Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

L’Oració Simple

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 8 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio
Anuncio

L’Oració Simple

  1. 1. L’ORACIÓ SIMPLE ESQUEMES
  2. 2. L’ENUNCIAT <ul><li>DEFINICIÓ </li></ul><ul><li>_ És la unitat sintàctica més gran. </li></ul><ul><li>_ Ha de tenir les següents característiques: </li></ul><ul><li>_Comunicar sentit complet. </li></ul><ul><li>_No dependre d’una unitat sintàctica més gran. </li></ul><ul><li>_ Anar entre pauses marcades. </li></ul>CLASSES ORACIONALS NO ORACIONALS Consten de: _ Un Subjecte i _ Un Predicat No tenen subjecte i predicat
  3. 3. CLASSES D’ORACIONS D’acord amb el nombre de VERBS D’acord amb la CLASSE DE VERB Segons la MODALITAT <ul><li>Oració simple . </li></ul><ul><li>Un únic verb. </li></ul><ul><li>Oració composta. </li></ul><ul><li>Més d’un verb. </li></ul><ul><li>Predicat nominal. </li></ul><ul><li>(Ser, estar, semblar ) </li></ul><ul><li>Predicat verbal </li></ul><ul><li>- Actives </li></ul><ul><li>_ Passives </li></ul><ul><li>_ Passives reflexes </li></ul><ul><li>Enunciatives </li></ul><ul><li>Interrogatives </li></ul><ul><li>Exhortatives </li></ul><ul><li>Exclamatives </li></ul><ul><li>Desideratives </li></ul><ul><li>Dubitatives </li></ul>
  4. 4. CLASSES DE SINTAGMES SINTAGMA NOMINAL -Determinant _ Nucli (substantiu o pronom) _ Complement SINTAGMA VERBAL _Nucli(verb o perísfrasi verbal) _ Complements SINTAGMA PREPOSICIONAL _ Preposició _ SN SINTAGMA ADJECTIVAL _ Nucli (adjectiu) _Complements SINTAGMA ADVERBIAL _ Nucli (adverbi) _ Complements
  5. 5. ESTRUCTURA DEL SINTAGMA NOMINAL <ul><li>Sintagma Adjectival </li></ul><ul><li>Sintagma Preposicional </li></ul><ul><li>Sintagma Adverbial </li></ul><ul><li>Proposició Subordinada </li></ul><ul><li>NOM </li></ul><ul><li>PRONOM </li></ul><ul><li>Paraula substantivada </li></ul><ul><li>ARTICLE </li></ul><ul><li>DEMOSTRATIU </li></ul><ul><li>POSSESSIU </li></ul><ul><li>NUMERAL </li></ul><ul><li>INDEFINIT </li></ul><ul><li>INTERROGATIU </li></ul><ul><li>EXCLAMATIU </li></ul>COMPLEMENTS NUCLI DETERMINANT
  6. 6. FUNCIONS SINTÀCTIQUES DE L’ORACIÓ <ul><li>SUBJECTE </li></ul><ul><li>PREDICAT </li></ul><ul><ul><li>COMPLEMENT DIRECTE </li></ul></ul><ul><ul><li>COMPLEMENT INDIRECTE </li></ul></ul><ul><ul><li>COMPLEMENT PREPOSICIONAL O DE RÈGIM VERBAL </li></ul></ul><ul><ul><li>COMPLEMENT CIRCUNSTANCIAL </li></ul></ul><ul><ul><li>ATRIBUT </li></ul></ul><ul><ul><li>COMPLEMENT PREDICATIU </li></ul></ul><ul><ul><li>COMPLEMENT AGENT </li></ul></ul>
  7. 7. EL SUBJECTE DEFINICIÓ FORMES IDENTIFICACIÓ Persona, animal, cosa o concepte que realitza l’acció verbal (si és activa) o la pateix ( si és passiva) <ul><li>Sintagma Nominal </li></ul><ul><li>Subordinada Substantiva </li></ul>La concordança: si un verb en singular el passem al plural, el sintagma que haurem de canviar serà el subjecte.
  8. 8. EL PREDICAT DEFINICIÓ És l’acció verbal realitzada (verbs actius) o patida (verbs passius) pel subjecte VERB + COMPLEMENTS ESTRUCTURA CLASSES <ul><li>PREDICAT VERBAL </li></ul><ul><li>Verb Predicatiu </li></ul><ul><li>No porta atribut </li></ul><ul><li>PREDICAT NOMINAL </li></ul><ul><li>Verb copulatiu (ser, estar, semblar) </li></ul><ul><li>Atribut </li></ul>ACTIU PASSIU REFLEX PASSIU

×