Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Mots hereditaris i cultismes

Llatí

  • Sé el primero en comentar

Mots hereditaris i cultismes

  1. 1. L È X I C PAT R I M O N I A L I C U LT I S M E S EVOLUCIÓ DEL LLATÍ A LES LLENGÜES ROMÀNIQUES
  2. 2. La base del lèxic català prové del llatí parlat o vulgar. D’aquesta variant del llatí provenen la majoria de mots que coneixem com a lèxic patrimonial o hereditari de la llengua catalana (parts del cos, parentiu, habitatge, animals, agricultura, objectes de la casa…). capillu(m) > cabell No obstant això, el llatí culte o escrit també ha influït sobre el català, però aquests mots no han sofert l’evolució fonètica normal dels mots patrimonials. Són els cultismes d’algun camp específic del vocabulari (eclesiàstic, jurídic, tècnic, administratiu…). scientia(m) > ciència
  3. 3. 1. Completem la taula: Mot llatí Mot hereditari Cultisme servitiu(m) servicial amygdala(m) ametlla parabola(m) paraula somnu(m) somni rotundu(m) rodó numeru(m) numeral servei amígdala paràbola son rotund nombre 2. Quins són els cultismes, i quins els mots hereditaris de les següents llistes de paraules? fructus: fruita, fructuós, fructífer, fruiter. insula: península, illa, insular, illot. aqua: aquós, aqüeducte, aigua, aquàtic. lex: legalitzar, llei, legal, lleial.
  4. 4. 3. Relaciona els mots llatins referits al cos humà amb la imatge i esbrina cultismes derivats de les paraules llatines: caput oculus auricula facies digitus manus bracchium capillus nasus dens pectus cor genu pes ungula CULTISMES: capital, ocular, auricular, facial, digital, manipular, braquiàlgia, capil·lar, nasal, dental, pectoral, cordial, genuflexió, pedal, ungulígrad.
  5. 5. 4. Relaciona els cultismes catalans amb el mot llatí que els ha originat: a. partícula b. molècula c. pel·lícula d. glàndula e. nucli f. cèl·lula 1. cella 2. nux 3. pars 4. pellis 5. moles 6. glans 5. Relaciona els mots de cada columna: Llatí felis lepus ursus bos canis equus columba ovis Patrimonial ós colom gat ca llebre ovella bou cavall Cultisme leporí equí columbí ursí felí caní boví oví

×