Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 16 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (19)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16 (20)

Más de Marc Garriga (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Presentació Servei OpenData BCN en el Fòrum TIG SIG GlobalGeo 11-03-16

 1. 1. Projecte d’Obertura de Dades Públiques de l’Ajuntamentde Barcelona “OpenData BCN”<br />X Fòrum TIG SIG 2011<br />Marc Garriga<br />Barcelona, 16 de març de 2011<br />Direcció de Comunicació i Sistemes d’Informació<br />
 2. 2. Què és l’OpenData?<br />
 3. 3. Què és l’Obertura de Dades Públiques (OpenData)?<br />L’obertura de dades públiques – també coneguda com a OpenData – consisteix en posar a l’abast de la ciutadania la informació que posseeix el sector públic,en formats digitals, estandarditzats i oberts, seguint una estructura clara que permeti la seva comprensió.<br /> Quins principis té?<br />Es recomana obrir totes les dades públiques.<br />Es recomana publicar les dades originals i amb el nivell de granularitat més detallat possible.<br />Les dades s’han de publicar i actualitzar en els períodes temporals adequats.<br />Les dades han de ser accessibles pel conjunt més ampli possible d'usuaris.<br />Les dades s’han de poder processar automàticament.<br />Les dades han d’estar disponibles per qualsevol ciutadà.<br />Es recomana l’ús de formats no propietaris.<br />Les dades han de ser d’ús lliure.<br />Font: Open GovernmentWorking Group<br />Imatge obtinguda del blog “Responsability-FreedomDemandsIt” (amb llicència CC-BY)<br />
 4. 4. Principal motiu que impulsa obrir les dades<br />Les dades públiques,que l’Administració té en custòdia per exercir les seves funcions, en realitat pertanyen als ciutadans. Per tant, han de poder ser accessibles per tota la societat sense cap discriminació i per qualsevol ús sempre respectant la privacitat de les dades personals.<br /> Altres motius<br /><ul><li>Les dades són la matèria primera de la Societat Digital.
 5. 5. És una molt bona manera d’augmentar la transparència de l’Administració, es percep millor els seus límits i l’esforç invertit en els serveis públics, (en concret, permet retre comptes de forma contínua).
 6. 6. Fomenta la creació de serveis basats en informació pública per part del sector privat (complementant els serveis públics que ofereix l’Administració).
 7. 7. Dóna les mateixes oportunitats a tothom de disposar d’aquesta informació, s’universalitza l’accés.
 8. 8. Provoca un impacte positiu en l’economia generant riquesa a partir de l’impuls del negoci de les empreses del sector del coneixement i de les TIC.
 9. 9. Fomenta les accions de R+D+I, (Recerca, Desenvolupament i Innovació tecnològica) al facilitar l’accés a les dades públiques a aquelles organitzacions públiques o privades que les necessitin.
 10. 10. Es millora la qualitat de les dades, per tant, millora l’eficiència de l’Administració.
 11. 11. Millora la interoperabilitat entre administracions públiques i, també, la intraoperabilitat dins de la pròpia Administració i, conseqüentment, s’eviten redundàncies.
 12. 12. És el primer pas cap a un Govern Obert (Open Government).</li></li></ul><li>OpenData BCN<br />
 13. 13. Principals objectius del projecte “OpenData BCN”<br />
 14. 14. Antecedents a Barcelona<br />Des de l’any 1995, any en que es va posar en marxa la primera versió del web municipal de la ciutat, bcn.cat, l’Ajuntament de Barcelona ha tingut una clara vocació de facilitar la màxima informació i dades possibles als ciutadans i potencials usuaris del web. <br /> No es parteix de zero<br /><ul><li>Amb el desenvolupament del Pla d’Administració Electrònica, el nombre de seccions del web que aporten dades d’interès en projectes tipus “OpenData” ha anat creixent.
 15. 15. Per tant, abans de l’OpenData BCN ja s’estava oferint importants conjunts d’informació a la ciutadania per a que sigui consultada lliurement i, en molts casos, fins i tot descarregada:
 16. 16. servei GeoPortal, que proporciona dades geogràfiques.
 17. 17. informació estadística
 18. 18. equipaments de la ciutat</li></ul>Amb la iniciativa de publicar els actius informatius en clau d’obertura de dades, l’Ajuntament de Barcelona va més enllà de la legislació actual.<br />ServeiGeoPortal de l’Ajuntament de Barcelona, http://www.bcn.cat/geoportal/<br />
 19. 19.
 20. 20. Dades que s’obren<br />En aquesta primera fase del projecte s’han obert aquells conjunts de dades més rellevants, derivades de la gestió de la ciutat, que puguin tenir aprofitament per part de tercers intentant oferir aquells formats que permetin la seva reutilització directa, i sempre seguint criteris de sostenibilitat del servei i del seu cost.<br />
 21. 21. Catàleg de dades<br />Està previst obrir uns 400 conjunts de dades, això fa imprescindible un catàleg de dades potent i, a la vegada, senzill:<br />
 22. 22. Formats de les dades<br />L’obertura de dades es fa per a que les dades es reutilitzin, per tant, s’intenta oferir les dades en els formats adequats per a la seva reutilització. Seguint el criteri de Tim Berners-Lee, el servei OpenData BCN té un nivell de 4 sobre 5 (donat que proporciona informació en format RDF).<br />Formats: CSV, KML, PDF, RDF, XLS, DWG, SHP, XML, RSS i Web Services.<br />Linked Data, Tim Berners-Lee, 27/07/2006, http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html<br />
 23. 23. Condicions d’ús de les dades<br />Essencialment hi ha dues llicències d’ús:<br /><ul><li>CreativeCommons amb reconeixement (CC-BY). Aquesta és la llicència més usada.
 24. 24. CreativeCommons amb reconeixement i sense poder fer obra derivada (CC-BY-ND), (per dades que provenen de tercers).</li></li></ul><li>Enllaçosd'interès<br />El Portal OpenData BCN proporciona un llistat d’enllaços d’interès on s’hi pot trobar totes les actuals iniciatives mundials relacionades amb l’obertura de dades.<br />També detalla altres fonts d’informació de l’Ajuntament de Barcelona.<br />
 25. 25. Amb la col·laboració de la ciutadania<br />Aquest projecte no s’acaba amb l’obertura d’aquest primer grup de dades. L’objectiu és anar molt més enllà, per això demanem a la ciutadania que ens digui quines dades vol que obrim.<br />També fomentem que aquestes dades es reutilitzin, volem saber les idees i les aplicacions que les empreses, o la pròpia ciutadania, va creant.<br />‘People’, Pieter Musterd, Flickr<br />
 26. 26. Preguntes?<br />
 27. 27. bcn.cat/egovernment<br />

×