Publicidad

Diagnòstic i tractament de les parasitosis intestinals 2023

Salut en Pediatriadeponent
22 de Feb de 2023
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Más de Pediatriadeponent(20)

Último(20)

Publicidad

Diagnòstic i tractament de les parasitosis intestinals 2023

 1. 1 Neus Pociello i Agnés Huguet PROTOCOL: DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DE LES PARASITOSIS INTESTINALS A PEDIATRIA
 2. 2
 3. 3 3 Continguts • Introducció • Objectius • Àmbit d´aplicació • Protocol d´actuació • Indicacions d´estudi parasitològic • Tècnica de recollida de mostres • Tractament • Fàrmacs disponibles • Consells d'administració • Annex: Kit recollida de mostres • Bibliografia
 4. 4 Introducció 4 • La prevalença de parasitosi intestinal a la nostra àrea és baixa. • El percentatge de positivitat de les mostres en que es sol·licita estudi parasitològic és inferior al 1%. • Es tracta d’una tècnica molt laboriosa que requereix una gran inversió de temps. • Darrers anys increment de casos de paràsits no habituals degut al increment de nens procedents de països amb baixa renta. • També es important reconèixer aquelles espècies que no requereixen tractament.
 5. 5 • Creiem convenient: • Restringir l’estudi a qui compleixi criteris d´estudi • Optimitzar la recollida de les mostres • Definir quin ha de ser el tractament amb fàrmacs que disposem en el nostre territori Introducció
 6. 6 6 OBJECTIUS • Definir les indicacions de estudi de paràsits intestinals a pediatria • Descriure com fer la recollida de mostres i conservació d´aquestes • Indicar la pauta de tractament en funció del paràsit aïllat ÀMBIT D’APLICACIÓ Nens de menys de 15 anys de la regió sanitària de Lleida amb sospita de parasitosi intestinal. Objectius i àmbit d´ ´ ´ ´aplicació
 7. 7 7 Protocol d´actuació 1- Indicacions d´estudi de paràsits intestinal • Determina quines son les mostres correctes que s’han d´enviar a microbiologia. • Imprescindible que feu constar a l’apartat diagnòstic els criteris que justifiquen la sol·licitud del estudi (hauria de ser un dels que consten en el protocol). • S’exclouran aquelles mostres que no compleixin aquest requisit. • Donada la baixa prevalença la petició es farà en quadres perllongats en que no s’hagin detectat altres enteropatògens o altres causes
 8. 8 8 1.1 Estudi de diarrea crònica (>2 setmanes) no filiada i estudi de diarrea recurrent no filiada • PCR per estudi de protozous intestinals + estudi convencional de 3 mostres en dies alterns per a estudi de paràsits per microscòpia. 1.2 Estudi de diarrea aguda amb productes patològics (moc-sang) no filiada • PCR de protozous intestinals + estudi convencional de 3 mostres en dies alterns per a estudi de paràsits per microscòpia. 1-Indicacions
 9. 9 9 1.3 Pacients procedents de països de baixa renda o Amb clínica de diarrea o distensió abdominal: • PCR per a estudi de protozous intestinals + Estudi convencional de 3 mostres en dies alterns per a estudi de paràsits per microscòpia. o Per screening en nous vinguts: • Estudi convencional de 3 mostres en dies alterns per a estudi de paràsits per microscòpia. 1- Indicacions
 10. 10 10 En els següents supòsits clínics, només es busquen helmints, no disposem de PCR per la pràctica clínica diària i realitzarem estudi microscòpic (estudi convencional de 3 mostres en dies alterns). Igualment cal especificar el motiu diagnòstic 1.4 Estudi de malabsorció, desnutrició i anèmia ferropènica no filiats 1.5 Estudi de eosinofília no filiada 1.6 Estudi de prurit anal amb o sense vulvovaginitis no filiada Cinta de Graham 1.7 Estudi prolapse rectal recurrent no filiat 1.8 Sospita Sd Löeffler 1- Indicacions
 11. 11 11 1- Indicacions 1.9 Estudi de febre d´origen desconegut no filiada • PCR per a estudi de protozous intestinals + Estudi convencional de 3 mostres en dies alterns per a estudi de paràsits per microscòpia. • En cas de que sospiteu activament Strongyloides spp, a part de la serologia que pot ser de gran ajuda és important especificar-ho, perquè a micro es puguin fer probes específiques per detectar aquest cuc. Son tècniques laborioses específiques d’estrongiloides i que augmenten la sensibilitat diagnòstica.
