Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM

 1. LA CRISI DE L’ANTIC REGIM Antonio Núñez 2020
 2. 1.- Introducció: Els factors de canvi 2.- El comerç colonial: Creixement econòmic 3.- Creixement i desenvolupament de la burgesia 4.- La Il·lustració: Noves idees. Nova visió del món. 5.- Conclusió: Crisi i Revolució LA CRISI DE L’ANTIC REGIM Índex
 3. Ja hem vists, com al segle XVIII a Europa, continuava existint la mateixa societat que s’havia format des de finals del segle XV, quan els europeus havien deixat enrere l’Edat Mitjana. Un tipus de societat, que quan els revolucionaris francesos van voler posar-li fi, van anomenar: “L’Antic Regim” (L’antiga forma de viure), i que nosaltres coneixem com: “L’Edat Moderna” 1.- La Crisi de l’Antic Règim: Introducció Una societat que presentava com a principals característiques: Economia - Agricultura tradicional amb baixa productivitat (Subsistència) - Escassa producció artesanal i manufacturera (Gremis) - Poc desenvolupament comercial - Població estancada ( no creixia ) Societat Estamental -Privilegiats (noblesa, clergues) -No privilegiats (Tercer Estat) Estat Absolutista - Monarquia Absoluta d’origen diví Cultura - Marcada per la religió. Tot al món s’explicava per Déu. Però …
 4. Que, dins d’aquesta societat, tot i que portava tres segles existint, al llarg del segle XVIII, van començar a aparèixer canvis i novetats. I, quins van ser aquest canvis o novetats ? DESENVOLUPAMENT DEL COMERÇ COLONIAL DESENVOLUPAMENT DE LA BURGESIA APARICIÓ DE LES NOVES IDEES DE LA IL·LUSTRACIÓ Una crisi, que farà, que molts europeus comencin a plantejar-se la necessitat de canviar-la i buscar un nou model de societat que s’adapti millor al canvis que s’estaven produint. Uns canvis i unes novetats, que faran que aquesta societat entri en: CRISIS 1.- La Crisi de l’Antic Règim: Introducció
 5. EL COMERÇ COLONIAL I CREIXEMENT ECONÒMIC (2)
 6. 2.- La Crisi de l’AR: El Comerç Colonial El Comerç Colonial era el comerç que el països europeus realitzaven amb les seves colònies en altres continents ( nous territoris dominats) al llarg dels segles XVI, XVII i XVIII des de que Colon descobrí Amèrica a l’any 1492. EL COMERÇ COLONIAL És un comerç marítim (realitzat amb vaixell) i donava grans beneficis als que ho practicaven. I també contribuí a desenvolupar les zones i poblacions situades al costat de la costa des d’on es practicava.
 7. Al llarg del segle XVIII el comerç colonial es va intensificar i va tenir va tenir un gran desenvolupament . Gran Bretanya, Holanda, França, Espanya i Portugal obtenien matèries primeres (sucre, cacau, coto, pells) de les colònies. I a canvi ells, proveïen a les colònies de productes manufacturats (roba, estris, calçat...) I sobre tot...I sobre tot... d’esclaus de raça negre per treballar a les plantacions agrícoles. 2.- La Crisi de l’AR: El Comerç Colonial
 8. Al segle XVIII, El comerç colonial, va anar deixant de banda els seu caràcter bidireccional per transformar-se principalment en triangular. Un comerç triangular, que tindria com a principal “producte” comerciar amb esclaus de raça negre procedents d'Àfrica.. Uns 20 milions d’homes i dones van ser capturats a Àfrica i traslladats a Amèrica en grans vaixells de càrrega i en condicions infrahumanes per a ser venuts com a esclaus. 2.- La Crisi de l’AR: El Comerç Colonial
 9. La riquesa generada pels comerç colonial beneficiarà principalment a la burgesia, però indirectament, també millorà una mica la situació econòmica dels altres grups del Tercer Estat: Les Classes Populars Urbanes (CPU) i els Camperols. El COMERÇ COLONIAL Fa créixer la demanda de productes manufacturats. (roba, estris...) pels habitants de les colònies i els esclaus Una demanda de productes manufacturats que els gremis no poden satisfer perquè limiten la producció. ( No deixen produir més ) Per satisfer la demanda, la burgesia desenvolupa una nova forma de producció de bens manufacturats: EL DOMESTIC SYSTEM Els camperols tenen un ingrés extra i les CPU troben més feina: mariners, estibadors, tabernes, posades... MILLOR SITUACIÓ ECONÒMICA AUGMENT POBLACIÓ *El Domestyc System consistia en portar als camperols una part de les matèries primeres que arribaven de les colònies perquè, en les estones lliures, les transformessin en productes manufacturats (roba, calçats...) A canvi de lo qual, rebien una petita compensació econòmica en forma de diners. EL COMERÇ COLONIAL ACTIVA L’ECONOMIA 2.- La Crisi de l’AR: Comerç Colonial i Creixement Econòmic
