado el

Näkökulmia verkottuneeseen maailmaan ja vuorovaikutteiseen olemassaoloon ja viestintään:
Miten sosiaalinen todellisuutemme ja viestintäkulttuurimme on muuttumassa?
Millaisia uusia mahdollisuuksia tämä kehitys avaa nyt ja tulevaisuudessa?

Publicado en: Diseño

Verkottunut maailma, sosiaalinen media ja tulevaisuuden vuorovaikutteisuus

 1. 1. Verkottunut maailma, sosiaalinen media ja tulevaisuuden vuorovaikutteisuus 04052010 Jarno M. Koponen
 2. 2. Jarno M. Koponen 10 vuotta verkkopalveluja, digitaalisia brändejä ja kokemuksia Tutkimus, kehitys, design, strategia (mm. Sitra, Taloussanomat, Nokia Research Center, Veikkaus, Nokia News HUB, Culture Action Europe, HIIT, Helsingin kaupunki) Media- ja design-tutkimus TaM, FM, väitöskirja tekeillä Monitieteellinen näkökulma tulevaisuuden digitaalisuuteen: ihmiskeskeinen design, olemassaolo, itseilmaisu, vuorovaikutus, henkilökohtaiset ja jaetut tarinaverkostot Tarinaverkostot ja henkilökohtaiset tulevaisuussimulaatiot Interaktiiviset sosiaaliset ympäristöt ja niiden vaikutus tulevaisuusajatteluumme
 3. 3. Näkökulmia verkottuneeseen maailmaan Sosiaalinen media - käsite ja vaikutukset olemassaoloon, sosiaalisuuteen ja viestintään Miten sosiaalinen todellisuutemme ja viestintäkulttuurimme on muuttumassa? Millaisia uusia mahdollisuuksia tämä kehitys avaa nyt ja tulevaisuudessa?
 4. 4. Vietämme yhä enemmän aikaa vuorovaikutteisissa verkkoympäristöissä Tietoverkoissa tapahtuva toiminta on arkipäivää yhä useammalle
 5. 5. Digitaalisten käyttöliittymien ja sulautettujen teknologioiden kautta olemme läsnä useissa ympäristöissä samaan aikaan - digitoitu ja digitaalinen elämä
 6. 6. Digitaalinen olemassaolo Multilineaarinen olemassaolo Fyysinen olemassaolo
 7. 7. Verkottuneessa maailmassa fyysinen “reaalitodellisuus” ja digitaalinen kokemusavaruus limittyvät toisiinsa ennennäkemättömällä tavalla
 8. 8. Verkottunut maailma: ihmisten, asioiden, esineiden, paikkojen, entiteettien ja tapahtumien jatkuvasti kehittyvä verkosto (the internet of people and things)
 9. 9. Mitä verkottunut maailma tarkoittaa olemassaolon, vuorovaikutteisuuden ja viestinnän kannalta?
 10. 10. Digitaalisissa ympäristöissä jokaisesta ilmaistusta ja tallennetusta ajatuksesta tai toiminnasta tulee luonteeltaan verkottunut - globaalissa mittakaavassa
 11. 11. Tietoverkot ovat avautumassa, tietosiilot katoamassa - Open source, Open Data, Open Gov, Open Id, Wikipedia, jne.
 12. 12. Yksilöiden, ryhmien, yhteisöjen ja organisaatioiden monimuotoinen ja monikanavainen aktiivisuus (sisällön tuottaminen, luominen, jakaminen, muokkaaminen, kuluttaminen, arvioiminen jne.)
 13. 13. Sisällöt ovat aktiivisia vuorovaikutteisia prosesseja, eivät staattisia yksiköitä
 14. 14. Verkottuneessa maailmassa sisältö tulee ihmisen luokse (information pull/push)
 15. 15. Digitaalisten verkkoympäristöjen todellisuus: jatkuva kilpailu ihmisten huomiosta Tarinoiden, verkostojen ja brändien merkitys korostuu
 16. 16. Ihmiset vaikuttavat konkreettisesti toimintaympäristöjensä kehittymiseen - yksilöt, ryhmät ja yhteisöt ratkaisevana muutosvoimana digitaalisen viestinnän ekosysteemissä
 17. 17. Mitä tarkoittaa sosiaalinen media?
 18. 18. Lévy, Castells, Turkle, Taylor, Boyd: Verkkoympäristöt ovat sosiaalisen todellisuuden laajentuma
 19. 19. Verkkoympäristöissä sosiaalisuus - ja muu toimintamme - saa uudenlaisia muotoja ja ulottuvuuksia
 20. 20. Vuorovaikutteiset verkkoympäristöt rinnakkaisina ja verkottuneina, monivivahteisina sosiaalisina todellisuuksina
 21. 21. Tutut Perhe Ystävät Kollegat Opiskelukaverit Minä ja identiteetti henkilökohtaisina ja jaettuina mikroilmentyminä ja tarinoina - sosiaalinen konteksti ja vuorovaikutus - yksilö, ryhmä, yhteisö
