Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

חוברת זכיינים 2016

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
‫פתח-תקווה‬ ,‫אריה‬ ‫קריית‬ ,2 ‫קומה‬ ,6 ‫גרניט‬ ‫רחוב‬ ,‫הרשת‬ ‫הנהלת‬ | ‫לנכסים‬ ‫סוכנויות‬ ‫רשת‬ - "‫"אל-הנכס‬
www.el-h...
‫ביומן‬ ‫הרשום‬ ‫המסחר‬ ‫סימן‬ ‫לבעל‬ ‫(הכוונה‬ "‫"המזכה‬ ‫שבה‬ ‫עסקית‬ ‫שיטה‬ ‫היא‬ ‫כיינות‬‫ז‬
‫אישור‬ ‫מקנה‬ ,)"‫הנכס‬ ...
‫מאחורי‬ ‫הסיפור‬
‫למציאות‬ ‫מחלום‬
,‫מקצועיות‬ ,‫מצוינות‬ ‫של‬ ‫ערכים‬ ‫בקידום‬ "‫"אל-הנכס‬ ‫תיווך‬ ‫סוכנויות‬ ‫רשת‬ ‫מטע...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Olefson Resume 12_16
Olefson Resume 12_16
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 16 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a חוברת זכיינים 2016 (20)

Anuncio

חוברת זכיינים 2016

 1. 1. ‫פתח-תקווה‬ ,‫אריה‬ ‫קריית‬ ,2 ‫קומה‬ ,6 ‫גרניט‬ ‫רחוב‬ ,‫הרשת‬ ‫הנהלת‬ | ‫לנכסים‬ ‫סוכנויות‬ ‫רשת‬ - "‫"אל-הנכס‬ www.el-haneches.co.il | info@el-haneches.co.il | 03-6437333 :‫פקס‬ | 1-700-702-777 :‫טלפון‬
 2. 2. ‫ביומן‬ ‫הרשום‬ ‫המסחר‬ ‫סימן‬ ‫לבעל‬ ‫(הכוונה‬ "‫"המזכה‬ ‫שבה‬ ‫עסקית‬ ‫שיטה‬ ‫היא‬ ‫כיינות‬‫ז‬ ‫אישור‬ ‫מקנה‬ ,)"‫הנכס‬ -‫"אל‬ ‫נדל"ן‬ ‫תיווך‬ ‫סוכנויות‬ ‫רשת‬ ‫שלנו‬ ‫המסחר,ובמקרה‬ ‫סימני‬ ‫עם‬ ‫אף‬ ‫ולעיתים‬ ,‫שנים‬ ‫כמה‬ ‫של‬ ‫קצובה‬ ‫לתקופה‬ "‫"אל-הנכס‬ ‫המסחר‬ ‫בסימן‬ ‫לשימוש‬ .)‫המסחר‬ ‫בסימן‬ ‫שמשתמש‬ ‫למי‬ ‫(הכוונה‬ "‫"לזכיין‬ ‫להארכה‬ ‫אפשרות‬ ,‫תנאים‬ ,‫כללים‬ ‫למגוון‬ ‫כפוף‬ ‫קצובה‬ ‫תקופה‬ ‫לאותה‬ ‫המסחר‬ ‫בסימן‬ ‫השימוש‬ .‫הזיכיון‬ ‫בתקופת‬ "‫"לזכיין‬ "‫"המזכה‬ ‫שמקנה‬ ‫מוסף‬ ‫וערך‬ ‫רבות‬ ‫ותועלות‬ ‫סטנדרטים‬ ‫הכשרה‬ ‫לתכניות‬ ‫בכפוף‬ ‫העסק‬ ‫ולימוד‬ ‫מסודרת‬ ‫דרך‬ ,‫עבודה‬ ‫שיטת‬ ,‫כלים‬ ,‫ידע‬ :‫לדוגמה‬ ‫הצמדות‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫לרוב‬ ,‫עסקו‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫בכדי‬ ‫לזכיין‬ ‫מקנה‬ ‫שהמזכה‬ ‫וערוכות‬ ‫מסודרות‬ .‫מצליח‬ ‫תיווך‬ ‫משרד‬ ‫ולתפארת‬ '‫לדג‬ ‫שלנו‬ ‫ובמקרה‬ – ‫מצליח‬ ‫למודל‬ ‫ולפתח‬ ‫להתרחב‬ ‫המזכה‬ ‫קרי‬ ,‫מצליח‬ ‫מודל‬ ‫לבעל‬ ‫נפלאה‬ ‫שיטה‬ ‫היא‬ ‫הזכיינות‬ ‫הזכיין‬ ‫ושל‬ ‫מצליח‬ ‫עסק‬ /‫מודל‬ ‫אותו‬ ‫בניית‬ ‫של‬ ‫עבר‬ ‫ניסיון‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫רבות‬ ‫מכירה‬ ‫נקודות‬ ,"‫הגלגל‬ ‫את‬ ‫"להמציא‬ ‫מבלי‬ ,‫הזיכיון‬ ‫הפעלת‬ ‫באמצעות‬ ,‫בבעלותו‬ ‫עצמאי‬ ‫עסק‬ ‫להקים‬ .‫ועוד‬ ‫טוב‬ ‫מוניטין‬ ,‫מצליחה‬ ‫קשרים‬ ‫מרשת‬ "‫ו"ליהנות‬ ‫והידע‬ ‫הניסיון‬ ‫מבעל‬ ‫ללמוד‬ ‫אלא‬ "‫ראשוניים‬ ‫זיכיון‬ ‫"דמי‬ ‫שנקרא‬ ‫ראשוני‬ ‫תשלום‬ ‫בצורת‬ ‫הינו‬ ‫זיכיון‬ ‫עבור‬ ‫תשלום‬ ,‫לרוב‬ ‫הזכיין‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫למזכה‬ ‫ישירות‬ ‫שמועברים‬ ,"‫חודשיים‬ ‫"תמלוגים‬ ‫של‬ ‫שוטף‬ ‫חודשי‬ ‫ותשלום‬ .‫בהמשך‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫יורחב‬ – ‫אך‬ ,‫הזכיין‬ ‫של‬ ‫עצמאי‬ ‫וניהול‬ ‫פרטית‬ ‫בבעלות‬ ‫הוא‬ ‫הזיכיון‬ ‫במסגרת‬ ‫מוקם‬ ‫אשר‬ ‫העסק‬ ‫והמון‬ ‫סדנאות‬ ,‫הכשרות‬ ,‫תמיכה‬ ,‫ליווי‬ ,‫טוב‬ ‫מוניטין‬ ‫מקנה‬ ‫אשר‬ ‫מזכה‬ ‫מרשת‬ ‫כחלק‬ ‫לבד‬ ‫לא‬ ‫פעם‬ ‫ואף‬ ‫ממשפחה‬ ‫חלק‬ ‫ירגיש‬ ‫תמיד‬ ‫הזכיין‬ .‫הקשבה‬ ?‫זכיינות‬ ‫מהי‬
