Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Energiatehokkuus osana Nordic Morningin yritysvastuuohjelmaa

Asiantuntijapuheenvuoro Veikkaus Oy:n energiansäästöviikolla 8.10.2014
Mika Ruuskanen, Nordic Morningin ympäristöohjelma

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Energiatehokkuus osana Nordic Morningin yritysvastuuohjelmaa

 1. 1. Energiatehokkuus Nordic Morningin yritysvastuuohjelmassa Mika Ruuskanen 8.10.2014
 2. 2. Nordic Morningin yritysvastuuohjelma http://www.nordicmorning.fi/yritysvastuu.html http://reporting.nordicmorning.com/fi/yritysvastuu/ymparistovastuu.html
 3. 3. Nordic Morningin ympäristöstrategia
 4. 4. Nordic Morningin ympäristöstrategia Miten? - Koulutus - Internet-sivut - www.ekojulkaisu.fi - Ympäristöraportit - Henkilöstökyselyt - Asiakaskyselyt - Autopolitiikka - Työmatkailu - Tuotanto / toimisto - ISO 14001 / Green Office - Energiatehokkuus - Jätteiden minimointi - Päästöjen minimointi - Päästöjen kompensointi - Asiakkaiden konsultointi - Ekologinen jalanjälki - Ympäristöpätevyys - Ympäristövastuullinen hankinta - Joutsenmerkki - PEFC / FSC
 5. 5. Ympäristötyön edelläkävijä? • Joutsenmerkin käyttöoikeus (441-002) vuonna 1993 • Poltettavan jätteen (energiajae) erilliskeräys aloitetaan vuonna 1996 • Ensimmäinen virallinen ympäristöohjelma vuonna 1997 • ISO14001-ympäristöjärjestelmä vuonna 1998 • Ensimmäinen ympäristöraportti julkaistaan vuonna 2004 • Joutsenmerkitty tuotantolaitos vuonna 2006 • Green Edita -hanke aloitetaan vuonna 2008 • Ensimmäiset paperin alkuperäjärjestelmät vuonna 2009 • Ilmastoneutraalius vuonna 2010 • Ensimmäinen yritysvastuuraportti 2011 • Green Office –sertifikaatti 2012 • Uusien kriteerien mukainen joutsenmerkki 2014
 6. 6. Energiatehokkuuden kulmakivet 1) Sähkön alkuperä (vihreän sähkön käyttö) 2) Ilmastonmuutoksen torjunta (hiilijalanjälkilaskenta) 3) Tilojen käytön tehokkuus 4) Jatkuva parantaminen sekä tuotanto- että toimistotiloissa 5) Henkilökunnan koulutus
 7. 7. Sähkön alkuperä • Sähkön alkuperällä on oleellinen vaikutus yrityksen hiilijalanjälkeen. • Nordic Morningin päätuotantolaitokset (Helsinki, Falun) käyttävät uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä. • NM:n toimistoista mm. Tukholman, Piteån ja Helsingin (Hermannin rantatie) toimistot käyttävät vihreää sähköä. • Edita Prima Oy on käyttänyt 1.1.2009 alkaen vihreää sähköä. Sähköenergia on tuotettu puuperäisillä biopolttoaineilla ja vesivoimalla (KSS Natural).
 8. 8. Ilmastonmuutoksen torjunta • Vastuullisen yrityksen on tiedettävä oman toiminnan vaikutukset ilmastonmuutokseen. • Nordic Morning aloitti oman toiminnan hiilijalanjäljen kartoittamisen vuonna 2008. • Vuonna 2013 kaikki konsernin pohjoismaiset yhtiöt olivat mukana hiilijalanjälkilaskennassa. • Nordic Morningin hiilijalanjälki on laskenut vuodesta 2008 yli 60 %. • Ilmastovaikutusta on pienennetty mm. siirtymällä käyttämään uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä, käyttämällä ilmastokompensoituja kuljetuspalveluja, parantamalla energiatehokkuutta ja kiristämällä vuosittain konsernin autopolitiikkaa. • CO2-päästöistä on kompensoitu vuosittain noin 700 tonnia rahoittamalla YK:n valvomia puhtaan kehityksen mekanismin projekteja Intiassa.
