SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 49
Descargar para leer sin conexión
Els moviments totalitaris
            C.Aranda & J.Manero
Antecedents: L’aparició dels moviments totalitaris
           La crisi de la democràcia
    Entre 1919 i 1939

       Inestabilitat, fragilitat de la democràcia

  A causa de  Èxit del comunisme a Rússia

          Influència en el moviment obrer europeu

         Dificultats econòmiques de postguerra i
         depressió dels anys 30

  Base del triomf dels totalitarismes     Conservadors
                         Nacionalistes  Mussolini, 1922
                         Racistes    Hitler, 1933

    Amb el suport de les classes dominants, per por al
    comunisme i als partits de masses


                                 C.Aranda & J.Manero
Entre 1919 i 1939
                 Règims democràtics
                 Règims autoritaris
   Europa queda dividida en  Règims feixistes   Aïllar l’URSS
                 i l’URSS
                            C.Aranda & J.Manero
Les doctrines totalitàries
Es caracteritzen per:
  1. La subordinació dels individus a l’Estat

    Estat totalitari  - Unitari, centralista
              - Sense democràcia
              - L’Estat controla la societat
    tot subordinat
                   Institucions de masses
      a l’Estat


   2. La desigualtat dels individus

                    no hi ha igualitarisme
  masclisme, racisme,
                   (els homes no són iguals)
   anti-demòcrates

   3. Existència i exaltació d’una elit i un líder carismàtic
                                          5
     Duce, Führer           Culte a la personalitat
                                  C.Aranda & J.Manero
Les doctrines totalitàries

4. Exaltació nacionalista
   Nació superior          Justificació de polítiques expansionistes
 imperialisme, bel·licisme            teoria de l’Espai Vital5. Rebuig a la raó i exaltació irracional dels sentiments

  confiança absoluta
                  Intolerància i fanatisme
    en el líder

6. Exaltació de la violència / Utilització de forces paramilitars


                        Darwinisme social
                                  C.Aranda & J.Manero
7. Concepció antiparlamentària, antimarxista i anticapitalista
             (en els seus orígens)


8. Règims de partit únic

9. Econòmicament, defensa de l’Estat corporatiu

   model intermig
                  propietat privada, control estatal
capitalisme - comunisme
      AUTARQUIA, nacionalisme econòmic
                                 C.Aranda & J.Manero
El feixisme italià
           C.Aranda & J.Manero
Itàlia després de la Gran Guerra
   Insatisfacció pels acords de pau
     Fort sentiment nacionalista reivindicatiu. “Victòria mutilada

        Itàlia no obté tot allò que demana       Terres irredemptes
                                    Imperi


   Gran inestabilitat política. Governs de coalició liberals

     Els governs no actuen,            burgesia perd poder
     no solucionen els problemes        burgesia molt descontenta   Crisi social i econòmica

    situació econòmica dura (inflació, pèrdua poder adquisitiu)


     Reivindicacions obreres       1919-20
     Vagues, ocupacions...        Marea Roja


              burgesia té por a una revolució bolxevic    Vitorio Manuel III
                                      C.Aranda & J.Manero
Situació complicada, molts volen un Govern Fort

        Els governs no actuen,        no solucionen els problemes


  Per frenar les reivindicacions socialistes i
    comunistes, B.  Mussolini crea

  Els fasci di combattimento (1919)

       Violència contra partits i organitzacions d’esquerra

              ràpidament reben recolzament patrons

  1921, Partit Nacional Feixista

      com a grup paramilitar té les Esquadres d’Acció (Camises Negres)


        feixistes més forts, debiliten el moviment obrer
  sectors poderosos, conservadors, classe mitjana... PRO-FEIXISTES
                                       C.Aranda & J.Manero
Programa del PNF          senzill i demagògic


- Ideologia autoritària
- Subordinació a l’Estat
- Acció i força per solucionar els problemes
- Annexionisme i reivindicacionisme exterior
- Alguns elements revolucionaris:
        - Repartiment de terres
        - Acabar amb la lluita de classes
        - Crear impostos sobre el capital      elements revolucionaris
        - S. Universal també per les dones      després descartats
        - Republicanisme                      L’arribada al poder
        agost 1922      sindicats convoquen vaga general

         Estat dèbil
   Feixistes demostren la serva força      Feixistes fan fracassar la vaga
                                     C.Aranda & J.Manero
octubre 1922      feixistes demanen al govern duresa amb els sindicats


    Mussolini anuncia una demostració de força


 La Marxa sobre Roma    Èxit relatiu
               El 28 d’octubre de 1922 Víctor Manuel III nomena
               Mussolini cap del govern (mesura legal, gràcies a
               les pressions del rei i l’exèrcit)Octubre 1922, Mussolini cap de govern, continuant amb la legalitat liberal
    - Presideix un govern de coalició, amb 4 ministres del PNF
    - Rep del Parlament poders extraordinaris per un any
    - Fasci, passen a ser una milícia voluntària de l’Estat                                  C.Aranda & J.Manero
La Marxa sobre Roma
           C.Aranda & J.Manero
La creació d’un règim totalitari

1922, 1923       Manteniment vida parlamentària,
           Manteniment pluralitat de partits i sindicats


    Mussolini espera el moment oportú per conquerir l’Estat des de dins


1924      Assassinat de Matteotti (opositor socialista)
              Final ficció liberal


 Convocatòria d’eleccions amb una nova llei electoral
     El guanyador obtindrà la majoria absoluta (2/3 escons)     Feixistes
    L’Estat tolerarà a més la coacció feixista            més forts
      Victòria aclaparadora del PNF


             Realment pot començar a crear-se un Estat Totalitari
                                   C.Aranda & J.Manero
cap de govern
Mussolini assumeix plens poders el 1925
                          secretari d’Estat

Comença la creació
de l’Estat totalitari               serà nomenat Duce
                        controla totalment el poder
     Duce          Identificats
                amb l’Estat
     Partit Feixista

    càrrecs polítics són membres del PNF

    “Camises negres”
    Símbols de la Roma Imperial


Prohibició dels partits i sindicats (1926)
Sense llibertats individuals
Premsa controlada
Policia política perseguia els opositors
Administració depurada
                                  C.Aranda & J.Manero
Mussolini manté algunes institucions        per exemple la monarquia


                         aconseguir més recolzament
també creà de noves

                                  en aquest sentit

                      Pactes del Laterà amb Pius XI (1929)
                      Aquest Concordat reconeix:
                      Control Església d’educació i matrimonis
                      La Santa Seu obté la Ciutat del Vaticà


Gran Consell Feixista (1928)
    Proposa candidats a diputats i càrrecs importants
Cambra dels Fasci i les Corporacions
    És una mena de parlament controlat pel PNF


    Mussolini, “Tot a l’Estat, res fora de l’Estat”

                                    C.Aranda & J.Manero
Política exterior d’expansió: ocupació territoris. Bel·licisme, relacionat amb un fort sentiment
      nacionalista i imperialista
                           Propaganda de l’ocupació
                             d'Etiòpia el 1935
                                  C.Aranda & J.Manero
Política econòmica
   Capitalisme d’Estat. L’Estat és àrbitre, controla, mana, intervé... tot i acceptar
   la propietat privada.

