Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Problem Çözme Teknikleri

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
8D ile Problem Çözme
8D ile Problem Çözme
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 98 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Problem Çözme Teknikleri (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Problem Çözme Teknikleri

 1. 1. Problem çözme tekniklerini kullanma neyi gerektirir? • Sorunu tanımlama • Çözüm odaklı olma • İlgili ve bilgili kişileri bir araya getirme • Takım çalışması yapma • Ortak aklı kullanma • Tekniklerin kurallarını etkin işletme • Etkili iletişim kurma • Takım içi informal iletişimi geliştirme
 2. 2. Bir araya gelmek bir başlangıçtır Bir arada kalmak bir ilerlemedir Bir arada çalışmak ise başarının ta kendisidir Anonim
 3. 3. Hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı değiliz
 4. 4. MOTİVASYON Siz hangi kürekçiden biri olmak isterdiniz ? Arkadaşlar, arkamızda bir Jaws var... Hadi koçum, daha hızlı... Gaziantep Üniversitesi, 2002 < > Dr. Türkay Dereli
 5. 5. İNSANLAR TAKIM OLMAKTA ZORLANIYOR MU ? NEDEN ?
 6. 6. TAKIM OLMAKTA ZORLANMA NEDENLERİ Kendisine çok güvenme güç gösterisinde yapma Toplantılarda lafı kapmak için fırsat kollama karşısındakini dinlememe. Mutlaka düşündüklerini söylemeyi amaçlama Takımda üye olarak çalışmak istememe
 7. 7. TAKIM OLMAKTA ZORLANMA NEDENLERİ Temel görüşü kendi görüşlerinin oluşturmasını isteme Ne pahasına olursa olsun haklı çıkmayı amaçlama Agresif ve reaktif davranışları sonucu haklı olduğu konuda bile zaman zaman eksi puan alarak başlama Takım içinde erimeme
 8. 8. TAKIM RUHUNA UYGUN İNSAN DAVRANIŞLARI  Ham fikirlerle ortaya çıkmıyor.  Ne iş verilirse yapıyor.  Üye ol dersen itiraz etmiyor. Lider ol dersen takımı başarıya taşıyor.  Kendinden akıllı kişilerle çalışmaktan rahatsız olmuyor.  O konuşmaya başladığı zaman herkes susuyor.
 9. 9. TAKIM RUHUNA UYGUN İNSAN DAVRANIŞLARI  Lafı kapmak, illa ki görüşlerini söylemiş olmak gibi bir derdi olmuyor.  Haklı çıkmak değil, doğruyu bulmak için gayret gösteriyor.  Üslubu doğru oluyor. Görüşlerini ifade ederken karşısındakini rahatsız etmiyor.  Herkes kendisine saygı duyuyor.  Hedefi büyütücü yönde çalışıyor.
 10. 10. Kalite Güven Kabul Destek Dinleme Farklılık Yetki-sorumluluk SİNERJİ TAKIM ÇALIŞMASI SİNERJİ OLUŞTURMADIR
 11. 11. PROBLEM ÇÖZME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Problem nedir ?
 12. 12. Karşılaştığımız sorunu sadece eleştirirseniz iki katına çıkar. Sadece sorunu düşünmekle yetinirseniz sorun yerinde sayar. Soruna çare bulursanız sorun, sorun olmaktan çıkar.
 13. 13. • Problem; gerginlik, dengesizlik, uyumsuzluk, belirsizlik durumudur. • Problem; bireyin istenilen bir hedefe ulaşmak için topladığı mevcut güçlerin karşısına çıkan engellerdir. ( Bingham, 1971) • Problem; bir ortamdan ya da bir durumdan daha çok tercih edilen bir başka ortama veya duruma geçiş esnasında önümüze çıkan engeller, zorluklardır. (Stevens, 1998) • Problem; sizin önünüze atılmış, sizi engelleyen bir durumdur. (John Adair, 2000) Her tür problemin üç temel özelliği 1. Bireyin belirlediği bir amacı vardır. 2. Bireyin amaca giden yolunda bir engeli vardır. 3. Birey amacına ulaşmak istediğinde içsel bir gerginlik duyar. ( Bingham, 1971, Akt. Kalaycı, 2001)
 14. 14. Problem Bakış Açımız
 15. 15. 17
 16. 16. TEKNİKLER  PUKÖ Döngüsü  Kuvvet/Güç Alanı Analizi  Beyin Fırtınası  Nominal Grup Tekniği  5N ve 1K Tekniği  Altı Şapkalı Düşünme Tekniği  Sebep-sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı  Delphi Tekniği  Etkinlik Analizi  Histogramlar  İlgi Diyagramı  Dağılım Diyagramı  İlişki Diyagramı  İşletim Şemaları  Pareto Analizi  Kontrol Çizelgesi  Ağaç Diyagramı  Kontrol Yaprakları  Akış Diyagramı  Radar Diyagramı
 17. 17. Teknikler Size Hangi Konularda Yardımcı Olabilir • Grubun problem çözme sürecinin aynı aşamalarda ilerlemesine yardımcı olur. • Uzun konuşma ve dikkati bozucu davranışların engellenmesine yardımcı olur. • Birbirinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olur. • Çalışmalarınız ve değerli fikirlerinizin bir arada toplanmasına yardımcı olur. • Katılımcıları ortak fikirler üzerine odaklaştırılmasına yardımcı olur. • Sorunların anlaşılabilirliğinin gerçekleşmesine yardımcı olur.
