Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Aspas Bones PràCtiques Tas

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 12 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Aspas Bones PràCtiques Tas (20)

Anuncio

Aspas Bones PràCtiques Tas

 1. 1. Bona Pràctica: Autoavaluació del Servei d’Orientació i Inserció Laboral d’ASPAS
 2. 2. <ul><li>1 . Necessitat. </li></ul><ul><li>2. Què avaluam. Indicadors de qualitat. </li></ul><ul><li>3. Com avaluam </li></ul><ul><li>3.1 Procés de millora </li></ul><ul><li>3.2 Documentació </li></ul><ul><li>3.3 Seminari d’autoavaluació </li></ul><ul><li>4. Conclusions i vies de millora </li></ul>
 3. 3. 1. Necessitat La idea de realitzar una autoavaluació del Servei d’orientació i inserció laboral d’ ASPAS parteix d’una iniciativa de FIAPAS* per tal d’implantar sistemes de millora continua de la gestió de la qualitat a la Xarxa d’inserció laboral - FIAPAS. *FIAPAS (Confederación Española de Padres y Amigos de los Sordos)
 4. 4. 2. Què avaluam. Indicadors de qualitat <ul><li>Missió i identitat del Servei. Definició explícita de la missió del Servei. </li></ul><ul><li>Participació dels usuaris. Importància dels plans individuals d’actuació. </li></ul><ul><li>Treball amb Suport. Figura del suport natural </li></ul><ul><li>Articulació i Gestió. </li></ul>
 5. 5. 3. Com avaluam
 6. 6. 3.2 Documentació <ul><li>Dades quantitatives </li></ul><ul><li>- Matriu de dades :identificació, funcions professionals, usuaris, resultats obtinguts. </li></ul><ul><li>Dades qualitatives </li></ul><ul><li>- Cas positiu </li></ul><ul><li>- Cas negatiu </li></ul><ul><li>- Agenda del PL </li></ul><ul><li>- Informació recollida a partir de visites a empreses i entrevistes a empresaris,usuaris,famílies i pl’s. </li></ul>
 7. 7. 3.3 Seminari d’autoavaluació DIA1   12:00 h. Sesión plenaria del Seminario de auto-evaluación               Objetivos del Seminario: ¿qué vamos a hacer?              Análisis de la misión y visión de la entidad.    15:30 h. Análisis y valoración de la matriz de datos de ASPAS-Mallorca en grupos reducidos.   16:30 h. Puesta en común y valoración en sesión plenaria: ¿dónde estamos?, ¿qué estamos haciendo?, ¿cómo son nuestros servicios?   18:00 h. Puntos fuertes y débiles de nuestro Servicio de Inserción Laboral ECA (SILECA) según los diferentes agentes (trabajo en grupos reducidos).   18:45 h. Presentación en sesión plenaria por parte de los portavoces de los grupos.   19:00 h. En sesión plenaria se confecciona el cuadro de oportunidades y dificultades que tiene nuestro SILECA.   20:00 h. Fin de la jornada.
 8. 8. Seminari d’autoavaluació
 9. 9. 3.3 Seminari d’autoavaluació DIA 2   9:30 h. Presentación en sesión plenaria de los criterios para la elaboración del Plan de Acción. Indicadores de calidad de referencia.   10:30 h. Elementos y propuestas para incluir en el Plan de Acción para la Mejora Continua de la Calidad (en grupos reducidos).   11:15 h. Descanso.   11:45 h. En sesión plenaria, elaboración del Plan de Acción de ASPAS-Mallorca.   13:30 h. Últimas cuestiones y conclusiones del Seminario.   14:00 h. Fin del Seminario.
 10. 10. Seminari d’autoavaluació
 11. 11. 4. Conclusions i vies de millora <ul><li>Diferent funcionament dels serveis d’inserció laboral en funció de si es </li></ul><ul><li>fa o no Treball amb Suport. </li></ul><ul><li>Enriquiment del Servei a partir de la implantació d’eines d’autoavaluació. </li></ul><ul><li>Experiència molt satisfactòria de la reunió de tots els agents implicats en el Servei (usuaris, famílies, empresaris i companys de feina , PL’s) que possibilita la posta en comú de les necessitats i demandes dels diferents agents. S’analitza com es viu la inserció d’una persona amb Discapacitat Auditiva des dels diferents punts de vista. </li></ul><ul><li>Importància d’emfatitzar la figura del suport natural dins les empreses. </li></ul><ul><li>Necessitat de treballar amb plans individuals . </li></ul><ul><li>Finalització dels itineraris personals amb altes positives del Servei. </li></ul><ul><li>Potenciar l’autonomia dels usuaris i allunyar-se de la sobreprotecció . </li></ul>

×