Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Les oportunitats de les xarxes sense fils

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 29 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Similares a Les oportunitats de les xarxes sense fils (20)

Más de Localret (20)

Anuncio

Les oportunitats de les xarxes sense fils

 1. 1. Xarxes sense fils. Eficiència en la prestació dels serveis municipals Les oportunitats de les xarxes sense fils Barcelona, 18 de novembre de 2010
 2. 2. Índex 1. Introducció 2. Serveis de comunicacions electròniques 3. Utilització eficient dels recursos municipals 4. Exemples de millora dels serveis municipals 5. Experiències municipals 6. Normativa per a la prestació de serveis 7. Conclusions
 3. 3. 1. Introducció Xarxes municipals sense fils És necessari que els municipis prenguin un paper actiu i participatiu per promocionar la utilització de la tecnologia per tots els ciutadans i ciutadanes i que tots aprofitem els avantatges que ofereixen les xarxes sense fils. Hi ha diverses tecnologies per construir xarxes de comunicacions electròniques, però la rapidesa i facilitat d’implantació de les xarxes sense fils han permès la realització d’experiències municipals molt interessants durant els darrers anys que han permès generar un important estalvi i adequar les comunicacions a les necessitats reals. Aquestes xarxes ofereixen un gran ventall de possibilitats: • promoció dels serveis de la societat del coneixement entre els ciutadans i ciutadanes • fer més eficient la feina de molts treballadors municipals agilitzant la gestió i tramitacions locals • disposar de dades objectives per a la presa de decisions contrastada i per prendre accions preventives.
 4. 4. 2. Serveis de comunicacions electròniques Promoció de les TIC • Habilitar espais d’accés a Internet sense fils (gratuït amb límit de 256Kbps) • Habilitar l’accés a Internet sense fils gratuït per persones discapacitades • Facilitar l’accés a Internet als transports públics (autobusos) i disminuir l’ús del cotxe particular perquè “conduint no es pot navegar” • Augmentar la freqüència d’us de les biblioteques i centres culturals de joves i grans.
 5. 5. 2. Serveis de comunicacions electròniques Accés de Banda Ampla • Connexió d’una xarxa de banda ampla per tothom, a urbanitzacions del municipi i polígons industrials sense serveis d’ADSL. Les xarxes sense fils permeten fer arribar als entorns menys accessibles de qualsevol població l’accés bàsic de banda ampla.
 6. 6. 3. Utilització eficient dels recursos municipals Interconnexió de seus • Connectivitat de veu i dades a totes les seus municipals • Serveis de veu a través de VoIP • Reducció de la despesa per la centralització de les telecomunicacions Accés en mobilitat a serveis i continguts municipals • Serveis de veu a través de VoIP a través de PDAs o smartphones per als treballadors de l’Ajuntament • Serveis de dades (portàtils, PDAs o smartphones) per a accés a Internet o a intranets corporatives. • Vídeo embarcat a vehicles (policia, bombers, ambulàncies, serveis socials, etc) • Dades embarcades per a comunicacions en vehicles per a dades de telemetria i accés a bases de dades
 7. 7. 3. Utilització eficient dels recursos municipals Millora en serveis municipals (1) L’objectiu és una utilització el més eficient possible dels recursos municipals disponibles. Millorar la mobilitat i seguretat al municipi • Control semafòric • Servei de control d’accés (Pilones) • Panells d’informació • Transports informats: vehicle i estació • Control de flotes • Gestió del servei de lloguer de bicicletes
 8. 8. 3. Utilització eficient dels recursos municipals Millora en serveis municipals (2) • Sensors de control d’incendis • Control meteorològic (pluja, vent, temperatura...) • Solucions de control domòtic • Lectura de comptadors de competència municipal • Control mediambiental (contaminació, soroll...) • Càmeres en viu / Videovigilància • Megafonia IP en exteriors • Control de localització física (persones, animals...) Despeses de manteniment • Les xarxes corporatives es mantenen amb els estalvis dels serveis incorporats. L’objectiu ha de ser la incorporació constant de nous serveis per rendibilitzar les xarxes.
 9. 9. 4. Exemples de millora en el servei municipal Eficiència i aprofitament en la prestació de serveis municipals Les xarxes sense fils posen a l’abast de l’administració pública la possibilitat de millorar l’eficiència i aprofitament dels recursos municipals mitjançat la tecnologia. Alguns dels temes on es poden produir aquests beneficis de manera destacable serien: 1. No és el ciutadà qui avisa: Exemple: El control de contaminació ambiental i acústica mitjançant sensors permet detectar canvis molestos per la població. 2. Facilitat en la presa de decisions: Exemple: El telecontrol permet millorar el servei de recollida selectiva d’escombraries evitant molèsties als veïns. 3. Més estalvi: Exemple: Controlar i racionalitzar la despesa energètica i el consum d’aigua.