 18. 18. Teknikler Size Hangi Konularda Yardımcı Olmaz • Sorunları sizin yerinize çözmez. • Sorunları kolaylaştırmaz.
 19. 19. DİKKAT • Ciddiyet ile asık suratlılığı karıştırmayın • Eğlenin • Düşünün • Katılın • Katılımı isteyin • Değişik görüşleri bekleyin • Gelişim ve değişimi isteyin • Konuşma yerine fikir üretin Unutmayın, yaptığınız iş eğlenceli olmalı, bu nedenle bunu engelleyen olumsuzlukları ortadan kaldırmalısınız.
 20. 20. KALİTE GELİŞTİRME / PROBLEM ÇÖZME YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİ SINIFLANDIRMA A-Fikir Üretme Teknikleri 1. Beyin Fırtınası 2. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği 3. Kuvvet/Güç Alanı Analizi 4. Odak Grupları 5. Mülakat
 21. 21. KALİTE GELİŞTİRME / PROBLEM ÇÖZME YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİ SINIFLANDIRMA B-Sürekli Geliştirme Teknikleri 1. PUKÖ Döngüsü 2. 5N -1K Tekniği
 22. 22. KALİTE GELİŞTİRME / PROBLEM ÇÖZME YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİ SINIFLANDIRMA C- Problem Analiz Teknikleri 1. Akış Diyagramı 2. Sebep-Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı 3. Pareto Analizi 4. Ağaç Diyagramı 5. İlgi/Yakınlık Diyagramı 6. Yoklama Kağıtları 7. Kuvvet/Güç Alanı Analizi
 23. 23. KALİTE GELİŞTİRME VE PROBLEM ÇÖZME YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİ SINIFLANDIRMA D- Önerileri/Nedenleri Önceliklendirme Teknikleri 3. İlişki Diyagramı 4. Etkinlik Analizi
 24. 24. KALİTE GELİŞTİRME / PROBLEM ÇÖZME YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİ SINIFLANDIRMA E- Karar Verme Teknikleri 1. Nominal Grup Tekniği 2. Çoklu Oylama Tekniği 3. Hedef Saptama (Benchmarking) Tekniği
 25. 25. KALİTE GELİŞTİRME / PROBLEM ÇÖZME YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİ SINIFLANDIRMA F- Veri Toplama, Veri Analizi ve Değerlendirme Teknikleri 1. Anketler 2. Kontrol Tablosu (çetele) 3. Histogram 4. Pareto Diyagramı 5. Serpme Diyagramı 6. Hareket Çizelgesi 7. Kontrol Çizelgesi
 26. 26. 1-PUKÖ DÖNGÜSÜ ÖNLEM AL PLANLA Ö P K U KONTROL ET UYGULA
 27. 27. • Sonraki gelişim • Sınıfta aktif dinleme • İyi not tutma planı için üretilen • Serbest çalışmaya yeni fikirler, ve zamanı • Standart hale • Etkin öğretmen getirilecek kontrolü uygulamalar ÖNLEM AL • Öğrenci ile ekip çalışması PLANLA Ö P K U KONTROL ET • Planım ne derece iyi işledi? UYGULA • Öğrenme süreç ve • Planın tüm çıktılarını geliştirmek noktalarını için ne tür değişiklikler uygulama yapabilirim?