 12. 12 12 1- Indicacions 1.10 Estudi de hepatomegàlia i esplenomegàlia no filiada En aquest supòsit es pot pensar sobretot en Entamoeba histolytica, demanar PCR en femta o també en una possible Leishmania spp, en la demanaríem PCR en sang. 1.11 Estudi hematúria no filiada Pensant en Schistosoma spp: Estudi convencional de 3 mostres en dies alterns per a estudi de paràsits per microscòpia + mostra de orina. Especificar el motiu per fer tècniques específiques.
 13. 13 13 Supòsits en que el paràsit NO és a femta i NO es farà petició: • Presencia de larva migrans o larva currens a la pell En aquest cas de sospita de Toxocara el diagnòstic és clínic o serològic, però no podem trobar el cuc en femta • Sospita de cisticercosis En la cisticercosi no trobem ous de Taenia spp en el intestí. El diagnòstic és serològic i sobretot radiològic. • Urticàries recurrents no filiades En el cas de les filàries i altres similars el diagnòstic es la visualització del cuc en sang i/o serologia. El cuc no es troba en femta.
 14. 14 14 Taula de microorganismes del nostre medi:
 15. 15 15 • Els paràsits que detectem per PCR son també els més freqüents: . Entamoeba histolytica . Giardia lamblia . Cryptosporidium spp . Cyclospora cayetanensis Salvetats: . Dientamoeba fragilis: Des de que es fa tècnica per PCR s´ha vist que és més habitual del que surt a la taula. (no es pot detectar per les tècniques clàssiques de microscòpia). Aquest protozou pot ser comensal, per això és important relacionar la clínica amb la troballa i amb la semiquantificació de la PCR. Es tractarà si hi ha molta clínica. . Blastocystis hominis: Aquest protozou normalment pot ser comensal, per això és important relacionar la clínica amb la troballa i amb la semiquantificació de la PCR. Si hi ha molta clínica si es recomana fer tractament. La resta de protozous i els helmints es fan per microscòpia (amb 3 mostres a dies alterns). Comentaris de la taula:
 16. 16 16 Taula de síndromes clíniques/orientació parasitològica
 17. 17 17 Taula de característiques epidemiològiques i clíniques segons el microorganisme causal
 18. 18 18 2-Tècnica de recollida de les mostres 2.1 Estudi de protozous intestinals per PCR • Feu constar a l’apartat diagnòstic els criteris que justifiquen la sol·licitud del estudi. S’exclouran aquelles mostres que no compleixin aquest requisit. • Les mateixes mostres TAMBÉ SERVIRÀN per ESTUDI CONVENCIONAL de paràsits per microscopía
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23 23 2-Tècnica de recollida de les mostres 2.2 Estudi convencional de 3 mostres en dies alterns per a estudi de paràsits per microscòpia. Tindrem en compte els següents apartats:
 24. 24 24 2-Tècnica de recollida de les mostres • Normes dietètiques i farmacològiques: 3 dies abans de la recollida de femtes cal suprimir: • Medicaments que continguin carbó vegetal, sals de bismut, magnesi, caolí. • Productes de control radiològic (“papilla” de bari) administrat per via oral o com ènemes. • Substàncies greixoses, sobretot laxants (olis de parafina emulsionat o no) i supositoris. • Llegums seques, llegums verdes (cols, bullits) • Fruita de cutícula resistent (tomàquets, préssecs albercocs) • Fruita de grans nombrosos petits i durs ( maduixes, figues i peres). • No menjar pa integral ni antiàcids ni pol·len.
