Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
DOCUMENTACIÓ
  CLÍNICA
  LA HISTÒRIA CLÍNICA
LA HC

  Com ja hem comentat, la HC es
  defineix com a un document on
  es recullen totes la informació
  procede...
ACTIVITAT DE RECERCA
  Revisa la Llei 41/2002 de 14 de
  novembre:
  www.boe.es/boe/dias/2002/11/1
  5/pdfs/A40126...
  c) Qui és el responsable de la seva
  custòdia en un hospital públic, en
  una clínica privada i a la consulta
  ...
BREU EVOLUCIÓ
     HISTÒRICA
  PERIODE GREC:(V-lV aC) al
  llibre Epidèmies Hipocràtiques
  estan recollides 42...
BREU EVOLUCIÓ
      HISTÒRICA
  EDAT    MITJANA:    (s.Xlll)
  concepció galènica de la
  medicina:  ...
BREU EVOLUCIÓ
 HISTÒRICA
BREU EVOLUCIÓ
     HISTÒRICA
  S.XVII Sydenham-Boerhaave:
  empirisme clínic. La HC ha de
  contenir:
   - de...
BREU EVOLUCIÓ
     HISTÒRICA

  S.   XVIII-XIX-XX:    El
  coneixement de la lesió,
  signes   clínics,...
BREU EVOLUCIÓ
   HISTÒRICA

    Especialització

  Medicina hospitalaria
   Document individual

   Equip ass...
  ARTICLE 12 21/2000
  La conservació de la història
  clínica
  1. La història clínica s’ha de
  conservar com ...
  2. En tot cas, en la història
  clínica     s’han      de
  conservar, juntament amb les
  dades   ...
3. No obstant el que estableixen
 els apartat1 i 2 d’aquest
 article, la documentació que a
 criteri  del  facultatiu...
ACTIVITATS

  1. Què ha de contenir la HC de
  cada pacient segons la
  Llei41/2002?. Article15

  2. Fes una lect...
MODELS CONCEPTUALS
      D’HC
  Existeixen 2 models d’HC des
  del   punt   de   vista  de
  l’estructur...
MODEL TRADICIONAL D’HC
    La seva estructura formal està
    fixada des del s. XVIII. Recull
    informació d...
MODEL TRADICIONAL D’HC

  A partir   de l’anamnesi
  inicial,  s’estableix  una
  impressió diagnòstica i una
 ...
HC ORIENTADA A
     PROBLEMES
  S’organitza la informació al
  voltant d’una guia que es
  denomina Llista de p...
HC ORIENTADA A
     PROBLEMES
  Dades   inicials:  anamnesis,
  exploració   clínica  i expl.
  Complem...
HC ORIENTADA A
     PROBLEMES

  Evolució: Notes narratives. Full
  d’evolució, informe d’alta.
  Les notes s’e...
REFLEXIÓ

  Fes una llista d’avantatges i
  inconvenients que poden tenir
  els 2 models tradicionals d’HC.

  Exi...
REFLEXIÓ
HC  AVANTATGES    INCONVENIENTS
T  Elaboració   Dificultat en
R  senzilla.    l’organització de
...
HC  AVANTATGES    INCONVENIENTS
   La informació Escassa
O  està molt     implantació
R  organitzada
  ...
HC  AVANTATGES    INCONVENIENTS

   Accés      Confidencialitat
   immediat     i seguretat
   Actua...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