 28. 28. PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI Problemi tanımla Alternatifleri belirle Planla Kriterleri Karar belirle Verme Alternatifleri değerlendir Problem En iyi alternatifi Çözme belirle Kararı Uygula uygula Sonuçları Kontrol Et değerlendir Önlem Al Standartlaştır
 29. 29. PÇE’nin PUKÖ Döngüsünü Probleme Çözme Sürecinde Kullanması Sürecin Okulun Hedef ve İyileştirilmesi Öncelikleri Kararı 1. Adım Konunun belirlenmesi 2. Adım 7. Adım Hedeflerin Konması Standartlaştırma Ö P 3. Adım Faaliyetlerin K U Planlanması 4. Adım 6. Adım Hata Sonucun nedenlerinin 5. Adım Analizi Kontrolü- Uygunluğu Karşı tedbirlerin Alınması
 30. 30. Yoklama kağıtları, Karar matrisi, Beyin fırtınası, PUKÖ YÖNETİMİ Koşu şemaları, Pareto şemaları, Yakınlık diyagramları, VE ARAÇLARI Histogramlar, Çoklu oylama Sebep-sonuç diyagramı, Anketler Ağaç diyagramı, İlişki 4.iyile diyagramı, Odak grupları, ştir Akış şemaları, fırsatl me Kuvvet alanı analizi arı Odak grupları 3. Ölç ve üzer ind çözümle odak e 2. Mevcut laş 5. Temeldeki süreci nedenleri Beyin fırtınası, belirle Beyin fırtınası, tanımla Odak grupları, Karar matrisi, 1.Çıktıları, Mülakat 6. Çözümleri Ağaç müşterileri ve PLANLA yarat ve en diyagramı BAŞLA beklentileri iyilerini seç belirle 12. Takip et UYGULA 7. Deneme Beyin fırtınası, Yoklama kağıtları, ve ÖNLEM uygulamasını Kuvvet alanı Koşu şemaları, AL getirileri 8. planla analizi, Anketler, i KONTROL Eylem planları, sürekli kıl kliğ ge Den Histogramlar, i ET rç em Ağaç iş ize ğ d ek ey Kontrol şemaları e 9. S leş i diyagramı, i .D dar et uçl eml on tir 11 an değ irle u . Akış şemaları erl çları arı son . Ön st end bel Kuvvet alan ir Yoklama kağıtları, analizi, 10 Beyin fırtına Histogramlar sı, Eylem planla rı, Pareto şemaları, rı, Ağaç diyagr Yoklama kağıtla amı, Odak grupları, grupları, Akış şemala Anketler, Odak emaları rı Kuvvet alanı analizi Histo gramlar, Koşu ş
 31. 31. 2-BEYİN FIRTINASI
 32. 32. Bir problemin nasıl çözüleceği konusunda hep birlikte fikirler ortaya atmak üzere bir grup insanın toplanmasına BEYİN FIRTINASI TEKNİĞİ adı verilir. DEVAMI
 33. 33. Beyin Fırtınası Kuralları Her üye sırasıyla düşüncesini belirtir. Fikirler tükeninceye kadar bu işe devam edilir. Her üye sırası geldiğinde bir tek fikir önermelidir. Daha yararlı olmak için çok sayıda fikir üretilmelidir. Sırası gelen kişi “ PAS” diyebilir. Düşünceler eleştirilemez, küçümsenemez. İlk defa katılanlara cesaret verilmeli, teşvik edilmelidir. DEVAMI
 34. 34. Beyin Fırtınası Konuları ‚ Çalışma kuralları ƒ İsim belirleme „ Ulaşılmak istenen hedefler … İşimizle ilgili varolan sorunlar † Kendi iş çevreleri ile ilgili sorunlar ‡ Çıkması muhtemel sorunlar ˆ Muhtemel çözümler DEVAMI
 35. 35. Beyin Fırtınası Oturumu Lider uzun bir düşünceyi, üyenin onayı ile kısaltabilir. Lider önerilen düşünceler için yorum yapmamalıdır. Fikirler öne sürüldükçe, bir üye bunları yazmalıdır. Düşünceler bitince oturum tamamlanır. DEVAMI
 36. 36. Beyin Fırtınası Sırasında  Toplantı öncesi gündemin belirli olması katılımcıların hazırlıklı gelmesini sağlayacaktır.  Beyin fırtınasında büyük kağıtlar, panolar, asetatlar kullanarak tartışma ortamı yaratın.  Büyük düşünün hayal kurun, tüm fikirlerinizi ortaya koyun.  Paranın engel teşkil etmediğini düşünün. DEVAMI
 37. 37. Beyin Fırtınası Sırasında  Kendinizi başkalarının yerine koyun.  Beyin fırtınası sonuçlarını diğer çalışanlara duyurun, bunlara yeni düşünceler eklenecektir.  Üyeler kendilerine 5N 1K’ya dayanan soruları sormalıdırlar.  Ziyaretçiler beyin fırtınası oturumuna katılabilirler.  Beyin fırtınasını toplantı tutanağı ile kaydedin. DEVAMI
 38. 38. Beyin Fırtınası Oylaması Beyin fırtınasında belirlenen fikirlerin sayıca azaltılması için oylama yapılır. Oylama sırasında ;  Üyeler doğru olduğuna inandıkları her düşünceye oy verirler.  En çok oy alan düşünceler işaretlenir.  İkinci turda üyelerin bir oy hakkı vardır.  Oylama sırasında lehte yada aleyhte tartışma açılabilir. DEVAMI
 39. 39. 3- 5N-1K TEKNİĞİ NE? Ne yapılıyor? Ne yapılmalı? NEREDE? Nerede yapılıyor? Nerede yapılmalı? NE ZAMAN? Ne zaman yapılıyor? Ne zaman yapılmalı? NİÇİN? Niçin yapılıyor? Niçin o şekilde yapılıyor? NASIL? Nasıl yapılıyor? Nasıl yapılmalıdır? KİM? Kim yapıyor? Kim yapmalı?