 9. 9. Nordic Morningin hiilijalanjälki (GHG-protokolla)
 10. 10. Nordic Morningin hiilijalanjälki (GHG-protokolla)
 11. 11. Edita Prima Oy:n hiilijalanjälki (GHG-protokolla)
 12. 12. Tilojen käytön tehokkuus • Tilojen käytön tehokkuudella on aivan oleellinen vaikutus energiatehokkuuteen, koska kiinteistön (ilmastointi, lämmitys, valaistus) osuus energian käytöstä on yleensä suurempi kuin toiminnassa käytettyjen laitteistojen. • Nordic Morningissa tilojen käytön tehokkuuteen on kiinnitetty huomiota kahdella tavalla: • Vuokrattavat tilat on mitoitettu oikean tarpeen mukaan. • Omia tiloja (Hakuninmaantie 2, Helsinki) on vuokrattu ulos aina, kun ylimääräistä tilaa on vapautunut. • Uudemmat toimistokiinteistöt ovat yleensä selvästi vanhempia kiinteistöjä parempia energiatehokkuuden suhteen. Esimerkiksi Edita Publishingin sähkönkulutus putosi 45 % nykyiseen Ruoholahden toimistoon muuttamisen myötä.
 13. 13. Energiatehokkuuden parantaminen • Kiinteistöön liittyvät investoinnit • Ilmastointikoneiden automatiikan uusiminen (2010) • Hylkypaperijärjestelmä, jonka siirtoilma pystytään kierrättämään takaisin tuotantosaliin (2011) • Valaistukseen liittyvät investoinnit • Tuotantosalin valaisimien ja loisteputkien vaihto energiatehokkaampiin (2011, säästö 0,9 GWh vuodessa) • Liiketunnistimiin perustuva valaistuksen ohjaus tuotantosalissa (2013) • Toimistotilojen valaisimien vaihto LED-valaisimiin (2014) • Laiteinvestoinnit • Energiatehokkuuden huomiointi kone- ja laiteinvestoinneissa (esim. Energy Star –merkityt laitteet) • Yksinomaan energiatehokkuuden parantamiseksi tehdyt laite- tai ohjelmistoinvestoinnit (esim. Green Snapper –ohjelmisto).
 14. 14. Energiatehokkuuden parantaminen • Energiatehokkuuden kouluttaminen: • Ympäristöasiat osana perehdyttämistä • Yritysvastuuraportti ja ympäristöraportti julkaistaan vuosittain • Ympäristömittarit ja –ohjeistus intranetissä • Energiatehokkuuden seuraaminen: • Sähkön- ja lämmön kulutuksen säännöllinen seuranta (tuotantotilat kuukausittain, toimistotilat vuosittain) • Energiatehokkuus on Green Office –mittarina kaikissa toimistoissa • Kiinteistön energiakatselmukset
 15. 15. Energiatehokkuuden seuraaminen Viimeisen kolmen vuoden aikana Hakuninmaan kiinteistön energiankulutus on vähentynyt 26 %, mikä tarkoittaa noin 170.000 euron vuotuista säästöä.
 16. 16. Energiatehokkuuden seuraaminen
 17. 17. Energiatehokkuuden raportointi Julkaisija 3/2014, sivu 10
 18. 18. Edita Prima Oy toimittajana • Edita Prima Oy on Joutsenmerkitty, ISO 14001- ja Green Office –sertifioitu painolaitos, joka käyttää yksinomaan vihreää sähköä. Painolla on paperin alkuperämerkkien käyttöoikeus. Ilmastoneutraalina yrityksenä se kompensoi aiheuttamansa hiilidioksidipäästöt rahoittamalla Intiassa toimivaa tuulivoimalaa. Edita Prima Oy julkaisee vuosittain ympäristöraportin.
 19. 19. Kiitos! mika.ruuskanen@nordicmorning.com

×