 10. EL CREIXEMENT ECONÒMIC I DESENBOLUPAMENT DE LA BURGESIA (3)
 11. Qui va ser el grup social que durant el segle XVIII es beneficiaria més del comerç colonial i del creixement econòmic que aquest estava provocant ? LA BURGESIA Al llarg del segle XVIII, la burgesia anirà creixent i incrementant la seva riquesa Tot i la seva riquesa, els burgesos continuaven formant part dels no privilegiats. I també estaven sotmesos a les mateixes i injustes lleis que aquests i tampoc gaudien del prestigi social que ells creien que es mereixen per la seva fortuna. ( El Nobles els continuaven menyspreant) La burgesia doncs, comença a estar descontenta amb la organització social de l’Antic Regim que no els permet progressar i comença a pensar en la necessitat de canviar-la. 2.- El Comerç Colonial: Creixement econòmic i burgesia LA BURGESIA que és el grup social que es dedica als negocis i el comerç des de sempre i que a més són els que disposen, dels diners necessaris per poder fer el comerç colonial. (vaixells, mercaderies...) Arribant inclús, alguns burgesos a ser més rics que molts nobles Però ...
 12. LES NOVES IDEES DE LA IL.LUSTRACIÓ (4) (Nova visió del món basada en la raó)
 13. A mitjans del segle XVIII un petit grup de persones, principalment nobles i burgesos, comencen a desenvolupar noves idees i una nova visió del món. La Il·lustració defensa que L'ÚS DE LA RAÓ és l’únic mitjà per poder entendre el món. 4.- La Crisi de l’Antic Regim: La Il·lustració LA IL.LUSTRACIÓ: NOVES IDEES I UNA NOVA VISIÓ DEL MÓN La Il·lustració és doncs, un moviment cultural que es va a desenvolupar a Europa en el segle XVIII que aporta noves idees i una nova visió del món: Són un grup de persones que creuen que el món s’ha d'explicar a partir de l’ús de la raó i no de la religió, com s’havia fet fins ara. I donen lloc a un moviment cultural nou: La Il·lustració. I s’hi oposa fermament (estan en contra) de l’explicació que s’havia fet fins ara, de que el món s’explicava en base a: LA TRADICIÓ (Les coses sempre han sigut així) LA REVELACIÓ DIVINA (Déu ho explica tot) L’AUTORITAT ( El que mana té raó)
 14. Felicítat L’ésser humà ha nascut per ser feliç. ( concepció optimista del món) Llibertat i Igualtat Tots els éssers humans neixen lliures i iguals Justícia El que és just i el que no ho és ho ha de dir la raó, no la religió. Progrés El progrés portarà als essers humans a aconseguir la felicitat a la Terra (objectiu últim de la vida humana) Tolerància El respecte i la tolerància han de ser la base de les relacions entre els homes. ( respectant les creences i les opinions de cada un). Els Il.lustrats prenent com a base l’ús de la raó (Intel·ligència humana) proposen un conjunt de noves idees: PRINCIPALS IDEES 4.- Les noves idees de la Il·lustració
 15. ELS MITJANS DE DIFUSIÓ DE LES NOVES IDEES DE LA IL.LUSTRACIÓ 4.- Les noves idees de la Il·lustració Aquestes noves idees de la Il·lustració es difondran entre la població principalment per mitjà de l'Enciclopèdia i per mitjà dels salons: l'Enciclopèdia (1751): Va ser un conjunt de llibres escrits pel il·lustrats, on es recullen les seves idees i també, tot el coneixement científic existent en aquell moment. Els salons: Eren unes reunions que organitzaven nobles o burgesos, on es convidava a il·lustrats perquè exposessin les seves noves idees i parlar o debatre sobre elles. Un del salons més famosos va ser el Saló de Madame Geoffrin a París. Les noves idees de la Il·lustració és difondran ràpidament i tindran una favorable acollida entre la burgesia, que estava buscant models per construir un nou model de societat. I també entre la resta de membres del Tercer Estat (CPU i camperols).