   Autarquia (autosuficiència) i Proteccionisme (control del comerç exterior i
   protecció a la indústria pròpia).
       Batalla de la lira (aconseguir una moneda forta)

   Impuls a la producció industrial.
       Institut per a la Reconstrucció Industrial: l’Estat controla sectors
       com elèctric, siderúrgic, naval...
       Grans obres públiques (autopistes, urbanisme, dessecació
       aiguamolls...) fre a l’atur.
       Orientació militarista de la indústria, estancament ind. lleugera i de
       béns de consum.

   Al camp (agricultura).
            Impulsa l’augment de la producció (“batalla del gra”)
            No realitzà la reforma agrària

A la llarga, el nivell de vida dels italians baixarà
                                      C.Aranda & J.Manero
Mussolini planificant
Factoria de cotxes
             Mussolini a la
            “batalla del gra”


            C.Aranda & J.Manero
Corporativisme. Unir a obrers i patrons per superar la lluita de classes.

  Creació de 22 corporacions (sectors econòmics)
    Cada corporació dirigida per un organisme amb presència de patrons,
    obrers i representants de l’Estat.
    Aquest organisme planifica.

  1927, Carta del Lavoro
      Regula les relacions laborals.
      Prohibeix vagues i sindicats.
      Només és legal el sindicalisme feixista
                                   C.Aranda & J.Manero
Política social
 Volia controlar i dirigir tota la societat (afiliació al partit o sindicat)

 Opera Nazionale Balilla (nens entre 4 i 14 anys), Joventuts Feixistes, Opera
 Nazionale Dopolavoro (organitzava adults fora del treball).

 Control de l’Educació, des de Primària fins la Universitat.

 Catolicisme religió oficial, divorci prohibit, ensenyament religiós.

 Forta censura en: llibres, ràdio, publicitat, cinema... Impregnats dels “valors
 feixistes”
                                        C.Aranda & J.Manero
Inauguració de Cinecittá
              C.Aranda & J.Manero
El feixisme rebutja el pacifisme

Per sobre de tot, en allò que fa referència al futur de la humanitat (...), el
feixisme no creu en la possibilitat ni en la utilitat de la pau perpètua. Rebutja,
doncs, el pacifisme, que amaga una renúncia a la lluita i una covardia davant els
sacrificis. Només la guerra pot elevar totes les energies humanes al màxim de tensió
i imprimeix un segell de noblesa als pobles que tenen la virtut d'afrontar-la (...).
Per tant, una doctrina que es basa en el postulat prèviament establert de la pau és
aliena al feixisme (...). El feixisme transporta aquest esperit antipacifista fins i tot
a la vida italià (...).
                     Mussolini, B.: La doctrina del fascismo, 1932

Negació de la teoria i la pràctica democràtiques

A més de combatre el socialisme, el feixisme ataca tot el conjunt de les ideologies
democràtiques, i les rebutja tant des del punt de vista de les seves premisses
teòriques com de les seves aplicacions i instrumentalitzacions pràctiques. El feixisme
nega que el nombre, pugui dirigir les societats humanes; nega que aquest nombre
pugui governar mitjançant una consulta periòdica; afirma la desigualtat irremeiable,
fecunda i beneficiosa dels homes, que no es pot anivellar mitjançant un fet mecànic i
extrínsec com és el sufragi universal. Es poden definir com a règims democràtics
aquells en què, de tant en tant, es dóna al poble la il·lusió de ser sobirà, però la
veritable i efectiva sobirania resideix en altres forces (...).
                    Mussolini, B.: La doctrina del fascismo, 1932.


                                      C.Aranda & J.Manero
Política exterior imperialista
                 C.Aranda & J.Manero
El nazisme alemany
           C.Aranda & J.Manero
El nazisme alemany
Després de
           abdicació del kàiser Guillem II
la Gran Guerra

                             Democràtica, Liberal
         República de Weimar
                             Presidida per Ebert
                               (socialista)

               Marcada inestabilitat
               (crisi permanent)


   Econòmicament                   Políticament

               Fracàs Absolut

                                 C.Aranda & J.Manero
Econòmicament     Endeutament Gran Guerra       Crisi econòmica
            Reparacions de Guerra      (Hiper Inflació, Atur)


                     Millora
                              Pla Dawes
                    1924-1929

               Efectes catastròfics       Hiperinflació, atur
    Crac del 29
               Economia molt dèbil
                          Devaluació del marc: 1 dòlar =
                          1 milió de marcs. El marc més
                          barat que el paper de paret.
 Hindemburg
                                    C.Aranda & J.Manero
Políticament
                - Manca tradició Liberal
  República de Weimar                     Atacada per
                - Règim imposat
   molt inestable                     dreta i esquerra
                - Debilitat governs
  atacada          - Crisi econòmica

   Esquerra    - 1918, Intent de Revolució (Munich)
           - 1919, Revolució Espartaquista


   Dreta    - Por a la Revolució
         - Desig de Revenja
         - Tradició Nacionalista Conservadora


          1920, cop de força de Kapp
          1923, putsch de Munich (Hitler)


 Alemanya    - Perill Guerra Civil      Molts conservadors demanen
         - Perill Revolució           un Govern Fort

                                 C.Aranda & J.Manero
El naixement del partit Nazi
       i l’arribada al poder
  1919, Munich,      Partit dels Obrers Alemanys
   A. Drexler


   1920, Partit Nacional Socialista dels Treballadors Alemanys, NSDAP


1921, NSDAP      dirigit per Hitler    Austríac
                        Gran Orador
   reorganitza el partit           Agitador Social
      crea les SA             Veterà Gran Guerra
                        Sense Formació
 SA, Camises Brunes
               Grup Paramilitar
               Salutació Romana
               Creu Gammada


                                   C.Aranda & J.Manero
NSDAP      lent creixement     1923, Primer Congrés a Munich
                     Jornada Nacional a Nuremberg

    programa polític
              Antisemita
              Antimarxista
              Denuncia Versalles
     inconcret    Nacionalisme expansiu
     molt radical   Abolició beneficis grans empreses


      vol mobilitzar les masses


1923, Alemanya no paga reparacions de guerra i França ocupa el Rhur     Hitler creu que pot ocupar el poder     Putsch de Munich                                   C.Aranda & J.Manero
Putsch de Munich      fracàs     empresonament de Hitler


                           a la presó, escriu Mein Kampf

          Hitler, heroi extrema dreta, obté més poder             1925, creació de les SS, guàrdia personal del Führer


1924-1929         millora        NSDAP      creixement lentíssim
          situació econòmica

a partir                            augment brutal
       desastre econòmic       NSDAP
 1929                             de votants i afiliats


       descontentament social       radicalització política


                         violència al carrer   C.Aranda & J.Manero
Milions de vots del NSDAP
                                            Data eleccions
      Nombre d’aturats
                                             5-3-1933
        17
        15                        31-7-1932
        13
        11
                                          6-11-1932
        9
                           14-9-1930
        7
        5
        3
        1
           1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933

                         Milions de votants

1932: 196 diputats nazis i 100 comunistes (polarització política)
Alarma de les forces més conservadores, per l’ascens del comunisme.
Suport de classes mitjanes, pagesos arruïnats i obrers desesperats per la misèria i l’atur.


