Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

L’ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 27 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a L’ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Anuncio

L’ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS

 1. 1. L’ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS Unitat 7 Índex general 0.-INTRODUCCIÓ 1.- EL FUNCIONAMENT DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA 2. – ELS FACTORS DE PRODUCCIÓ 3. – ELS AGENTS ECONÒMICS 4. – EL MERCAT LABORAL
 2. 2. 0. INTRODUCCIÓ L’ESSER HUMÀ NECESSITA UNA SÈRIE DE PRODUCTES I SERVEIS PER VIURE –ALIMENTS, ROBA, ETC- Procés d’obtenció de productes i serveis per ACTIVITAT cobrir les necessitats de les persones (aliments, ECONÒMICA roba, atenció mèdica, cultura...). Producció, Fases Distribució Consum. Economia = ciència que estudia aquest procés + comportament dels consumidors.
 3. 3. 1. EL FUNCIONAMENT DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA L'activitat econòmica busca la manera més ràpida i menys costosa de produir, comercialitzar i consumir productes i serveis, perquè les necessitats poden ser il·limitades, però els recursos són limitats i escassos PRODUCCIÓ: consisteix a combinar els recursos naturals, la tècnica i el treball a fi d'obtenir els béns o serveis que necessita la societat Tipus de producció PRODUCCIÓ PRODUCCIÓ DE BENS DE SERVEIS BENS DE BENS DE CONSUM PRODUCCIÓ
 4. 4. Es fan servir per a la BENS DE PRODUCCIÓ producció d’altres béns– màquines, eines, etc- BÉNS. Productes materials Satisfan les necessitats del BENS DE CONSUM consumidor final Productes no materials que donen un servei al SERVEIS ciutadà: sanitat, educació, transport, etc
 5. 5. COMERCIALITZACIÓ la distribució i la venda dels béns i els serveis EMMAGATZEMATGE del producte TRANSPORT del punt de producció al de FASES venda VENDA del producte
 6. 6. VENDA A L’ENGRÓS. És la que fan els majoristes, que compren grans quantitats de productes i els venen a uns altres comerciants o altres empreses LA VENDA VENDA AL DETALL. La fan els minoristes, que compren petites quantitats als majoristes i les venen al públic a les botigues
 7. 7. És la fase final de l'activitat econòmica, ja que la compra de béns i serveis permet que CONSUM les persones satisfacin les seves necessitats BENS NO DURADORS. Es consumeixen en un o en uns quants usos (aliments, tabac, etc) TIPUS DE BENS BENS DURADORS. Es poden utilitzar durant un període de temps relativament llarg (televisions, cotxes, etc)
 8. 8. 2. ELS FACTORS DE PRODUCCIÓ ELS FACTORS Els elements necessaris per produir DE PRODUCCIÓ els bens i els serveis RECURSOS TREBALL CAPITAL NATURALS
 9. 9. Recursos que l'ésser humà troba a la natura i que per RECURSOS mitjà de la seva extracció, domesticació o NATURALS transformació li permeten de produir nous béns Els recursos naturals són limitats. Hem de desenvolupar una economia sostenible per preservar la natura i el futur dels nostres fills
 10. 10. PRIMERES MATÈRIES D’ORIGEN ANIMAL: LLANA, CUIRO, ETC. PRIMERES MATÈRIES D’ORIGEN VEGETAL: COTÓ, CAUTXÓ, ETC TIPUS DE RECURS NATURAL PRIMERES MATÈRIES D’ORIGEN MINERAL: FERRO, COURE, ETC FONTS D’ENERGIA: CARBÓ, PETROLI, ETC
 11. 11. qualsevol activitat humana que serveix per produir TREBALL béns o subministrar serveis útils per a les persones finalitat És el mitjà que fan servir les persones per obtenir els recursos necessaris per satisfer les seves necessitats TREBALL SALARI CONSUM TREBALL PER COMPTE D’ALTRI. Es treballa per una empresa que dona a canvi un salari TIPUS DE TREBALL TREBALL AUTÒNOM. Es treballa per un mateix, pel benefici que s’obté de la pròpia activitat
 12. 12. El conjunt de recursos que serveixen per produir béns CAPITAL o serveis El terreny, els edificis, les instal·lacions, els equipaments, la maquinària i les primeres matèries necessàries per produir béns o serveis CAPITAL FÍSIC TECNOLOGIA. Conjunt de procediments que s'utilitzen per obtenir els béns i els serveis Totes les persones que participen al procés TIPUS CAPITAL HUMÀ productius: científic, dissenyador, treballador, empresàri, etc. Els diners necessaris pel desenvolupament CAPITAL FINANCER del procés productiu
 13. 13. Sistema econòmic que predomina actualment ECONOMIA DE MERCAT (com es gestionen i distribueixen uns recursos CAPITALISME excasos) Els factors productius (primeres PROPIETAT PRIVADA DELS matèries, treball i capital) es troben MITJANS DE PRODUCCIÓ en mans de particulars CARACTERISTIQUES EL LLIURE MERCAT LA LLEI DE L’OFERTA I LA DEMANDA