 40. 40. VERİ TOPLAMADA 5N 1K Ne toplanacak Neden toplanacak 5N Ne zaman toplanacak 1K Nereden toplayacak Nasıl, hangi yöntemle toplanacak Kim toplayacak
 41. 41. 4- SEBEP-SONUÇ (Balık Kılçığı) DİYAGRAMI
 42. 42. Problem çözümünde problemin sebeplerinin sistematik olarak analizi amacıyla kullanılan araçtır. Belirli bir problemin veya durumun olası nedenlerini belirlemek, ortaya çıkarmak için kullanılır. Grubun problemin içeriğine odaklanmasını sağlar. Problem hakkındaki grup bilgisinin ortaya çıkmasını sağlar.  Detaylı bir sebep-sonuç diyagramı balık kılçığı şeklindedir, bu yüzden balık kılçığı diyagramı olarak da adlandırılır.  Her sebep incelenirken, normlardan, yöntemlerden oluşabilecek sapmalar, değişiklikler düşünülmelidir.    DEVAMI
 43. 43. Sebep Sonuç Diyagramı Yoluyla  Problem çözme sürecinin daha düzenli hale getirilmesi  Problem hakkında bütün bilinenlerin ortaya konması, bilinenlerden bilinmeyenlere doğru sistematik bir yaklaşım.  Problemle doğrudan deneyimi olan kişilerin uzmanlığından yararlanma MÜMKÜN OLABİLMEKTEDİR.
 44. 44. Sebep Sonuç Diyagramları  Eğiticidir.  Tartışmalarda yol gösterir, konunun dağılmasını önler.  Her türlü problemin analizi için kullanılabilir.
 45. 45. Sebep Sonuç Diyagramı Nasıl Çizilir? Adım-1- Sorun tespit edilir başlık olarak yazılır. Düşük Spor Başarısı Var Adım-2- Tespit edilecek muhtemel nedenler için temel gruplamalar belirlenir (İhtiyaca göre gruplar belirlenir, Grup başlıkları ve sayısı standart değildir) Malzeme Metot Eğiticiler Düşük Spor Başarısı Var Çevre İnsan
 46. 46. TEMEL KILÇIKLAR (ana nedenler) OLARAK 7M Man =İnsan Machine =Makine Medium =Çevre/Ortam Material =Malzeme Method =Yöntem Management =Yönetim Measurability =Ölçülebilirlik
 47. 47. ÖLÇÜLEBİLİRLİK MAKİNE İNSAN SONUÇ (SORUN) MALZEME YÖNETİM YÖNTEM ÇEVRE/ORTAM
 48. 48. Sebep Sonuç Diyagramı Nasıl Çizilir? (Devamı) Adım-3- Bütün üyeler beyin Eğiticiler fırtınası oturumuna katılır, Bilgisiz yetersiz eğitici sırayla tüm üyelerin düşünceleri alınır. Adım-4- Her üye düşüncesinin Eğiticiler hangi temel gruba girdiğini Bilgisiz yetersiz eğitici belirtmelidir. Bir neden bazen başka bir nedenin dalı olarak Yeni eğitici eklenir.
 49. 49. Sebep Sonuç Diyagramı Nasıl Çizilir? (Devamı) Daha sonra en önemli nedenleri tespit etmek için oylama yapılır. En fazla oyu alan nedenler daire içine alınır. Sorunun çözümüne öncelikle buradan başlanır ve kılçık yavaş yavaş kırılır. Tamamlanmış bir balık kılçığı aşağıdaki gibidir. Metodlar Malzemeler Eğiticiler Uygun olmayan Metodsuzluk Metodsuzluk Eğitici eğitiminin yetersizliği Katı disiplin spor kıyafeti Uygun olmayan spor Bilgisiz / Yetersiz Eğitici Çok ağır spor Ödül-ceza programı kullanmama Mlz . Yeni personel k Zaman sınırlaması Gönülsüz Gevşek tavırlar Tesis altında ezilmek yetersizliği Eğitici sergilenmesi DÜŞÜK SPOR BAŞARISI VAR Beslenme Uygun olmayan yetersizliği Yetersizlik hava koşulları Uykusuzluk Uygun İsteksizlik olmayan Yorgunluk Kötü spor alanı alışkanlıklar Çevre İnsan
 50. 50. 5 - İLGİ DİYAGRAMI
 51. 51. İlgi diyagramı, takımın çok sayıda fikir üretebilmesi ve daha sonra bu fikirleri doğal bir şekilde gruplandırma yapması ve özetlemesi için kullanılır. İlgi diyagramı sürecin tüm aşamalarında takımdaki herkesin yaratıcılığını teşvik eder. İletişim engellerinin kırılmasını sağlar. DEVAMI
 52. 52. İlgi Diyagramı nasıl uygulanır ?  1. Üzerinde konuşulan konu bir cümle ile ifade edilir.  2. Beyin fırtınası yapılarak en az 20 fikir üretilir.  Her fikir Post-it’lere uzaktan görülebilecek şekilde yazılır. (Tek kelime  kullanmaktan kaçınılmalı en az isim ve fiil yazılmalıdır. 4-7 kelime tercih edilir. Tipik bir benzerlik diyagramı 40-60 fikirden oluşur.100-200 olanına da rastlanabilir.)  3. Konuşmadan, fikirler eşzamanlı olarak 5-10 ilgili  gruba toplanır. Tipik bir benzerlik diyagramı 5-10 gruptan oluşur.  DEVAMI
 53. 53. İlgi Diyagramı nasıl uygulanır ? 4. Her bir grup için takımın ortak kararı ile özet / başlık kartları oluşturulur.   Her fikir grubu  için bir başlık oluşturularak Post-it’lere yazılır ve o grubun başına konur. Taslak başlık kartları  Her grup için cümleler üzerinde karar birliğine varılır. Başlık kartları son haline getirilir.  Çok büyük gruplandırmalarda gerek görülüyorsa alt gruplara bölünerek  başlıkları oluşturulur. Not kartlarından birinin başlık kartı olması mümkündür, fakat yeni bir kart yaratmak daha yenilikçi fikirlere ulaştırabilir.  5. İlgi  diyagramı son haline getirilir. 