                                           C.Aranda & J.Manero
Hitler   aprofita la situació   propaganda (ràdio)
                   violència SS, SA (control carrer)
                   més recolzament (a tots els nivells)


   gran inestabilitat política,
                     molts reclamen un govern fort
  succeint-se governs i eleccionseleccions 1932     NSDAP, 230 escons (primer partit)


         30 de gener de 1933, Hindemburg nomena Hitler canceller
               Hilter arriba al poder legalment


                   Hilter presideix un govern de coalició
                    amb únicament 3 ministres nazis
                       Jura la constitució


                                 C.Aranda & J.Manero
Hindemburg i Hitler
           Incendi del Reichstag
           Febrer de 1933
                  C.Aranda & J.Manero
augment propaganda
Hitler    Convoca noves eleccions     més violència SS, SA
          març 1933         més pressió a l’oposició
                       prohibeixen l’oposició


23 Febrer 1933     incendi del Reichtag     excusa per augmentar la
                          repressió contra l’esquerra


                           28 Febrer 1933
                    Decret de Protecció de la Nació i l’Estat


                           Hitler inicia el camí de
                         la creació de l’Estat Totalitari


                     - Suspensió llibertats
                     - Suspensió control judicial detencions
                     - Augment penes de mort                                   C.Aranda & J.Manero
1928. Acte nazi.
Cartell anticomunista i propaganda de les S.A.
Bombarders alemanys.


                  C.Aranda & J.Manero
nazis, 43% vots
  Eleccions març 1933
                 esquerres, 30% vots


  les SA pressionen al mateix Parlament
                     23 març 1933

       vota llei de plens poders per a Hitler durant 4 anys


                               Hitler
Agost 1934    mort de Hindemburg         serà canceller i president                             es proclama Führer
                              i Reichführer
                                   C.Aranda & J.Manero
L’Estat Nazi
        C.Aranda & J.Manero
L’Estat nazi
                   Líder: Hitler (Führer)    IIIr Reich

Partit únic    Prohibició partits i sindicats

  Eliminació llibertats individuals       Culte a la personalitat
  Control dels mitjans de              Propaganda
  comunicació, cultura i
  educació                          J. Goebbels


 Estat policial

  Gestapo
  SS

  Himmler
                                   C.Aranda & J.Manero
Durant 1934       Dissolució de partits i sindicats


                   El NSDAP
 Només autoritzats
                   El Front del Treball Nacionalsocialista

 Depurada l'Administració pública
 Acomiadament per raons polítiques i racials         Estat unitari
 Poder judicial deixa de ser independent           i centralitzat
 Tribunals per delictes polítics
 Suprimits els poders dels Länder


  Eliminada
                 Assassinats Röhm i 300
  l’oposició dins del
                 dirigents de les SA
  partit                 Nit dels Ganivets Llargs

                                    C.Aranda & J.Manero
C.Aranda & J.Manero
Hitler i Goering. Goebbels

Goebbels fou el cap de
propaganda del règim. Se
suprimí la llibertat d’expressió i
s’imposà la doctrina nazi a tots
els medis.
                   C.Aranda & J.Manero
Control ideològic i social

 Unitat ideològica       No llibertat intel·lectual ni artística
                Depuració de professors
                Censura a les aules i als llibres de text
                Joventuts Hitlerianes
                ...


Reducció paper dona: tres “k”
(kinder, Kirche, Kücke)

              Nazificació
              Repressió brutal
                                      C.Aranda & J.Manero
Política econòmica
      Intervencionisme i autarquia   H. Göering

Objectiu      Convertir Alemanya en gran potència i en Estat autosuficient


          Desenvolupant      Pla quadriennal d’autoproveïment
                      Indústria de substitució
                      Control de preus i salaris

                      Obres públiques, indústria pesant,
                      química i armamentística


   Resultats molt desiguals       1939 segona potència industrial
                      Gran diferència entre equipaments
                      i bens de consum
                      Salaris baixos i jornades llargues
      El gran capital en sortí    Anul·lats els drets sindicals
      reforçat
                                    C.Aranda & J.Manero
Els Jocs Olímpics de Berlín de 1936 van ser l’aparador del nazisme al món.
L’estètica neoclàssica coincidia amb l’ideal de bellesa ari, també coincident
amb el realisme socialista del moment. http://es.wikipedia.org/wiki/Fascismo C.Aranda & J.Manero
Política exterior

Implantar un nou ordre a Europa sota el      Expansionisme
Domini germànic.


       Repulsa del Tractat de Versalles

      Construcció d’un Gran Reich: tots
      els territoris de parla alemanya i
      els pobles eslaus “inferiors”
                  “Espai vital”
                            1935. Concentració
                            nazi a Nuremberg
                               C.Aranda & J.Manero
Política racial         Raça Ària
         provoca    antisemitisme

   1938 Lleis de Nuremberg   “Nit dels vidres trencats”

       Persecució sistemàtica       holocaust
       Heinrinch Himmler, el sinistre
       reichsführer de les SS, seria
       l’encarregat de portar a terme el
       genocidi jueu.

                                C.Aranda & J.Manero
C.Aranda & J.Manero
Repressió contra les minories, grups socials, dissidents

        Dissidents polítics

        Racisme    Jueus, homosexuals, ètnies minoritàries


      Política de neteja ètnica (raça ària)   Decrets antisemites Camps de concentració

 “Solució final” amb el decret “Nit i boira” (7 desembre 1941)
“Totes aquelles persones l’existència de les quals pot ser perillosa
per al Reich han de desaparèixer sense deixar rastre en la nit i la
boira del desconegut”
                                   C.Aranda & J.Manero
El règim nazi ens porta a...


    La Segona Guerra Mundial
     Els horrors del nazisme
                  C.Aranda & J.Manero

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Règims totalitaris a l'Europa d'entreguerres (1919-1939)
Règims totalitaris a l'Europa d'entreguerres (1919-1939)Règims totalitaris a l'Europa d'entreguerres (1919-1939)
Règims totalitaris a l'Europa d'entreguerres (1919-1939)Eva María Gil
 
Unitat 14. el franquisme creixement econòmic i immobilisme polític (1959 1979)
Unitat 14. el franquisme creixement econòmic i immobilisme polític (1959 1979)Unitat 14. el franquisme creixement econòmic i immobilisme polític (1959 1979)
Unitat 14. el franquisme creixement econòmic i immobilisme polític (1959 1979)Julia Valera
 
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATXIMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATXAntonio Núñez
 
12. LA GUERRA CIVIL (1936-1939)
12. LA GUERRA CIVIL (1936-1939)12. LA GUERRA CIVIL (1936-1939)
12. LA GUERRA CIVIL (1936-1939)jcorbala
 
Unitat 8 El Crac Del 29 Ca
Unitat 8  El Crac Del 29  CaUnitat 8  El Crac Del 29  Ca
Unitat 8 El Crac Del 29 Cajordimanero
 
11. LA SEGONA REPÚBLICA
11. LA SEGONA REPÚBLICA11. LA SEGONA REPÚBLICA
11. LA SEGONA REPÚBLICAjcorbala
 
Dels feliços vint a la gran depressió
Dels feliços vint a la gran depressióDels feliços vint a la gran depressió
Dels feliços vint a la gran depressióEduard Costa
 
