Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Πλανήτες

Εκπαιδευτικό σενάριο για τους πλανήτες στο νηπιαγωγείο

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
 • Sé el primero en comentar

Πλανήτες

 1. 1. 1) Ο Τίτλος: Στη γειτονιά του ήλιου…. 2)Η Τάξη: Προσχολική εκπαίδευση- Νηπιαγωγείο (νήπια και προνήπια). 3) Η Εκτιμώμενη διάρκεια: Η διάρκεια εφαρμογής που σεναρίου υπολογίζεται περίπου στις δεκαπέντε (5) ώρες. 4) Ένταξη στο Πρόγραμμα Σπουδών: Το σενάριο «Στη γειτονιά του ήλιου» είναι συμβατό με το Αναλυτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου (Δ.ΕΠ.Π.Σ.,2003) ,αφού σε συνδυασμό με τα λογισμικά που περιλαμβάνονται σε αυτές, παρέχουν ευκαιρίες στα παιδιά να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους πλανήες μέσα από την ανάπτυξη διαθεματικών δραστηριοτήτων. Επίσης, έχουν ληφθεί υπόψη βασικές αρχές του αναλυτικού προγράμματος, όπως η ενιαιοποίηση της γνώσης, η αξιοποίηση των προϋπαρχουσών εμπειριών, η ανάδειξη του παιχνιδιού ως πυρήνα του προγράμματος, η ενίσχυση της αυτοαντίληψης και της αυτονομίας, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στις διάφορες δραστηριότητες του προγράμματος, η ενθάρρυνση στην πρόσβαση ποικίλων πηγών γνώσης .Τέλος, δίνεται έμφαση στην αυτενέργεια των νηπίων, σε δραστηριότητες που έχουν νόημα για τα παιδιά, χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες ως μέσο διερεύνησης και ανακάλυψης. 5) Ο Σκοπός και οι στόχοι: Σκοπός Να γνωρίσουν τα παιδιά το ηλιακό σύστημα, τον ήλιο και τους πλανήτες και να κατανοήσουν ότι ο πλανήτης που κατοικούμε είναι μέρος αυτού του συστήματος. Στόχοι Μελέτη Περιβάλλοντος: Φυσικό Περιβάλλον και αλληλεπίδραση  Να γνωρίσουν το διάστημα, το ηλιακό μας σύστημα.  Να αντιληφθούν ότι η ύπαρξη του ήλιου , κέντρο του ηλιακού συστήματος είναι καθοριστική για τη ζωή μας.  Να αντιληφθούν τη γη ως ουράνιο σώμα, τη θέση της και τις κινήσεις της στο πλανητικό μας σύστημα.  Να παρατηρούν, να προβληματίζονται με το ηλιακό σύστημα και να προσπαθούν να δίνουν απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που αφορούν τη ζωή μας στη γη όπως η εναλλαγή μέρας νύχτας. Γλώσσα  Να ταυτίζουν και να αναγνωρίζουν λέξεις σε πίνακες αναφοράς. (πίνακας αναφοράς με τα ονόματα των πλανητών)  Να παίρνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές στις οποίες συνυπάρχουν γραπτός λόγος και εικόνα.
 2. 2.  Να ενθαρρύνονται να γράφουν όπως μπορούν.  Να εξηγούν, να ερμηνεύουν και να αιτιολογούν τις απόψεις τους. Μαθηματικά  Να οργανώνουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τους αριθμούς.(μετράμε τους πλανήτες)  Να μετρούν χρησιμοποιώντας αυθαίρετες ή συμβατικές μονάδες μέτρησης.  Να ερμηνεύουν γενικά στοιχεία του κόσμου που τα περιβάλλει μέσα από διαδικασίες παρατήρησης, περιγραφής, σύγκρισης, διάταξης και σειροθέτησης (σειριοθετούμε τους πλανήτες) Δημιουργία και έκφραση  Να εκφραστούν δημιουργικά και να ζωγραφίσουν χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας.  Να εκφραστούν δημιουργικά αξιοποιώντας διάφορα υλικά για την κατασκευή των πλανητών. Τεχνολογία  Να ταυτίζουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία του και που μπορεί να τον χρησιμοποιήσει για παιχνίδι και διασκέδαση.  