 25. 25 25 2-Tècnica de recollida de les mostres 2.2 Estudi convencional de 3 mostres en dies alterns per a estudi de paràsits per microscòpia. • Feu constar a l’apartat diagnòstic els criteris que justifiquen la sol·licitud del estudi. S’exclouran aquelles mostres que no compleixin aquest requisit. • Donada la idiosincràsia de la biologia dels paràsits intestinals es recomana la recollida de tres mostres en dies alterns per tal d’augmentar la sensibilitat del estudi copro-parasitològic. • Està disponible un pack amb tres contenidors per a recollida de les tres mostres. Seguir les indicacions del Kit de recollida de mostres (Annex1). Les mostres es poden guardar a temperatura ambient
 26. 26 26 2-Tècnica de recollida de les mostres 2.3 Estudi de Enterovius Vermicularis: Cinta de Graham
 27. 27 27 3- Tractament: Taula de necessitat de tractament segons microorganisme
 28. 28 28 3- Tractament: Entamoeba histolytica Situació clínica Tractament Prevenció Asimptomàtic Paromicina:25-35mg/Kg/dia, VO en 3 dosis durant 5-10 dies Higiene personal Simptomàtic (malaltia lleu a greu o extraintestinal) Elecció: Metronidazol:30-50 mg/Kg/dia vo en 3 dosis durant 7-10 dies amb dosis màxima de 800 mg/dosis (2.400mg/dia) Alternativa: Tinidazol:50mg/Kg/dia (màx 2g/dia) vo en 1 dosis durant 3 dies en lleu-moderada i 5 dies en la greu Qualsevol dels anteriors seguida de: Paromicina:25-35mg/Kg/dia, VO en 3 dosis durant 5-10 dies En regions endèmiques no ingerir fruita sense pelar, beure aigua embotellada o desinfectar-la.
 29. 29 29 3- Tractament: 3.2 Protozos/ Coccidios
 30. 30 30 3- Tractament: 3.2 Protozos/ Coccidios Comentaris de les taules: *La nitazoxamida està disponible en suspensió i tabletes de 500 mg. Ha de prendre’s amb les menjades *Pirimetamina: La suspensió està disponible com fórmula magistral (SEFH: PIRIMETAMINA 2 mg/ml ORAL). No finançat
 31. 31 31 3- Tractament: 3.3 Protozos / Flagelados Diantamoeba fragilis Tractament Prevenció Escollir entre: Paromicina:25-35 mg/Kg/dia vo en 3 dosis durant 7 dies Metronidazol 35-50 mg/Kg/dia vo en 3 dosis (màxim 800 mg/dosis o 2400 mg/dia) durant 10 dies Higiene personal Neteja de la casa, en especial banys Sistemes de clavegueres i tractament de les aigües en bon estat, desinfecció de l´aigua amb cloració o ebullició
 32. 32 32 3- Tractament: 3.3 Protozos / otros Aquest protozou normalment pot ser comensal, per això és important relacionar la clínica amb la troballa i amb la semiquantificació de la PCR. Si hi ha molta clínica si es recomana fer tractament. *Actualment el Iodoquinol no està disponible donat que només es fabrica en alguns països i no està permesa la exportació.
 33. 33 33 3- Tractament: 3.5 Helmintos / nematodos
 34. 34 34 3- Tractament: 3.5 Helmintos / nematodos
 35. 35 35 3- Tractament: 3.6 Helmintos / Cestodos Alternativa en cas de Hymenolepis nana: niclosamida 40 mg/kg el primer dia, segut per 20 mg/kg/dia durant 6 dies més. Repetir el tractament a la setmana.