 16. Recolzant-se en aquestes noves idees, els il·lustrats Criticaran i qüestionaran tots els aspectes que conformaven la societat de l’Antic Regim i proposaran noves formes d’organitzar aquest aspectes. Rebuig de la Societat Estamental -No a la pertinença al grup social per naixement -Mobilitat social: promoció social segons la vàlua de cadascú Organització SOCIAL Organització ECONÒMICA No al control i reglamentació dels gremis. LLIBERTAT ECONÒMICA (lliure producció i venta de productes) Organització POLÍTICA Critiquen l’Absolutisme -Defensen que el governats triïn (elegeixen) als governants. -La divisió de poders Camp de la CULTURA Condemna de la Intolerància religiosa i d'opinió Proposen la Llibertat de creences. La relació entre les persones s’ha de basar en la Tolerància i el Respecte 4.- Les noves idees de la Il·lustració
 17. Voltaire -Llibertat de pensament i tolerància religiosa. Molt crític ... Rousseau -”Contracte social” “Sobirania nacional” IL.LUSTRATS MÉS REPRESENTATIUS Serà a França el lloc on el moviment il·lustrat tindrà més rellevància i on apareixen els seus majors representants. Montesquieu - Planteja la Divisió de poders, al seu llibre “L’esperit de les lleis”, 1748. Montesquieu PRINCIPALS IL·LUSTRATS Totes aquestes idees s’utilitzaran posteriorment, durant la revolució, per donar origen a un nou sistema polític que substituirà al absolutisme: EL LIBERALISME 4.- Les noves idees de la Il·lustració (cliqueu la fletxa) (cliqueu la fletxa) (cliqueu la fletxa)
 18. EL LIBERALISME ( Un nou sistema polític )
 19. El Liberalisme és un sistema polític en el que a diferencia del absolutisme el poder no l’atorga (dona) la divinitat, sinó el poble o la nació. A més a més... És a dir, són els governats els que mitjançant el vot designen els governants. El poders han d’estar separats Legislatiu Executiu Judicial Al liberalisme les persones són considerades ciutadans i no súbdits, és a dir, tenen drets i deures Ha d’haver una CONSTITUCIÓ, llei suprema resultat de l’acord entre les ciutadans (Contracte social) A partir de les idees dels il·lustrats, especialment de Voltaire, Rousseau i Montesquieu, es crearà un nou sistema polític per substituir a l’Absolutisme: EL LIBERALISME
 20. CRISI I REVOLUCIÓ (5) CONCLUSIÓ
 21. CONCLUSIÓ: Al llarg del segle XVIII hi ha tres elements que s’han anat desenvolupant: CREIXAMENT DEL COMERÇ COLONIAL ENREQUIMENT DE LA BURGESIA LES NOVES IDEES DE LA IL·LUSTRACIÓ CREIXEMENT ECONÒMIC CREIXEMENT DEMOGRÀFIC DESCONTENTA (FORMA PART DEL 3R ESTAT) LLIBERTAT, IGUALTAT, PROGRÈS, JUSTÍCIA … A finals del segle XVIII, els canvis produïts per aquests tres factors faran entrar en crisi a l’organització econòmica, social, política i cultural de l’Antic Regim Per què ?... 5.- Conclusió: Crisi i Revolució ( provoca)
 22. Tres són les raons principals: El Sistema Gremial de producció de bens No deixava augmentar la producció de bens manufacturats que és necessitaven pel comerç colonial i per l’augment de la població 1.- La Societat Estamental Impedia l’ascensió social de LA BURGESIA, un grup social cada cop més ric i poderós, i que volia ascendir (millorar) socialment (millorar la seva posició dins de la societat) L’explicació del món basada en la tradició, la revelació divina (la religió) i l’autoritat (el rei) Xocaven amb les noves idees de la Il·lustració basades en l'ús de la raó: Progrés, Igualtat, llibertat ... Així doncs, calia ... 5.- Conclusió: Crisi i Revolució