 54. 54. Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it
 55. 55. BAŞLIK BAŞLIK BAŞLIK BAŞLIK Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it Post-it
 56. 56. 6- İLİŞKİ DİYAGRAMI Bir dizi fikir arasındaki sebep ve sonuç bağlarının grafiksel gösterimidir. Bu araç,  Ana sebepler belirlenmek istendiğinde,  Daha iyi tanımlanması gereken, birbiri ile ilişkili fazla sayıda konu olduğunda,  Ana sebepleri belirlemek için veri olmadığında kullanılabilir.
 57. 57. İLİŞKİ DİYAGRAMI Moral probleminin sebepleri arasındaki ilişki diyagramı B Temel Sebep Takdir eksikliği A Çalışanların Etkin ve Adil C katılması Olmayan Ödül Çalışanların Hayal Yorgunluğu, F Çalışma kırıklığına yol bıkkınlığı arkadaşları D açan sistemler arasında Temel Hayal Sonuç kırıklığına yol açan sistemler E
 58. 58. 7- AĞAÇ DİYAGRAMI Ağaç Diyagramı;  Geniş bir HEDEFİ grafik olarak daha detaylı seviyelere ayırmak için kullanılır.  Bir öneriye daha detaylı NASIL - ÇÖZÜM üretildiğini grafik olarak göstermek için kullanılır. Bir problemin NEDENLERİNİ grafik olarak daha detaylı göstermek için kullanılır.  Bir problemin NEDENLERİNE NASIL öneriler ve eylemler geliştirildiğini grafik olarak göstermek için kullanılır. DEVAMI
 59. 59. NASIL - NİÇİN AĞAÇ DİYAGRAMI NASIL ? ………. İşleyen bir öneri süreci geliştirmek ………. HEDEF Yeterliliği Önerileri artırmak artırmak ………. Sonuçları ölçmek ………. Ödüllendirmek NİÇİN ?
 60. 60. NASIL-NASIL AĞAÇ DİYAGRAMI Öğretmenleri Öğrenciyi Uzaklaştıran Eğit Çözüm Sebepleri İncele Çocukların Okul-Aile En Önemli 10 Sebebe Öğrenme İlişkilerini Odaklan ve Önlem Geliştir Heyecanını Güçlendir Artır Uygula ve Sonuçları İzle Nasıl? Kaynak Planlamasını İyileştir Başarıyı Kalıcı Hale Getir Nasıl?
 61. 61. NEDEN-NEDEN AĞAÇ DİYAGRAMI Öğretmenlerin Tecrübesizlik Tutumu Problem Bilgisizlik Çocukların Rehberlik Servisinin Yetersizliği Arkadaşların Öğrenme Tutumu Heyecanını Kaybetmesi Ailenin İlgisizliği Neden? Araç-gereç Okulun Kaynaklarının Yetersizliği Yetersizliği Neden? Öğrencilerin Araç-Gereç Getirmemesi Gereksiz Araç-Gereç Talebi
 62. 62. NEDEN-NASIL AĞAÇ DİYAGRAMI Nasıl ? Yapılacak Çalışma NEDEN Çözüm Önerisi Yapılacak Çalışma Yapılacak Çalışma SORUN NEDEN Çözüm Önerisi Yapılacak Çalışma Yapılacak Çalışma NEDEN Çözüm Önerisi Yapılacak Çalışma Yapılacak Çalışma Yapılacak Çalışma
 63. 63. 8-ETKİNLİK ANALİZİ
 64. 64. ETKİNLİK ANALİZİ Soruna sebep olan unsurları ortadan kaldırmak için planlanan uygulamaların etkinliğini, uygulamalar gerçekleştirilmeden önce değerlendirmek ve hangi uygulamaların, hangi öncelik sırasında yapılacağına karar vermek için yapılmaktadır. DEVAMI
 65. 65. Etkinlik analizinde 4 etken dikkate alınmakta, ve her biri 0, 1 ve 2 rakamları ile değerlendirilmektedir. ETKEN 0 1 2 A-Uygulama kolaylığı Zor Normal Kolay B-Uygulama süresi Uzun Normal Kısa C- Maliyet Fazla Normal Az D-Sorun üzerindeki etkisi Etkisi yok Etkili Çok Etkili (İş güv., Kalite,Verimlilik Maliyet azaltma, Diğer) Beklenen etki 5 veya daha büyük ise uygulamalar gerçekleştirilir.Uygulama önceliği beklenen etkinin büyüklüğü dikkate alınarak belirlenir.
