Períodos non lectivos:
• NADAL: do 19 de Decembro ao
6 de Xaneiro, ambos incluídos
• ENTROIDO: do 6 ao 10 de
Febreiro, amb...
A asistencia a clase é un dereito do alumnado pero
tamén unha obriga e soamente serán xustificables nos
seguintes casos:
a...
O procedemento a seguir para o
alumnado, que por diversos motivos,
ten que ausentarse do centro durante
a xornada lectiva,...
Iniciarase un
expediente de
absentismo cando se
verifique que que un
alumno presenta un
número de faltas de
asistencia a c...
O Alumnado non poderá usar
móbiles, cámaras nen outros medios
de gravación ou imaxes en todo o
recinto do centro. En casos...
Avaliación inicial: 30 de Setembro e 8 de
Outubro. A súa función é coñecer a situación
de partida de cada un dos alumos pa...
13-14 14-15 15-16 16-17
5º EP
6º EP
1º ESO
2º ESO
3º ESO
6º EP
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º
...
O alumnado promocionará ó curso
seguinte no caso de que supere todas as
materias ou dúas materias como máximo
sempre e can...
• Cada curso de Educación Secundaria
poderá ser repetido unha única vez .
• O número máximo de repeticións é de
dúas
• Exc...
1. Actividades de acollida e
presentación
2. Establecemento de normas de aula
3. Elección de delegado
4. Técnicas de estud...
No Centro temos un Equipo de
Mediadores que interveñen cando
hai algún conflito entre iguais. Está
coordinado por dúas pro...
• Dende fai algúns anos o Centro dispón do
SIXA, un programa informático que permite
manter unha comunicaión rápida e fluí...
Cómo funciona o SIXA?
Emprégase unha conta de correo electrónico:
sixa@ieselvina.es
Esta conta xeral distribúe os correos ...
FALTAS E SANCIÓNS DO
ALUMNADO
Conductas
leves
• Rexístranse en Sixa polo
profesor
Medidas
correctoras
• Amoestación en privado,
traballos específicos en...
Consecuencias
•Apercibimento da
Xefatura de Estudos
Consecuencias
•Dous
apercibimentos
Consecuencias
• Reunión de Xefatura de
Estudos, Titoría e Departamento
de Orientación
Medidas
correctoras
• Suspensión do ...
A aula de Convivencia é atendida polo
profesorado de garda e ten unha dobre
función:
1. Aula de convivencia como aula de
r...
Condutas graves
O Instructor propón unha sanción para
que o director dicte resolución por escrito
Condutas graves
Instrucc...
PLANIFICACIÓN DO ESTUDO
Estudar con boa iluminación que
debe entrar pola dereita para os
zurdos e pola esquerda para os
diestros.
Controlar o temp...
GRAZAS POLA SÚA ATENCIÓN
(Algunhas das diapositivas desta presentación foron tomadas do
Blog de orientación do IES NEIRA V...
Reuniontitor pais 2015.161
Reuniontitor pais 2015.161
Reuniontitor pais 2015.161
Reuniontitor pais 2015.161
Reuniontitor pais 2015.161
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Reuniontitor pais 2015.161

1.701 visualizaciones

Publicado el

Versión correxida da reunión titor-familias ao inicio do curso

Publicado en: Educación
0 comentarios
1 recomendación
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
1.701
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
1.449
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
1
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Reuniontitor pais 2015.161

