Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Zašto promjene Ustava? (istraživanje)

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Austrijos anšliusas
Austrijos anšliusas
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 19 Anuncio

Zašto promjene Ustava? (istraživanje)

Descargar para leer sin conexión

Imali smo Ustav koji je odgovarao potrebama svoga vremena. Na neki način je bio i ustav tranzicijskog društva. Sada je novo vrijeme. Nastale su brojne društvene promjene. Demokratski standardi u Europi su podignuti. Sustav vladanja doista mora biti, u suvremenom smislu, od ljudi za ljude i zbog ljudi.

Postoje ogromni otpori društvenim promjenama društvenih skupina koje drže političke, socijalne i ekonomske monopole. U mnogim segmentima organizacija države i pravila društvenog upravljanja izopačena su i služe dijelovima političkih elita, nepotrebnim birokracijama, posrednicima umjesto građanima. Neki politolozi nazivaju ih klijentelističkom Hrvatskom. Današnja politička pravila funkcioniraju u korist društvene manjine.

Istraživanje čiji su rezultati prezentirani govore da moramo građanima dati snagu i šansu jer postoji jasna društena većina koja traži promjene. Ta se nesporna većina ne može dovoljno jasno oglasiti u političkom sustavu niti artikulirati svoja očekivanja na način koji bi imao refleksiju u političkom, pravnom i gospodarskom sustavu.

Imali smo Ustav koji je odgovarao potrebama svoga vremena. Na neki način je bio i ustav tranzicijskog društva. Sada je novo vrijeme. Nastale su brojne društvene promjene. Demokratski standardi u Europi su podignuti. Sustav vladanja doista mora biti, u suvremenom smislu, od ljudi za ljude i zbog ljudi.

Postoje ogromni otpori društvenim promjenama društvenih skupina koje drže političke, socijalne i ekonomske monopole. U mnogim segmentima organizacija države i pravila društvenog upravljanja izopačena su i služe dijelovima političkih elita, nepotrebnim birokracijama, posrednicima umjesto građanima. Neki politolozi nazivaju ih klijentelističkom Hrvatskom. Današnja politička pravila funkcioniraju u korist društvene manjine.

Istraživanje čiji su rezultati prezentirani govore da moramo građanima dati snagu i šansu jer postoji jasna društena većina koja traži promjene. Ta se nesporna većina ne može dovoljno jasno oglasiti u političkom sustavu niti artikulirati svoja očekivanja na način koji bi imao refleksiju u političkom, pravnom i gospodarskom sustavu.

Anuncio
Anuncio

Zašto promjene Ustava? (istraživanje)