 10. 10. 4. Exemples de millora en el servei municipal No és el ciutadà qui avisa • El control de contaminació ambiental i acústica mitjançant sensors permet generar alarmes per l’administració. No és el ciutadà qui avisa, ens anticipem en la detecció de la problemàtica i l’administració pot actuar abans que es generi una incomoditat pel ciutadà. Davant d’una incidència es pot alertar a la població de manera immediata i prevenir situacions de risc.
 11. 11. 4. Exemples de millora en el servei municipal Facilitat en la presa de decisions (1) • Facilitat en la presa de decisions. + Informació + Qualitat + Immediatesa Un millor coneixement ens permet prendre decisions objectives i escurçar el temps de resolució d’incidències Obertura o tancament de carrers al trànsit Obertura o tancament d’espais d’esbarjo Gestió d’aparcaments
 12. 12. 4. Exemples de millora en el servei municipal Facilitat en la presa de decisions (2) Gestió de contenidors/Recollida d’escombraries Augmentar o disminuir el nombre de contenidors? O millorar la seva gestió? En ocasions, els contenidors estan a vessar (incrementant la problemàtica ciutadana de brutícia a la via pública) i en unes altres tenen un nivell mínim d’ocupació quan es recullen. Un sistema que permeti controlar remotament el nivell dels contenidors optimitza l’activitat de recollida. El desenvolupament dels serveis de gestió de contenidors està suposant als municipis un estalvi en la necessitat de transport de fins al 25% (segons el tipus de residu). Amb la conseqüent reducció d’emissions de CO2.
 13. 13. 4. Exemples de millora en el servei municipal Més estalvi (1) • Controlar i racionalitzar la despesa municipal de partides importants (energètica, consum d’aigua) Gestió de l’enllumenat: Disposar d’elements que detectin la llum natural i permetin la gestió de la configuració de l’horari d’encès i apagat dels fanals de manera que només romanen enceses quan és necessari, aconseguint una reducció significativa del consum energètic municipal. L’enllumenat públic representa entre un 40 i un 70% del consum energètic de les instal·lacions municipals. A través de sistemes de gestió i control de l’enllumenat és possible la reducció entre un 20 i un 50% d’aquest consum.
 14. 14. 4. Exemples de millora en el servei municipal Més estalvi (2) Control i gestió de regs de parcs i jardins: Un sistema que gestioni el reg, en funció de diverses variables (humitat del sòl, temperatura, etc), permet l’estalvi d’un bé escàs i millora la sostenibilitat. En experiències reals de la implantació d’aquest tipus de tecnologies ha suposat un estalvi del consum d’aigua per al reg de parcs i jardins de fins al 15%.
 15. 15. 4. Exemples de millora en el servei municipal Més estalvi (3) Interconnexió de seus: La interconnexió de seus municipals facilita l’intercanvi d’informació entre els treballadors municipals evitant els seus desplaçaments i per tant millorant la seva productivitat. Però l’estalvi econòmic més evident es produeix en la reducció de la factura en els serveis de telecomunicacions que habitualment pot superar el 50% de la facturació en serveis de dades i al voltant del 80% en serveis de veu si es disposa d’equipament necessari per transmetre veu IP.
 16. 16. 4. Exemples de millora en el servei municipal Transparència en la gestió La diversitat de sensors poden convertir la nostra ciutat en una Smartcity i que la informació estigui a disposició dels ciutadans a través d’Internet amb total transparència. Algunes dades que es poden oferir són: • Climatologia • Contaminació ambiental • Concentració de pol·len • Informació de tràfic • Informació dels transports públics
 17. 17. 5. Experiències municipals Municipis de diferent magnitud estan portant a terme experiències d’implantació de serveis, que com a base proporcionen la connexió a Internet, mitjançant les xarxes sense fils, als ciutadans i ciutadanes i a les dependències municipals. Barcelona Serveis Fixes: Serveis Mòbils embarcats: • Panells Informatius de diferents operadors • Càmeres embarcades. urbans • PCs embarcat en unitats mòbils • Pilones • Connexió d'aparcaments exteriors i d'altres Serveis mòbils personals: dependències municipals • Portàtils de manteniment mobilitat • Zones Blaves i Verdes • PDA’s de diferents operadors • Càmeres (incloses les provisionals o itinerants) municipals (TMB, inspectors, BSM) • Foto-rojo Veu • Control escales mecàniques i fonts • Control enllumenat
 18. 18. 5. Experiències municipals Manlleu Cardedeu Projecte Manlleuconnecta Pla de Telecomunicacions Corporatives. • Accés a Internet als seus ciutadans i Construcció d’una xarxa corporativa per a la ciutadanes amb costos reduïts en el cas interconnexió de seus municipals per mitjans residencial i de forma gratuïta en alguns propis amb tecnologia mixta: fibra òptica i espais públics radioenllaços, i la concentració de les comunicacions contractades a les operadores de telecomunicacions. Calonge Interconnexió de les diferents seus municipals Millora en els equipaments i les xarxes informàtiques dels Centres d’Educació Infantil i Primària (CEIP) i Instituts (IES) del municipi, reduint el cost de despesa telefònica Connexió de càmeres de videovigilància instal•lades a diversos punts del municipi Xarxa pública i lliure d'accés a Internet que dóna servei a les platges i a diversos espais públics Properament, està previst incorporar serveis com el control d’accés a un aparcament del nucli antic de Calonge, el serveis de postes de socors a les platges i el servei de megafonia al nucli antic i la platja. També està previst incorporar serveis de control de l’enllumenat.
