Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Anexo ii

266 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Anexo ii

 1. 1. MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS ANEXO II TRABALLO CUNHA FOLLA DE CÁLCULO ÍNDICE IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas
 2. 2. Contidos1.CONCEPTOS XERAIS1.1.Documentos, libros e follas1.2.Estrutura dunha folla2. O ENTORNO DE EXCEL2.1. Os menús de Excel2.2. Barras de botóns e ferramentas2.3. Nomes e fórmulas3. EDICIÓN DE DATOS IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 3. 3. Contidos4. GRÁFICOS5. PARÁMETROS ESTATÍSTICOS CON EXCEL5.a PARÁMETROS ESTATÍSTICOS DUNHA VARIABLE DISCRETA CON EXCEL5.b PARÁMETROS ESTATÍSTICOS DUNHA VARIABLE CONTINUA CON EXCEL IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 4. 4. 1. CONCEPTOS XERAISTes instalado no teuordenador unha folla decálculo. Ao abrir aaplicación atoparás unhaserie de elementos quedescoñeces, unhamultitude de opcións ebotóns, unha cuadrícula emoitos conceptosextraños. Imos intentaraxudarte. IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 5. 5. 1.1. Documentos, libros e follas Un documento é un arquivo no que se almacena información. Estes arquivos gárdanse nas unidades de almacenaxe do sistema. Un libro é un conxunto de varias follas de cálculo, cada unha delas é unha páxina dese libro. Con Excel é posible traballar simultaneamente con varias follas de cálculo, almacenándoas todas elas nun mesmo libro. IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 6. 6. 1.2. Estrutura dunha follaToda folla de cálculo divídese en filas ecolumnas, dando lugar a unha cuadrícula na quecada cruce dunha columna cunha fila da lugar aunha cela.•As filas identifícanse mediante númerosconsecutivos.•As columnas identifícanse mediante letrasmaiúsculas. Cando se chega ó z, usánse dúasletras.•Unha cela identifícase unindo a letra da columnaco número da fila. IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 7. 7. 1.2. Estrutura dunha folla IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 8. 8. 2. O ENTORNO DE EXCEL2.1. Os menús de ExcelExcel conta cun extenso número de opciónsque dificilmente poden mostrarse en formade botóns.Ao abrir un menú calquera, este nonmostra a lista de opcións completa. Secolocas o punteiro do rato aparece unhadobre frecha que indica a existencia demáis opcións. IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 9. 9. 2. O ENTORNO DE EXCEL2.1. Os menús de ExcelEstes menúscaracterízanse en quea lista de opciónsmostrada inicialmentenon é sempre amesma. Se unhaopción que nonaparecía en principio ausamos para calqueratarefa, a próxima vezque despreguemos omenú a atoparemosentre as opciónshabituais. IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 10. 10. 2. O ENTORNO DE EXCEL2.2. Barras de botóns e ferramentasAs barras de botóns e ferramentas, queinicialmente aparecen xusto debaixo domenú de opcións, serven para axilizar astarefas que son máis repetitivas. IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 11. 11. 2. O ENTORNO DE EXCEL2.3. Nomes e fórmulasXusto debaixo da barra de ferramentas,encima da cuadrícula que representa áfolla de cálculo aparece o cadro de nomese a barra de fórmulas.O cadro de nomes utilízase para asignarnomes ás celas ou conxunto de celas, etamén para seleccionalas IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 12. 12. 2. O ENTORNO DE EXCEL2.3. Nomes e fórmulasA barra de fórmulas mostra o contido dacela seleccionada. Se dita cela contén:un número, na barra de fórmulasaparece ese número.unha fórmula, na barra de fórmulasaparecerá dita fórmula e poderemosmodificala utilizando unha listadespregable de funcións. IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 13. 13. 2. O ENTORNO DE EXCEL2.3. Nomes e fórmulas IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 14. 14. 3. EDICIÓN DE DATOSPara cargar datos nunha folla de cálculoseguiremos os seguintes pasos: 1º Crear un novo libro Excel 2º Planificación da estrutura 3º Títulos para as columnas 4º Títulos para as filas 5º Introdución de datos nas celas IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 15. 15. 