Reglament de Futbol Sala de les lligues del SafLes lligues del SAF es regiran per el reglament de la Lliga Nacional de Fut...
MODIFICACIONS A LES REGLES DEL JOC1. Durada i inici del partit.Dos temps de 25 minuts amb 5 minuts de descans i un temps m...
Però si ho fem sobre la nostra porteria serà gol aquest últim cas. El primer continua sent córner.La sacada de centre:Es p...
5. Sobre la cessió al porterAl reglament de la L.N.F.S. per aquesta temporada hi ha hagut modificacions substancials en aq...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Reglamento del fútbol sala

451 visualizaciones

Publicado el

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Reglamento del fútbol sala

  1. 1. Reglament de Futbol Sala de les lligues del SafLes lligues del SAF es regiran per el reglament de la Lliga Nacional de Futbol Sala amb les següents excepcions:1. Tots els llançaments de banda i córner seran amb la mà i si reboten en el porter contrari i s’introdueix en la porteriaserà córner.2. Cinc faltes d’equip, a la cinquena serà falta directa o en el seu defecte tir de 10 mts, l’àrbitre portarà la pilota a 10metres.- Serà obligatori el tir directe a porteria.- Els jugadors hauran de quedar-se tots darrera del equip que tira la falta a una distància de 5 metres.3. Totes les faltes seran acumulatives, també les tècniques.4. El passar el mig camp en un llançament del porter, o en un rebot en el mateix en el interior de l’àrea, serà falta noacumulativa i és llançaran per el punt que es sobrepassi la línia central, aquesta falta mai serà de 10 metres.5. Tots els 4 segons seran banda. Si són per jugar a l’àrea pròpia més de 4 segons, es igual que la jugui el porter o eljugador.6. Existeix llei de la avantatge i en el cas de donar dita avantatge l’àrbitre acumularà falta i ho indicarà en veu alta.Totes les faltes son directes i per el llançament s’haurà d’esperar al xiulet de l’àrbitre en excepció de:- Joc perillós o retenció de la pilota dintre de l’àrea serà falta directa però no dins de l’àrea, es llançarà al límit de lamateixa perpendicular a la porteria.7. Inici i represa del joc- Es pot obtenir gol directament de sacada des del centre. (Inici d’un dels partits i represa després del gol).8. Sortida del porter fora de l’àreaEs permetrà jugar al torneig al porter fora de l’àrea, amb les següents limitacions:- Quan el porter surti de l’àrea es convertirà en un jugador més del camp, amb la salvetat que només podrà tenir lapilota al seu poder 4 segons, si amb la pilota controlada entra a la seva pròpia àrea i la recull amb les mans esconsidera cessió, com ja diu el reglament a la segona cessió serà banda. ( La sanció per incompliment serà sacadade banda a l’altura on s’hagi produït la sanció ). Si passa al camp contrari serà un jugador més del camp.- Dins la seva àrea te la limitació de 4 segons de possessió de la pilota i no pot passar-la del mig camp. Sortint del’àrea si que podrà passar la pilota del mig camp. ( La sanció per incompliment serà de canvi de possessió de la pilota,renovant el joc des de sacada de banda a l’altura que es produeixi la infracció. No hi ha falta acumulativa.9. El penal, es llançarà des de 6 metres i tots els jugadors es situaran darrera la pilota i a 5 metres.10. Llançament de penalEl porter podrà moures per sobre la línia de gol, no podent-se avançar fins que la pilota hagi estat llançada pelcontrari.11. Conta de 4 segonsPer a reprendre el joc. Els jugadors dipositaran els 4 segons enlloc dels 5 segons anteriors.
