Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Dossier BRA/BAR - Abril 2015

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Dossier BLA/BAL - Abril 2015
Dossier BLA/BAL - Abril 2015
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 14 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (18)

Anuncio

Más de Francesc Iglesias (18)

Anuncio

Dossier BRA/BAR - Abril 2015

 1. 1. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (BR) Tema 4 Sessions de la 5 a la 10 Busquem feina... dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: RELACIONA AMB FLETXES abril el llibre EL BRAÇ LA BROTXA la brotxa la fàbrica LA FÀBRICA ABRIL la cabra el braç EL LLIBRE LA CABRA el pebrot l’escombra L’ESCOMBRA EL PEBROT el sobre EL SOBRE
 2. 2. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (BR) Tema 4 Sessions de la 5 a la 10 Busquem feina... dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: LLEGEIX I COPIA LA BERTA VIU A CABRERA. La Berta viu a Cabrera. ……………………………………………………………………………....…..…………….. Treballa de cambrer en un bar. TREBALLA DE CAMBRER EN UN BAR. ……………………………………………………………………………....…..…………….. EL CURS COMENÇA EL MES DE SETEMBRE. El curs comença el mes de setembre. …………………………………………………………………………....…..………. La brusa està bruta. LA BRUSA ESTÀ BRUTA. …………………………………………………………………………....…..…………….. EL MES DE DESEMBRE EM POSO L’ABRIC. El mes de desembre em poso l’abric. ……………………………………………………………………………....…..…………….. BRASIL VA GUANYAR LA MEDALLA DE BRONZE. Brasil va guanyar la medalla de bronze. ……………………………………………………………....…..……………………………………..
 3. 3. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (BR) Tema 4 Sessions de la 5 a la 10 Busquem feina... dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: ESCRIU ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… COL·LOCA CADA PARAULA AL SEU LLOC LLIBRE llibre SOBRE sobre TIMBRE timbre ABRIC abric  Posa la carta a dintre del ......................................................... .  Estic llegint un ...................................................... molt interessant.  Quan arribeu a casa, truqueu al .......................................................  Fa fred, posa’t l’.........................................................
 4. 4. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (BR) Tema 4 Sessions de la 5 a la 10 Busquem feina... dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: RELACIONA LLIBRETA * * obra LLIBERTAT * * cogombre VÈRTEBRA * * llibreta BARCELONA * * vèrtebra PROHIBIR * * llibertat COGOMBRE * * prohibir HAMBURGUESA * * timbre TIMBRE * * Barcelona OBERT * * llibreria OBRA * * hamburguesa LLIBRERIA * * obert
 5. 5. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (BR) Tema 4 Sessions de la 5 a la 10 Busquem feina... dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA arbre arber abraçada abarçada barçalet braçalet braba barba albergínia albregínia abirc abric bomber bombre Barsil Brasil bròquil bòrquil hamburguesa hambruguesa bruixa burixa braca barca barbeta brabeta cabra cabar obert obret pebort pebrot
 6. 6. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (BR) Tema 4 Sessions de la 5 a la 10 Busquem feina... dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: ESCRIU BRA - BRE - BRI - BRO - BRU a...................c .......................sil .......................sa escom....................... lli......................ta .......................t o....................... t pe.....................t so.....................
 7. 7. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (BR) Tema 4 Sessions de la 5 a la 10 Busquem feina... dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: SOPA DE LLETRES barbacoa brotxa CABRA coberts BARBA hamburguesa OBRELLAUNES arbre COGOMBRE bruixa
 8. 8. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (BR) Tema 4 Sessions de la 5 a la 10 Busquem feina... dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: LLEGEIX I COPIA El braçalet brilla molt. EL BRAÇALET BRILLA MOLT. ……………………………………………………………………………....…..……………. He menjat pebrots a la brasa. HE MENJAT PEBROTS A LA BRASA. ……………………………………………………………………………....………….…………….. ESCRIU BAR - BER - BIR - BOR - BUR ....................ça bom.................... o....................t ham ..................guesa
