Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Programació formativa ACTIC nivell bàsic

 1. Programació Formació ACTIC nivell bàsic Mar Corts Yolanda Anguita Carme Badia Lluis Campderrich Didàctica de les competències TIC UOC – Màster Dinamització de la SIG 2011
 2. AVÍS La presentació ofereix enllaços per ampliar informació: documents del projecte, perfils de l'equip, … No deixis de veure'ls
 3. Programació Formació ACTIC Equip Mar Cots Treball col·laboratiu realitzat en el marc de l'assignatura Didàctica de les competències TIC, del Màster de Dinamització de la Societat de la Informació i la Comunicació per: Lluís Campderrich Carme Badia Yolanda Anguita
 4. Programació Formació ACTIC 2.Destinataris i impacte Vols trobar feina? Vols millorar les teves competències TIC ? Vols ampliar la teva formació i així augmentar les possibilitats de promocionar-te ?
 5. Un 80% de persones que finalitzen la formació
 6. Un 99% de persones formades que superen el nivell bàsic ACTIC
 7. Metodologia pràctica.
 8. Foment de l'autoaprenentatge.
 9. Transversalitat del treball per competències
 10. Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu
 11. Navegació i comunicació en el món digital
 12. Tractament de la informació escrita
 13. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment
 14. Tractament de la informació numèrica
 15. Programació Formació ACTIC 5.Pla formatiu 1.La tecnologia: un món ple de possibilitats 2.Conceptes bàsics de tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu. 3.Components d'un ordinador 4.El sistema operatiu 5.Aplicacions bàsiques del sistema operatiu 6.Configuració bàsica del sistema operatiu 7.Unitats d'emmagatzematge 8.Hàbits d’ergonomia, salut i medi ambient 9.Nocions bàsiques del processador de textos 10.Opcions de format i impressió de documents 11.Conceptes bàsics de seguretat 12.Conceptes bàsics de navegació, cerca i comunicació en el món digital 13.El navegador web 14.Navegació a Internet 15.La cerca a Internet 16.La seguretat al món digital 17.Ús del correu electrònic 18.Ús del calendari 19.Avaluació de la informació d’Internet 20.Seguretat de la informació 21.Nocions bàsiques del full de càlcul 22.Treballar amb el full de càlcul 23.Introducció al tractament d'imatges 24.Captació d'imatges 25.Introducció als fitxers sonors 26.Introducció als fitxers de vídeo 27.Introducció al programari per a la creació de CDs i DVDs 28.Altres recursos que ofereix el món digital 29.Eines col·laboratives 30.Gestions, tràmits i compres en línia 31.Passeig per diversos processadors de text 32.Passeig per diversos fulls de càlcul Consulta 12 propostes d'unitats didàctiques
 16. Valoració del formador/a
 17. Espai i equipaments
 18. Número de persones que s'han inscrit a la prova de l'acTIC
 19. Número de persones que superen la prova de l'acTIC
 20. El pla formatiu del curs es divideix en 32 unitats didàctiques que engloben les 6 competències de nivell bàsic de l'acreditació acTIC
 21. Destinat principalment a persones en edat de treballar
 22. Impartit per professionals de la formació en TIC
 23. Els alumnes que realitzin el curs hauran de garantir l'ús efectiu del ratolí, teclat i interacció amb interfícies de programaris realitzant la inscripció a través d'un formulari electrònic.
 24. Els alumnes valoraran de forma trimestral i final la qualitat i idoneïtat dels continguts, les instal·lacions i del formador.
 25. Els alumnes hauran de fer tests d'assoliment d'objectius al finalitzar cada unitat didàctica.
Publicidad