 3. 3. ‫מאחורי‬ ‫הסיפור‬ ‫למציאות‬ ‫מחלום‬ ,‫מקצועיות‬ ,‫מצוינות‬ ‫של‬ ‫ערכים‬ ‫בקידום‬ "‫"אל-הנכס‬ ‫תיווך‬ ‫סוכנויות‬ ‫רשת‬ ‫מטעם‬ ‫הפועלים‬ ‫כל‬ ‫דגלו‬ ,‫הקמתה‬ ‫יום‬‫מ‬ ‫לידי‬ ‫בא‬ ‫זאת‬ ‫כל‬ .‫לקוחותיו‬ ‫עם‬ ‫להיטיב‬ ‫יכול‬ ‫אשר‬ ‫לומד‬ ‫לארגון‬ "‫"אל-הנכס‬ ‫להפיכת‬ ‫נכונים‬ ‫יסודות‬ ‫ובניית‬ ‫איכות‬ .‫במקרקעין‬ ‫התיווך‬ ‫בתחום‬ ‫ודינמיות‬ ‫מתקדמות‬ ,‫מובנות‬ ‫עבודה‬ ‫שיטות‬ ‫ויישום‬ ‫לימוד‬ ‫באמצעות‬ ‫ביטוי‬ ‫הינה‬ ,‫נכס‬ ‫ומכירת‬ ‫רכישת‬ ‫של‬ ‫עסקה‬ ‫כי‬ ‫להבין‬ ‫השכיל‬ ,‫נחום‬ ‫מוטי‬ ‫מר‬ ,"‫"אל-הנכס‬ ‫תיווך‬ ‫סוכנויות‬ ‫רשת‬ ‫מנכ"ל‬ ‫להיות‬ ‫יכולות‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫עסקה‬ ‫של‬ ‫השלכותיה‬ .‫חייו‬ ‫ימי‬ ‫כל‬ ‫מבצע‬ ‫ממוצע‬ ‫שאדם‬ ‫ביותר‬ ‫הגדולה‬ ‫הכלכלית‬ ‫העסקה‬ ‫קניה‬ ‫חווית‬ ‫ללקוח‬ ‫לאפשר‬ ‫במטרה‬ ‫מאודו‬ ‫בכל‬ ‫פעל‬ ,‫כן‬ ‫על‬ .‫האישי‬ ‫בהיבט‬ ‫והן‬ ‫המימוני/כספי‬ ‫בהיבט‬ ‫הן‬ ,‫טווח‬ ‫רחבות‬ .‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫ומקצועית‬ ‫ידידותית‬ ,‫ייחודית‬ ‫הגדולה‬ .‫ומקצועי‬ ‫טוב‬ ‫שירות‬ ‫מחפש‬ ‫הישראלי‬ ‫הלקוח‬ ,‫בחיים‬ ‫ופעמיים‬ ‫פעם‬ ‫דירה‬ ‫מוכרים‬ ‫או‬ ‫קונים‬ ‫לרוב‬ ‫"אנשים‬ ‫זאת‬ – ‫שביקש‬ ‫ממה‬ ‫טוב‬ ‫יותר‬ ‫שירות‬ ‫לו‬ ‫לתת‬ ‫אלא‬ ,‫שביקש‬ ‫השירות‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫ולתת‬ ‫הלקוח‬ ‫צרכי‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ".‫תחרותי‬ ‫שוק‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ ‫לצד‬ ‫התמדה‬ ,‫נכונות‬ ‫באמצעות‬ .‫אלו‬ ‫ערכים‬ ‫ברוח‬ ,‫אונו‬ ‫בבקעת‬ 1995 ‫בשנת‬ ‫הוקם‬ "‫"אל-הנכס‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫הסניף‬ ‫ומוניטין‬ ‫גבוה‬ ‫סוכנים‬ ‫מספר‬ ‫רווחיות‬ ,‫שגשוג‬ ,‫הצלחה‬ ,‫מרשימים‬ ‫להישגים‬ ‫הגיע‬ ,‫בו‬ ‫הפועלים‬ ‫של‬ ‫רבה‬ ‫והשקעה‬ .‫מצוין‬ ‫גבוהות‬ ‫שאיפות‬ ‫בזכות‬ .‫אונו‬ ‫בבקעת‬ ‫ביותר‬ ‫המובילה‬ ‫המקרקעין‬ ‫תיווך‬ ‫לסוכנות‬ ‫הסניף‬ ‫נחשב‬ ,‫היום‬ ‫ועד‬ ‫מאז‬ ‫בשוק‬ ‫שנוצרה‬ ‫החיובית‬ ‫והתדמית‬ ‫נכון‬ ‫מיתוג‬ ,‫האזור‬ ‫מפת‬ ‫של‬ ‫נכונה‬ ‫קריאה‬ ,‫השקעה‬ ,‫יכולות‬ ,‫רצון‬ ,‫מטרה‬ ‫ומכוונות‬ ‫נדל"ן‬ ‫ויועצי‬ ‫יזמים‬ ,‫זכיינים‬ ,‫סוכנים‬ ‫עשרות‬ ,‫שורותיה‬ ‫אל‬ ‫משכה‬ "‫"אל-הנכס‬ ‫רשת‬ .‫למציאות‬ ‫הפך‬ ‫החלום‬ – ‫הנדל"ן‬ ‫הייחודי‬ ‫הניהולי‬ ‫הצוות‬ ,‫זו‬ ‫אף‬ ‫זו‬ ‫לא‬ .‫עשיר‬ ‫מקצועי‬ ‫וניסיון‬ ‫ידע‬ ‫בעלי‬ ,‫בתחום‬ ‫ומהמובילים‬ ‫איכותיים‬ ,‫מוכשרים‬ ‫וסוכנים‬ ‫זכיינים‬ ‫של‬ ‫ואפקטיבית‬ ‫ממוקדת‬ ‫והתרחבות‬ ‫גדילה‬ ,‫לצמיחה‬ ‫שיטתי‬ ‫באופן‬ ‫פועל‬ "‫הנכס‬ -‫"אל‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫הישראלי‬ ‫ולשוק‬ ‫בישראל‬ ‫לצרכנים‬ ‫מותאמים‬ ‫אשר‬ ,‫ייחודיים‬ ‫כלים‬ ‫מתן‬ ‫באמצעות‬
 4. 4. ‫כמו‬ ‫ישראלית‬ ‫תיווך‬ ‫ברשת‬ ‫וזיכיון‬ ‫בכלל‬ ‫עצמאי‬ ‫עסק‬ ‫קמת‬‫ה‬ ‫יכול‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ,‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫מתאים‬ ‫אינו‬ ,‫בפרט‬ "‫"באל-הנכס‬ .‫עצמאי‬ ‫להיות‬ ‫לייצר‬ ‫עצמם‬ ‫של‬ ‫ביכולת‬ ‫שמאמינים‬ ‫באנשים‬ ‫מאמינים‬ ‫"אנחנו‬ ‫תיווך‬ ‫סוכנויות‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫ומייסד‬ ‫בעלים‬ ‫נחום‬ ‫מוטי‬ ‫אומר‬ "‫הכנסה‬ ."‫"אל-הנכס‬ ‫תיווך‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫והקמה‬ ‫שבנייה‬ ‫וחושבים‬ ‫טועים‬ ‫רבים‬ ‫נכסים‬ ‫בגיוס‬ ‫בעיקר‬ ‫כרוכים‬ ‫מזכה‬ ‫מרשת‬ ‫כחלק‬ ‫מצליח‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫המרכיבים‬ ‫אחד‬ ‫בהחלט‬ ‫זה‬ .‫קונים‬ ‫לקוחות‬ ‫וגיוס‬ ‫למכירה‬ ‫תיווך‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫מצליח‬ ‫זיכיון‬ ‫להקים‬ ‫בכדי‬ ‫כי‬ ,‫העיקרי‬ ‫המרכיב‬ ‫לעבוד‬ ‫שירצו‬ ‫אנשים‬ ‫קרי‬ ,‫טובים‬ ‫אנשים‬ ‫לגייס‬ ‫צריך‬ ‫במקרקעין‬ .‫ארוכים‬ ‫למרחקים‬ ‫והרשת‬ ‫הזכיין‬ ‫עם‬ "‫"ושירוצו‬ ‫נדל"ן‬ ‫בתיווך‬ ‫את‬ ‫סיימו‬ ‫שרק‬ ‫משוחררים‬ ‫מחיילים‬ ‫החל‬ ‫להיות‬ ‫יכולים‬ ‫אלו‬ ‫לי‬ ‫אמהות‬ ,‫גמלאים‬ ,‫צעירים‬ ‫חברה‬ ,‫קרירה‬ ‫משני‬ ,‫הצבאי‬ ‫שרותם‬‫־‬ ‫בחיוך‬ ‫לקום‬ ‫אותו‬ ‫שיניע‬ "drive" ‫אותו‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫מי‬ ‫וכל‬ ‫לדים‬ ‫אוהב‬ ‫שהוא‬ ,‫היום‬ ‫כל‬ ,‫יום‬ ‫כל‬ ‫ולסביבה‬ ‫לעצמו‬ ‫להגיד‬ ,‫בבוקר‬ ‫עם‬ ‫עצמאי‬ ‫עסק‬ ‫לעצמו‬ ‫לבנות‬ ‫הרצון‬ ‫בו‬ ‫ושטמון‬ ‫העבודה‬ ‫את‬ ‫של‬ ‫החיידק‬ ‫גם‬ ‫בו‬ ‫טמון‬ ‫שיהיה‬ ‫חשוב‬ .