Publicidad

European framework -_table

8 de Aug de 2012
Publicidad

European framework -_table

  1. Обща европейска езикова рамка Европейската езикова рамка е създадена по инициатива на Съвета на Европа поради това, че обединена Европа може да има само тогава, когато комуникацията между европейците стане по-добра. Тя е развита с цел да се стимулира съвместната работа на европейските образователните институции и най-вече да направи чуждоезиковите компетенции съизмерими и сравними в една валидна за цяла Европа скала. Европейската езикова рамка е пряко ориентирана към общия европейски пазар на труда. С помощта на Европейската езикова рамка, може по-лесно и диференцирано да се направи оценка на чуждоезиковите компетенции. Оценяват се четири умения: слушане, четене, говорене, писане. В рамките на тези четири умения Европейската езикова рамка дефинира шест нива на езикови компетенции - от А1 (начинаещи) до С2 (почти майчин език). В курсовете на Учебен Център Рая се преподава по системата Language to go на английското издателство Pearson Longman. Курсовете съответстват на Общата европейска езикова рамка. Завършилите курс А1 покриват изискванията на нива А1 Elementary . Завършилите kурс А2 покриват изискванията на ниво А2 Pre-Intermediate. Таблица за самооценка А1 А2 В1 В2 С1 С2 Мога да разбирам Мога да разбирам Мога да разбирам Мога да разбирам Мога да разбирам Мога да разбирам с познати думи и най-често същественото, сравнително дълги сравнително дълги лекота всякаква реч, Слушане основни изрази, употребявани когато се използва устни изложения и изказвания, дори и да не както при свързани с мен, думи и изрази от ясен стандартен лекции и дори да следя са ясно структурирани, непосредствено Разбиране моето семейство области, език по познати сложна аргументация, а логическите връзки общуване, така и по и свързани с теми като работа, при условие, че темата само са подразбират. радиото или
  2. непосредственото всекидневието учение, свободно ми е позната. Мога да Мога да разбирам телевизията, дори ми обкръжение, (напр. основна време и т.н. разбирам телевизионни когато се говори когато се говори информация за Мога да схвана повечето телевизионн предавания и филми без бързо от носители на бавно и ясно. мен и моето основната и информационни особени усилия. езика, при условие, семейство, информация от предавания и актуални че имам известно пазаруване, радио и репортажи. Мога да време да свикна с работа, телевизионни разбирам и повечето особеностите на непосредственото предавания на филми, когато се акцента. ми обкръжение). актуални теми или говори на стандартен Мога да схващам при въпроси от език. същественото от личен и кратки и ясни професионален послания и характер, когато се съобщения. говори сравнително бавно и ясно. Мога да разбирам Мога да чета Мога да разбирам Мога да разбирам Мога да разбирам Мога да чета с познати имена, кратки, текстове, статии и доклади със дълги и сложни лекота всякакви Четене думи и прости елементарни съдържащи съвременна специализирани и текстове, дори изречения, текстове. Мога да предимно често проблематика, в които литературни текстове, когато са абстрактни Разбиране например откривам употребявана авторите отстояват както и да долавям или сложни по надписи върху конкретна, всекидневна и определени позиции. стилистични нюанси. форма и съдържание табели, плакати и предвидима професионална Мога да разбирам Мога да разбирам като например каталози. информация в лексика. Мога да съвременната специализирани статии учебници, научни обяви, реклами, разбирам описания литературна проза. и дълги технически статии и проспекти, на събития, чувства инструкции, дори литературни творби. менюта, и желания в лична когато не са свързани с разписания и кореспонденция. моята професионална други. Мога да област. разбирам кратки лични писма. Мога да общувам Мога да общувам Мога да се справям Мога да общувам Мога да се изразявам Мога да участвувам с елементарни във всекидневни с повечето сравнително леко и гладко и непринудено, с лекота във
  3. Говорене изрази, при рутинни ситуации, непринудено, което без видимо всякакъв разговор условие че ситуации, възникнали при прави контакта ми с затруднение. Мога да или дискусия. Диалогична събеседникът е изискващи пътуване в страни, носители на езика използвам езика Владея свободно реч готов да повтори обикновен, пряк където се говори напълно възможен. гъвкаво и успешно за разговорни и казаното по- обмен на съответният език. Мога да участвам социални и идиоматични изрази. бавно или да го информация по Мога да участвам активно в дискусии на професионални Мога да говоря изрази по друг познати теми и без предварителна познати теми, да контакти. Мога точно гладко и ясно, както начин и да ми дейности. Мога подготовка в излагам и отстоявам да изразявам мислите и и точно да изразявам помогне в да водя кратък разговори на становищата си. мнението си, както и всички нюанси на намирането на разговор, позната тематика от умело да общувам със мисълта си. Ако все точните думи. въпреки че личен характер или събеседниците си. пак се затрудня, Мога да задавам обикновено не свързани с мога да намеря друга прости въпроси и разбирам ежедневието (напр. формулировка и да да отговарям на достатъчно, за да семейство, хоби, се измъкна с лекота такива при мога да го работа, пътуване, от затруднението, непосредствена поддържам. актуални събития). без това да бъде необходимост забелязано. или позната тематика. Мога Мога да опиша Мога да описвам Мога да давам ясни и Мога ясно и подробно Мога да направя да използвам накратко с преживявания и подробни описания по да говоря по сложни ясно и гладко Монологична прости изрази и определен набор събития, своите широк кръг от теми, въпроси като включвам описание в реч изречения, за да от изрази и планове, надежди и които ме интересуват. свързани с тях теми, да подходящ за опиша мястото, изречения цели с прости Мога да изразявам развивам определени ситуацията стил. където живея, и семейството си и свързани изречения. становище по актуален аспекти и завършвам Мога да построя хората, които околните, дома Мога кратко да проблем и да изтъквам изказването по логично изказването познавам. си и условията на изразявам и предимствата и подобаващ начин. си, така че живот, аргументирам недостатъците на слушателят бързо да образованието мнението си. Мога различни долови и запомни настоящата или да разказвам случки възможности. важните моменти. предишната си и събития, сюжета професионална на книги и филми, дейност. както и да описвам
  4. своите впечатления. Мога да напиша Мога да напиша Мога да съставям Мога да напиша ясен, Мога да съставям добре Мога да съставям кратък текст за кратки бележки и несложен свързан подробен текст по структурирани писмени ясен, добре Писане пощенска съобщения. Мога текст на теми, които широк кръг от теми, текстове, като ясно структуриран текст в картичка да водя са ми познати или които ме интересуват. изразявам мнението си. подходящ стил. (например от обикновена ме интересуват. Мога да напиша есе Мога да пиша писма, Мога да напиша почивка или лична Мога да водя лична или доклад, които есета и доклади по сложни и обстойни екскурзия). Мога кореспонденция, кореспонденция, представят различни теми, като писма, доклади и да попълня във например като описвам информация или наблягам на статии, в които да формуляри писмено да събития и аргументи за или същественото. Мога да изразя становището (например в изразя впечатления. против определено избера подходящ за си логично, така че хотел) името, благодарност. становище. адресата стил. читателят да схване националността, Мога да водя лична и запомни адреса си или кореспонденция като в същественото. Мога други лични нея подчертавам да пиша резюмета и данни. значимите за мен рецензии на събития и специализирани и преживявания. художествени текстове.
Publicidad