  2. 2. MODIFICACIONS A LES REGLES DEL JOC1. Durada i inici del partit.Dos temps de 25 minuts amb 5 minuts de descans i un temps mort d’un minut per equip i període. Si no es demanaen la primera part es perd, és a dir, no s’acumula, no en tens dos a la segona part...El temps no s’atura, per això fem 25’ en comptes de 20’. Excepcionalment i a criteri arbitral ( no suggerit o reclamat ...) es podrà aturar el temps ( lesions amb assistència, pèrdua de pilota... ).Es deixa un període d’espera per incomparecència de 5 minuts passats els quals si arribés l’equip que no s’haviapresentat serà el contrari qui decideixi si el partit es juga o no, tenint en compte que es retallarà tot el temps que passid’aquests 5 minuts...Es considerarà que un equip no s’ha presentat quan no tingui delegat o només 3 jugadors ( porter inclòs ). Un cop esdisposi del número mínim per poder començar, és a dir 4 ( porters inclosos ) el partit ha de començar i no s’esperaràals 5 minuts. Un cop arribin els jugadors que falten es podran incorporar al joc pel mig camp i sempre avisant al’àrbitre abans d’entrar. Evitant així que el nou jugador creï confusió interferint en el joc quan ningú s’ho espera...2. Jugadors, uniformes i canvis.Tots els equips han de portar la mateixa equipació i amb números, tenint el porter una indumentària diferent a la de laresta de jugadors ( companys, contraris, l’altre porter i els arbitres ).No hi ha límit en els canvis. Un jugador que ha estat substituït pot tornar a entrar.Es pot canviar un jugador per el porter i el nou porter haurà d’estar ben diferenciat com explicàvem abans alhora queel nou jugador portarà la mateixa equipació que la resta dels companys.Quan es faci un canvi de porter s’aturarà el joc. Es l’únic cas en que s’atura el joc per fer un canvi. En la resta no calavisar l’àrbitre. Es fan per la línia de mig camp ( no per les banquetes ni per darrera les porteries ... ) i fins que no surtidel camp el jugador a substituir no entrarà el que estava a la banqueta. No fer-ho així a més de que pot crear confusiótant a l’àrbitre com al rival, fins i tot al propi equip, esta tipificat com a tarja groga al reglament ...(Realment no costares fer-ho bé).3. SacadesQualsevol sacada disposa de 4 segons per posar la pilota en joc, passats els quals s’assenyalarà falta personal afavor de l’equip contrari ( és a dir falta no acumulativa i sacada de banda en el punt més proper on s’ha comès lainfracció )Exemples :- 4 segons en banda : banda per l’equip contrari al mateix punt.- En córner : banda per l’equip contrari al costat del córner, no en el córner.- Si en comptes de 4 segons es treu malament el córner, es treu de porteria.- Sacada de porteria amb la pilota que ve de fora de porta : banda per la perpendicular a on estava el porter.- Porteria amb la pilota ja en joc : ídem però la falta es acumulativa.La sacada de porteria es farà sempre amb la ma. Recordeu que dintre de l’àrea existeix la falta de camp ... La bola nopot travessar el mig camp tot i que la pilota ja estigues en joc.Això si, la puc treure fora de l’àrea i amb el peu xutar-la traspassant el mig camp, si la pilota ja estava en joc, mai sivenia de travessar la línia de fons ( seria treure’m sobre mi mateix, com una banda a mi mateix... I això es faltapersonal, banda )Fora de l’àrea el porter no tindrà limitacions. Serà un jugador més.També dintre de l’àrea existeix la falta de 4 segons que si es del porter amb la pilota en joc és acumulativa però que siés d’equip no...Altres aspectes sobre les bandes:Només es demanen uns mínims en l’execució : que els peus estiguin al terra, sense que aixequem cap peu o saltem,que no agafem “embranzida”, que la pilota vingui de darrera del cap a endavant i no llençar-la cap a baix. No esdemanarà ni que els peus estiguin junts ni perpendiculars a la línia.Són uns mínims que es poden aplicar sense cap dificultat.Recordar que...Gol directe de banda o de córner es sacada de porteria.Si es tocada pel porter, córner.
  3. 3. Però si ho fem sobre la nostra porteria serà gol aquest últim cas. El primer continua sent córner.La sacada de centre:Es permetrà cap a endarrere i tot i així els contraris hauran d’estar a 3 metres de la pilota.Es permet gol directe de centre.Només es demana que cada jugador estigui al seu camp abans de tocar la pilota...Faltes:L’àrbitre ha de xiular perquè es posi en marxa la pilota, així li dona temps a anotar-la. Per tant els contraris no hand’estar sobre la pilota per evitar una sacada ràpida sinó a tres metres esperant que l’equip contrari demani distancia ono. Si no la demanes l’àrbitre xiularà i s’haurà de