‫אדיר‬ ‫רווחיות‬ ‫פוטנציאל‬ .‫הנדל"ן‬ ‫אנשים‬ ‫עם‬ ‫לעבוד‬ ‫שאוהב‬ ‫מישהו‬ ‫הוא‬ ‫האידיאלי‬ ‫הזכיין‬ ,‫כלומר‬ .‫איתו‬ ‫לעבוד‬ ‫ירצו‬ ‫שאנשים‬ ,‫מזה‬ ‫ויותר‬ ,‫אנשים‬ ‫של‬ ‫צוות‬ ‫אחריו‬ ‫לרתום‬ ‫שמצליח‬ ‫זה‬ ‫הוא‬ ‫המצליח‬ ‫הזכיין‬ ‫עבודה‬ ‫ושיטת‬ ‫ידע‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫ממנו‬ ‫לקבל‬ ‫שרוצים‬ ‫נדל"ן‬ ‫סוכני‬ ‫חשוב‬ ‫והכי‬ ‫להצלחה‬ ‫אותם‬ ‫שיובילו‬ ‫משרדית‬ ‫תפעולית‬ ‫ומעטפת‬ ‫לשמר‬ ‫גם‬ ‫וידע‬ "‫"המפה‬ ‫את‬ ‫יקרא‬ ,‫מספיק‬ ‫קשוב‬ ‫יהיה‬ ‫שהזכיין‬ .‫אותם‬ ?‫מתאים‬ ‫זה‬ ‫למי‬ ,‫זכיינות‬ ,‫כלים‬ ,‫דרך‬ :‫לזכיין‬ ‫לתת‬ ‫יכולים‬ ‫"אנחנו‬ ‫הן‬ ‫מתקדמות‬ ‫עבודה‬ ‫ושיטות‬ ‫שיחה‬ ‫תסריטי‬ ‫מנהיגות‬ ‫יצירת‬ ,‫בשיווק‬ ‫והן‬ ‫בניהול‬ ‫הן‬ ,‫בתיווך‬ ,‫אך‬ .‫הישראלי‬ ‫לשוק‬ ‫שמתאימות‬ ‫צוות‬ ‫והנעת‬ ‫לעבוד‬ ‫זה‬ ‫לעשות‬ ‫נוכל‬ ‫לא‬ ‫שאנחנו‬ ‫אחד‬ ‫דבר‬ ".‫הזכיין‬ ‫במקום‬ ."‫"אל-הנכס‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫ובעלים‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫נחום‬ ‫מוטי‬ ‫אומר‬ ,‫ייצוגיות‬ :‫ייחודי‬ ‫תכונות‬ ‫סל‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫מצליח‬ ‫לזכיין‬ ,‫הגינות‬ ,‫אמינות‬ ,‫יושרה‬ ,‫מטרה‬ ‫מכוונות‬ ,‫ללמידה‬ ‫פתיחות‬ ‫הנדרש‬ ‫הזמן‬ ‫את‬ ‫ולהשקיע‬ ‫עסק‬ ‫ולבנות‬ ‫להשקיע‬ ‫רצון‬ .‫כלכלית‬ ‫ויכולת‬ ‫יצירתיות‬ ,‫בכך‬ ‫הכרוך‬ ‫מצליח‬ ‫זיכיון‬ ‫בניית‬ ‫קרי‬ ,‫עסק‬ ‫שבניית‬ ‫להבין‬ ‫חשוב‬ ‫אותו‬ ‫על‬ ‫ויתור‬ ‫משמעותו‬ ,‫במקרקעין‬ ‫התיווך‬ ‫בתחום‬ ‫יכול‬ ‫ששכיר‬ ‫תעסוקתי‬ ‫ביטחון‬ ‫קרי‬ ,"‫זהב‬ ‫של‬ ‫"כלוב‬ ‫לכל‬ ‫העשירי‬ ‫ביום‬ ‫לו‬ ‫שמחכה‬ ‫שכר‬ ‫תלוש‬ :"‫ממנו‬ ‫ליהנות‬ .'‫וכו‬ ‫פנסיה‬ ,‫ביטוחים‬ ,‫חודש‬ ‫בניית‬ ‫במסגרת‬ ‫ולטפל‬ ‫לדאוג‬ ‫ניתן‬ ‫זאת‬ ‫שכל‬ ‫כמובן‬ ‫עשייה‬ ,‫היוצר‬ ‫הוא‬ ‫הזכיין‬ ,‫עצמאי‬ ‫עסק‬ ‫כבעל‬ ‫אך‬ ,‫הזיכיון‬ .‫לתוצאה‬ ‫תוביל‬ ‫ולכן‬ ‫זמן‬ ‫לוקח‬ ‫מצליח‬ ‫תיווך‬ ‫משרד‬ ‫בניית‬ ,‫חשוב‬ ‫והכי‬ ‫למרחקים‬ ‫"רץ‬ -‫ו‬ "‫"אורך-רוח‬ ‫בעל‬ ‫להיות‬ ‫הזכיין‬ ‫על‬ "‫ארוכים‬
 5. 5. .‫הפעולה‬ ‫לביצוע‬ ‫אדם‬ ‫אותו‬ ‫של‬ ‫מצורך‬ ‫מונעת‬ ‫לרוב‬ ,‫אדם‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫דירה‬ ‫של‬ ‫מכירה‬ ‫או‬ ‫שרכישה‬ ‫להבין‬ ‫שוב‬‫ח‬ .‫הנדל"ן‬ ‫תחום‬ ‫את‬ ‫מניע‬ ‫ותמיד‬ ‫קיים‬ ‫תמיד‬ ‫הצורך‬ ?‫למה‬ ‫מיום‬ ‫שנים‬ ‫כמה‬ ‫תוך‬ ,‫מתחתנים‬ ‫אנשים‬ ‫כאשר‬ ,‫לרוב‬ .‫גג‬ ‫קורת‬ ‫צריכים‬ ‫אנשים‬ ,‫בו‬ ‫לגור‬ ‫מקום‬ ‫צריכים‬ ‫אנשים‬ ‫ובאפשרותם‬ ‫מתגרשים‬ ‫אנשים‬ ‫לעיתים‬ .‫דירה‬ ‫ישכירו‬ ,‫לא‬ ‫אם‬ ,‫דירה‬ ‫יקנו‬ ‫כלכלית‬ ‫יכולת‬ ‫להם‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫נישואיהם‬ ‫אנשים‬ ‫אותם‬ ‫הם‬ ‫דיור‬ ‫משפרי‬ .‫נפרדות‬ ‫דירות‬ ‫לקנות‬ ‫ו/או‬ ‫ולשכור‬ ‫להשכירה‬ ‫או‬ ‫המשותפת‬ ‫הדירה‬ ‫את‬ ‫למכור‬ ‫או‬ ‫מתאימה‬ ‫אינה‬ ‫זו‬ ‫ודירה‬ ‫גדל‬ ‫במשפחה‬ ‫הנפשות‬ ‫מספר‬ ,‫שנים‬ ‫מספר‬ ‫ולאחר‬ ‫חדרים‬ ‫שלושה‬ ‫דירת‬ '‫לדג‬ ‫שרכשו‬ ‫ורוצים‬ ‫בבעלותם‬ ‫דירה‬ ‫יש‬ ‫אשר‬ ‫גמלאים‬ .‫למגורים‬ ‫יותר‬ ‫ומרווחת‬ ‫גדולה‬ ‫דירה‬ ‫לקנות‬ ‫ועליהם‬ ‫לצרכיהם‬ ‫יותר‬ ‫להשכיר‬ ‫או‬ ,‫מוגן‬ ‫דיור‬ ‫לאותו‬ ‫להיכנס‬ ‫בכדי‬ ‫דירתם‬ ‫את‬ ‫למכור‬ ‫יצטרכו‬ ‫לעיתים‬ ,‫מוגן‬ ‫דיור‬ ‫ו/או‬ ‫אבות‬ ‫לבית‬ ‫לעבור‬ .‫נכסים‬ ‫וכינוסי‬ ‫צוואות‬ ,‫ירושות‬ ,‫השכירות‬ ‫בדמי‬ ‫ולהשתמש‬ ‫דירתם‬ ‫את‬ ‫נדל"ן‬ ‫בנושא‬ ‫לפירוט‬ ‫להיכנס‬ ‫מבלי‬ ‫וזאת‬ ,‫נכסים‬ ‫של‬ ‫להשכרה‬ ‫והן‬ ‫למכירה‬ ‫הן‬ ,‫תנועה‬ ‫יש‬ ‫הנדל"ן‬ ‫בתחום‬ ‫תמיד‬ .‫מסחרי‬ ‫שיטת‬ ‫לפי‬ ‫עובדים‬ ‫אשר‬ ‫מקצועיים‬ ‫למתווכים‬ ‫מקום‬ ‫יהיה‬ ‫תמיד‬ ‫הצורך‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫ובכדי‬ ‫ברור‬ ‫וודאי‬ ‫הצורך‬ ,‫כך‬ ‫אם‬ ‫הישראלי‬ ‫התיווך‬ ‫משוק‬ ‫המצופים‬ ‫הסטנדרטים‬ ‫על‬ ‫ולהתעלות‬ ‫להעלות‬ ‫שואפים‬ ‫אשר‬ ,‫מסודרת‬ ‫עבודה‬ ?‫תיווך‬ ‫למה‬ ,‫נדל"ן‬ ‫למה‬