Esquema Restauració (1874-1931).
Esquema Restauració (1874-1931).Esquema Restauració (1874-1931).
Esquema Restauració (1874-1931).Marcel Duran
 
T8 Període d'entreguerres
T8 Període d'entreguerresT8 Període d'entreguerres
T8 Període d'entreguerresMaria Polo
 
L’ECONOMIA DEL PERÍODE D'ENTREGUERRES (1918-1939)
L’ECONOMIA DEL PERÍODE D'ENTREGUERRES (1918-1939)L’ECONOMIA DEL PERÍODE D'ENTREGUERRES (1918-1939)
L’ECONOMIA DEL PERÍODE D'ENTREGUERRES (1918-1939)Assumpció Granero
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALAntonio Núñez
 
Unitat 8. els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit...
Unitat 8. els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit...Unitat 8. els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit...
Unitat 8. els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit...Julia Valera
 

La actualidad más candente (20)

Els feliços anys vint
Els feliços anys vintEls feliços anys vint
Els feliços anys vint
 
Unitat 2: La revolució industrial
Unitat 2: La revolució industrialUnitat 2: La revolució industrial
Unitat 2: La revolució industrial
 
Unitat 5: L'imperialisme
Unitat 5: L'imperialismeUnitat 5: L'imperialisme
Unitat 5: L'imperialisme
 
Règims totalitaris a l'Europa d'entreguerres (1919-1939)
Règims totalitaris a l'Europa d'entreguerres (1919-1939)Règims totalitaris a l'Europa d'entreguerres (1919-1939)
Règims totalitaris a l'Europa d'entreguerres (1919-1939)
 
Unitat 14. el franquisme creixement econòmic i immobilisme polític (1959 1979)
Unitat 14. el franquisme creixement econòmic i immobilisme polític (1959 1979)Unitat 14. el franquisme creixement econòmic i immobilisme polític (1959 1979)
Unitat 14. el franquisme creixement econòmic i immobilisme polític (1959 1979)
 
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATXIMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
 
La Revolució industrial
La Revolució industrialLa Revolució industrial
La Revolució industrial
 
12. LA GUERRA CIVIL (1936-1939)
12. LA GUERRA CIVIL (1936-1939)12. LA GUERRA CIVIL (1936-1939)
12. LA GUERRA CIVIL (1936-1939)
 
Unitat 10: La Segona Guerra Mundial
Unitat 10: La Segona Guerra Mundial Unitat 10: La Segona Guerra Mundial
Unitat 10: La Segona Guerra Mundial
 
Unitat 8 El Crac Del 29 Ca
Unitat 8  El Crac Del 29  CaUnitat 8  El Crac Del 29  Ca
Unitat 8 El Crac Del 29 Ca
 
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIALPRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
 
11. LA SEGONA REPÚBLICA
11. LA SEGONA REPÚBLICA11. LA SEGONA REPÚBLICA
11. LA SEGONA REPÚBLICA
 
Dels feliços vint a la gran depressió
Dels feliços vint a la gran depressióDels feliços vint a la gran depressió
Dels feliços vint a la gran depressió
 
Esquema Restauració (1874-1931).
Esquema Restauració (1874-1931).Esquema Restauració (1874-1931).
Esquema Restauració (1874-1931).
 
T8 Període d'entreguerres
T8 Període d'entreguerresT8 Període d'entreguerres
T8 Període d'entreguerres
 
Periode entreguerres
Periode entreguerresPeriode entreguerres
Periode entreguerres
 
L’ECONOMIA DEL PERÍODE D'ENTREGUERRES (1918-1939)
L’ECONOMIA DEL PERÍODE D'ENTREGUERRES (1918-1939)L’ECONOMIA DEL PERÍODE D'ENTREGUERRES (1918-1939)
L’ECONOMIA DEL PERÍODE D'ENTREGUERRES (1918-1939)
 
Unitat 3 Les Revolucions Liberals Ca
Unitat 3  Les Revolucions Liberals  CaUnitat 3  Les Revolucions Liberals  Ca
Unitat 3 Les Revolucions Liberals Ca
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
 
Unitat 8. els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit...
Unitat 8. els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit...Unitat 8. els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit...
Unitat 8. els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit...
 

Destacado

La Revolució Russa i la formació de la URSS
La Revolució Russa i la formació de la URSSLa Revolució Russa i la formació de la URSS
La Revolució Russa i la formació de la URSSEmpar Gallego
 
Unitat 7 la revolució russa
Unitat 7  la revolució russaUnitat 7  la revolució russa
Unitat 7 la revolució russajordimanero
 
La Revolucio Russa
La Revolucio RussaLa Revolucio Russa
La Revolucio Russajestiarte
 
LA ECONOMÍA EN EL PERIODO DE ENTREGUERRAS.
LA ECONOMÍA EN EL PERIODO DE ENTREGUERRAS.LA ECONOMÍA EN EL PERIODO DE ENTREGUERRAS.
LA ECONOMÍA EN EL PERIODO DE ENTREGUERRAS.Mario Montal
 
Les grans potències europees
Les grans potències europeesLes grans potències europees
Les grans potències europeesvicentaros
 
Les grans potències del segle XIX
Les grans potències del segle XIXLes grans potències del segle XIX
Les grans potències del segle XIXjescriva
 

Destacado (7)

La Revolució Russa i la formació de la URSS
La Revolució Russa i la formació de la URSSLa Revolució Russa i la formació de la URSS
La Revolució Russa i la formació de la URSS
 
Unitat 7 la revolució russa
Unitat 7  la revolució russaUnitat 7  la revolució russa
Unitat 7 la revolució russa
 
La Revolucio Russa
La Revolucio RussaLa Revolucio Russa
La Revolucio Russa
 
LA ECONOMÍA EN EL PERIODO DE ENTREGUERRAS.
LA ECONOMÍA EN EL PERIODO DE ENTREGUERRAS.LA ECONOMÍA EN EL PERIODO DE ENTREGUERRAS.
LA ECONOMÍA EN EL PERIODO DE ENTREGUERRAS.
 
Les grans potències europees
Les grans potències europeesLes grans potències europees
Les grans potències europees
 
Les grans potències del segle XIX
Les grans potències del segle XIXLes grans potències del segle XIX
Les grans potències del segle XIX
 
Unitat 4: Moviment obrer
Unitat 4: Moviment obrerUnitat 4: Moviment obrer
Unitat 4: Moviment obrer
 

Similar a Unitat 9: Els moviments totalitaris

Unitat 9 Els Moviments Totalitaris Ca
Unitat 9  Els Moviments Totalitaris CaUnitat 9  Els Moviments Totalitaris Ca
Unitat 9 Els Moviments Totalitaris Cajordimanero
 
Els moviments totalitaris
Els moviments totalitarisEls moviments totalitaris
Els moviments totalitarisEduard Costa
 
El PeríOde D´Entreguerres (1919 1939)
El PeríOde D´Entreguerres (1919 1939)El PeríOde D´Entreguerres (1919 1939)
El PeríOde D´Entreguerres (1919 1939)anhidi_1978
 
Unitat 9 els moviments totalitaris- 2017-18
Unitat 9  els moviments totalitaris- 2017-18Unitat 9  els moviments totalitaris- 2017-18
Unitat 9 els moviments totalitaris- 2017-18jordimanero
 