4. GRÁFICOSExcel ten unamplo menú degráficos.Unha vezpremido enInsertarGráficoteremos unasistente paraaxudarnos. IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 16. 16. 5. PARÁMETROS ESTATÍSTICOS CON EXCELImos utilizar unha folla de cálculo EXCEL paraobter: as medidas de centralización (media, moda e mediana) as de dispersión (rango, varianza e desviación típica)dunha distribución estatística discreta econtinua.Ademais crearemos os gráficos que mellorrepresentan a distribución. IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 17. 17. 5.a PARÁMETROS ESTATÍSTICOS DUNHAVARIABLE DISCRETA CON EXCELSeguiremos os seguintes pasos: 1º Introducir os datos 2º Realizar os cálculos 3º Facer unha táboa de frecuencias 4º Crear o gráfico IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 18. 18. 5.a PARÁMETROS ESTATÍSTICOS DUNHAVARIABLE DISCRETA CON EXCELExemplo: As notas de matemáticas de 35alumnos son as seguintes:4, 4, 5, 6, 7, 5, 2, 7, 6, 8, 7, 4, 8, 7, 5, 3,8, 4, 9, 3, 5, 6, 5, 6, 8, 6, 4, 10, 5, 7, 1, 7,5, 5, 8Calcula a media, moda, a mediana, orango, a varianza e a desviación típica IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 19. 19. 5.a PARÁMETROS ESTATÍSTICOS DUNHAVARIABLE DISCRETA CON EXCELExemplo: 1. Introducir os datos:No rango de celas A1:G5 da folla de cálculo,introduce as notas do 35 alumnos IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 20. 20. 5.a PARÁMETROS ESTATÍSTICOS DUNHAVARIABLE DISCRETA CON EXCELExemplo: 2. Realizar os cálculos•Nas celas A7:A12, escribe o nome dosparámetros que queres calcular•Nas celas B7:B12, insire as funcións dosparámetros que interesa calcular. Para iso utilizaas librarías de funcións que Excel proporciona através do botón: Inserir función, selecciona acategoría Estatísticas e elixe as funcións queprecises. IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 21. 21. 5.a PARÁMETROS ESTATÍSTICOS DUNHAVARIABLE DISCRETA CON EXCELExemplo: 2. Realizar os cálculosAsí, para obter a media: • Sitúa o cursor na cela B7 • Pulsa Inserir función • En categoría función marca Estatísticas, e en nome de función elixe Termo medio • Selecciona as celas A1:G5 e preme aceptarNa cela B7 aparece o valor da media dadistribuciónDe forma similar, podes obter o resto dosparámetros. IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 22. 22. 5.a PARÁMETROS ESTATÍSTICOS DUNHAVARIABLE DISCRETA CON EXCELExemplo: 2. Realizar os cálculos IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 23. 23. 5.a PARÁMETROS ESTATÍSTICOS DUNHAVARIABLE DISCRETA CON EXCELExemplo: 3. Facer unhatáboa de frecuenciasPara representargraficamente a distribución,agrúpanse os datos nunhatáboa onde aparezan asnotas x, e as frecuenciasabsolutas f. IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 24. 24. 5.a PARÁMETROS ESTATÍSTICOS DUNHAVARIABLE DISCRETA CON EXCELPara iso: • Na cela A14, escribe xi, e na B14, fi • Nas celas A15:A24, escribe as diferentes notas • Nas celas B15:B24, introduce as frecuencias absolutas á man unha a unha ou ben seleccionando o rango B15:B24 e inserindo a función Frecuencia que busca no rango A1:G5, onde están os datos, as diferentes notas da columna A15:A24. • Ao final, pulsa Control+maiúsculas+Intro para que Excel recoñeza que a fórmula se aplica a toda a selección. • Na cela B25, obtén a suma de frecuencias, seleccionando o rango B15:B24 e preme o icono Autosuma IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 25. 25. 5.a PARÁMETROS ESTATÍSTICOS DUNHAVARIABLE DISCRETA CON EXCELExemplo: 4. Crear o gráfico Para crear o gráfico de frecuencias, selecciona o rango B15:B24 e preme a opción Gráfico do menu Inserir, ou o icono Asistente para gráficos IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 26. 26. 5.a PARÁMETROS ESTATÍSTICOS DUNHAVARIABLE DISCRETA CON EXCEL4.Crear o gráfico Na fiestra de diálogo que aparece, elixe un tipo de gráfico, preme Seguinte e, na nova fiestra, na lapela Serie, introduce o Nome , seleccionando a cela B14 ou escribindo o texto que desexes, e como Rótulos do eixe de categorías selecciona o rango A15:A24 IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 27. 27. 