 6. 6. ‫זיכיון‬ ‫בנית‬ ‫לצורך‬ ‫קודם‬ ‫רקע‬ ‫צריך‬ ‫האם‬ ?"‫הנכס‬ ‫"אל‬ ‫תיווך‬ ‫סוכנויות‬ ‫ברשת‬ ‫לשוק‬ ‫שמותאמת‬ ‫ייחודית‬ ‫עבודה‬ ‫שיטת‬ "‫"אל-הנכס‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫ההדרכה‬ ‫צוותי‬ ‫פיתחו‬ ‫השנים‬ ‫משך‬‫ב‬ ,‫ומתן‬ ‫משא‬ ‫בנושא‬ ‫ייחודיות‬ ‫סדנאות‬ ,‫ונכסים‬ ‫לקוחות‬ ‫גיוס‬ ,‫טלפון‬ ‫לשיחות‬ ‫שיחה‬ ‫תסריטי‬ .‫הישראלי‬ "‫הנכס‬ -‫"אל‬ ‫תיווך‬ ‫סוכנויות‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫הידע‬ ‫מאגר‬ .‫המון‬ ‫ועוד‬ ‫סוכנים‬ ‫ושימור‬ ‫גיוס‬ ,‫מנהיגות‬ ‫בנושא‬ ‫הכשרות‬ ‫ספרי‬ ‫של‬ ‫מסודר‬ ‫ומערך‬ ‫המרצים‬ ‫טובי‬ ‫בליווי‬ ‫מסודרת‬ ‫הכשרה‬ ‫תכנית‬ ‫במסגרת‬ ‫לזכיין‬ ‫ומועבר‬ ,‫עצום‬ ‫הוא‬ .‫תהליכים‬ ‫ובקרת‬ ‫יישום‬ ‫לצד‬ ‫זאת‬ ,‫בפרקטיקה‬ ‫הטמעה‬ ‫לצד‬ ,‫לימוד‬ ‫תיווך‬ ‫משרד‬ ‫קרי‬ ,‫מצליח‬ ‫זיכיון‬ ‫ובניית‬ ‫התיווך‬ ‫בתחום‬ ‫ומעשירה‬ ‫מעניינת‬ ‫קריירה‬ ‫לפתח‬ ‫רוצה‬ ‫אדם‬ ‫אם‬ ,‫כלומר‬ ‫לבניית‬ ‫הכלים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫ולתת‬ ,‫קרירה‬ ‫לפיתוח‬ "‫הכניסה‬ ‫"כרטיס‬ ‫את‬ ‫להציע‬ ‫יכולים‬ ‫אנחנו‬ ,‫ומצליח‬ ‫משגשג‬ ‫בעצמו‬ ‫ניהל‬ ‫או‬ ‫פרטי‬ ‫תיווך‬ ‫במשרד‬ ‫תיווך‬ ‫סוכן‬ ‫היה‬ ‫אם‬ ‫משנה‬ ‫ולא‬ ‫קודם‬ ‫רקע‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫משנה‬ ‫לא‬ .‫מצליח‬ ‫זיכיון‬ ‫יותר‬ ‫לצמוח‬ ‫יכול‬ ‫שלא‬ ‫באזור‬ ‫להתפתח‬ ‫ורוצה‬ ‫אחרת‬ ‫תיווך‬ ‫סוכנויות‬ ‫ברשת‬ ‫תיווך‬ ‫סוכן‬ ‫היה‬ ‫או‬ ‫פרטי‬ ‫תיווך‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫מעולה‬ ‫סוכנת‬ ‫"הייתי‬ ,‫אחר‬ ‫קיים‬ ‫זיכיון‬ ‫של‬ ‫הפעלה‬ ‫בשל‬ ,‫לו‬ ‫לאפשר‬ ‫יכולה‬ ‫הקודמת‬ ‫שהרשת‬ ‫מה‬ ‫במסגרת‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫היכולות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫ויש‬ ‫ומעשירה‬ ‫ניהולית‬ ‫קריירה‬ ‫לפתח‬ ‫רוצה‬ ‫שאני‬ ‫החלטתי‬ ‫לימים‬ ‫אך‬ ,‫מתחרה‬ ‫רשת‬ ‫השיווק‬ ‫בקורס‬ ‫מרצה‬ ,‫גולן‬ ‫אתי‬ ‫מספרת‬ ,"‫נכון‬ ‫ובחרתי‬ ‫בחרתי‬ ,"‫"אל-הנכס‬ ‫חברת‬ ‫מטעם‬ ‫זיכיון‬ ‫לנהל‬ ‫בחרתי‬ ‫אז‬ ,‫זה‬ "‫"אל-הנכס‬ ‫של‬ ‫שבו‬ ‫במקום‬ ‫תיווך‬ ‫משרד‬ ‫לפתוח‬ ‫שברצונם‬ ‫הנחה‬ ‫נקודת‬ ‫מתוך‬ ‫מגיעים‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫זכיינים‬ ‫אני‬ .‫בו‬ ‫כלכלי‬ ‫פוטנציאל‬ ‫מוצאים‬ ‫או‬ ,‫מכירים‬ ‫הם‬ ‫שבו‬ ‫במקום‬ ,‫מסוים‬ ‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫להם‬ ‫יש‬ ‫סה"כ‬ ‫העסק‬ ‫אבל‬ ,‫הניסיון‬ ‫את‬ ‫ולהעביר‬ ‫המקצוע‬ ‫רזי‬ ‫את‬ ‫וללמד‬ ‫ידע‬ ,‫כלים‬ ‫סל‬ ‫לתת‬ ‫יכול‬ ‫גדול‬ ‫מקום‬ ‫לו‬ ‫משאיר‬ ‫אני‬ ‫וכאן‬ ‫שלו‬ ‫ניהול‬ ,‫שלו‬ ‫השקעה‬ ,‫הזכיין‬ ‫של‬ ‫עצמאי‬ ‫עסק‬ ‫הוא‬ .‫להצלחה‬ ‫שלו‬ ‫העסק‬ ‫את‬ ‫ולהוביל‬ ‫שלו‬ ‫האישיות‬ ‫היכולות‬ ‫את‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫להביא‬ "‫הנכס‬ - ‫"אל‬ ‫ומייסד‬ ‫בעלים‬ ,‫נחום‬ ‫מוטי‬ " "