 23. Posar fi a una organització econòmica, social i política i cultural que... NO PERMETIA EL CREIXEMENT ECONÒMIC (AUGMENTAR LA PRODUCCIÓ) NO PERMETIA LA MOVILITAT SOCIAL (CANVI DE GRUP SOCIAL) I... quin serà el grup social més interessat en canviar aquesta situació ? LA BURGESIA PER QUÈ ? El sistema de l’Antic Regim els impedia desenvolupar-se econòmicament El sistema de l’Antic Regim els impedia ascendir socialment (Millorar la posició social) Pels burgesos, havia arribat l’hora de canviar la situació: era l’hora de... LA REVOLUCIÓ 5.- Conclusió: Crisi i Revolució
 24. LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES La Burgesia amb l’ajut de la resta del Tercer Estat lluitarà per aconseguir El Poder Polític LEGISLAR I CANVIAR EL MÓN
 25. PER SABER-NE MÉS Per saber-ne més i ampliar la vostra informació sobre la Crisi de l’Antic Regim “cliqueu” sobre qualsevol de les següents imatges: També pot comprovar el teu nivell d'assoliment sobre el tema treballat realitzant els següents exercicis interactius Exercici 2 Exercici 3 Exercici 5 Exercici 1 Exercici 4
 26. “Pensad por cuenta propia y dejad que los demás disfruten del derecho a hacer lo mismo.“ François Marie Arouet Voltaire “No estic d’acord amb el que dius, però defensaré fins la mort el teu dret a dir-ho” “A França un noble és molt superior a un negociant. Però jo no sé qui és més útil a un Estat: el senyor ben engalanat que sap amb precisió a quina hora es lleva el rei i que es dona aires de grandesa, o ... un negociant que enriqueix el seu país, practicant el comerç i contribueix a la felicitat del món” Voltaire: “ Cartes filosòfiques “(1734) - També critica durament la societat francesa 4. LES NOVES IDEES DE LA IL·LUSTRACIÓ -Defensor del racionalisme, (ús de la raó) La tolerància i la llibertat política i religiosa.. (cliqueu la fletxa)
 27. “L’home es lliure en la natura i esclau en la societat” El Contracte Social: Per poder viure en societat els individus fan un pacte que els dona certs drets i deures i a canvi renuncien a la llibertat que tenien vivint a la natura. Jean Jacques ROUSSEAU Sobirania Nacional: El poder emana (sorgeix) del lliure consentiment de tots el ciutadans , expressat mitjançant el vot. Els governats trien el governant. PLANTEJA: EL CONTRACTE SOCIAL LA SOBERANIA NACIONAL 4. LES NOVES IDEES DE LA IL·LUSTRACIÓ “ L’esser humà es bo per naturalesa., es la civilització qui el fa corrupte” També s’acorda la creació de l’Estat com a element encarregat de fer complir el contracte. Només la voluntat general pot dirigir les forces de l’Estat. El poder legislatiu pertany al poble i només d’ell pot emergir (...) Per assegurar les lleis, cal un govern, però el govern només és el representant del poble sobirà. Jean-Jacques ROUSSEAU 1762 (cliqueu la fletxa)
 28. 1.- Poder legislatiu: S’encarrega de legislar, és a dir de fer o aprovar les lleis. (Parlament o assemblea) 2.- Poder executiu: S’encarrega de fer complir les lleis aprovades pel poder legislatiu. El formen el president i els ministres i disposen dels mitjans per poder fer complir les lleis: Exèrcit, policia, hisenda, funcionaris .... 3.-Poder Judicial: Independent i separat dels altres dos. Format per jutges i fiscals s’encarreguen de jutjar conforme a les lleis aprovades pel poder legislatiu 4. LES NOVES IDEES DE LA IL·LUSTRACIÓ Charles Louis de Secondat, baró de Montesquieu Montesquieu a la seva obra “L'esperit de les lleis” 1748 planteja la necessitat de el poder ha d’estar dividit: Per a Montesquieu aquests tres poders han d’estar separats i exercits per persones diferents En l'Estat en què un home sol .... administrés els tres poders i tingués la facultat de fer les lleis, d'executar-les o fer-les complir i de jutjar si es compleixen o no les lleis, tot es perdria completament. No hi hauria llibertat , ni respecte per la decisió de la majoria, perquè és de témer que el governant faci lleis tiràniques per executar-les de la mateixa manera. Montesquieu, "L'esperit de les lleis“ 1748 (cliqueu la fletxa)
Publicidad