Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Moderne vreemde talen betekenisvol leren

916 visualizaciones

Publicado el

PowerPoint gebruikt voor de masterclass Moderne vreemde talen betekenisvol leren, gehouden in de MBO conferentie "Taal op Koers", op 29 oktober in Nieuwegein.

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Moderne vreemde talen betekenisvol leren

 1. 1. Moderne vreemde talen betekenisvol leren Kristi Jauregi proto-knowledge.blogspot.com Fontys Leraren Opleiding Tilburg en Universiteit Utrecht Taal op Koers, MBO Conferentie 2014
 2. 2. Indeling • Reflectie • Voorwaarden voor betekenisvol leren • Leerrijke omgeving • Rol ICT en internationalisatie • Online Interculturele Samenwerking: het TILA project
 3. 3. Reflectie Na een korte ronde van voorstellingen, bespreek in groepen van drie deze vragen: zijn er overeenkomsten? (5minuten) 1. Wat vind ik goed aan mijn (taal)onderwijs? 2. Gebruik je ICT in je lessen? 3. Wat doet je school aan internationalisering? 4. Wat zou ik aan mijn (taal)onderwijs willen veranderen en waarom? 5. Kies één van de aspecten genoemd in punt 4 en deel met elkaar ideeën over hoe de verandering geeffectueerd zou kunnen worden
 4. 4. Betekenisvol mvt-onderwijs? Onderzoek naar leerprocessen www.globalteachereducation.org Leercontext De leerder De didactiek De docent
 5. 5. De leerder Motivatie Aanleg http://uncw.edu/cas/assess.html Behoeften Leerstijlen Interesses Persoonlijkheid Leeftijd
 6. 6. De leerder Sociale media generatie Always connected! www.care2.com www.placemakers.com
 7. 7. Onderzoek Interactie T2onderzoek Sociaal constructivisme Input Strategiegebruik IC Mondelinge vaardigheden Schriftelijke vaardigheden Negotiation of meaning Output Focus on form http://sirseth.net/blog/interaction/
 8. 8. Onderzoek Betekenisvolle leerprocessen We construeren kennis: in interactie / samenwerking met anderen (experts) aan de hand van relevante rijke taken. 8 Leertheorieën: sociaal constructivisme (Vygotsky, 1978)
 9. 9. De leercontext in de 21e eeuw • Digitale / technologische revolutie Internet: Informatie, diensten, communicatie Computers, laptops, mobiele toestellen • Samen leven, samen werken, samen leren; continu bereikbaar • Globalisatie • Dynamische maatschappij; snelheid veranderingen Bron opinion.bdnews24.com Bron: tweakers.net
 10. 10. De leercontext “Het Nederlandse onderwijssysteem is geen goede voorbereiding op het leven in een digitale wereld. Scholieren leren vooral vaardigheden die hun ouders nodig hadden”. Voettekst 10
 11. 11. De leercontext Vraag naar nieuwe competenties & vaardigheden 11 21st century skills; advanced Intercultureel bewustzijn skills
 12. 12. De randvoorwaarden om een moderne taal optimaal te leren in een vreemde talencontext zijn ontoerijkend: Beperkte mogelijkheden om: • Gevarieerd rijke input te krijgen (Krashen 1982), • Betekenisvol te interacteren (Long 1997), • Over betekenis te onderhandelen in een authentieke context (Long, 1985; Ellis, 2003; Lantolf, 2006) • De interculturele competentie te ontwikkelen (Byram, 2014)
 13. 13. De leercontext Grensoverstijgend Formeel leren leren Non-formeel en informeel leren Rijke & veilige leeromgeving
 14. 14. Internet: verrijking van de leercontext Internet Input Output Authentiek, rijk & gevarieerd Interactie CMC Authenticiteit & Communicatie en.blog.zyncro.com
 15. 15. De docent • Als Inspirator, motivator, innovator • In zijn/haar coachende rol • Weet hij/zij een rijke, veilige en positieve leeromgeving te creëren • Stimuleert ICT geletterdheid – Mediawijsheid / Netiquette • Integreert digitale didactiek als verrijking: blended learning • Ook Bottom-up: leerling en zijn/haar lerende/onderzoekende houding centraal (eigenaarschap)
 16. 16. De docent • Handhaaft Activerende didactiek (experiential learning) • Bevordert Kennisconstructie: – Stimuleert creativiteit / initiatief / probleem-oplossende vaardigheden – Bevordert het kritisch denken (selectie en gebruik bronnen, communicatie, debat) – Draagt bij aan de leergemeenschap (eigenaarschap van leerprocessen) – Koestert verscheidenheid – Bevordert Intercultureel bewustzijn