1 2. docu. hc

925 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

1 2. docu. hc

 1. 1. DOCUMENTACIÓ CLÍNICA LA HISTÒRIA CLÍNICA
 2. 2. LA HC  Com ja hem comentat, la HC es defineix com a un document on es recullen totes la informació procedent de la pràctica clínica relativa a un pacient, on es resumeixen tots els processos als quals ha estat sotmès.
 3. 3. ACTIVITAT DE RECERCA  Revisa la Llei 41/2002 de 14 de novembre:  www.boe.es/boe/dias/2002/11/1 5/pdfs/A40126-40132  a) Qui està obligat a conservar la documentació clínica del pacient? Art.17: Els centres sanitaris  b) Durant quan de temps s’ha de guardar? Cinc anys
 4. 4.  c) Qui és el responsable de la seva custòdia en un hospital públic, en una clínica privada i a la consulta privada d’un metge? Art. 19  Els serveis sanitaris en general han d’establir custodia activa i diligent.  d) Qui pot accedir a la HC d’un pacient?  El propi pacient, o representant acreditat. Familiars propers. Personal sanitari.
 5. 5. BREU EVOLUCIÓ HISTÒRICA  PERIODE GREC:(V-lV aC) al llibre Epidèmies Hipocràtiques estan recollides 42històries considerades com les primeres HC: són relats individuals amb molta precisió en l’observació i descripció d’un quadre, ordenades per cronologia.
 6. 6. BREU EVOLUCIÓ HISTÒRICA  EDAT MITJANA: (s.Xlll) concepció galènica de la medicina: Consilia, 4 parts:, símptomes, etiologia, trac tament i fórmula religiosa.  RENAIXEMENT:(s.XVI): simptomatologia cronològica. Estudi anatomopatològic procedent de l’autòpsia.
 7. 7. BREU EVOLUCIÓ HISTÒRICA
 8. 8. BREU EVOLUCIÓ HISTÒRICA  S.XVII Sydenham-Boerhaave: empirisme clínic. La HC ha de contenir: - descripció del subjecte - antecedents remots i propers - malaltia actual - curs de la malaltia - inspecció del cadàver
 9. 9. BREU EVOLUCIÓ HISTÒRICA  S. XVIII-XIX-XX: El coneixement de la lesió, signes clínics, dades d’exploració i autòpsia constitueixen la base fonamental de la ciència mèdica.
 10. 10. BREU EVOLUCIÓ HISTÒRICA  Especialització  Medicina hospitalaria  Document individual  Equip assistencial  Informació administrativa
 11. 11.  ARTICLE 12 21/2000  La conservació de la història clínica  1. La història clínica s’ha de conservar com a mínim fins a vint anys després de la mort del pacient. Això no obstant, es poden seleccionar i destruir els documents que no són rellevants per a l’assistència, transcorreguts deu anys des de l’última atenció al pacient.
 12. 12.  2. En tot cas, en la història clínica s’han de conservar, juntament amb les dades d’identificació del pacient, durant vint anys, com a mínim, a comptar de la mort del pacient: els fulls de consentiment informat, els informes d’alta, els informes quirúrgics i el registre de part, les dades relatives a l’anestèsia, els informes d’exploracions complementàries i els informes de necròpsia.
 13. 13. 3. No obstant el que estableixen els apartat1 i 2 d’aquest article, la documentació que a criteri del facultatiu sigui rellevant a efectes preventius, assistencials o epidemiològics, s’ha de conservar durant tot el temps que calgui.
 14. 14. ACTIVITATS  1. Què ha de contenir la HC de cada pacient segons la Llei41/2002?. Article15  2. Fes una lectura de l’article 3 de la Llei 41/2002.  3. Lectura de les prestacions sanitàries del SNS.
 15. 15. MODELS CONCEPTUALS D’HC  Existeixen 2 models d’HC des del punt de vista de l’estructuració de la informació:  MODEL TRADICIONAL  HC ORIENTADA PER PROBLEMES
 16. 16. MODEL TRADICIONAL D’HC  La seva estructura formal està fixada des del s. XVIII. Recull informació del pacient en els següents blocs:  Anamnesi i exploració clínica  Malaltia actual  Evolució clínica  Proves complementàries  Proced diagnòstics i terapèutics  Judici diagnòstic
 17. 17. MODEL TRADICIONAL D’HC  A partir de l’anamnesi inicial, s’estableix una impressió diagnòstica i una pauta d’actuació sobre el pacient, documentant-se tots els fets i tots els resultats obtinguts
 18. 18. HC ORIENTADA A PROBLEMES  S’organitza la informació al voltant d’una guia que es denomina Llista de problemes al voltant dels quals s’ordenen les dades, interpretacions i exploracions complementàries.  Els blocs són els següents:
 19. 19. HC ORIENTADA A PROBLEMES  Dades inicials: anamnesis, exploració clínica i expl. Complementàries  Llista de problemes: de símptomes i signes, passen a ser síndromes i diagnòstics.  Pla inicial: Descripció de les ordres diagnòstiques i terapèutiques de cada problema
 20. 20. HC ORIENTADA A PROBLEMES  Evolució: Notes narratives. Full d’evolució, informe d’alta. Les notes s’estructuren en inf. Subjectiva, objectiva, tractament i pla immediat. L’informe d’alta està concebut com a un estudi retrospectiu dels problemes de la llista.
 21. 21. REFLEXIÓ  Fes una llista d’avantatges i inconvenients que poden tenir els 2 models tradicionals d’HC.  Existeix la HC informatitzada. Fes-ne també una llista d’avantatges i inconvenients
 22. 22. REFLEXIÓ HC AVANTATGES INCONVENIENTS T Elaboració Dificultat en R senzilla. l’organització de A la informació: D Cal llegir totes El clínic anota I cronològicament les amnesis i C els fets segons evolucions I l’esquema après Reinterpretació O de dades durant la seva N formació No comprensió A del procés de L decisió mèdica
 23. 23. HC AVANTATGES INCONVENIENTS La informació Escassa O està molt implantació R organitzada (seq. Lògica): Difícil elaboració I Situació del E pacient fàcil N d’entendre Molt esforç i T temps: Decisió mèdica sistematització A i raonament d’observacions i D documentats: actuacions A actuacions lligades a probl.
 24. 24. HC AVANTATGES INCONVENIENTS Accés Confidencialitat immediat i seguretat Actualització Elevada de dades inversió Estalvi de Problemes temps i feina tècnics Simplifica Introducció a tasques personal sanitari d’arxivament en ocasions és Accés complex personalitzat

×