 19. 19. 5. Experiències municipals Girona Serveis de comunicacions electròniques pels ciutadans i ciutadanes Videovigilància Gestió remota de les estacions de lloguer de bicicletes En fase de proves serveis en mobilitat per treballadors municipals Properament els sistemes de control de reg de jardins i de panells digitals d’informació a la via pública. Vilassar de Mar Interconnexió de les diferents seus municipals repartides pel municipi Accés als ciutadans i ciutadanes a Internet a preus reduïts Distribució de continguts audiovisuals a totes les llars.
 20. 20. 5. Experiències municipals Exemples reals per municipis petits Hi ha una gran diversitat als exemples reals deguda a que les diferents orografies, dimensions i densitat de població dels municipis afecten al disseny i cost de la xarxa i fan difícil la estandardització dels projectes requerint en cada cas la definició de la estratègia específica a seguir. Població Xarxa Serveis Cost 1.160 hab Wifi- 5 AP Internet gratuït 18.000 € 2.163 hab Wifi 8AP Internet gratuït 21.300 € 2.163 hab WiMAX 1AP Internet residencial 25.000 € 2.289 hab WiFI 1AP Internet residencial 17.555 € 2.376 hab WiFI 3AP Internet gratuït 7.000 € 2.419 hab WiMAX 2AP Internet residencial 61.500 € Xarxa corporativa + 3.000 hab WIMAX 2AP + WIFI 12AP Internet gratuït 71.400 € Xarxa corporativa + Internet 3.334 hab Wifi 3AP + WiMAX 4AP residencial +Internet gratuït 58.000 €
 21. 21. 5. Experiències municipals Estimació de xarxes tipus per municipis petits Estimació Població Xarxa (1) Serveis (2) econòmica (3) 2.500 hab WIFI 5AP Internet gratuït 20.000 € 2.500 hab WiMAX 1AP Internet residencial 25.000 € 2.500 hab WiMAX 3AP Xarxa corporativa 50.000 € Internet gratuït + Internet 2.500 hab WiMAX 3AP + WIFI 3AP residencial + xarxa corporativa 60.000 € (1) Un Punt d’Accés (AP) és una estació base que ofereix una zona de cobertura WiFi o WiMAX des d’on es poden connectar els terminals de la mateixa tecnologia. Per simplicitat del document englobem sota el terme WiMAX aquells equipaments amb tecnologies similars. (2) Internet gratuït: servei d’accés a Internet pel públic en general en espais públics amb limitació a 256 Kbps segons condicions establertes per la CMT. Internet residencial: servei d’accés a Internet per les llars i empreses amb pagament pel servei. Xarxa corporativa: Xarxa d’accés a Internet i a les bases de dades de l’Ajuntament per ús dels treballadors municipals. (3) Valors estimats per un municipi ideal amb ubicacions predominants i orografia amb bona visibilitat. La incorporació de diferents serveis en les xarxes, tant per serveis al ciutadà com per serveis corporatius, milloren la rendibilitat d’aquestes i justifiquen el seu cost.