 9. 9. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (BR) Tema 4 Sessions de la 5 a la 10 Busquem feina... dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: MOTS ENCREUATS 1 4 2 5 3 5 LLEGEIX I COPIA El pagès sembra albergínies. ……………………………………………………………………………....…..……………………… L’arbre fa molta ombra. ……………………………………………………………………………....…..………………………
 10. 10. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (BR) Tema 4 Sessions de la 5 a la 10 Busquem feina... dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: ESCRIU EN LLETRA LLIGADA O SCRIPT CELEBRACIÓ celebració timbre …………………… … febre …………………… … CANTÀBRIA …………………… … CABRERA …………………… … albercoc …………………… … brillar …………………… … MANOBRE …………………… … BROSSA Padr´po …………………… … vèrtebra …………………… … CLASSIFICA branca – barnús – cobrellit - cambrera - obert Brussel·les – barca – llibertat – pobre – Burgos BRA BRE BRI BRO BRU BAR BER BIR BOR BUR ………………………...................................... ………………………...................................... ………………………...................................... ………………………...................................... ………………………...................................... ………………………...................................... ………………………...................................... ………………………...................................... ………………………...................................... ………………………......................................
 11. 11. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (BR) Tema 4 Sessions de la 5 a la 10 Busquem feina... dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: ORDENA ba bar ……................ bre gom co …….................... ber bom ……................ com es bra …….................... bra ca ……................ lli ta bre …….................... QUANTS COPS DE VEU TÉ? setembre ........ HAMBURGUESA ........ obra ........ FÀBRICA ........ timbre ........ FEBRER ........ Barcelona ........ 1 ALBERT ........ braçalet ........ MIRA ELS CARTELLS I ESCRIU LES 6 PARAULES QUE TENEN: BRA – BRE – BRI – BRO – BRU o BAR – BER – BIR – BOR - BUR …………………....…..….. …………………....…..….. …………………....…..….. …………………....…...….. …………………....…..….. …………………....…..…..
 12. 12. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (BR) Tema 4 Sessions de la 5 a la 10 Busquem feina... dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: LLEGEIX I COPIA A les cinc obren la llibreria. A LES CINC OBREN LA LLIBRERIA. ……………………………………………………………………………....…..……………………… EL JARDINER TALLA LES BRANQUES DELS ARBRES. El jardiner talla les branques dels arbres. ………………….……………………………………………………………………………....…..….. Les patates braves porten pebre. LES PATATES BRAVES PORTEN PEBRE. ………………….……………………………………………………………………………....…..….. ESCRIU EL NOM DELS MESOS QUE FALTENG 1. gener 7. juliol 2. ………………………… 8. agost 3. març 9. …..………..……………… 4. ………………………… 10. ………….………………… 5. maig 11. ………….………………… 6. juny 12. ………….…………………
 13. 13. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (BR) Tema 4 Sessions de la 5 a la 10 Busquem feina... dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: QUANTES PARAULES TÉ CADA FRASE? Divendres aniré a demanar feina a una empresa de treball temporal. 11 Haig d’anar al SOC a renovar la demanda d’ocupació (segellar targeta de l’atur). En Mohamed Aziz ha trobat feina i l’han donat d’alta a la Seguretat Social. Targeta d’afiliació a la Seguretat Social L’Albert té mal de queixal i demana permís al seu cap per anar al metge. L’Ibrahima s’ha adormit i arriba tard a la feina.
 14. 14. DATA : ______ / _______ / ______ NOM : ____________________________ COGNOM : ___________________________ CATALÀ INICIAL + ALFABETITZACIÓ (BR) Tema 4 Sessions de la 5 a la 10 Busquem feina... dels Cercles de Conversa - Autor pictogrames: Sergio Palao Procedència: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac) Llicència: CC (BY-NC-SA) - Autor il·lustracions: Xevi Felip Procedència: Guia per als Cercles de Conversa Llicència: QUANTES PARAULES TÉ CADA FRASE? Aquest matí he passat pel despatx de l’empresa a signar el contracte de treball. A la nòmina posa els diners que hem de cobrar cada mes. L’han operat d’una vèrtebra i estarà de baixa els mesos de novembre i desembre. Els sindicats defensen els drets dels treballadors.

×