 17. 17. Onderzoek, leercontext en leerder: Interactie via Internet Sociale media Relevante taaltaken Didactiek Authentieker Afwisselender Persoonlijker Rijker Betekenisvoller Effectiever
 18. 18. Sociale Media
 19. 19. Sociale media kunnen gebruikt worden voor samenwerking met peers/experts uit het werkveld of het buitenland (TELECOLLABORATION) met als doel: • De onderwijscontext te verrijken buiten de muren van het klaslokaal • Een internationale gemeenschap te ontwikkelen (internationalisering onderwijs) • Interculturele competentie en wereldburgerschap te bevorderen • Authenticiteit van het leerproces te stimuleren • Authenticiteit van communicatie te bevorderen
 20. 20. Europees Project TILA (2013-2015): www.tilaproject.eu Telecollaboration for Intercultural Language Acquisition
 21. 21. TILA in het kort https://www.youtube.com/channel/UCm7oppm2zIe3nULOJ4-73ZA
 22. 22. TILA 22 Doeltalen: Catalan, Duits, Engels, Frans en Spaans
 23. 23. Welke digitale toepassingen? Voor synchrone communicatie Voor asynchrone communicatie • plaats onafhankelijk, • tijd afhankelijk • plaats onafhankelijk • tijd onafhankelijk 23
 24. 24. Veilige omgevingen voor asynchrone communicatie 24 Chat Forum Blog Wiki Journal Voicethread Mondeling Edmodo: schriftelijk Moodle: Schriftelijk
 25. 25. Blog • Persoonlijk dagboek: Interessant en flexibel communicatiemiddel. Posts worden gepubliceerd in omgekeerde chronologische volgorde. • Het gaat om multimodale teksten (foto's, video) • Lezers interacteren door commentaar in te voegen • Er zijn individuele en groepblogs • Gebruik: voor projecten, telecollaboration, om schrijfproducten van de cursus te delen, voor reflectie…
 26. 26. Blogs • http://www.blogia.com/ • www.blogger.com • www.wordpress.org • www.tumblr.com • … Moodle
 27. 27. Wiki (I) • Applicatie waarmee webdocumenten gezamenlijk kunnen worden gemaakt en bewerkt. • Multimodale communicatie: tekst, links, foto’s, opnames • Door de functie geschiedenis: kun je zien wat de bijdrage van elke deelnemer is geweest • Mogelijkheid om commentaar in te voeren
 28. 28. Wiki (II) • Free internet wikisites: Wikispaces: http://www.wikispaces.com PBWorks: http://pbworks.com/ (...) • Wiki’s die op een server moeten worden geïnstalleerd: WikiMedia: www.wikimedia.org TikiWiki: http://info.tiki.org/tiki-index.php DokuWiki: https://www.dokuwiki.org/dokuwiki Moodle
 29. 29. Voordelen asynchrone communicatie 29 1. Beter te organiseren tussen scholen met verschillende roosters 2. Meer lln kunnen tegelijk mee doen Forum Blog 1. Geschikt voor projecten om langduriger samen te werken 2. Gelegenheid om (peer) Wiki feedback Journal te geven op inhoud Moodle Social media 1. Organisatorisch: 2. Inhoudelijk: VoiceThread 3. Taaldidactisch: 1. Meer tijd om na te denken over opbouw, formuleringen en woordenschat levert betere teksten 2. Gelegenheid om (peer) feedback te geven op taal NB: ook te combineren met synchroon (Skype, BBB, chat)
 30. 30. Omgevingen voor synchrone communicatie 30 Videocommunicatie BigBlueButton (Google hangout, Skype) 3D virtuele werelden Open Sim(ulator) Chat
 31. 31. Uitdagingen van synchrone communicatie 31 Tijdsafhankelijkheid: roosters VC & VW: -Techniek goede computers en goede internet aansluiting met kabel headsets met microfoon technische tests niet alleen op je school maar ook op je partnerschool (wederzijdse afhankelijkheid) - Organisatie: niet alle lln kunnen tegelijkertijd deelnemen aan de sessies (overbelasting internet; achtergrond geluid)
 32. 32. Virtuele Werelden https://www.youtube.com/watch?v=8wBI0lVEFU8&list=UUm7oppm2zIe3nULOJ4-73ZA Ideaal voor simulaties en rollen-spellen
 33. 33. Virtuele Werelden https://www.youtube.com/watch?v=k0D4hOBydGQ
 34. 34. Pilots Telecollaboration  Pilots in de 4 talen  212 leerders en 20 docenten  Meeste pilots met synchrone applicaties (BBB en OpenSim)  Interacties 1 op 1  Uitdagingen:  Rooster technisch  Techniek  Kleine groepen lln 34