 66. 66. 9- PARETO ANALİZİ
 67. 67. Paet diya a ı Paet a l il ol r k İt l n bil V Paet t r fnda uygul ma r o gr m: r o naizi k aa aya gin . r o aaı n a ya konul ş, haaa v bunun maiyet et a l et iç kula ı a ol ç ba bir mu t l r e l e kisini naiz mek in l nl n duk a sit t ir eknikt . -Kait gelşt me ç l maaı en ç kula ı a t er l e i ir aış l rnda ok l nl n eknikl dendir. - %80/ %20 kuralı olarak da adlandırılır. Kusurların veya uygunsuzlukların % 80’i, nedenlerin % 20’sinden kaynaklanır. -Paet diya a ı yadımyl , pr eml ö sr snagöe dizil e, pr eml in maiyet r o gr m r ı a obl er nem ı aı r mekt obl er l a l v or nsa ol şmasa ı ı aa trl bil edir naizi e a l u ys r ş ı ı a mekt .
 68. 68. Amaç; düzeltme maliyetlerinde % 20’lik bir artışla, kusurların % 80’inin ortadan kaldırılmasıdır. Pareto analizi üç boyutlu olarak düşünülebilir. 1. Sol koordinatta hata sayıları, 1. Sağ koordinatta yüzdeleri, 1. Yatay eksende ise hata türleri yer alır. Pareto diyagramını çizmek için hata yüzdelerini kümülatif olarak hesaplamak gerekmektedir.
 69. 69. - Bu analiz en önemli hatayı veya faktörü açıkça gösterir ve faktörlerin birbirleriyle olan önem oranını karşılaştırarak iyileşme öncesi ve sonrası durumu net olarak görmemizi sağlar. - Başta kontrol çizelgeleri/veri toplama çetelesi olmak üzere diğer veri toplama araçlarından yararlanılır.
 70. 70. UYGULANIŞI 1. Karşılaştırılacak problemler Beyin Fırtınası metodu ile ya da varolan veriler kullanılarak seçilir. 2. Ölçüm karşılaştırması için problemlerin belli bir dönemdeki (zaman periyodundaki) sayısı belirlenerek bir listesi yapılır ve mümkünse beş adede indirilir. 3. Her kategorideki veriler aynı grupta toplanır. En az madde içeren kategoriler, en sağda son bar olarak birbirinin içine alınabilir. 4. Hata çeşitlerinin adetleri ve etkileri belirlenir ve bunların toplam değerlere göre yüzde değerleri bulunur.
 71. 71. UYGULANIŞI-2 5. Yüzde değerler toplanarak birikimli (kümülatif) Pareto diyagramı çizilir. 6. Kategorileri azalan sıklık veya maliyetlerine göre, soldan sağa yatay bir eksende sıralanır. 7. En uzun bar'ın üstünden, soldan sağa doğru, kategorilerin kümülatif sıklığını veren bir çizgi eklenebilir. Bu hat, "Toplamın ne kadarı ilk 3 kategori ile açıklanır?" gibi sorulara cevap verir.
 72. 72. PARETO ŞEMASI 95 % 100 % 90 % 100 84% 100 N=62 80 70% 80 60 60 40 N=12 40 14% N=6 20 N=4 N=4 20 6% 5% 5% 0 İzinsiz Sıradan Araç-gereç Fiziksel Diğer Konuşma Kalkma Getirmeme Temas Nedenler SINIFTA KARMAŞA NEDENLERİ
 73. 73. Pareto diyagramları yorumlanırken dikkate alınması gereken durumlar şöyle sıralanabilir. - Çözüme en çok kâr getirecek problemden başlanmalıdır. - Problemleri ilgilendiren bölümlerle beraber ortak bir çalışma yapılmalı ve beraber çözüm önerileri geliştirilmelidir. - Pareto diyagramları her rapor döneminde ve aylık periyotlar içinde hazırlanmalıdır. Bu şekilde problemlerin düzeltilmesi için alınan tedbirlerin başarısını takip etmek mümkün olabilir. - Belirli periyotlarla hazırlanan Pareto diyagramlarıyla problemlerin sık aralıklarla tekrarlandığı tespit edilirse, problemin kontrol dışı olduğu veya kontrolünde eksiklikler bulunduğu anlaşılır.