 7. 7. .‫בדרך‬ ‫שלבים‬ ‫הרבה‬ ‫לעבור‬ ‫צריך‬ ,‫בפרט‬ ‫במקרקעין‬ ‫תיווך‬ ‫משרד‬ ‫ו/או‬ ‫בכלל‬ ‫עסק‬ ‫לפתוח‬ ‫שרוצה‬ ‫פרטי‬ ‫דם‬‫א‬ !?‫שלו‬ ‫הסוכנים‬ ‫את‬ ‫ילמד‬ ‫איך‬ ,‫ידע‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ,‫בעצמו‬ ‫נדל"ן‬ ‫תיווך‬ ‫סוכן‬ ‫להיות‬ ‫ללמוד‬ ‫ראשית‬ ‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫להם‬ ‫לתת‬ ,‫פחות‬ ‫ולא‬ ‫ונמרץ‬ ‫מיומן‬ ‫סוכנים‬ ‫צוות‬ ‫ולגייס‬ ‫תפעולית‬ ‫מבחינת‬ ‫תיווך‬ ‫משרד‬ ‫לבנות‬ ,‫שנית‬ .‫אותם‬ ‫לשמר‬ ‫במטרה‬ ‫עתידי‬ ‫והניהול‬ ‫ההטמעה‬ ,‫הבניה‬ ,‫הלמידה‬ ‫תהליך‬ ‫את‬ ‫הופכת‬ "‫"אל-הנכס‬ ‫תיווך‬ ‫סוכנויות‬ ‫רשת‬ ‫מטעם‬ ‫זיכיון‬ ‫הפעלת‬ ‫כלי‬ ,‫ידע‬ ‫מתן‬ ‫בחובה‬ ‫טומנת‬ ,"‫"אל-הנכס‬ ‫התיווך‬ ‫סוכנויות‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫לזכיין‬ ‫ההכשרה‬ ‫תכנית‬ .‫וטובה‬ ‫חיובית‬ ‫לחוויה‬ .‫התיווך‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫והקמה‬ ‫בנייה‬ ‫למטרת‬ ,‫שלבים‬ ‫לפי‬ ‫מסודרת‬ ‫ותכנית‬ ‫עבודה‬ ‫שאומרים‬ ‫כמו‬ ‫או‬ ‫מהתחלה‬ ‫עבודה‬ ‫תהליכי‬ ‫להמציא‬ ‫להתחיל‬ ‫ולא‬ ,‫הרשת‬ ‫של‬ ‫והידע‬ ‫מהניסיון‬ ‫ליהנות‬ ‫יכול‬ ‫הזכיין‬ ‫ניסיון‬ ‫של‬ ‫שנה‬ 20 -‫ל‬ ‫קרוב‬ ‫להעביר‬ ‫תדאג‬ ,"‫הנכס‬ – ‫"אל‬ ‫תיווך‬ ‫סוכנויות‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫ההדרכה‬ ‫מחלקת‬ ."‫"מאפס‬ ‫שנתית‬ ‫עסקית‬ ‫תכנית‬ ‫בניית‬ ‫כוללת‬ ‫אשר‬ ‫לזכיין‬ ‫ונגישה‬ ‫מסודרת‬ ‫הכשרה‬ ‫תכנית‬ ‫במסגרת‬ ‫הישראלי‬ ‫התיווך‬ ‫בשוק‬ ,‫שם‬ ,‫מיקום‬ ‫בחירת‬ ‫כולל‬ ‫אשר‬ ,‫תיווך‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫לוגיסטית‬ ‫הקמה‬ ‫לימוד‬ ,‫סוכנים‬ ‫ושימור‬ ‫לגיוס‬ ‫תכנית‬ ,‫ורבעונית‬ ‫מקצוע‬ ‫ולמידת‬ ‫תיווך‬ ‫רישיון‬ ‫הוצאת‬ ,‫בלעדיות‬ ‫וטפסי‬ ‫בכתב‬ ‫הזמנה‬ ‫טפסי‬ ‫העברת‬ ,‫חשבונאית‬ ‫הבנה‬ ,‫משרד‬ ‫תכנון‬ ‫לזכיין‬ ‫הסוכן‬ ‫בין‬ ‫ההתקשרות‬ ‫על‬ ‫הסבר‬ ,‫אינטרנט‬ ‫באתר‬ ‫השימוש‬ ‫לרבות‬ ,‫טכנולוגית‬ ‫הדרכה‬ ,‫בוריו‬ ‫על‬ ‫התיווך‬ ,‫גיוסם‬ ‫כוללת‬ ‫אשר‬ ‫נדל"ן‬ ‫תיווך‬ ‫סוכני‬ ‫של‬ ‫וחניכה‬ ‫אימון‬ ,‫לגיוס‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫בניית‬ ‫על‬ ‫הסבר‬ ,‫ההסכם‬ ‫וקבלת‬ ‫ועוד‬ ‫דיגיטלי‬ ‫שיווק‬ ,‫מנהיגות‬ ‫ליצירת‬ ‫כלים‬ ‫הקניית‬ ,‫משרדי‬ ‫לניהול‬ ‫יסודות‬ ‫והקניית‬ ‫שימורם‬ ,‫הנעתם‬ ,‫ניהולם‬ ‫תיווך‬ ‫סוכנויות‬ ‫ברשת‬ ‫זיכיון‬ ‫למה‬ ?‫אותי‬ ‫לקדם‬ ‫יכול‬ "‫"אל-הנכס‬
 8. 8. ‫יכול‬ ‫רק‬ ‫ישראלי‬ ‫מותג‬ ‫מבניית‬ ‫כחלק‬ ‫השנים‬ ‫במרוצת‬ ‫צברה‬ "‫הנכס‬ - ‫"אל‬ ‫תיווך‬ ‫סוכנויות‬ ‫שרשת‬ ‫הטוב‬ ‫מוניטין‬‫ה‬ ‫בתחום‬ ‫עוסקים‬ ‫אשר‬ ‫המקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫שלל‬ ‫אצל‬ ‫הן‬ ‫ומוכר‬ ‫מכובד‬ ,‫טוב‬ ‫שמוניטין‬ ‫העובדה‬ ‫בשל‬ ‫זאת‬ .‫לזכיין‬ ‫לתרום‬ ‫סוכנויות‬ ‫רשת‬ .‫הרבה‬ ‫שווה‬ ‫הנדל"ן‬ ‫סוכן‬ ‫של‬ ‫קצה‬ ‫הלקוח‬ ‫אצל‬ ‫והן‬ ‫וקבלנים‬ ‫שמאים‬ ,‫דין‬ ‫עורכי‬ ‫כגון‬ ‫בארץ‬ ‫הנדל"ן‬ .‫ללקוח‬ ‫מעולה‬ ‫ושירות‬ ‫יצירותיות‬ ,‫מקצועיות‬ ,‫איכות‬ ‫של‬ ‫ערכים‬ ‫דגלה‬ ‫על‬ ‫חרטה‬ "‫"אל-הנכס‬ ‫נדל"ן‬ ‫תיווך‬ ‫עסקיות‬ ‫והזדמנויות‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫לקיום‬ ‫רבים‬ ‫ואפיקים‬ ‫דלתות‬ ‫בפניך‬ ‫פותחת‬ "‫הנכס‬ -‫"אל‬ ‫לרשת‬ ‫שייכות‬‫ה‬ .‫כאחד‬ ‫וסוכנים‬ ‫זכיינים‬ ‫עם‬ ‫הנדל"ן‬ ‫בתחום‬ ‫החיבור‬ ‫אך‬ ,‫מסוים‬ ‫גיאוגרפי‬ ‫באזור‬ ‫תיווך‬ ‫משרד‬ ‫מנהלים‬ ‫אשר‬ ‫זכיינית‬ ‫או‬ ‫זכיין‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מנוהל‬ ‫סניף‬ ‫כל‬ ‫אמנם‬ ‫מעודדת‬ "‫הנכס‬ -‫"אל‬ ‫תיווך‬ ‫סוכנויות‬ ‫רשת‬ .‫הבודד‬ ‫לזכיין‬ ‫אדיר‬ ‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫יוצר‬ ‫הזכיינים‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫והעסקי‬ ‫האישי‬ ‫חיזוק‬ ‫לצורך‬ .‫עסקאות‬ ‫קידום‬ ‫לצורך‬ ‫ונכסים‬ ‫לקוחות‬ ‫של‬ ‫יעילה‬ ‫הפניות‬ ‫מערכת‬ ‫קיום‬ ,‫הזכיינים‬ ‫בין‬ ‫בידע‬ ‫שיתוף‬ ‫ופי‬ ‫ידע‬ ‫של‬ ‫למידה‬ ‫מקור‬ ‫גם‬ ‫מהוות‬ ‫אשר‬ ‫שוטפות‬ ‫לסדנאות‬ ‫דואגת‬ ,‫בארגון‬ ‫ההדרכה‬ ‫מחלקת‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתופי‬‫־‬ .‫הרשת‬ ‫וזכייני‬ ‫סוכני‬ ‫עבור‬ ‫חברתי‬ ‫מפגש‬ ‫וגם‬ ,‫במקרקעין‬ ‫התיווך‬ ‫בתחום‬ ‫אישי‬ ‫תוח‬ ‫יותר‬ ‫ויעילים‬ ‫יותר‬ ‫חכמים‬ ,‫יותר‬ ‫חזקים‬ ‫אנו‬ ‫אחד‬ ‫כגוף‬ ‫מוניטין‬ ‫עסקיות‬ ‫קשרים-הזדמנויות‬ ‫רשת‬