 14. 14. El lloc, físic o virtual, on es compren i venen els EL MERCAT béns i serveis Són els venedors, qué oferèixen un OFERTA producte a canvi d’un benefici AGENTS Són els compradors, qué volen un DEMANDA un producte per satisfer les seves necesitats
 15. 15. El mercat fixa la producció i el preu LLIURE MERCAT dels béns i els serveis per ell mateix, sense intervenció externa mitjançant LLEI DE L’OFERTA I LA DEMANDA LLEI DE LLEI DE LA L’OFERTA DEMANDA El venedor vol El comprador vendre els vol comprar els seus productes productes al al màxim preu preu més baix possible possible
 16. 16. El preu d’un producte El venedor posa el preu més alt es el lloc on es creuen possible, pero si el seu producte no es la cova de l’oferta i la ven comença a disminuir el preu fins que corva de la demanda com el comprin
 17. 17. 3. ELS AGENTS ECONÒMICS Són les persones, els grups o les institucions que ELS AGENTS intervenen de manera decisiva en el funcionament de ECONÒMICS l'economia. S'encarreguen de produir, intercanviar i consumir els productes o els serveis. FAMÍLIES EMPRESES ESTAT
 18. 18. LES Mitjançant els salaris i d’altres ingresos FAMÍLIES -rendes, prestació de desocupació, etc- Són els principals agents de consum final. Cada família dedica una bona part dels seus recursos econòmics a comprar béns i serveis per cobrir les seves necessitats
 19. 19. És la unitat econòmica que per mitjà del treball i el EMPRESA capital fabrica i distribueix béns (roba, mobles...) i serveis (transport, gestió bancària, etc.). Suma del preu de la primera matèria, finalitat l'energia, la inversió en màquines i PREU DE instal·lacions, el transport, els salaris i COST els interessos pagats pels diners que han rebut prestats dels bancs. obtenir Diferencia entre BENEFICIS El preu que decideix l’empresa que PREU DE pot ser pagat pel consumidors. És VENDA sempre superior al preu de cost
 20. 20. TIPUS D’EMPRESA Segons nº de Segons la mida (nº propietaris: treballadors/ facturació): Segons la propietat: Individuals Microempresa-10 Públiques Empresa petita -100 Diversos propietaris Empresa mitjana -1000 Privades SL SA Gran empresa +1000 Sector Primari: obtenció de recursos naturals Segons l’activitat: Sector Secundari: transformació de recursos naturals Sector Terciari: dona un servei
 21. 21. Anomenem sector públic el conjunt ESTAT d'activitats i iniciatives econòmiques i socials que porta a terme l'Estat mitjançant LES LLEIS ELS IMPOSTOS L’Estat és el que crea el L’Estat redistribueix la marc regulador de les riquesa mitjançant la activitats econòmiques: recaptació d’impostos - Legislació laboral entre els ciutadans i les - Legislació empresarial empreses - Legislació aduanera - Control de la moneda - etc
 22. 22. ADMINISTRACIÓ A Espanya gairebé el 20% dels treballadors PÚBLICA són empleats del govern Les infraestructures més importants INFRAESTRUCTURES -urbanisme, transport, investigació, etc- són pagades per l’estat ACTUACIONS SERVEIS PÚBLICS Sanitat, ensenyament, policia, etc DE L’ESTAT Per afavorir determinats colectius PRESTACIONS desafavorits -pensions, subsidi de SOCIALS desocupació, minusvalideses, etc- Mitjançant ajudes directes –subvencions-o indirectes –desgravacions fiscals, ECONOMIA PRIVADA proteccionisme, etc- l’estat pot afavorir determinats sectors o empreses
 23. 23. 4. EL MERCAT LABORAL Les persones ofereixen el seu treball a OFERTA canvi d’un salari MERCAT LABORAL Les empreses demanden treballadors amb DEMANDA determinades habilitats per fer funcions determinades LA POBLACIÓ EN FUNCIÓ DEL TREBALL Les persones que treballen o que volen ACTIVA treballar –aturats que cerquen una feina- POBLACIÓ Persones que no poden o no volen treballar -Menors de 16 anys NO ACTIVA -Majors de 67 anys -Persones amb minusvalideses greus -Persones que no volen treballar
 24. 24. OCUPADA Treballadors amb contracte remunerat POBLACIÓ ACTIVA DESOCUPADA Persones que busquen una feina ATUR: és la diferència entre la població ocupada i la població activa. L’atur és un greu problema a Espanya, que pateix la taxa de desocupació més alta de tota l’Unió Europea (20%), i que és preocupant entre els menors de 25 anys (48%)
 25. 25. Els AGENTS del mercat laboral s’organitzen per defensar els seus interessos mitjançant SINDICATS ORGANITZACIONS EMPRESARIALS Organització de treballadors per reclamar millores laborals i salarials enfront dels empresaris Associacions d’empresaris mitjançant: per defensar els seus -La negociació col·lectiva interessos enfront els -Les vagues treballadors. -CCOO, UGT, etc -CEOE

×