 74. 74. Geliştirme öncesi Geliştirme sonrası 100 100 100 80 80 80 Toplam Etki 60 60 60 100 40 40 40 75 20 20 20 50 0 0 0 25 A B C D E A B C D E
 75. 75. OKULUMUZDA; • Öğrencilerin okumaya isteksiz oldukları, ders kitaplarının dışına çıkamadıkları, • Yapılan yazılı ve sözlü değerlendirmelerde ifade eksikliğinin olduğu, • Öğretmenlerin araştırma ödevleri konusunda belirli sınırlar içinde kaldıkları, • Öğrencilerin kaynak kullanımı becerilerinin eksik olduğu, • Kütüphanedeki kaynakların yetersiz olması nedeniyle öğrencilerin araştırmaya karşı isteksiz oldukları, • Öğrencilerin araştırma ödevlerini yaparken karşılaştıkları zorluklar, • Öğrencilerin kitap okuma konusundaki isteksizlikleri, • Öğrencilerin yazılı iletişim araçlarına ilgisizlikleri, TESPİT EDİLMİŞTİR.
 76. 76. PÇE ‘NİN STRATEJİLERİ • Beyin fırtınası yöntemiyle sebep-sonuç diyagramı hazırlayarak problemi analiz etmek. • İlişkiler diyagramı ve etkinlik analizi ile nedenleri önceliklendirmek. • Ağaç diyagramı ile çözüm yollarını belirlemek. • İşbirlikleri, anketler, gözlemler yapmak • Öğrenci başarılarını taramak. • Uygulamaları takip etmek ve süreklilik kazandırmak.
 77. 77. ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN VELİ EBEVEYNLERİN OKUMA TV BAĞIMLILIĞI VELİ DESTEĞİNİN ALIŞKANLIĞININ OLMAMASI OLMAMASI YÖNLENDİRME EKSİKLİĞİ VELİNİN KONUYA DUYARLI TAM GÜN İSTEKSİZLİK OLMAMASI EĞİTİM VEREN OKULUMUZDA KÜTÜPHANENİ FİZİKİ N KOŞULLARIN İŞLERLİĞİNİN YETERSİZLİĞİ OLMAMASI OKULLA İLGİLİ ÇÖZÜM BEKLEYEN DİĞER SORUNLAR KİTAP SAYISININ YETERSİZLİĞİ KÜTÜPHANE İDARE GÖREVLİSİNİN OLMAMASI MADDİ YETERSİZLİKLER KAYNAK
 78. 78. NEDENLERİN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ NEDENLER ZORLUK SÜRE MALİYET ETKİ TOPLAM ETKİ ÖNCELİK DERECESİ DERECESİ DERECESİ SIRASI ÖĞRENCİLERİN TV BAĞIMLILIĞI 2 2 4 2 10 8 ÖĞRENCİLERİN İSTEKSİZLİĞİ 2 2 4 4 12 8 ÖĞRETMENLERİN YÖNLENDİRMEME 2 2 8 6 18 6 Sİ VELİ DUYARSIZLIĞI 2 4 2 2 16 7 AİLEDE OKUMA ALIŞKANLIĞI YOK 0 0 8 2 10 9 KİTAP SAYISININ YETERSİZLİĞİ 8 8 8 8 32 1 KÜTÜP. FİZİKİ KOŞULLARININ YETERSİZLİĞİ 8 6 4 2 20 5 KÜTÜPHANE GÖREVLİSİNİN OLMAMASI 8 8 4 8 28 2 OKULUN DİĞER SORUNLARIN 6 6 8 8 28 2 ÖNCELİKLİ OLMASI VELİ DESTEĞİNİN OLMAMASI 8 6 8 4 26 3 MADDİ YETERSİZLİKLER 4 6 4 8 22 4 0 1 2 ZORLUK DERECESİ Zor Normal Kolay SÜRE Uzun ( Bir Yıldan Fazla ) Normal ( 0 – 6 Ay ) Kısa ( 0 – 3 Ay ) MALİYET Fazla Normal Az ETKİ DERECESİ Yok Etkili Çok Etkili
 79. 79. İLİŞKİ DİYAGRAMI ÖĞRENCİLERİN TV ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLERİN BAĞIMLILIKLARI İSTEKSİZLİĞİ ÖĞRENCİLERİ YÖNLENDİRMEMESİ VELİLERİN KÜTÜPHANEDE DUYARSIZLIĞI KİTAP SAYISININ YETERSİZLİĞİ KÜTÜPHANENİN ANNE VE BABALARIN FİZİKİ OKUMA KOŞULLARININ ALIŞKANLIKLARININ YETERSİZLİĞİ OLMAMASI MADDİ KÜTÜPHANE YETERSİZLİKLER GÖREVLİSİNİN OLMAMASI OKUL İLE İLGİLİ VELİ DİĞER DESTEĞİNİN SORUNLARIN OLMAMASI ÖNCELİK KAZANMASI
