Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Inauguració nova escola de música de sitges al escaan cat ok1

El 10 d'octubre de 2012 a les 17:00 a la Sala d'Actes de l'Escaan School es presentarà la nova Escola de Música de Sitges "Jaques-Dalcroze" dirigida per Pablo Cernik, pianista i acreditat professor del mètode "Rítmica-Dalcroze".

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Inauguració nova escola de música de sitges al escaan cat ok1

  1. 1. S’INAUGURA A SITGES UNA NOVA ESCOLA DEMÚSICAEl properdimecres 10 doctubre a les 17:00 a la Sala dActes de lEscaanSchool espresentarà la nova Escola de Música de Sitges "Jaques-Dalcroze" dirigida per PabloCernik, pianista i acreditatprofessor del mètode "Rítmica-Dalcroze".La “Rítmica Dalcroze” és una metodologia que va néixer fa mésd’unsegle i encarasegueixsent innovadora en el camp de leducació musical. El seu creador, el compositorsuísÉmile Jaques-Dalcroze, va proposar un aprenentatge de la música lligat almoviment, lexpressió corporal i la improvisació musical. Comsucceeix enlaprenentatge de la parla, en aquestametodologia la música també saprènmitjançantla imitació, la improvisació i latenció, per arribar a la comprensió a través deldesafiament, del joc, de la dansa ...El director de la nova escola, Pau Cernik, porta més de vuitanysdedicat alensenyament de la música, va estudiar piano i i “Rítmica Dalcroze” al ConservatoriNacional de Música de Buenos Aires i posteriorment va perfeccionar-se a l’Institut“Jaques-Dalcroze” de Ginebra. El professorCernikresideix a Sitges des de fa tres anys icol•labora de manera habitual ambdiferentsescoles de Barcelona a més de formarprofessors en la seva carrera deducadorsmusicals al Conservatori Superior de Músicadel País Basc “Musikene”a Donostia.La nova escolaestarà ubicada a les instal•lacions de l’ESCAAN a Vallpineda i inicia elseucamíambhorari de tardes. A més del director sincorporenprofessors de cor,guitarra, violí, flauta travessera, guitarra elèctrica i bateria. La pràctica i lestudi delllenguatge musical, necessaris per a poder tocar un instrument, es realitzen en lesclassesgrupals de rítmica i de cor. En canvi les classesdinstrumentsónindividualitzadeso en parelles.Un delsavantatges del mètode “Dalcroze” és que sobserva unaràpidaevoluciódelsnens, aprenen música de manera més profunda,perquèlhanexperimentat i viscutamb el seu propi cos. El llenguatge musical, la teoria iel solfeigsaprenenamb el moviment del cos "La música s’had’aprendreescoltant iinterpretant, jo escolto, desprésjo canto, jofaig i emmocamb el ritme.Finalmentllegeixo el ritme perquèjal’heviscut "afirma el professorCernik.Tot i que sempreésmilloraprendre de nen,compassaambelsidiomescommésjoveéslestudiantmés flexible i mésràpidaprèn,maiestà de més estudiar, saber música i conèixerlart i lambientartístic, per
  2. 2. aquestmotiulEscola de Música de Sitges "Jaques-Dalcroze" espera ampliar en breu lessevesclasseselsjoves i elsadults.Per obtenirmésinformació:VideoPressMediaLita Imazlita@videopressmedia.com@VideoPressMediaPabloCernik, pianista i professor de la "Rítmica Jaques-Dalcroze", és el director de lanova Escola de Música de Sitges "Jaques-Dalcroze" que sinstal·larà al EscaanSchool.Formación académica del profesor Pablo Cernik:ProfesorNacionaldeMúsica,especialidadPiano.ConservatorioNacionaldeMúsica"CarlosL.Buchardo"BuenosAires,ArgentinaProfesorNacionalSuperiordeRítmicaJaques‐DalcrozeI.U.N.A.InstitutoUniversitarioNacionaldelArteBuenosAires,Argentina
  3. 3. LicenciadoenRítmicaJaques‐DalcrozePremiomejorexamen de improvisación(2004)Premiomejorcreacióncoreográfica(2005)Premiomejorclase de rítmicaalosniños(2005)Institut Jaques‐DalcrozeGenève Ginebra, Suiza. http://www.dalcroze.ch/DiplomaSuperiordeRítmicaJaques‐DalcrozeInstitut Jaques‐DalcrozeGenève (2008) Ginebra, SuizaEXPERIENCIAPROFESIONALProfesorMORELIA(México)desde2012:ProfesordeRítmica, Solfeo ydeImprovisación.CoordinadorPedagógicodelProgramadeCertificadoenRítmicaDalcroze.ConservatoriodeLasRosasdeMichoacán.SANSEBASTIAN,desde2008:ProfesordeRítmicaJaques‐Dalcroze(CarreradePedagogíaMusical). ConservatorioSuperiordeMúsicadelPaísVasco«Musikene»http://www.musikene.net/BARCELONA,desde2008:ProfesordeRítmica,SolfeoydeImprovisaciónCoordinadorPedagógicodelCertificadoenRítmicaDalcroze(adultos).CoordinadorDpto.deRítmicadelaescuelademúsica(niños).InstitutJoanLlongueres. http://www.joanllongueres.com/GINEBRA,2006‐2008:Profesor deRítmicaJaques‐DalcrozeInstitutJaques‐DalcrozeGenève.http://www.dalcroze.ch/BUENOSAIRES,2003‐2004:ProfesordeRítmicaJaques‐Dalcroze(CarreradeArteDramático). UniversidaddelSalvador.BUENOSAIRES,2001‐2003:ProfesorAdjunto,CátedradeApreciaciónMusical(LicenciaturaenComposiciónCoreográficamenciónenDanza).ProfesorAdjunto,CátedradeSensibilizaciónMusical(LicenciaturaenComposiciónCoreográficamenciónenExpresiónCorporal).I.U.N.A.,InstitutoUniversitarioNacionaldelasArtes.http://www.iuna.edu.ar/BUENOSAIRES,1991‐1998:ProfesorDeMúsicadeEducaciónPrimaria yPreescolarEscuelaspertenecientesalaSecretaría deEducacióndelaCiudaddeBuenosAires.Pianistaacompañante y Preparadordeópera.
  4. 4. GINEBRA,2007‐2008:PianistaacompañantededanzaclásicaConservatoirePopulairedeMusiqueGINEBRA. http://www.cpmdt.ch/2004-2007:PianistaacompañantededanzaclásicaBalletJunior(EcoledeDansedeGenève).http://www.limprimerie.ch/edg/NYON,2005‐2006:PianistaacompañantedeflautatraveseraConservatoriodeMusiquedeNyon.BUENOSAIRES,1995‐2004Pianistaacompañanteyrepetidordeóperaydeballet.InstitutoSuperiordeArtedelTeatroColón.http://www.teatrocolon.org.ar/es/

×