 9. 9. ‫נדל"ן‬ ‫תיווך‬ ‫סוכן‬ ."‫הצלחה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫"עבודה‬ ‫באמצעות‬ ‫מאופיינת‬ ‫לרוב‬ ,‫בעולם‬ ‫וגם‬ ‫בארץ‬ ‫גם‬ ‫בתיווך‬ ‫עבודה‬‫ה‬ ‫בניית‬ ,‫ביקור‬ ‫וכרטיסי‬ ‫פרסומים‬ ,‫משלו‬ ‫עסק‬ ‫מפעיל‬ ‫לרוב‬ ‫במקרקעין‬ ‫תיווך‬ ‫משרד‬ ‫מטעם‬ ‫אפילו‬ ‫לעבוד‬ ‫שרוצה‬ ‫הבסיס‬ ‫ומהווה‬ ‫קלה‬ ‫עבודה‬ ‫אינה‬ ‫היא‬ ‫סוכנים‬ ‫בגיוס‬ ‫העבודה‬ ,‫כן‬ ‫על‬ ‫אשר‬ .‫ועוד‬ ‫בקהילה‬ ‫הטמעה‬ ,‫התמחות‬ ‫אזור‬ .‫במקרקעין‬ ‫בתיווך‬ ‫מצליח‬ ‫עסק‬ ‫להקמת‬ ‫האיתן‬ ‫בתחום‬ ‫עסקית‬ ‫להתפתח‬ ‫מעוניינים‬ ‫אשר‬ ‫לאנשים‬ ‫שואבת‬ ‫אבן‬ ‫מהווה‬ "‫"אל-הנכס‬ ‫מקצועית‬ ‫להכשרה‬ ‫המרכז‬ .‫הנדל"ן‬ ‫תחום‬ ‫קרי‬ ,‫במדינה‬ ‫ומדובר‬ ‫חם‬ ‫הכי‬ ‫בתחום‬ ‫ידע‬ ‫ולרכוש‬ ,‫התיווך‬ ‫ובתחום‬ ‫הנדל"ן‬ ‫זרוע‬ ‫להקנות‬ ‫יכול‬ ,"‫"אל-הנכס‬ ‫מבית‬ ‫מקצועית‬ ‫להכשרה‬ ‫שהמרכז‬ ‫הינו‬ ‫לזכיין‬ ‫המוסף‬ ‫והערך‬ ‫היוצא‬ ‫הפועל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הארץ‬ ‫ברחבי‬ ‫שמועברים‬ ‫המתווכים‬ ‫למבחן‬ ‫ההכנה‬ ‫קורס‬ ‫בוגרי‬ ,‫לרוב‬ ‫שכן‬ ,‫סוכנים‬ ‫לגיוס‬ ‫אדירה‬ ‫שיווקית‬ ‫מגוריהם‬ ‫לאזור‬ ‫בקרוב‬ ‫התיווך‬ ‫בתחום‬ ‫בעבודה‬ ‫להתעניין‬ ‫עשויים‬ ,‫להכשרה‬ ‫המרכז‬ ‫מרצי‬ ‫סוכנים‬ ‫בגיוס‬ ‫סיוע‬ ‫של‬ ‫והחלומות‬ ‫הרצון‬ ‫בין‬ ‫שמחברת‬ ‫מצוינת‬ ‫ודרך‬ ‫שיטה‬ ‫היא‬ ‫עבורי‬ ‫הזכיינות‬ ‫שיטת‬ ‫בגדול‬ ‫לבין‬ ‫במקרקעין‬ ‫התיווך‬ ‫בענף‬ ‫מצליח‬ ‫תיווך‬ ‫משרד‬ ‫ולנהל‬ ‫עצמאי‬ ‫עסק‬ ‫לפתוח‬ ‫המעוניינים‬ ‫מעולה‬ ‫צוות‬ ‫עם‬ ‫ישראלית‬ ‫תיווך‬ ‫סוכנויות‬ ‫ברשת‬ ‫טמונים‬ ‫אשר‬ ‫והניסיון‬ ‫הכישורים‬ ,‫היכולת‬ .‫לזכיינים‬ ‫טוב‬ ‫שרות‬ ‫לתת‬ ‫שמטרתו‬ "‫הנכס‬ - ‫"אל‬ ‫ומייסד‬ ‫בעלים‬ ,‫נחום‬ ‫מוטי‬ " "
 10. 10. ‫בענף‬ ‫למומחים‬ ‫שלו‬ ‫התלמידים‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫מטרה‬ ‫לעצמו‬ ‫שם‬ "‫"אל-הנכס‬ ‫מבית‬ ‫מקצועית‬ ‫להכשרה‬ ‫מרכז‬‫ה‬ .‫במקרקעין‬ ‫התיווך‬ ‫בתחום‬ ‫אפשר‬ ‫שרק‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוהה‬ ‫לרמה‬ ‫להביאם‬ ‫ולפעול‬ ‫במקרקעין‬ ‫התיווך‬ ‫במרכז‬ ‫המרצים‬ ‫שכן‬ ,‫קריטי‬ ‫הוא‬ ‫הזכיין‬ ‫של‬ ‫בהכשרתו‬ "‫"אל-הנכס‬ ‫מקצועית‬ ‫להכשרה‬ ‫המרכז‬ ‫של‬ ‫תפקידו‬ :‫קטגוריות‬ ‫בשלש‬ ‫נמצאים‬ ‫ההכשרה‬ :‫במקרקעין‬ ‫תיווך‬ ‫רישיון‬ ‫הוצאת‬ ‫לצורך‬ ‫לימוד‬ ‫אשר‬ ,‫המשפטים‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫המתווכים‬ ‫למבחן‬ ‫הכנה‬ ‫קורס‬ ‫הארץ‬ ‫ברחבי‬ ‫מועבר‬ ‫מקצועית‬ ‫להכשרה‬ ‫במרכז‬ ‫אותו‬ ‫ללמד‬ ‫אלא‬ ,‫המבחן‬ ‫את‬ ‫התלמיד‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫מטרתם‬ .‫בתחומם‬ ‫מומחים‬ ‫דין‬ ‫עורכי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מועבר‬ .‫העבודה‬ ‫תחילת‬ ‫לאחר‬ ‫סיטואציות‬ ‫מעט‬ ‫בלא‬ ‫בהם‬ ‫שיתקל‬ ‫המשפטי‬ ‫מהעולם‬ ‫ופרקטיקה‬ ‫כלים‬ ‫בדרך‬ ‫גם‬ ‫לבדוק‬ ‫הדירה‬ ‫מוכרי‬ ‫את‬ ‫שלח‬ ‫לא‬ ‫מתווך‬ ‫אם‬ ‫ומתן‬ ‫במשא‬ ‫המשמעות‬ ‫מה‬ ,‫דברים‬ ‫זיכרון‬ ‫של‬ ‫המשמעות‬ ‫מה‬ '‫לדג‬ ‫מק‬ ‫לעבודה‬ ‫חזקות‬ ‫יסוד‬ ‫אבני‬ ‫ובניית‬ ‫ראשונה‬ ‫לעסקה‬ ‫הדרך‬ ‫לסלילת‬ ‫טיפים‬ ,‫השבחה‬ ‫היטל‬ ‫לשלם‬ ‫ידרשו‬ ‫האם‬‫־‬ .‫ללקוחות‬ ‫וביטחון‬ ‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫מהווה‬ ‫אשר‬ ,‫המתווך‬ ‫של‬ ‫ואיכותית‬ ‫צועית‬ :‫המתווך‬ ‫עבודת‬ ‫לימוד‬ ,‫מקרקעין‬ ‫תיווך‬ ‫עסקאות‬ ‫בסגירת‬ ‫גדול‬ ‫ניסיון‬ ‫בעלי‬ .‫ומנוסים‬ ‫מקצועיים‬ ‫מרצים‬ ‫ע"י‬ ‫שמועבר‬ ‫נדל"ן‬ ‫לשיווק‬ ‫קורס‬ ‫יכולים‬ ‫כולם‬ ‫לשוכר."תיאוריה‬ ‫ומשכיר‬ ‫לקונה‬ ‫מוכר‬ ‫לקוח‬ ‫בין‬ ‫ומתנים‬ ‫משאים‬ ‫המון‬ ‫וניהול‬ ‫בהתנגדויות‬ ‫טיפול‬ ‫מקצועית‬ ‫להכשרה‬ ‫במרכז‬ ‫השיווק‬ ‫בקורס‬ ‫מרצה‬ ,‫אנקורי‬ ‫שי‬ ‫אומר‬ ,"‫המשחק‬ ‫שם‬ ‫זה‬ ‫פרקטיקה‬ ‫אך‬ ,‫להעביר‬ ."