Unitat 9 els moviments totalitaris- 2019-20
Unitat 9  els moviments totalitaris- 2019-20Unitat 9  els moviments totalitaris- 2019-20
Unitat 9 els moviments totalitaris- 2019-20jordimanero
 
Temes 8 10.entreguerres i_igm
Temes 8 10.entreguerres i_igmTemes 8 10.entreguerres i_igm
Temes 8 10.entreguerres i_igmIES VIDRERES
 
10 Els totalitarismes: nazisme i feixisme
10 Els totalitarismes: nazisme i feixisme10 Els totalitarismes: nazisme i feixisme
10 Els totalitarismes: nazisme i feixismeAntoni Aixalà
 
Unitat 13 un món dividit en blocs.ca
Unitat 13  un món dividit en blocs.caUnitat 13  un món dividit en blocs.ca
Unitat 13 un món dividit en blocs.cajordimanero
 
Unitat 13 un món dividit en blocs
Unitat 13  un món dividit en blocsUnitat 13  un món dividit en blocs
Unitat 13 un món dividit en blocsjordimanero
 
LA CRISIS DE LA DEMOCRÀCIA FEIXISME NAZISME I FRANQUISME 1.pptx
LA CRISIS DE LA DEMOCRÀCIA FEIXISME NAZISME I FRANQUISME 1.pptxLA CRISIS DE LA DEMOCRÀCIA FEIXISME NAZISME I FRANQUISME 1.pptx
LA CRISIS DE LA DEMOCRÀCIA FEIXISME NAZISME I FRANQUISME 1.pptxLourdes Escobar
 
LA CRISIS DE LA DEMOCRÀCIA FEIXISME NAZISME I FRANQUISME 1.pptx
LA CRISIS DE LA DEMOCRÀCIA FEIXISME NAZISME I FRANQUISME 1.pptxLA CRISIS DE LA DEMOCRÀCIA FEIXISME NAZISME I FRANQUISME 1.pptx
LA CRISIS DE LA DEMOCRÀCIA FEIXISME NAZISME I FRANQUISME 1.pptxLourdes Escobar
 
L’ascensió dels totalitarismes
L’ascensió dels totalitarismesL’ascensió dels totalitarismes
L’ascensió dels totalitarismesmnavarr8
 
L’ascensió dels totalitarismes
L’ascensió dels totalitarismesL’ascensió dels totalitarismes
L’ascensió dels totalitarismesmnavarr8
 
L’ascensió dels totalitarismes
L’ascensió dels totalitarismesL’ascensió dels totalitarismes
L’ascensió dels totalitarismesmnavarr8
 
Tema8 FEIXISME NAZISME
Tema8 FEIXISME NAZISMETema8 FEIXISME NAZISME
Tema8 FEIXISME NAZISMEjoanet83
 
Unitat 9 DemocràCies I Totalitarismes
Unitat 9 DemocràCies I TotalitarismesUnitat 9 DemocràCies I Totalitarismes
Unitat 9 DemocràCies I TotalitarismesEscola Pia Santa Anna
 

Similar a Unitat 9: Els moviments totalitaris (20)

Unitat 9 Els Moviments Totalitaris Ca
Unitat 9  Els Moviments Totalitaris CaUnitat 9  Els Moviments Totalitaris Ca
Unitat 9 Els Moviments Totalitaris Ca
 
Els moviments totalitaris
Els moviments totalitarisEls moviments totalitaris
Els moviments totalitaris
 
Els Moviments Totalitaris Ca
Els Moviments Totalitaris CaEls Moviments Totalitaris Ca
Els Moviments Totalitaris Ca
 
El PeríOde D´Entreguerres (1919 1939)
El PeríOde D´Entreguerres (1919 1939)El PeríOde D´Entreguerres (1919 1939)
El PeríOde D´Entreguerres (1919 1939)
 
Unitat 9 els moviments totalitaris- 2017-18
Unitat 9  els moviments totalitaris- 2017-18Unitat 9  els moviments totalitaris- 2017-18
Unitat 9 els moviments totalitaris- 2017-18
 
Unitat 9 els moviments totalitaris- 2019-20
Unitat 9  els moviments totalitaris- 2019-20Unitat 9  els moviments totalitaris- 2019-20
Unitat 9 els moviments totalitaris- 2019-20
 
Temes 8 10.entreguerres i_igm
Temes 8 10.entreguerres i_igmTemes 8 10.entreguerres i_igm
Temes 8 10.entreguerres i_igm
 
10 Els totalitarismes: nazisme i feixisme
10 Els totalitarismes: nazisme i feixisme10 Els totalitarismes: nazisme i feixisme
10 Els totalitarismes: nazisme i feixisme
 
Unitat 13 un món dividit en blocs.ca
Unitat 13  un món dividit en blocs.caUnitat 13  un món dividit en blocs.ca
Unitat 13 un món dividit en blocs.ca
 
Unitat 13. Un món dividit en blocs
Unitat 13. Un món dividit en blocsUnitat 13. Un món dividit en blocs
Unitat 13. Un món dividit en blocs
 
Unitat 13 un món dividit en blocs
Unitat 13  un món dividit en blocsUnitat 13  un món dividit en blocs
Unitat 13 un món dividit en blocs
 
Regims totalitaris 13
Regims totalitaris 13Regims totalitaris 13
Regims totalitaris 13
 
LA CRISIS DE LA DEMOCRÀCIA FEIXISME NAZISME I FRANQUISME 1.pptx
LA CRISIS DE LA DEMOCRÀCIA FEIXISME NAZISME I FRANQUISME 1.pptxLA CRISIS DE LA DEMOCRÀCIA FEIXISME NAZISME I FRANQUISME 1.pptx
LA CRISIS DE LA DEMOCRÀCIA FEIXISME NAZISME I FRANQUISME 1.pptx
 
LA CRISIS DE LA DEMOCRÀCIA FEIXISME NAZISME I FRANQUISME 1.pptx
LA CRISIS DE LA DEMOCRÀCIA FEIXISME NAZISME I FRANQUISME 1.pptxLA CRISIS DE LA DEMOCRÀCIA FEIXISME NAZISME I FRANQUISME 1.pptx
LA CRISIS DE LA DEMOCRÀCIA FEIXISME NAZISME I FRANQUISME 1.pptx
 
L’ascensió dels totalitarismes
L’ascensió dels totalitarismesL’ascensió dels totalitarismes
L’ascensió dels totalitarismes
 
L’ascensió dels totalitarismes
L’ascensió dels totalitarismesL’ascensió dels totalitarismes
L’ascensió dels totalitarismes
 
L’ascensió dels totalitarismes
L’ascensió dels totalitarismesL’ascensió dels totalitarismes
L’ascensió dels totalitarismes
 
Tema8 FEIXISME NAZISME
Tema8 FEIXISME NAZISMETema8 FEIXISME NAZISME
Tema8 FEIXISME NAZISME
 
Feixisme
FeixismeFeixisme
Feixisme
 
Unitat 9 DemocràCies I Totalitarismes
Unitat 9 DemocràCies I TotalitarismesUnitat 9 DemocràCies I Totalitarismes
Unitat 9 DemocràCies I Totalitarismes
 