 1. 1. Istraživanje javnog mnijenja za Ured Predsjednika Republike Hrvatske Listopad 2014. © 2014 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.
 2. 2. Ciljevi istraživanja Istraživanjem se željelo analizirati:  Potreba građana za ustavnim promjenama koje bi uključile analizirane teme  Otvorenost za pojedine konkretne smjernice mogućih ustavnih promjena Istraživanje na daje informacije o:  Informiranosti građana o predmetu istraživanja  Izvedivosti i održivosti analiziranih smjernica  Drugim mogućim smjernicama  Podršci konkretnom predlagatelju 2
 3. 3. Metodologija Metoda: 1. Telefonsko istraživanje (CATI) 2. Datum: od 3. do 7. listopada 2014. Uzorak: 1. Slučajan i reprezentativan uzorak od 1007 punoljetnih ispitanika iz cijele Hrvatske 2. Uzorak je stratificiran prema dobi, spolu, obrazovanju, veličini naselja i regiji 3
 4. 4. 4 N % Demografska struktura uzorka Cijeli uzorak 1007 100% Spol Muški 478 47% Ženski 529 53% Dob Do 30 godina 186 18% Od 31 do 44 godina 251 25% Od 45 do 60 godina 272 27% Više od 60 godina 298 30% Obrazovanje Osnovna škola 242 24% Srednja škola 574 57% Viša škola/Fakultet 191 19% Tip naselja Grad 612 61% Selo 395 39% Regija Zagreb i okolica 262 26% Sjeverna Hrvatska 172 17% Slavonija 166 16% Lika, Banovina, Kordun 84 8% Istra i Primorje 123 12% Dalmacija 199 20%
 5. 5. Rezultati istraživanja 5
 6. 6. Smatrate li da treba ojačati odgovornost i unutarnju demokraciju u političkim strankama, na način da članovi stranke imaju mogućnost utjecaja na izbor stranačkog vodstva i na izbor stranačkih kandidata za izbore u Sabor? 6 u % 38,7 37,4 100 80 60 40 20 Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 5,4 11,4 7 0 Da, u potpunosti Uglavnom da Uglavnom ne Nikako ne Ne zna - Bez odgovora
 7. 7. 7 u % Prema Vašem mišljenju, na koji način bi građani trebali birati svoje zastupnike u Saboru? 16,2 100 80 60 40 20 Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 79,4 4,5 0 Kao i do sada, birajući stranačke liste koje sastavlja čelništvo stranaka Tako da se zastupnici biraju imenom i prezimenom - polovica izravno apsolutnom većinom, a druga polovica sa stranačkih lista uz pravo građana da sami određuju redoslijed kandidata (preferencijalno glasovanje) Ne zna - Bez odgovora
 8. 8. 8 u % Treba li ojačati odgovornost dužnosnika, kao što su zastupnici, ministri i slično, na način da ih se suspendira s dužnosti u slučaju da je protiv njih pokrenut kazneni progon? DA NE Ne zna / Bez odgovora Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 95,3 3,7 1
 9. 9. Smatrate li da Ustavom treba odrediti da osuđenim zastupnicima i drugim nositeljima javnih funkcija nakon pravomoćnosti presude treba prestati mandat i da moraju otići s dužnosti? 9 u % 80,5 100 80 60 40 20 Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 15,5 1,4 1,6 0,9 0 Da, u potpunosti Uglavnom da Uglavnom ne Nikako ne Ne zna - Bez odgovora
 10. 10. 10 u % Smatrate li da, uz pravo na referendum, građanima Ustavom treba omogućiti da prikupljanjem 10 tisuća potpisa stave na dnevni red Hrvatskoga sabora određeni problem? 44,2 100 80 60 40 20 Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 32,1 9,1 11 3,5 0 Da, u potpunosti Uglavnom da Uglavnom ne Nikako ne Ne zna - Bez odgovora
 11. 11. 11 u % Prema Vašem mišljenju, na koji bi se način trebao birati Predsjednik Republike Hrvatske? 93,6 4,4 2 100 80 60 40 20 0 Na isti način kao i do sada, da ga građani neposredno biraju na izborima Predsjednika treba birati sabor većinom glasova zastupnika Ne zna / Bez odgovora Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007
 12. 12. 12 u % Treba li Ustavom omogućiti Predsjedniku Republike da odbije potpisati zakon kojeg smatra neustavnim te da od Sabora zatraži ponovno razmatranje takvog zakona? DA NE Ne zna / Bez odgovora Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 86,9 10,3 2,8
 13. 13. Je li potrebno ojačati podjelu vlasti i međusobni nadzor zakonodavne, izvršne i sudske vlasti radi sprečavanja zlouporaba, ne dirajući pritom u neovisno obavljanje zadaća svake od njih? 13 u % DA NE Ne zna / Bez odgovora Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 90,4 5,14,5
 14. 14. Treba li ojačati funkciju Ustavnog suda u zaštiti ustavnih prava i sloboda tako da mu se omogući nadzor nad usklađenosti međunarodnih ugovora s Ustavom Republike Hrvatske? 14 u % DA NE Ne zna / Bez odgovora Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 89 5,85,2
 15. 15. Smatrate li da Ustavnom reformom Hrvatsku treba više decentralizirati i više poslova i sredstava povjeriti lokalnoj samoupravi - to jest regijama, gradovima i općinama? 15 u % DA NE Ne zna / Bez odgovora Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 80,2 14,8 5
 16. 16. 16 u % Smatrate li da Ustavnom reformom Hrvatsku treba reorganizirati na način da se umjesto sadašnjih županija osnuje 5 do 8 regija? DA NE Ne zna / Bez odgovora Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 65,2 25,7 9,1
 17. 17. 17 u % Treba li Ustavom održivi razvoj i zaštitu okoliša, te zdrav život postaviti kao temeljne društvene vrijednosti? DA NE Ne zna / Bez odgovora Uzorak: Svi ispitanici, N = 1007 92 5,7 2,2
 18. 18. Zaključak 18
 19. 19. Zaključak  Građani imaju potrebu za dodatnim jačanjem odgovornosti i transparentnosti političkog sustava kroz izmjene Ustavnog zakona  Građani iskazuju načelnu podršku analiziranim smjernicama izmjena Ustava  Podrška analiziranim smjernicama izmjena Ustava je uglavnom ujednačena kroz sve analizirane segmente društva (demografske kategorije i političko-vrijednosne orijentacije) 19

×