 22. 22. 5. Experiències municipals Exemples reals per municipis mitjans Hi ha una gran diversitat als exemples reals deguda a que les diferents orografies, dimensions i densitat de població dels municipis afecten al disseny i cost de la xarxa i fan difícil la estandardització dels projectes requerint en cada cas la definició de la estratègia especifica a seguir. Població Xarxa Serveis Cost 6.271 hab WIMAX 3AP + WIFI 7AP Xarxa corporativa + internet gratuit 287.000 € Xarxa corporativa + Internet 8.955 hab WiMAX 4AP + 4 WiFI residencial +internet gratuit 28.000 € 10.637 hab Wimax 4AP+ WIFI 28AP Xarxa corporativa + internet gratuit 93.000 € 18.000 hab WIMAX 3AP Xarxa corporativa 95.000 €
 23. 23. 5. Experiències municipals Estimació de xarxes tipus per municipis mitjans Estimació Població Xarxa (1) Serveis (2) econòmica (3) 10.000 hab WIFI 10AP Internet gratuït 60.000 € 10.000 hab WiMAX 3AP Internet residencial 50.000 € 10.000 hab WiMAX 4AP Xarxa corporativa 70.000 € Internet gratuït + internet 10.000 hab WiMAX 4AP + WIFI 10AP residencial + xarxa corporativa 130.000 € (1) Un Punt d’Accés (AP) és una estació base que ofereix una zona de cobertura WiFi o WiMAX des d’on es poden connectar els terminals de la mateixa tecnologia. Per simplicitat del document englobem sota el terme WiMAX aquells equipaments amb tecnologies similars. (2) Internet gratuït: servei d’accés a Internet pel públic en general en espais públics amb limitació a 256 Kbps segons condicions establertes per la CMT. Internet residencial: servei d’accés a Internet per les llars i empreses amb pagament pel servei. Xarxa corporativa: Xarxa d’accés a Internet i a les bases de dades de l’Ajuntament per ús dels treballadors municipals. (3) Valors estimats per un municipi ideal amb ubicacions predominants i orografia amb bona visibilitat. La incorporació de diferents serveis en les xarxes, tant per serveis al ciutadà com per serveis corporatius, milloren la rendibilitat d’aquestes i justifiquen el seu cost.
 24. 24. 5. Experiències municipals Exemples reals per municipis grans Hi ha una gran diversitat als exemples reals deguda a que les diferents orografies, dimensions i densitat de població dels municipis afecten al disseny i cost de la xarxa i fan difícil la estandardització dels projectes requerint en cada cas la definició de la estratègia especifica a seguir. Població Xarxa Serveis Cost Xarxa corporativa + Internet gratuït+ 23.301 hab WiMAX 18 AP + WiFi 3AP Internet residencial 60.000 € 35.800 hab WIFI 7AP Internet gratuit 80.000 € Xarxa corporativa + Internet gratuït+ 43.000 hab WIMAX 3AP+ WIMAX 30AP Internet residencial 440.000 € 52.484 hab WIFI 37AP Xarxa corporativa + Internet gratuït 319.000 € 63.000 hab WIMAX 4AP + WIFI 18AP Xarxa corporativa + Internet gratuït 213.000 € 121.722 hab WIFI 29AP Xarxa corporativa + Internet gratuït 185.000 € 1.621.537 hab WIFI 500AP Xarxa corporativa 2.999.999 € 1.621.537 hab WIFI 500AP Internet gratuït 3.956.000 €
 25. 25. 5. Experiències municipals Estimació de xarxes tipus per municipis grans Estimació Població Xarxa (1) Serveis (2) econòmica (3) 40.000 hab WIFI 30AP Internet gratuït 180.000 € 40.000 hab WiMAX 5AP Internet residencial 80.000 € 40.000 hab WiMAX 7AP Xarxa corporativa 120.000 € Internet gratuït + internet 40.000 hab WiMAX 7AP + WIFI 30AP residencial + xarxa corporativa 300.000 € (1) Un Punt d’Accés (AP) és una estació base que ofereix una zona de cobertura WiFi o WiMAX des d’on es poden connectar els terminals de la mateixa tecnologia. Per simplicitat del document englobem sota el terme WiMAX aquells equipaments amb tecnologies similars. (2) Internet gratuït: servei d’accés a Internet pel públic en general en espais públics amb limitació a 256 Kbps segons condicions establertes per la CMT. Internet residencial: servei d’accés a Internet per les llars i empreses amb pagament pel servei. Xarxa corporativa: Xarxa d’accés a Internet i a les bases de dades de l’Ajuntament per ús dels treballadors municipals. (3) Valors estimats per un municipi ideal amb ubicacions predominants i orografia amb bona visibilitat. La incorporació de diferents serveis en les xarxes, tant per serveis al ciutadà com per serveis corporatius, milloren la rendibilitat d’aquestes i justifiquen el seu cost.
 26. 26. 6. Normativa per a la prestació de serveis CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) La LGTel atribueix a la CMT la funció de regulació dels serveis de telecomunicacions. La CMT a través de la Circular 1/2010 del 15 de juny de 2010, regula les condicions d’explotació de xarxes i la prestació de serveis de comunicacions electròniques per les Administracions Públiques.
 27. 27. 7. Conclusions Conclusions Informació i gestió en temps real Processos automatitzats Estalvi de temps en la construcció de la xarxa Estalvi de temps en la resolució de serveis Estalvi econòmic Millora en la gestió. No és el ciutadà qui avisa..... Millora de la percepció ciutadana de la gestió municipal
 28. 28. http://www.localret.cat

×