posar en joc abans dels 4 segons... Sinó banda per l’equip contrari.Si es demanés distancia posarem la tanca a 5 metres i fins que no es xiuli, com s’ha dit abans, no es podrà posar lapilota en marxa. L’infractor es sancionarà amb tarja groga.Si no es demana distancia, es xiula i es demana distancia l’àrbitre col·locarà tanca.Si la tanca s’avança abans de que el contrari toca la pilota es sancionarà amb tarja groga4. Faltes acumulatives, Llei d’avantatge, Tirs lliures.Si es comet una falta tècnica, ara veurem quines ho son, si es pot continuar la jugada amb suficients garanties,l’àrbitre no atura el joc. Ho indicarà tant verbalment, com amb els braços endavant i un cop s’aturi el joc indicaràclarament que ha estat falta de tal equip i que serà acumulada...Si l’àrbitre veies que la suposada avantatge no es tal, sancionarà la falta, és a dir, que hi ha un petit marge per veuresi la jugada prospera o no. En aquest segon cas, s’aturaria. Es interessant comentar que si es pot seguir la jugada ino es continua per que no es vol l’àrbitre no aturarà el joc, però si que acumularà la falta quan la pilota estigui fora dejoc. Si eljoc es pot continuar s’ha de continuar...Les faltes les podem dividir en acumulatives i no acumulatives.Acumulatives : tècniques i disciplinaries i en el nostre cas la cessió al porter ( ja que el tema de 4 segons en pròpiapista no l’aplicarem, només a l’àrea )No Acumulatives : Personals ( excepte la cessió )- Tècniques : travades, puntades, empènyer, tibades, càrregues violentes, mans, lliscar pel terra per treure-li la pilotaal contrari tot i que no es toqui al jugador... A més son tècniques però dintre de l’àrea no són penal les de joc perillós i“planxa” SENSE contacte.Considerarem mans només les voluntàries. Involuntàries mai es xiularan tot i que estiguin separades del cos.- Disciplinaries : canvis mal fets, canvis de números sense avís, protestes...Van acompanyades de tarja, el color de la qual depèn de la gravetat de l’acció ( groga, blava ).Cal entendre per altra banda el context en el que ens trobem i la rigidesa o l’aplicació estricta del reglament en lesnostres competicions no te massa sentit. Per tant intentarem evitar l’amonestació en la mesura de lo possible i serflexibles en segons quines qüestions, sempre i quan l’actitud per part de tothom sigui esportiva i correcta...- Personals : falta de camp, 4 segons d’equip dintre de l’àrea ( no de porter ), treure sobre un mateix, etc. ( veure elreglament de la RFCF ).Un cop arribin a les 5 faltes acumulatives s’avisarà al porter de l’equip contrari de forma clara i les següents seran tirslliures sense barrera, bé des de 10 metres si la pilota està més llunyana o bé on s’ha comès la infracció si aquestaestà més propera de 10 metres i l’equip la vol llançar des d’aquesta posició.Tots els jugadors excepte el que llança hauran d’estar a 5 metres darrera la pilota i no es podran avançar fins queaquesta sigui xutada. El porter també haurà de respectar aquesta distància. El contrari està tipificat com a tarja groga ila repetició de la falta, si s’avancés la defensa.
  4. 4. 5. Sobre la cessió al porterAl reglament de la L.N.F.S. per aquesta temporada hi ha hagut modificacions substancials en aquesta regla i que perla seva relativa complexitat creiem oportunes no aplicar-les. En resum direm que seguirem la línia del Futbol a 11, ésa dir, que el porter mai podrà jugar la pilota amb la ma quan vingui d’un company amb el peu o de sacada de banda,però que la pot jugar amb el peu en qualsevol altre cas de forma il·limitada.Insistim en que l’esperit de les modificacions és fer el joc més atractiu, dinàmic i menys complicat als participants, jaque no tots som practicants habituals o federats d’aquests esports... Cal recordar que l’objectiu de la lliga no éscompetitiu per excel·lència sinó participatiu i que per tant tots hem de ser flexibles i, com dèiem abans, ens hem desaber situar al context en el que es desenvolupa l’activitat, entendre la seva finalitat recreativa sense sortir delsmarges lògics de comportament...

×