Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Classificació De Les Oracions

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
L'oració
L'oració
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 14 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Similares a Classificació De Les Oracions (20)

Más de Antonia Mulet (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Classificació De Les Oracions

 1. 1. 1.Simples 2.compostes Tenint en compte els verbs i els seus complements, les oracions simples es classifiquen en:
 2. 2. CLASSIFICACIÓ DE LES ORACIONS A) Copulatives o atributives: són les oracions que porten un verb copulatiu (ésser, estar ...) i un atribut. Exemple: En Joan és alt. La porta era oberta. B) Predicatives: són les oracions que porten un verb no copulatiu; i segons el complement del verb, es classifiquen en:
 3. 3. CLASSIFICACIÓ DE LES ORACIONS Simples 1.Transitives: són les oracions que porten un verb transitiu (requereix un complement directe). a) Alguns verbs el necessiten sempre: Dic la veritat. /Porto un paquet. b) D'altres el necessiten segons el missatge: Llegeixo. / Llegeixo una novel.la.
 4. 4. CLASSIFICACIÓ DE LES ORACIONS Simples 2 . Intransitives: són les oracions que porten un verb intransitiu (no requereix complement Exemple: Visc a la ciutat. / Entraré amb tu a la botiga..
 5. 5. CLASSIFICACIÓ DE LES ORACIONS Simples 3. Impersonals: són les oracions que porten un verb que no designa el subjecte que fa I'acció i que són, fonamentalment, els verbs que fan referència a fenòmens eteorològics: ploure, nevar Exemple: Plovia rnolt.
 6. 6. CLASSIFICACIÓ DE LES ORACIONS Simples 4. Pronorninals: són les oracions que porten un verb que es conjuga obligatòriament amb un pronom que forma part del verb. Exemple: El noi es va conformar amb el tercer premi.
 7. 7. CLASSIFICACIÓ DE LES ORACIONS Simples 5. Reflexives: són les oracions que porten un verb que expressa una acció que recau sobre el mateix subjecte. Aquests verbs es conjuguen amb pronoms personals febles. Exemple: Mentre la mare es vesteix, el pare es pentina.
 8. 8. CLASSIFICACIÓ DE LES ORACIONS oració composta Una oració composta és la combinació o interrelació de dues o rnés oracions que estan unides per nexes o signes de puntuació Es poden dividir en tres grans grups:
 9. 9. CLASSIFICACIÓ DE LES ORACIONS 1 oració composta • Es caracteritzen perque tenen una significació completa: una no Les oracions depén de I'altra. coordinades • Per exemple: La Maria vindrà demà i el Miquel marxara Les oracions després; si diem La Maria vindra demà, té sentit complet, i si diem coordinades El Miquel marxarià després, també en té.
 10. 10. CLASSIFICACIÓ DE LES ORACIONS b) Conjuncions adversatives: a) Conjuncions copulatives: i, però,quot;sinó (que), encara que, ni tanmateix... (L'Anna canta i la Maria balla) (Vaig menjar massa, pero no li ho digues a ningú) nexes: c) Conjuncions disjuntives: o, o d) Conjuncions il.latives: bé, o si no ... doncs, per tant, aixídoncs ... (No hi eres, per tant no pots (Li dius tu o li diré jo) parlar
 11. 11. CLASSIFICACIÓ DE LES ORACIONS 2 oració composta • Es caracteritzen perque presenten una relació de dependència Les oracions sintàctica entre I'anomenada principal i les anomenades subordinades subordinades, que depenen de la principal.. • Per exemple, en I'oració composta: La Lluïa va decidir que Les oracions no aniria a Barcelona, la principal és La Lluïa va decidir i la subordinades subordinada que no aniria a Barcelona.
 12. 12. Estan unides per conjuncions o pronorns relatius i poden ser: a) Completives: que b) Relatives: que, (prep.) + que, (prep.) + qui, (art.) + qual/s ... [pronoms relatius] c) De Iloc: on ... d) Temporals: quan, mentre ... e) Modals: corn ...
 13. 13. f) Comparatives: més.. . que, igual que.. . g) Consecutives: de manera que, doncs ... h) Condicionals: si, en cas que ... i) Concessives: tot i que, encara que ... j ) Causals: perque, ja que, com que ... k) Finals: perque (verb en subjuntiu), a fi que, per tal que …
 14. 14. CLASSIFICACIÓ DE LES ORACIONS 3 oració composta Les oracions juxtaposades són aquelles en què les proposicions s’uneixen per mitjà de signes de puntuació, coma, punt i coma, i dos punts Antonia Mulet

×