 80. 80. İLİŞKİ DİYAGRAMI ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENCİLERİ ÖĞRENCİLERİN TV İSTEKSİZLİĞİ YÖNLENDİRMEMESİ BAĞIMLILIKLARI KÜTÜPHANEDE KİTAP SAYISININ YETERSİZLİĞİ VELİ DUYARSIZLIĞI KÜTÜPHANENİN FİZİKİ KOŞULLARININ YETERSİZLİĞİ EBEVEYNLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARININ OLMAMASI MADDİ YETERSİZLİKLER KÜTÜPHANE GÖREVLİSİNİN OLMAMASI VELİ DESTEĞİNİN OKUL İLE İLGİLİ OLMAMASI DİĞER SORUNLARIN ÖNCELİK KAZANMASI
 81. 81. NEDEN-NASIL AĞAÇ DİYAGRAMI KİTAP KİTAP KİTAP KAMPANYASI DÜZENLENMESİ SAYISININ NASIL SAYISINI EKSİK KAYNAKLARIN TESPİT EDİLMESİ YETERSİZLİĞİ ARTTIRARAK ÖĞRENCİ VE VELİ KATKISININ SAĞLANMASI KÜTÜPHANENİN NASIL FİZİKİ BOYATILMASI FİZİKİ KOŞULLARIN KOŞULLARININ İYİLEŞTRİRİLMESİ RAF, MASA, SANDALYE TEMİNİ YETERSİZLİĞİ TEKNİK DONANIMIN SAĞLANMASI KÜTÜPHANENİN İŞLERLİĞİNİN NASIL MADDİ OLMAMASI MADDİ KAYNAK BAĞIŞLARLA YETERSİZLİKLER TEMİNİ VELİ NASIL VELİLERLE İLETİŞİMİ VELİ TOPLANTILARIYLA DESTEĞİNİN GÜÇLENDİRME OLMAMASI DUYURULAR KÜTÜPHANE NASIL KÜTÜPHANE GÖREVLİSİNİN GÖREVLİSİNİN GÖNÜLLÜLÜK OLMAMASI GÖREVE BAŞLATILMASI
 82. 82. PÇE EKİBİNİN (BEYİN FIRTINASI YÖNTEMİYLE) SORUNA ÖNERDİĞİ ÇÖZÜMLER • Kitap sayısının arttırılması, - Kitap kampanyası düzenlenmesi, - Eksik kaynakların tespit edilmesi, - Öğrenci ve veli katkısının sağlanması, • Kütüphanenin fiziki koşullarının düzeltilmesi, - Boyatılması, - Raf, masa, sandalye temini, - Teknik donanımın sağlanması, • Maddi kaynak temininin sağlanması, - Bağışlarla • Velilerle iletişimin güçlendirilmesi, - Veli toplantılarının, - Duyuruların yapılması, • Kütüphane görevlisinin göreve başlatılması, - Gönüllü uzmanın bulunması.
 83. 83. İŞ TAKİP PLANI
 84. 84. İŞ TAKİP PLANI İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ SORUMLU ARALIK OCAK ŞUBAT Kitap kampanyası düzenlenmesi ........ ............. ............. ............... .................... ................. ................ ................ ........... ...............
 85. 85. Ekip Üyeleri Toplant ADI SOYADI Kat ılım ılara Düzenli Yeni Fikir Üretme Motive Etme Liderlik etme Tekniklerini Tan ve Kullanma Ara ştırma Ekip Performans GÖSTERGELERİ Öneri Geli ıma Sunu Haz KIZARAN ELMA MATRİSİ ştirme ırlama İyi Hiç Orta Çok az Çok iyi
 86. 86. İnandığınız zaman aklınız o şeyi yapmanın yolunu bulur Bir şeyin imkansız Ama bir şeyin olduğuna inanırsanız yapılabileceğini aklınız bunun neden inandığınızda, imkansız olduğunu gerçekten ispatlamak üzere inandığınızda aklınız çalışmaya başlar. onu yapmak üzere çözümler bulmanıza yardım etmek için çalışmaya başlar.
 87. 87. KENDİNİZE OLUMLU TELKİNLER YAPIN ŞAŞIRTICI SONUÇLAR ELDE ETMEK İÇİN ZİHNİNİZİN EN DERİN KÖŞELERİNİN SİZİN İÇİN ÇALIŞMASINI SAĞLAYIN
 88. 88. Başarıyı Sınırlandıran Faktörlerden Biri Mazeret Bulma Hastalığıdır.

×