Más de Carme Aranda- Mònica Navarro

6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella
6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella
6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de CastellaCarme Aranda- Mònica Navarro
 

Más de Carme Aranda- Mònica Navarro (20)

Arquitectura del Renaixement
Arquitectura del RenaixementArquitectura del Renaixement
Arquitectura del Renaixement
 
6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella
6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella
6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella
 
5. Catalunya dins la Corona d'Aragó
5. Catalunya dins la Corona d'Aragó5. Catalunya dins la Corona d'Aragó
5. Catalunya dins la Corona d'Aragó
 
4.Orígens de Catalunya
4.Orígens de Catalunya4.Orígens de Catalunya
4.Orígens de Catalunya
 
Art gòtic
Art gòticArt gòtic
Art gòtic
 
Art romànic
Art romànicArt romànic
Art romànic
 
Unitat 12. Ddescolonització i subdesenvolupament
Unitat 12. Ddescolonització i subdesenvolupamentUnitat 12. Ddescolonització i subdesenvolupament
Unitat 12. Ddescolonització i subdesenvolupament
 
Unitat 11. Lla guerra freda
Unitat 11. Lla guerra freda Unitat 11. Lla guerra freda
Unitat 11. Lla guerra freda
 
1.3r ESO. L'Islam
1.3r ESO. L'Islam1.3r ESO. L'Islam
1.3r ESO. L'Islam
 
3.3r ESO. La ciutat medieval.
3.3r ESO. La ciutat medieval.3.3r ESO. La ciutat medieval.
3.3r ESO. La ciutat medieval.
 
2.3r ESO. Europa feudal.
2.3r ESO. Europa feudal.2.3r ESO. Europa feudal.
2.3r ESO. Europa feudal.
 
Unitat 6: La Gran Guerra
Unitat 6: La Gran GuerraUnitat 6: La Gran Guerra
Unitat 6: La Gran Guerra
 
Unitat 3: Liberalisme i nacionalisme
Unitat 3: Liberalisme i nacionalismeUnitat 3: Liberalisme i nacionalisme
Unitat 3: Liberalisme i nacionalisme
 
Unitat 1: L'Antic Règim
Unitat 1: L'Antic RègimUnitat 1: L'Antic Règim
Unitat 1: L'Antic Règim
 
3r ESO: La monarquia hispànica a l'Edat Moderna
3r ESO: La monarquia hispànica a l'Edat Moderna3r ESO: La monarquia hispànica a l'Edat Moderna
3r ESO: La monarquia hispànica a l'Edat Moderna
 
3r ESO: L'Europa de l'absolutisme
3r ESO: L'Europa de l'absolutisme3r ESO: L'Europa de l'absolutisme
3r ESO: L'Europa de l'absolutisme
 
3r ESO. Els temps moderns
3r ESO. Els temps moderns3r ESO. Els temps moderns
3r ESO. Els temps moderns
 
12.Fragonard: El gronxador
12.Fragonard: El gronxador12.Fragonard: El gronxador
12.Fragonard: El gronxador
 
6.Pintura barroca
6.Pintura barroca6.Pintura barroca
6.Pintura barroca
 
11.Velázquez: Las Meninas
11.Velázquez: Las Meninas11.Velázquez: Las Meninas
11.Velázquez: Las Meninas
 

Último

JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfErnest Lluch
 
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfErnest Lluch
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxRosabel UA
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfErnest Lluch
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 
presentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptxpresentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptxcarleslucmeta
 

Último (7)

JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
 
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
 
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdfDíptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
 
presentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptxpresentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptx
 