 1. 1. Períodos non lectivos: • NADAL: do 19 de Decembro ao 6 de Xaneiro, ambos incluídos • ENTROIDO: do 6 ao 10 de Febreiro, ambos incluídos • SEMANA SANTA: do 19 ao 28 de Marzo, ambos incluídos. A Xunta de Galicia declarou como día non lectivo 30 de Outubro. Os días non lectivos escollidos polo Centro son o 7 de decembro e o 16 de maio
 2. 2. A asistencia a clase é un dereito do alumnado pero tamén unha obriga e soamente serán xustificables nos seguintes casos: a) Citacións que impliquen un deber inescusable, sendo xustificable o tempo necesario. b) Morte ou enfermidade grave dun familiar de primeiro ou segundo grao. c) Tramitación de documentos oficiais, presentación a exames e probas oficiais ou similares, sendo xustificable o tempo necesario. d) Indisposicións, podendo ser xustificables ata un máximo de 2 días lectivos. e) Enfermidade, sendo xustificable o tempo de prescrición médica.
 3. 3. O procedemento a seguir para o alumnado, que por diversos motivos, ten que ausentarse do centro durante a xornada lectiva, será: O familiar que acuda o centro para recoller ó alumnado terá que cubrir e asinar un xustificante que se lle facilitará na conserxería do centro
 4. 4. Iniciarase un expediente de absentismo cando se verifique que que un alumno presenta un número de faltas de asistencia a clase sen xustificar superior ao dez por cento (10 %) do horario lectivo
 5. 5. O Alumnado non poderá usar móbiles, cámaras nen outros medios de gravación ou imaxes en todo o recinto do centro. En casos excepcionais poderán ser utilizados con aprobación e a supervisión dun profesor. En caso de incumprimento, serán requisados pola Xefatura de Estudos para seren entregados cando finalice a xornada diaria. Se a situación se repite será a familia quen recollerá o móbil.
 6. 6. Avaliación inicial: 30 de Setembro e 8 de Outubro. A súa función é coñecer a situación de partida de cada un dos alumos para tomar medidas tanto grupais como individuais, no caso de ser necesario. 1ª AVALIACIÓN:14 e 16 de Decembro 2ª AVALIACIÓN: 14 e 16 de Marzo 3ª AVALIACIÓN: A partir do 22 de Xuño
 7. 7. 13-14 14-15 15-16 16-17 5º EP 6º EP 1º ESO 2º ESO 3º ESO 6º EP 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 2º BACH AVALIACIÓN FINAL Sin efectos acad. AVALIACIÓN FINAL Sin efectos acad. Ultima PAU CALENDARIO da IMPLANTACIÓN da LOMCE en ED. SECUNDARIA FP 1º FPB 2º FPB 1º CFGM 1º CFGM 2º CFGM Departamento de Orientación IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas Orientación 2013/14 Lourdes Otero Rodríguez
 8. 8. O alumnado promocionará ó curso seguinte no caso de que supere todas as materias ou dúas materias como máximo sempre e cando non sexan simultáneamente Lingua Galega e Literatura e Matemáticas, ou Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas
 9. 9. • Cada curso de Educación Secundaria poderá ser repetido unha única vez . • O número máximo de repeticións é de dúas • Excepcionalmente poderá repetirse unha segunda vez en 4º de ESO sempre e cando non se repetira en cursos anteriores
 10. 10. 1. Actividades de acollida e presentación 2. Establecemento de normas de aula 3. Elección de delegado 4. Técnicas de estudo 5. Habilidades socio-emocionais e de resolución de conflictos 6. Actividades relacionadas coa toma de decisións
 11. 11. No Centro temos un Equipo de Mediadores que interveñen cando hai algún conflito entre iguais. Está coordinado por dúas profesoras: a orientadora e a profesora de apoio ao alumnado con necesidades educativas especiais.
 12. 12. • Dende fai algúns anos o Centro dispón do SIXA, un programa informático que permite manter unha comunicaión rápida e fluída entre as familias e o profesorado. Para isto é sumamente importante que faciliten contas de correo electrónico que se usen cunha certa periodicidade. • O programa SIXA xera e envía semanalmente a información con respecto ás faltas de asistencia, puntualidade, faltas de conducta e informes do profesorado no seu caso.
 13. 13. Cómo funciona o SIXA? Emprégase unha conta de correo electrónico: sixa@ieselvina.es Esta conta xeral distribúe os correos ós correspondentes titores. Para iso é neceario que no asunto, figure a maiores do nome do alumno, unha das seguintes combinacións en función do curso e grupo no que se atope o alumno e que debe de estar escrito todo xunto, tal e como figura a continuación: • eso1a • eso1b
 14. 14. FALTAS E SANCIÓNS DO ALUMNADO
 15. 15. Conductas leves • Rexístranse en Sixa polo profesor Medidas correctoras • Amoestación en privado, traballos específicos en horario lectivo,comparecencia ante a Xefatura de Estudos
 16. 16. Consecuencias •Apercibimento da Xefatura de Estudos Consecuencias •Dous apercibimentos
 17. 17. Consecuencias • Reunión de Xefatura de Estudos, Titoría e Departamento de Orientación Medidas correctoras • Suspensión do dereito a actividades extraescolares, cumprimento da sanción na aula de Convivencia
 18. 18. A aula de Convivencia é atendida polo profesorado de garda e ten unha dobre función: 1. Aula de convivencia como aula de reflexión para o alumnado que impide o normal desenvolvemento do grupo clase, para que analice as súas condutas disruptivas e se comprometa ó cambio. 2. Aula de convivencia como aula de traballo para desenvolver as tarefas curriculares que lle sexan indicadas polo profesor de área, por estar afastado da aula
 19. 19. Condutas graves O Instructor propón unha sanción para que o director dicte resolución por escrito Condutas graves Instrucción dun expediente
 20. 20. PLANIFICACIÓN DO ESTUDO
 21. 21. Estudar con boa iluminación que debe entrar pola dereita para os zurdos e pola esquerda para os diestros. Controlar o tempo de estudo. Facer descansos de 15 minutos cada hora de estudo Evitar distraccións e ruídos Ter en conta a curva do rendemento, empezando por algo de dificultade media, continuando con algo máis complexo para deixar para o final o máis fácil É importante estudar cunha temperatura axeitada para poder estar concentrado Débese estudar nun sitio fixo e cun mobiliario axeitado Mantér unha posición correcta ó estar sentado
 22. 22. GRAZAS POLA SÚA ATENCIÓN (Algunhas das diapositivas desta presentación foron tomadas do Blog de orientación do IES NEIRA VILAS “Convivencia e Orientación en Perillo”), http://orientateenperillo.blogspot.com.es/2015/10/reunion-titor-pais- 2015-16.html?spref=tw:

×