5.a PARÁMETROS ESTATÍSTICOS DUNHAVARIABLE DISCRETA CON EXCEL4. Crear o gráfico Notas de matemáticas 10 Número de alumnos 8 6 4 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Notas de 35 alumnos IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 28. 28. 5.b PARÁMETROS ESTATÍSTICOS DUNHAVARIABLE CONTINUA CON EXCELSeguiremos os seguintes pasos: 1º Introducir os datos e calcular as marcas de clase 2º Elaborar unha táboa estatística 3º Calcular os parámetros estatísticos 4º Crear o gráfico IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 29. 29. 5.b PARÁMETROS ESTATÍSTICOS DUNHAVARIABLE CONTINUA CON EXCELExemplo: A táboa mostra xa xb fia altura, en centímetros, 150 155 1de 100 155 160 6estudantes,agrupados en 160 165 14intervalos de amplitude 5. 165 170 20 170 175 24Calcula a media, moda, a 175 180 18mediana, o rango, a 180 185 10varianza e a desviación 185 190 5típica 190 195 2 IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 30. 30. 5.b PARÁMETROS ESTATÍSTICOS DUNHAVARIABLE CONTINUA CON EXCELExemplo: 1. Introducir os datos ecalcular as marcas de clase – Na folla de cálculo, introduce os valores dos extremos dos intervalos da clase, no rango de celas A2:B10 – Calcula, na columna C, as marcas de clase como termo medio dos extremos, inserindo na cuadrícula C2 a fórmula da media – Unha vez premido Intro, selecciona a cela C2 e cópiaa coa opción Copiar do menú Edición. Seleciona o rango C3:C10, e preme a opción Pegar do menú Edición IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 31. 31. 5.b PARÁMETROS ESTATÍSTICOS DUNHAVARIABLE CONTINUA CON EXCELExemplo: 1. Introducir os datos e calcular asmarcas de clase IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 32. 32. 5.b PARÁMETROS ESTATÍSTICOS DUNHAVARIABLE CONTINUA CON EXCELExemplo: 1. Introducir os datos e calcular asmarcas de clase –Unha vez premido Intro, selecciona a cela C2 e cópiaa coa opción Copiar do menú Edición. Seleciona o rango C3:C10, e preme a opción Pegar do menú Edición IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 33. 33. 5.b PARÁMETROS ESTATÍSTICOS DUNHAVARIABLE CONTINUA CON EXCELExemplo: 2.-Elaborar unha táboa estatística Na columna D, introduce os valores da frecuencia eefectúa os cálculos necesarios que permintan achar osparámetros estatísticos nas seguintes columnas Na columna G, calcula a frecuencia acumulada doseguinte xeito:  Na cela G2, introduce =D2, en G3, =G2+D3  Copia a fórmula anterior e pégaa no rango G4:G10Se nas celas D11, E11, F11, achas as sumas das columnas,obtés a seguinte táboa: IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 34. 34. 5.b PARÁMETROS ESTATÍSTICOS DUNHAVARIABLE CONTINUAExemplo: 2.-Elaborar unha táboa estatística IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 35. 35. 5.b PARÁMETROS ESTATÍSTICOS DUNHAVARIABLE CONTINUAExemplo: 3. Calcular os parámetrosestatísticosPara calcular os parámetros estatísticos, introduce ascorrespondentes fórmulas nas celas C12:C18 – Moda: A cela C12=Max[D2:D10] devólvenos o valor correspondente á cuadrícula D6; buscamos, a continuación, a marca de clase na columna C, na ringleira 6 – Media: Calculamos a media dividindo E11 entre D11 – Mediana: A metade dos datos, N2 é 50, e a primeira frecuencia maior ou igual que ese valor atópase en G6; por conseguinte, a mediana é a marca de clase correspondente á ringleira 6 IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 36. 36. 5.b PARÁMETROS ESTATÍSTICOS DUNHAVARIABLE CONTINUAExemplo: 3. Calcular os parámetros estatísticos IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 37. 37. 5.b PARÁMETROS ESTATÍSTICOS DUNHAVARIABLE CONTINUAExemplo: 3. Calcular os parámetros estatísticos – Varianza e desviación típica: Para calcular a varianza, utilízase o valor da media achado en C14A desviación típicaobtense como raízcadrada da varianza IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.
 38. 38. 5.b PARÁMETROS ESTATÍSTICOS DUNHAVARIABLE CONTINUA CON EXCEL4. Crear o gráficoO histograma de Estaturas de estudiantesfrecuencias obtelo 30seleccionando o rango 25 Nº de estudiantes 20D2:D10 e pulsando a 15 10opción Gráfico do 5menú Inserir; como 0 153 158 163 168 173 178 183 188 193Rótulos do eixe de Estaturas (cm)categorías seleccionao rango C2:C10 IES Isidro Parga Pondal. Departamento de matemáticas: Métodos estatísticos e numéricos.

×