Unitat 9: Els moviments totalitaris

 • 1. Els moviments totalitaris C.Aranda & J.Manero
 • 2. Antecedents: L’aparició dels moviments totalitaris La crisi de la democràcia Entre 1919 i 1939 Inestabilitat, fragilitat de la democràcia A causa de Èxit del comunisme a Rússia Influència en el moviment obrer europeu Dificultats econòmiques de postguerra i depressió dels anys 30 Base del triomf dels totalitarismes Conservadors Nacionalistes Mussolini, 1922 Racistes Hitler, 1933 Amb el suport de les classes dominants, per por al comunisme i als partits de masses C.Aranda & J.Manero
 • 3. Entre 1919 i 1939 Règims democràtics Règims autoritaris Europa queda dividida en Règims feixistes Aïllar l’URSS i l’URSS C.Aranda & J.Manero
 • 4. Les doctrines totalitàries Es caracteritzen per: 1. La subordinació dels individus a l’Estat Estat totalitari - Unitari, centralista - Sense democràcia - L’Estat controla la societat tot subordinat Institucions de masses a l’Estat 2. La desigualtat dels individus no hi ha igualitarisme masclisme, racisme, (els homes no són iguals) anti-demòcrates 3. Existència i exaltació d’una elit i un líder carismàtic 5 Duce, Führer Culte a la personalitat C.Aranda & J.Manero
 • 5. Les doctrines totalitàries 4. Exaltació nacionalista Nació superior Justificació de polítiques expansionistes imperialisme, bel·licisme teoria de l’Espai Vital 5. Rebuig a la raó i exaltació irracional dels sentiments confiança absoluta Intolerància i fanatisme en el líder 6. Exaltació de la violència / Utilització de forces paramilitars Darwinisme social C.Aranda & J.Manero
 • 6. 7. Concepció antiparlamentària, antimarxista i anticapitalista (en els seus orígens) 8. Règims de partit únic 9. Econòmicament, defensa de l’Estat corporatiu model intermig propietat privada, control estatal capitalisme - comunisme AUTARQUIA, nacionalisme econòmic C.Aranda & J.Manero
 • 7. El feixisme italià C.Aranda & J.Manero
 • 8. Itàlia després de la Gran Guerra Insatisfacció pels acords de pau Fort sentiment nacionalista reivindicatiu. “Victòria mutilada Itàlia no obté tot allò que demana Terres irredemptes Imperi Gran inestabilitat política. Governs de coalició liberals Els governs no actuen, burgesia perd poder no solucionen els problemes burgesia molt descontenta Crisi social i econòmica situació econòmica dura (inflació, pèrdua poder adquisitiu) Reivindicacions obreres 1919-20 Vagues, ocupacions... Marea Roja burgesia té por a una revolució bolxevic Vitorio Manuel III C.Aranda & J.Manero
 • 9. Situació complicada, molts volen un Govern Fort Els governs no actuen, no solucionen els problemes Per frenar les reivindicacions socialistes i comunistes, B. Mussolini crea Els fasci di combattimento (1919) Violència contra partits i organitzacions d’esquerra ràpidament reben recolzament patrons 1921, Partit Nacional Feixista com a grup paramilitar té les Esquadres d’Acció (Camises Negres) feixistes més forts, debiliten el moviment obrer sectors poderosos, conservadors, classe mitjana... PRO-FEIXISTES C.Aranda & J.Manero
 • 10. Programa del PNF senzill i demagògic - Ideologia autoritària - Subordinació a l’Estat - Acció i força per solucionar els problemes - Annexionisme i reivindicacionisme exterior - Alguns elements revolucionaris: - Repartiment de terres - Acabar amb la lluita de classes - Crear impostos sobre el capital elements revolucionaris - S. Universal també per les dones després descartats - Republicanisme L’arribada al poder agost 1922 sindicats convoquen vaga general Estat dèbil Feixistes demostren la serva força Feixistes fan fracassar la vaga C.Aranda & J.Manero
 • 11. octubre 1922 feixistes demanen al govern duresa amb els sindicats Mussolini anuncia una demostració de força La Marxa sobre Roma Èxit relatiu El 28 d’octubre de 1922 Víctor Manuel III nomena Mussolini cap del govern (mesura legal, gràcies a les pressions del rei i l’exèrcit) Octubre 1922, Mussolini cap de govern, continuant amb la legalitat liberal - Presideix un govern de coalició, amb 4 ministres del PNF - Rep del Parlament poders extraordinaris per un any - Fasci, passen a ser una milícia voluntària de l’Estat C.Aranda & J.Manero
 • 12. La Marxa sobre Roma C.Aranda & J.Manero
 • 13. La creació d’un règim totalitari 1922, 1923 Manteniment vida parlamentària, Manteniment pluralitat de partits i sindicats Mussolini espera el moment oportú per conquerir l’Estat des de dins 1924 Assassinat de Matteotti (opositor socialista) Final ficció liberal Convocatòria d’eleccions amb una nova llei electoral El guanyador obtindrà la majoria absoluta (2/3 escons) Feixistes L’Estat tolerarà a més la coacció feixista més forts Victòria aclaparadora del PNF Realment pot començar a crear-se un Estat Totalitari C.Aranda & J.Manero
 • 14. cap de govern Mussolini assumeix plens poders el 1925 secretari d’Estat Comença la creació de l’Estat totalitari serà nomenat Duce controla totalment el poder Duce Identificats amb l’Estat Partit Feixista càrrecs polítics són membres del PNF “Camises negres” Símbols de la Roma Imperial Prohibició dels partits i sindicats (1926) Sense llibertats individuals Premsa controlada Policia política perseguia els opositors Administració depurada C.Aranda & J.Manero
 • 15. Mussolini manté algunes institucions per exemple la monarquia aconseguir més recolzament també creà de noves en aquest sentit Pactes del Laterà amb Pius XI (1929) Aquest Concordat reconeix: Control Església d’educació i matrimonis La Santa Seu obté la Ciutat del Vaticà Gran Consell Feixista (1928) Proposa candidats a diputats i càrrecs importants Cambra dels Fasci i les Corporacions És una mena de parlament controlat pel PNF Mussolini, “Tot a l’Estat, res fora de l’Estat” C.Aranda & J.Manero
 • 16. Política exterior d’expansió: ocupació territoris. Bel·licisme, relacionat amb un fort sentiment nacionalista i imperialista Propaganda de l’ocupació d'Etiòpia el 1935 C.Aranda & J.Manero
 • 17. Política econòmica Capitalisme d’Estat. L’Estat és àrbitre, controla, mana, intervé... tot i acceptar la propietat privada. Autarquia (autosuficiència) i Proteccionisme (control del comerç exterior i protecció a la indústria pròpia). Batalla de la lira (aconseguir una moneda forta) Impuls a la producció industrial. Institut per a la Reconstrucció Industrial: l’Estat controla sectors com elèctric, siderúrgic, naval... Grans obres públiques (autopistes, urbanisme, dessecació aiguamolls...) fre a l’atur. Orientació militarista de la indústria, estancament ind. lleugera i de béns de consum. Al camp (agricultura). Impulsa l’augment de la producció (“batalla del gra”) No realitzà la reforma agrària A la llarga, el nivell de vida dels italians baixarà C.Aranda & J.Manero
 • 18. Mussolini planificant Factoria de cotxes Mussolini a la “batalla del gra” C.Aranda & J.Manero
 • 19. Corporativisme. Unir a obrers i patrons per superar la lluita de classes. Creació de 22 corporacions (sectors econòmics) Cada corporació dirigida per un organisme amb presència de patrons, obrers i representants de l’Estat. Aquest organisme planifica. 1927, Carta del Lavoro Regula les relacions laborals. Prohibeix vagues i sindicats. Només és legal el sindicalisme feixista C.Aranda & J.Manero
 • 20. Política social Volia controlar i dirigir tota la societat (afiliació al partit o sindicat) Opera Nazionale Balilla (nens entre 4 i 14 anys), Joventuts Feixistes, Opera Nazionale Dopolavoro (organitzava adults fora del treball). Control de l’Educació, des de Primària fins la Universitat. Catolicisme religió oficial, divorci prohibit, ensenyament religiós. Forta censura en: llibres, ràdio, publicitat, cinema... Impregnats dels “valors feixistes” C.Aranda & J.Manero
 • 21. Inauguració de Cinecittá C.Aranda & J.Manero