‫הנכס‬ -‫"אל‬ :‫שאחרי‬ ‫היום‬ -‫שוטפות‬ ‫והכשרות‬ ‫סדנאות‬ ‫המקצועית‬ ‫הישראלית‬ ‫התיווך‬ ‫סוכנויות‬ ‫רשת‬ ‫להיות‬ ‫כמטרה‬ ‫לעצמה‬ ‫שמה‬ "‫"אל-הנכס‬ ‫תיווך‬ ‫סוכנויות‬ ‫רשת‬ ,‫והסוכנים‬ ‫המרצים‬ ‫מטובי‬ ‫במקרקעין‬ ‫התיווך‬ ‫בתחום‬ ‫וסדנאות‬ ‫הרצאות‬ ‫המון‬ ‫מועברות‬ ,‫כן‬ ‫לעשות‬ ‫בכדי‬ .‫בישראל‬ ‫נכסים‬ ‫גיוס‬ ,‫פרזנטציה‬ '‫כדג‬ ‫בנושאים‬ ‫הרשת‬ ‫וזכייני‬ ‫סוכני‬ ‫לכל‬ ‫גבוהה‬ ‫מאד‬ ‫בתדירות‬ ,‫לה‬ ‫מחוצה‬ ‫והן‬ ‫ברשת‬ ‫הן‬ ‫וטובות‬ ‫רבות‬ ‫ועוד‬ ‫דיגיטלי‬ ‫שיווק‬ ,‫מכירה‬ ‫יכולות‬ ‫שיפור‬ ,‫גוף‬ ‫שפת‬ ,‫ומתן‬ ‫משא‬ ,‫בבלעדיות‬ ‫מקצועית‬ ‫להכשרה‬ ‫מרכז‬
 11. 11. ‫הזיכיון‬ ‫הסכם‬ ‫משרד‬ ‫להפעיל‬ ‫רוצה‬ ‫אשר‬ ‫הזכיין‬ ‫בין‬ ‫הזה‬ ‫ובמקרה‬ ,‫למזכה‬ ‫הזכיין‬ ‫בין‬ ‫של‬ ‫העסקי‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫מתאר‬ ‫הזיכיון‬ ‫הסכם‬ ‫לשימוש‬ ‫מעבר‬ ."‫"אל-הנכס‬ ‫חברת‬ ,‫זה‬ ‫שבמקרה‬ ‫המזכה‬ ‫לבין‬ "‫"אל-הנכס‬ ‫המסחר‬ ‫סימן‬ ‫את‬ ‫נושא‬ ‫אשר‬ ‫תיווך‬ ‫מרשת‬ ‫כמצופה‬ ‫ויושרה‬ ‫הגינות‬ ,‫אתיקה‬ ‫כללי‬ ‫על‬ ‫ולשמור‬ ‫העבודה‬ ‫שיטת‬ ‫לפי‬ ‫לפעול‬ ‫הזכיין‬ ‫על‬ ‫המסחר‬ ‫בסימן‬ .‫ומקצועית‬ ‫ישראלית‬ ‫נדל"ן‬ ‫תיווך‬ ‫סוכנויות‬ ‫להתנהלות‬ ‫תנאים‬ ,‫שנים‬ 7 ‫שלנו‬ ‫שבמקרה‬ ‫הזיכיון‬ ‫תקופת‬ ,‫עבודה‬ ‫וכללי‬ ‫הפעילות‬ ‫אזור‬ ‫את‬ ‫סוקרים‬ ‫ההסכם‬ ‫תנאי‬ ‫וכללים‬ ‫הזיכיון‬ ‫ומכירת‬ ‫הסכם‬ ‫סיום‬ ‫אפשרות‬ ,‫ההסכם‬ ‫חידוש‬ ,‫תמלוגים‬ ‫ותשלום‬ ‫לדיווח‬ ‫כללים‬ ‫לרבות‬ ‫שוטפת‬ ‫אחרים‬ ‫זכיינים‬ ‫ומכבדים‬ ‫שומרים‬ ‫אשר‬ ‫ראשוניים‬ ‫זיכיון‬ ‫דמי‬ ‫מההכנסות‬ ‫חודשיים‬ ‫תמלוגים‬ ‫זיכיון‬ ?‫לי‬ ‫עולה‬ ‫זה‬ ‫כמה‬
 12. 12. ‫זכיינים‬ ‫של‬ ‫עדויות‬ ‫להצטרף‬ ‫בוחן‬ ‫לזיכיון‬ ‫מועמד‬ ‫כאשר‬ ‫להגיד‬ ‫מזה‬ ‫נכון‬ ‫דבר‬ ‫אין‬ ,‫מילים‬ ‫אלף‬ ‫שווה‬ ‫אחת‬ ‫תמונה‬ .‫מזכה‬ ‫לרשת‬ ,‫נחום‬ ‫מוטי‬ "‫הנכס‬ - ‫"אל‬ ‫ומייסד‬ ‫בעלים‬ ‫של‬ ‫ולחברים‬ ‫בו‬ ‫לעבוד‬ ‫כיף‬ ‫יהיה‬ ‫שלי‬ ‫שלילדים‬ , ‫בו‬ ‫לעבוד‬ ‫כיף‬ ‫יהיה‬ ‫שלי‬ ‫עסק‬ ‫לפתוח‬ ‫רציתי‬ ‫להצלחה‬ ‫מכוונים‬ ‫ביחד‬ ‫שאנחנו‬ ‫הרגשה‬ ‫לי‬ ‫נותנת‬ ‫הרשת‬ .‫בו‬ ‫לעבוד‬ ‫כיף‬ ‫יהיה‬ ‫שלי‬ ‫הילדים‬ .‫לסמוך‬ ‫מי‬ ‫על‬ ‫שיש‬ ‫משפחתית‬ ‫אווירה‬ ‫לי‬ ‫ומקנים‬ ‫ארג'מני‬ ‫ג'ולי‬ ‫רעות‬ ‫מכבים‬ ‫מודיעין‬ "‫הנכס‬ – ‫"אל‬ ‫זכיינית‬ ‫ברשת‬ ‫מקבלים‬ ‫שלי‬ ‫שהסוכנים‬ ‫ההדרכה‬ ,‫הזכיינים‬ ‫בין‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫את‬ ‫הנכס‬ ‫באל‬ ‫אוהב‬ ‫אני‬ ‫שמעשירה‬ ‫ההדדית‬ ‫וההפריה‬ ‫ליועצים‬ ,‫לסוכנים‬ ,‫למשרדים‬ ‫ההנהלה‬ ‫בין‬ ‫שקיים‬ ‫החם‬ ‫הקשר‬ ‫ואת‬ ‫אפ‬ ‫מהווה‬ ‫שהתיווך‬ ‫חושב‬ ‫אני‬ .‫ביותר‬ ‫והמוצלחת‬ ‫הטובה‬ ‫לתוצאה‬ ‫כולם‬ ‫את‬ ‫ומביאה‬ ‫כולם‬ ‫את‬‫־‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ,‫עצמם‬ ‫של‬ ‫הזמן‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ,‫עצמאית‬ ‫בצורה‬ ‫לעבוד‬ ‫לאנשים‬ ‫מצויינת‬ ‫שרות‬ .‫אחר‬ ‫מקום‬ ‫מכל‬ ‫להרוויח‬ ‫שיוכלו‬ ‫ממה‬ ‫יותר‬ ‫ולהרוויח‬ ‫שלהם‬ ‫גוטפריד‬ ‫עמירם‬ ‫נתניה‬ "‫הנכס‬ – ‫"אל‬ ‫זכיין‬ ‫מעט‬ ‫לא‬ ‫עולים‬ ‫הביתה‬ ‫ללקוח‬ ‫נכנסים‬ ‫כאשר‬ ,‫אותו‬ ‫ללמוד‬ ‫וניתן‬ ‫ומאתגר‬ ‫מעניין‬ ‫הנדל"ן‬ ‫עולם‬ ‫והיא‬ ‫שיטה‬ ‫יש‬ ‫דרך‬ ‫יש‬ ,‫ואמין‬ ‫מקצועי‬ ‫ליותר‬ ‫הכל‬ ‫הופך‬ ‫מאחורינו‬ ‫שמותג‬ ‫זה‬ ‫ועצם‬ ‫חששות‬ .‫הגלגל‬ ‫את‬ ‫להמציא‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ,‫עובדת‬ ‫גולן‬ ‫אתי‬ "‫"אל-הנכס‬ ‫של‬ ‫נדל"ן‬ ‫שיווק‬ ‫בקורס‬ ‫מרצה‬ ‫וסדנאות‬ ‫הדרכות‬ ,‫עיון‬ ‫ימי‬ ‫הרבה‬ ‫יש‬ ,‫בישראל‬ ‫ביותר‬ ‫והצומחת‬ ‫התומכת‬ ‫הרשת‬ ‫הינה‬ "‫"אל-הנכס‬ .‫מעניינות‬ ,‫אנקורי‬ ‫שי‬ ‫ת"א‬ TLV "‫"אל-הנכס‬ ‫מנכ"ל‬ " " " " " " " " " "