 36. 36 36 4. Fàrmacs disponibles 4.1 Fàrmacs comercialitzats al nostre estat Principi actiu Nom comercial Edat límit segons fitxa tècnica (FT) Albendazol Eskazole® comp. 400 mg A partir de 6 anys Mebendazol Lomper® comp. 100 mg Lomper® susp. oral 20 mg/ml A partir de 2 anys Metronidazol Metronidazol® comp. 250 mg Flagyl® comp. 250 mg Flagyl® susp. oral 125 mg/5 ml A partir de 1 any Paromomicina Humatin® càps. 250 mg A partir de 1 mes Pamoat de pirantel Trilombrin® comp. 250 mg Trilombrin® susp. oral 250 mg/5 ml De 6 mesos a 2 anys informació escassa A partir de 2 anys Pirimetamina Daraprim® comp. 25 mg Pirimetamina 2 mg/ml susp. oral (Fórmula magistral) A partir de 2 años (comp.) Neonats (susp. oral) endavant Tinidazol Tricolam® comp. 500 mg No especifica edat Dades comprovades al desembre de 2019. Veure fitxes tècniques (FT) de fàrmacs a l’AEMPS: https://cima.aemps.es/cima/publico/lista.html
 37. 37 37 4. Fàrmacs disponibles 4.2 Fàrmacs disponibles com a medicació estrangera Principi actiu Nom comercial Edat límit segons fitxa tècnica (FT) Ivermectina Stromectol® comp. 3 mg Mectizan® comp. 3 mg A partir de 15 kg Niclosamida Yomesan® comp. masticable 500 mg A partir de 2 anys o 11 kg Nitazoxanida Alinia® susp. oral 20 mg/ml Alinia® comp. 500 mg A partir d’un any (susp. oral) i de 12 anys (comp.) Paromomicina Humatin Pulvis® (5 flascons de 1 g) pols per a solució oral) A partir de 1 mes Praziquantel Biltricide® comp. 600 mg A partir de 4 anys Dades comprovades al desembre de 2019. Veure fitxes tècniques (FT) de fàrmacs a l’AEMPS: https://cima.aemps.es/cima/publico/lista.html *Per poder adquirir la medicació estrangera, el servei de farmàcia fa el tràmit a través d’una aplicació informàtica del Ministeri. En la petició de medicació, es precís adjuntar un informe clínic del pacient (escrit en espanyol) que prèviament haurà redactat el pediatre prescriptor .
 38. 38 38 5. Consells d’administració
 39. 39 39 5. Consells d’administració
 40. 40 40 Annex 1- Instruccions del Kit de Recollida de mostres
 41. 41 41 Annex 1- Instruccions del Kit de Recollida de mostres
 42. 42 42 1-Fumador V. Parásitosis intestinales. Pediatr Integral 2015; XIX (1): 58-65 2-Aparicio M. Parasitosis Intestinales. Infecciones en Pediatría. Guia ràpida para la selección del tratamiento antimicrobiano empírico. (v.1.1/2013). Guía-ABE. (en linea) (actualizado el 08-ago.2013). Disponible en http://www.guia-abe-es 3-Aparicio M. Parasitosis intestinales. (v.1.1/2013). Guía-ABE. (en línia) (actualizado el 08-ago-2013). Disponible en http://WWW.guia-abe-es 4- Aparicio M. Parasitosis intestinales; entidades menos frecuentes. (v.1.1/2013). Guía-ABE. (en linea) (actualizado el 17-marzo-2013). Disponible en http://www.guia-abe-es 5-Manual MSD versión para profesionales. Disponible en https://www.msdmanuals.com/es/professional/enfermedades-infecciosas . 2019 Merck Sharp & Dohme Corp 6- Pickering, Red BOOK Enfermedades infeccioses. 27 Ed 2007.Panamericana. Capítulo de infecciones parasitarias. Pg 863-892. 7- Moraga F, Cabañas MJ. Guía de antiinfecciosos en Pediatría.8ª Ed. 2014. Ergon. Capítulo de antiparasitarios. Pg 255-267. 6- Bibliografia
 43. 43
 44. 44 Prevalença de paràsits intestinals en pacients de l’àrea territorial de Lleida Antecedents: La detecció basada en les noves tècniques PCR, ofereix una elevada sensibilitat i especificitat i augmenta la detecció de paràsits intestinals, fins ara infradiagnosticats, però també la detecció de paràsits de dubtós paper patogen. Hipótesis: La prevalença de Blatocystis hominis , Dientamoeba fragilis i altres paràsits intestinals en nens asimptomàtics no és negligible Objectius: L’objectiu principal és estimar la prevalença de protozous intestinals en nens sense simptomatologia gastrointestinal de l’àmbit territorial de Lleida. Metodologia: Es un estudi observacional transversal. Població d’estudi: Nens menors de 15 anys sense simptomatologia gastrointestinal, que faci més d’un any de la seva arribada al nostre país, i que no hagin rebut tractament antiparasitari en els darrers 15 dies.
 45. 45 gencat.cat/ics
Publicidad