 35. 35. 35 Sound was good (if applicable) 2,75 I like to communicate and interact in this tool environment 4,11 I like to meet students from other countries in this tool environment 4,3 I like to learn in this tool environment 4,12 I like to be visible in a video 3,68 I like to see the others in a video 4,06 II like to be an avatar 3,53 I like to speak with an avatar 3,53 I felt comfortable in the interaction 3,77 I felt satisfied with the way I communicated 3,53 I felt the tool environment affected my communication positively 3,58 I enjoyed communicating with students from another country 4,30 I found it motivating to communicate with students from another country 4,18 It was important for me to be understood 4,17 It was important for me to understand the other student(s) 4,23 It was important for me to learn about the other students’ life and culture 3,91 It was important for me to get to know students from another country 4,07 I was able to learn something about the other students’ life and culture 3,76 I enjoyed the online task 4,08 I found the online task interesting for interaction with peers of other countries 4,15 I found the online task useful for my language learning 3,99 The online task helped me discover new things about the other culture 3,81 I would like to use online tasks with students from other countries more 4,15 often 110 respondenten waarvan 20 van OpenSim L i k e r t s c h a a l 5 p u n t e n
 36. 36. Criteria voor het ontwerpen van rijke taken(1). Voorbeelden voor taalverwerving (Byram, 1997; Chapelle, 2003; Doughty & Long, 2003; Ellis, 2003; Canto et al, 2014). Taken moeten: 1. Interculturele communicatieve competentie stimuleren Kritische houding bevorderen • Blootstelling aan rijke interculturele input in de doeltaal (gevarieerd, begrijpelijk, authentiek, multimodaal) • Betekenisvolle interactie stimuleren door: – Informatie/opinie kloof in te bouwen (jigsaw) – Authentieke communicatieve uitwisseling in twee richtingen te bevorderen – Gezamenlijke verantwoordelijkheden te delen Actief en reflecterend leren.
 37. 37. Criteria voor het ontwerpen van rijke taken (2) 2. De leerling centraal stellen Rekening houden met zijn/haar belevingswereld, behoeften, belangen, leerstijlen 3. Een positieve impact hebben op motivatie (Dörnyei, 2001); een positieve attitude bevorderen ten opzichte van taal, cultuur, interactie, onderzoek 4. Een duidelijke taakuitkomst hebben •Duidelijk doel •Duidelijke opbouw (proces bewaken) •Duidelijk resultaat (product) hebben (eigenaarschap) 5. Het potentieel van de te gebruiken omgevingen benutten Wat is de meerwaarde? • Voor taalontwikkeling • Voor intercultureel bewustzijn • Voor kennisdeling en –ontwikkeling Taken moeten:
 38. 38. Taakontwikkelschema Title of TILA task Partner team (schools and teachers) Thematic description Target language CEF level Learning objectives (linguistic, communicative, and intercultural) See the CEF and ICC “can do” statements Description of blended learning approach Task outcome(s) (products produced by students) Technical specifications (tools that will be used)
 39. 39. In 3 stappen werken Voorbereiding Taak E V A L U A T I E Doelen taak Voorbereidende tussentaken Taak uitvoering Telecollaboratie sessies (blog, wiki, videocommunicatie, virtuele werelden...) Post-taak Interactieopbrengsten delen met klasgenoten Interculturele reflectie
 40. 40. Voorbeeld Taak 40
 41. 41. Uit onderzoek blijkt dat telecollaboration: • De leeromgeving helpt verrijken – voorwaarden voor effectief taalverwerving zijn optimaal aanwezig; – authenticiteit in communicatie- en leerprocessen wordt gewaarborgd. • Een positieve impact heeft op het leerproces van leerders – op hun motivatie – op hun communicatievaardigheden – op de interculturele bewustwording 41
 42. 42. Maar • Het gaat niet vanzelf • Mindset (leiding, opleiders, docenten, leerders, ouders, instellingen) • Ruimte voor andere onderwijsstructuur nodig en steun voor innoverend en onderzoekend team docenten • Focus op betekenisvol leren 42 en.blog.zyncro.com www.compassproject.net
 43. 43. Verder? • Landelijke studiedag “Levende Talen” op 7 november • Landelijke studiedag “Virtuele werelden in het onderwijs” bij Fontys Leraren Opleiding Tilburg op 13 november • Geïnteresseerd in TILA? – www.tilaproject.eu – tila@uu.nl
 44. 44. Hartelijk dank! Kristi Jauregi Ondarra k.jauregiondarra@fontys.nl tila@uu.nl

×