 13. 13. ‫שזיכיון‬ ‫הבנתי‬ ‫בשבילי‬ ‫בדיוק‬ ‫זה‬ ?‫עכשיו‬ ‫עושים‬ ‫מה‬ ‫הזמן‬ ‫זה‬ ‫עכשיו‬ ‫אך‬ ,‫רבים‬ ‫הם‬ ‫מטעמה‬ ‫ומי‬ ‫מזכה‬ ‫רשת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לזכיין‬ ‫ניתן‬ ‫אשר‬ ‫והשרות‬ ‫המוסף‬ ‫הערך‬ ,‫העבודה‬ ‫כלי‬ .‫האנשים‬ ‫את‬ ‫ולפגוש‬ ‫לשוחח‬ ‫את‬ ‫ומעבירים‬ ‫החומר‬ ‫את‬ ‫שמלמדים‬ ‫האנשים‬ ‫אך‬ ,‫חדשים‬ ‫דברים‬ ‫ללמוד‬ ‫אפשר‬ ‫החיים‬ ‫כל‬ ,‫קיים‬ ‫והניסיון‬ ‫"הידע‬ ‫של‬ ‫שבסופו‬ ‫הצוות‬ ‫את‬ ‫ובונים‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫האנושי‬ ‫ההון‬ ‫את‬ ‫ומגייסים‬ ‫העבודה‬ ‫תהליכי‬ ‫את‬ ‫ומניעים‬ ‫ההכשרות‬ ‫המרכז‬ ‫מנהלת‬ ,‫זהב‬ ‫הר‬ ‫שרון‬ ‫עו"ד‬ ‫מספרת‬ ."‫באמת‬ ‫החשוב‬ ‫הדבר‬ ‫זה‬ ‫לזכיין‬ ‫טוב‬ ‫שרות‬ ‫לתת‬ ‫הוא‬ ‫תפקידו‬ ‫כל‬ ‫יום‬ ."‫"אל-הנכס‬ ‫מקצועית‬ ‫להכשרה‬ ‫ההנהלה‬ ‫צוות‬ ‫את‬ ‫יכיר‬ ‫בפגישה‬ ,"‫"אל-הנכס‬ ‫רשת‬ ‫הנהלת‬ ‫למשרדי‬ ‫לזיכיון‬ ‫המועמד‬ ‫יוזמן‬ ‫הפגישה‬ ‫תאום‬ ‫לאחר‬ ‫מבחינת‬ ,‫הידע‬ ‫העברת‬ ‫מבחינת‬ ,‫תפעולית‬ ‫מבחינה‬ ‫עבורו‬ ‫השירות‬ ‫מתן‬ ‫על‬ ‫ממונים‬ ‫אשר‬ ‫האנשים‬ ‫בפניו‬ ‫ויוצגו‬ .‫ההכשרה‬ ‫תכנית‬ ‫על‬ ‫מקיף‬ ‫הסבר‬ ‫לו‬ ‫ויועבר‬ ‫ספקים‬ ‫מתקשרים‬ ,‫הטלפון‬ ‫את‬ ‫מרימים‬ ‫פגישה‬ ‫וקובעים‬ ‫ומעבר‬ ‫האנשים‬ ‫הרשת‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬ ‫ההכשרה‬ ‫תכנית‬ ‫על‬
 14. 14. ‫יוזמן‬ ‫הוא‬ .‫מגוריו‬ ‫לאזור‬ ‫קרוב‬ ‫אשר‬ ,‫המתווכים‬ ‫למבחן‬ ‫הכנה‬ ‫קורס‬ ‫של‬ '‫לדג‬ ‫בשיעור‬ ‫לצפות‬ ‫יוזמן‬ ‫לזיכיון‬ ‫המועמד‬ .‫הסוכן‬ ‫עבודת‬ ‫פרקטיקת‬ ‫את‬ ‫מלמד‬ ‫אשר‬ ,‫נדל"ן‬ ‫שיווק‬ ‫בקורס‬ '‫לדג‬ ‫לשיעור‬ ,‫נחמדים‬ ‫כולם‬ ,‫האנושי‬ ‫ההון‬ ‫עם‬ ‫הכרות‬ ‫לצורך‬ ,‫זכיינים‬ ‫של‬ ‫פעילים‬ ‫תיווך‬ ‫משרדי‬ ‫למספר‬ ‫יוזמן‬ ‫לזיכיון‬ ‫המועמד‬ ‫לראות‬ ‫הזדמנות‬ ‫ותהיה‬ ,‫ולבבי‬ ‫חם‬ ‫אירוח‬ ‫מובטח‬ .‫בפרקטיקה‬ ‫והעבודה‬ ‫הזכיין‬ ‫עבודת‬ ‫אופן‬ ‫עם‬ ‫והיכרות‬ ‫מבטיחים‬ .‫תיווך‬ ‫משרד‬ ‫מתנהל‬ ‫כיצד‬ ‫מקרוב‬ ‫יבחר‬ ‫שבו‬ ‫הפעילות‬ ‫לאזור‬ ‫להתאים‬ ‫חייב‬ ‫לזיכיון‬ ‫המועמד‬ ,‫התיווך‬ ‫בתחום‬ ‫להצליח‬ ‫שבכדי‬ ‫להבין‬ ‫מאד‬ ‫חשוב‬ .‫הלקוחות‬ ‫ועם‬ ‫במשרדו‬ ‫סוכנים‬ ‫להיות‬ ‫המועמדים‬ ‫עם‬ "‫שפה‬ ‫באותה‬ ‫"לדבר‬ ‫חייב‬ ‫יהיה‬ ‫לזיכיון‬ ‫המועמד‬ .‫לעבוד‬ ‫בשלל‬ ‫המוצע‬ ‫באזור‬ ‫לפעילות‬ ‫עסקית‬ ‫והיתכנות‬ ‫כלכלית‬ ‫כדאיות‬ ‫הרשת‬ ‫מנכ"ל‬ ‫עם‬ ‫ביחד‬ ‫יבחן‬ ‫לזיכיון‬ ‫המועמד‬ .‫פרמטרים‬ ‫מקצועית‬ ‫להכשרה‬ ‫במרכז‬ ‫ביקור‬ "‫"אל-הנכס‬ ‫הרשת‬ ‫זכייני‬ ‫של‬ ‫במשרדים‬ ‫ביקור‬ ‫לזיכיון‬ ‫פעילות‬ ‫אזור‬ ‫בחירת‬
 15. 15. ‫תעבור‬ ‫אשר‬ ,‫החברה‬ ‫של‬ ‫המשפטית‬ ‫היועצת‬ ‫עם‬ ‫לפגישה‬ ‫המועמד‬ ‫ישב‬ ,‫האזור‬ ‫בחירת‬ ‫ולאחר‬ ‫הבאה‬ ‫בפגישה‬ .‫שאלות‬ ‫על‬ ‫ותענה‬ ‫הזיכיון‬ ‫הסכם‬ ‫עיקרי‬ ‫על‬ ‫איתו‬ ‫התפעול‬ ,‫ההדרכה‬ ‫ספרי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מקבלים‬ ,‫לחיים‬ ‫כוסות‬ ‫משיקים‬ ,‫חוזה‬ ‫על‬ ‫חותמים‬ .‫לדרך‬ ‫יוצאים‬ ‫טובה‬ ‫בשעה‬ ‫הגבול‬ ‫הם‬ ‫השמים‬ ‫רק‬ ‫מכאן‬ ‫כי‬ – ‫משותפת‬ ‫עבודה‬ ‫לדרך‬ ‫ויוצאים‬ ‫האתיקה‬ ‫וכללי‬ ‫זיכיון‬ ‫הסכם‬ ‫הקראת‬ ‫חוזה‬ ‫חתימת‬ ‫פתח-תקווה‬ ,‫אריה‬ ‫קריית‬ ,2 ‫קומה‬ ,6 ‫גרניט‬ ‫רחוב‬ ,‫הרשת‬ ‫הנהלת‬ | ‫לנכסים‬ ‫סוכנויות‬ ‫רשת‬ - "‫"אל-הנכס‬ www.el-haneches.co.il | info@el-haneches.co.il | 03-6437333 :‫פקס‬ | 1-700-702-777 :‫טלפון‬ "‫"אל-הנכס‬ ‫תיווך‬ ‫סוכנויות‬ ‫לרשת‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ | ‫נקבה‬ ‫כלשון‬ ‫כמוה‬ ‫זכר‬ ‫לשון‬
 16. 16. ‫פתח-תקווה‬ ,‫אריה‬ ‫קריית‬ ,2 ‫קומה‬ ,6 ‫גרניט‬ ‫רחוב‬ ,‫הרשת‬ ‫הנהלת‬ | ‫לנכסים‬ ‫סוכנויות‬ ‫רשת‬ - "‫"אל-הנכס‬ www.el-haneches.co.il | info@el-haneches.co.il | 03-6437333 :‫פקס‬ | 1-700-702-777 :‫טלפון‬ 050-5555015 ‫גרפי‬ ‫עיצוב‬ - ‫אדרי‬ ‫מירב‬

×