 • 22. El feixisme rebutja el pacifisme Per sobre de tot, en allò que fa referència al futur de la humanitat (...), el feixisme no creu en la possibilitat ni en la utilitat de la pau perpètua. Rebutja, doncs, el pacifisme, que amaga una renúncia a la lluita i una covardia davant els sacrificis. Només la guerra pot elevar totes les energies humanes al màxim de tensió i imprimeix un segell de noblesa als pobles que tenen la virtut d'afrontar-la (...). Per tant, una doctrina que es basa en el postulat prèviament establert de la pau és aliena al feixisme (...). El feixisme transporta aquest esperit antipacifista fins i tot a la vida italià (...). Mussolini, B.: La doctrina del fascismo, 1932 Negació de la teoria i la pràctica democràtiques A més de combatre el socialisme, el feixisme ataca tot el conjunt de les ideologies democràtiques, i les rebutja tant des del punt de vista de les seves premisses teòriques com de les seves aplicacions i instrumentalitzacions pràctiques. El feixisme nega que el nombre, pugui dirigir les societats humanes; nega que aquest nombre pugui governar mitjançant una consulta periòdica; afirma la desigualtat irremeiable, fecunda i beneficiosa dels homes, que no es pot anivellar mitjançant un fet mecànic i extrínsec com és el sufragi universal. Es poden definir com a règims democràtics aquells en què, de tant en tant, es dóna al poble la il·lusió de ser sobirà, però la veritable i efectiva sobirania resideix en altres forces (...). Mussolini, B.: La doctrina del fascismo, 1932. C.Aranda & J.Manero
 • 23. Política exterior imperialista C.Aranda & J.Manero
 • 24. El nazisme alemany C.Aranda & J.Manero
 • 25. El nazisme alemany Després de abdicació del kàiser Guillem II la Gran Guerra Democràtica, Liberal República de Weimar Presidida per Ebert (socialista) Marcada inestabilitat (crisi permanent) Econòmicament Políticament Fracàs Absolut C.Aranda & J.Manero
 • 26. Econòmicament Endeutament Gran Guerra Crisi econòmica Reparacions de Guerra (Hiper Inflació, Atur) Millora Pla Dawes 1924-1929 Efectes catastròfics Hiperinflació, atur Crac del 29 Economia molt dèbil Devaluació del marc: 1 dòlar = 1 milió de marcs. El marc més barat que el paper de paret. Hindemburg C.Aranda & J.Manero
 • 27. Políticament - Manca tradició Liberal República de Weimar Atacada per - Règim imposat molt inestable dreta i esquerra - Debilitat governs atacada - Crisi econòmica Esquerra - 1918, Intent de Revolució (Munich) - 1919, Revolució Espartaquista Dreta - Por a la Revolució - Desig de Revenja - Tradició Nacionalista Conservadora 1920, cop de força de Kapp 1923, putsch de Munich (Hitler) Alemanya - Perill Guerra Civil Molts conservadors demanen - Perill Revolució un Govern Fort C.Aranda & J.Manero
 • 28. El naixement del partit Nazi i l’arribada al poder 1919, Munich, Partit dels Obrers Alemanys A. Drexler 1920, Partit Nacional Socialista dels Treballadors Alemanys, NSDAP 1921, NSDAP dirigit per Hitler Austríac Gran Orador reorganitza el partit Agitador Social crea les SA Veterà Gran Guerra Sense Formació SA, Camises Brunes Grup Paramilitar Salutació Romana Creu Gammada C.Aranda & J.Manero
 • 29. NSDAP lent creixement 1923, Primer Congrés a Munich Jornada Nacional a Nuremberg programa polític Antisemita Antimarxista Denuncia Versalles inconcret Nacionalisme expansiu molt radical Abolició beneficis grans empreses vol mobilitzar les masses 1923, Alemanya no paga reparacions de guerra i França ocupa el Rhur Hitler creu que pot ocupar el poder Putsch de Munich C.Aranda & J.Manero
 • 30. Putsch de Munich fracàs empresonament de Hitler a la presó, escriu Mein Kampf Hitler, heroi extrema dreta, obté més poder 1925, creació de les SS, guàrdia personal del Führer 1924-1929 millora NSDAP creixement lentíssim situació econòmica a partir augment brutal desastre econòmic NSDAP 1929 de votants i afiliats descontentament social radicalització política violència al carrer C.Aranda & J.Manero
 • 31. Milions de vots del NSDAP Data eleccions Nombre d’aturats 5-3-1933 17 15 31-7-1932 13 11 6-11-1932 9 14-9-1930 7 5 3 1 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 Milions de votants 1932: 196 diputats nazis i 100 comunistes (polarització política) Alarma de les forces més conservadores, per l’ascens del comunisme. Suport de classes mitjanes, pagesos arruïnats i obrers desesperats per la misèria i l’atur. C.Aranda & J.Manero
 • 32. Hitler aprofita la situació propaganda (ràdio) violència SS, SA (control carrer) més recolzament (a tots els nivells) gran inestabilitat política, molts reclamen un govern fort succeint-se governs i eleccions eleccions 1932 NSDAP, 230 escons (primer partit) 30 de gener de 1933, Hindemburg nomena Hitler canceller Hilter arriba al poder legalment Hilter presideix un govern de coalició amb únicament 3 ministres nazis Jura la constitució C.Aranda & J.Manero
 • 33. Hindemburg i Hitler Incendi del Reichstag Febrer de 1933 C.Aranda & J.Manero
 • 34. augment propaganda Hitler Convoca noves eleccions més violència SS, SA març 1933 més pressió a l’oposició prohibeixen l’oposició 23 Febrer 1933 incendi del Reichtag excusa per augmentar la repressió contra l’esquerra 28 Febrer 1933 Decret de Protecció de la Nació i l’Estat Hitler inicia el camí de la creació de l’Estat Totalitari - Suspensió llibertats - Suspensió control judicial detencions - Augment penes de mort C.Aranda & J.Manero
 • 35. 1928. Acte nazi. Cartell anticomunista i propaganda de les S.A. Bombarders alemanys. C.Aranda & J.Manero
 • 36. nazis, 43% vots Eleccions març 1933 esquerres, 30% vots les SA pressionen al mateix Parlament 23 març 1933 vota llei de plens poders per a Hitler durant 4 anys Hitler Agost 1934 mort de Hindemburg serà canceller i president es proclama Führer i Reichführer C.Aranda & J.Manero
 • 37. L’Estat Nazi C.Aranda & J.Manero
 • 38. L’Estat nazi Líder: Hitler (Führer) IIIr Reich Partit únic Prohibició partits i sindicats Eliminació llibertats individuals Culte a la personalitat Control dels mitjans de Propaganda comunicació, cultura i educació J. Goebbels Estat policial Gestapo SS Himmler C.Aranda & J.Manero
 • 39. Durant 1934 Dissolució de partits i sindicats El NSDAP Només autoritzats El Front del Treball Nacionalsocialista Depurada l'Administració pública Acomiadament per raons polítiques i racials Estat unitari Poder judicial deixa de ser independent i centralitzat Tribunals per delictes polítics Suprimits els poders dels Länder Eliminada Assassinats Röhm i 300 l’oposició dins del dirigents de les SA partit Nit dels Ganivets Llargs C.Aranda & J.Manero
 • 41. Hitler i Goering. Goebbels Goebbels fou el cap de propaganda del règim. Se suprimí la llibertat d’expressió i s’imposà la doctrina nazi a tots els medis. C.Aranda & J.Manero
 • 42. Control ideològic i social Unitat ideològica No llibertat intel·lectual ni artística Depuració de professors Censura a les aules i als llibres de text Joventuts Hitlerianes ... Reducció paper dona: tres “k” (kinder, Kirche, Kücke) Nazificació Repressió brutal C.Aranda & J.Manero
 • 43. Política econòmica Intervencionisme i autarquia H. Göering Objectiu Convertir Alemanya en gran potència i en Estat autosuficient Desenvolupant Pla quadriennal d’autoproveïment Indústria de substitució Control de preus i salaris Obres públiques, indústria pesant, química i armamentística Resultats molt desiguals 1939 segona potència industrial Gran diferència entre equipaments i bens de consum Salaris baixos i jornades llargues El gran capital en sortí Anul·lats els drets sindicals reforçat C.Aranda & J.Manero
 • 44. Els Jocs Olímpics de Berlín de 1936 van ser l’aparador del nazisme al món. L’estètica neoclàssica coincidia amb l’ideal de bellesa ari, també coincident amb el realisme socialista del moment. http://es.wikipedia.org/wiki/Fascismo C.Aranda & J.Manero
 • 45. Política exterior Implantar un nou ordre a Europa sota el Expansionisme Domini germànic. Repulsa del Tractat de Versalles Construcció d’un Gran Reich: tots els territoris de parla alemanya i els pobles eslaus “inferiors” “Espai vital” 1935. Concentració nazi a Nuremberg C.Aranda & J.Manero
 • 46. Política racial Raça Ària provoca antisemitisme 1938 Lleis de Nuremberg “Nit dels vidres trencats” Persecució sistemàtica holocaust Heinrinch Himmler, el sinistre reichsführer de les SS, seria l’encarregat de portar a terme el genocidi jueu. C.Aranda & J.Manero
 • 48. Repressió contra les minories, grups socials, dissidents Dissidents polítics Racisme Jueus, homosexuals, ètnies minoritàries Política de neteja ètnica (raça ària) Decrets antisemites Camps de concentració “Solució final” amb el decret “Nit i boira” (7 desembre 1941) “Totes aquelles persones l’existència de les quals pot ser perillosa per al Reich han de desaparèixer sense deixar rastre en la nit i la boira del desconegut” C.Aranda & J.Manero
 • 49. El règim nazi ens porta a... La Segona Guerra Mundial Els horrors del nazisme C.Aranda & J.Manero