 22. 22. Tarinat muodostuvat mikroilmentymistä ja mikrotarinoista mm. statuspäivityksistä, videoista, kommenteista, valokuvista, blogikirjoituksista ja mikroblogi-kirjoituksista Jokaisen oma ääni, jokaisen tarina liittyy toisiin tarinoihin... Synaptisuus.
 23. 23. Tarina + Verkosto = Tarinaverkosto Jokaisen oma ääni, jokaisen tarina liittyy toisiin tarinoihin... Synaptisuus.
 24. 24. Sosiaalinen media rakentuu vuorovaikutteisista, dialogisista ja verkottuneista, jatkuvasti kehittyvistä mikrotarinoista ja tarinaverkostoista (yksilöt, ryhmät, yhteisöt, organisaatiot) Sosiaalisen median ympäristöissä tarinat luodaan, kerrotaan ja kehitetään aktiivisesti yhdessä
 25. 25. Me tahdomme liittää oman tarinamme toisiin, itsemme kannalta mielekkäisiin, vetovoimaisiin ja kiinnostaviin tarinoihin (esim. Facebookin ja muiden järjestelmien Like- toiminto, Twitterin Follow-toiminto ja RT, kommentointi) Osallistuminen + Verkostot + Luottamus = Yhteisöllisyys
 26. 26. Sosiaalisessa mediassa luodaan uusia ja tuetaan jo olemassa olevia yhteisöjä Yhteisöllisyys ja kommunikaatio vaativat ihmisten läsnäoloa - aktiivisuutta sekä yksilö- että ryhmätasolla
 27. 27. Sosiaalinen media ei ole yksittäinen digitaalinen palvelu, ympäristö tai internet- sovellus - sosiaalinen media on jatkuvasti kehittyvä ja uusia muotoja saava vuorovaikutteisen olemassaolon ja viestinnän prosessi, joka voidaan tuoda osaksi mitä tahansa olemassa olevaa toimintaa
 28. 28. Sosiaalisen median mahdollisuudet?
 29. 29. Kriittinen lähestyminen - digitaaliset sovellukset ja ympäristöt eivät itsessään tuota hyvinvointia, muutosta, onnellisuutta tai “arvokasta elämää” Muutoksen mahdollistavat ja tekevät ihmiset
 30. 30. ? Tiedostaminen ja tunnistaminen Sovellukset ja käyttötavat Läsnäolo ja aktiivisuus
 31. 31. Monikanavaisuus ja monitasoisen osallistumisen mahdollistuminen - avoimuuden asteet, luottamuksen rakentaminen Oma ääni, muiden ääni, yhteinen ääni, moniäänisyys Kukin voi valita oman tapansa osallistua ja tulla osaksi, ja luoda yhteistä tarinaa
 32. 32. Blogit - tiedon jakaminen, taustoitus, mielipiteet ja näkemykset, asiantuntijuus, keskustelun herättäminen Facebook - verkottuminen, vuorovaikutteinen läsnäolo, yhteydenpito, tiedottaminen Twitter ja Qaiku - verkottuminen, tiedon jakaminen, markkinointi, vuorovaikutteinen läsnäolo LinkedIn - ammatillisesti orientoitunut verkottuminen, vuorovaikutteinen läsnäolo, yhteydenpito, tiedottaminen Slideshare (presentaatioiden jakaminen), Flickr (valokuvien jakaminen), Second Life (virtuaalimaailma)...
 33. 33. ? Tärkeää olla siellä missä ihmiset ja toiminnan kannalta tärkeät verkostot ovat
 34. 34. ? Kuunteleva läsnäolo ja mahdollistava vuoropuhelu - oikeat kysymykset ovat sosiaalisen median ympäristöissä useimmiten täydellisiä vastauksia tärkeämpiä
 35. 35. Sosiaalisten mediaympäristöjen vahvuus on ajatusten, ideoiden ja näkemysten vuorovaikutteisessa jakamisessa ja kehittämisessä - merkitykset luodaan yhdessä
 36. 36. Haasteet ? Mediakasvatus, medialukutaito Henkilökohtainen / Julkinen Kuka omistaa henkilökohtaisen datan/digitaalisen identiteetin? Kasvava tietovirta (kuinka suodattaa tärkeä tieto alati kasvavasta tietomäärästä?) Viestintäkulttuuri ja asenteet Aito uudistuminen ja luovuus (“avoiding the echo chamber”)
 37. 37. Mahdollisuudet Jaettu osaaminen ja tietotaidon leviäminen Ihmislähtöisyys ja -keskeisyys Monikanavaisuus/monimuotoisuus Ajasta ja paikasta riippumaton vuorovaikutteinen läsnäolo Avoimuus, läpinäkyvyys, luottamus, vuoropuhelu
 38. 38. Kiitos! Ideoita, ajatuksia, kysymyksiä ja kommentteja? jarnokoponen.net twitter.com/Ilparone www.slideshare.net/Ilparone

×