Να εξασκηθούν στη χρήση του υπολογιστή και να αντιληφθούν τις λειτουργίες του.  Να μάθουν να χρησιμοποιούν κατάλληλα λογισμικά και περιβάλλοντα για την επίτευξη των στόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 6)Η Συνοπτική περιγραφή διδασκαλίας: Θέμα: Οι Πλανήτες στο νηπιαγωγείο Ένα αγαπημένο τραγούδι των παιδιών που υπάρχει στο διαδίκτυο και λέγετε ¨Στη γειτονιά του ήλιου¨ μπορεί να σταθεί η αφορμή για να ξεκινήσει το σενάριό μας.
 3. 3. Ποιοι είναι οι πλανήτες, πόσοι είναι, που βρίσκονται, μπορούμε να πάμε εκεί και πώς;;;;είναι μερικά από τα ερωτήματα που καλούμαστε να απαντήσουμε με αυτό το σενάριο. Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή  Γωνιά ηλεκτρονικού υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, προτζέκτορας προβολής, ηχεία, εκτυπωτής. Επίσης πρέπει να είναι εγκατεστημένα κάποια λογισμικά και εφαρμογές όπως: Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου word, Λογισμικό παρουσίασης power point κ.α Διδακτική προσέγγιση To σενάριο ακολουθεί τη διδακτική της διαθεματικής προσέγγισης και βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή των παιδιών, αφού μέσα από τις ενασχολήσεις τους με τις δραστηριότητες γίνονται μικροί ερευνητές, αναζητούν, επεξεργάζονται και παρουσιάζουν με δημιουργικό τρόπο τις νέες γνώσεις (Ανακαλυπτική - διερευνητική μάθηση Bruner). Στηρίζεται επίσης στις θεωρίες του εποικοδομισμού και στις κοινωνικοπολιτιστικές θεωρήσεις του Vygotsky και των απογόνων του, σύμφωνα με τις οποίες οι παράγοντες που εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία, είναι τα γνωστικά εργαλεία που διαμεσολαβούν, η αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, καθώς και το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον που λαμβάνει χώρα η διαδικασία μάθησης. Μαθητές, εκπαιδευτικοί, διδακτικά εργαλεία, περιβάλλον της τάξης, αντικείμενα διδασκαλίας, κ.τ.λ. αποτελούν παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας μάθησης και βρίσκονται σε μια σχέση αμφίδρομης αλληλεπίδρασης. Η ίδια η δραστηριότητα αποτελεί το διαμεσολαβητικό εργαλείο, τη μονάδα ανάλυσης της μαθησιακής διαδικασίας. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες, ώστε μέσα σε ένα ελκυστικό, ασφαλές, φιλικό και πλούσιου σε ερεθίσματα περιβάλλον , να εξασφαλίζονται κίνητρα και προϋποθέσεις μάθησης για ‘όλα τα παιδιά. Διευκολύνει την όλη μαθησιακή διαδικασία, περιγράφει τα προς επίλυση προβλήματα, δίνει οδηγίες, κάνει ερωτήσεις και προωθεί την καθοδηγούμενη ανακάλυψη. Ακόμη, ο εκπαιδευτικός δεν παραμένει αποστασιοποιημένος από την δράση του μαθητή, αλλά γίνεται συνερευνητής και υποστηρικτής. Ανάπτυξη σεναρίου Φύλλο εργασίας 1: Παρουσίαση των πλανητών από την νηπιαγωγό με την βοήθεια της εφαρμογής smilebox που θα παρακολουθήσουν οι μαθητές στην παρακάτω διεύθυνση http://play.smilebox.com/SpreadMoreHappy/4e4455784e544d324f54453d0d0a Φύλλο εργασίας 2: Παζλ με θέμα τους πλανήτες στη σελίδα http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0668bdac18c1 Φύλλο εργασίας 3: Πίνακας αναφοράς με τους πλανήτες
 4. 4. https://www.dropbox.com/s/i113hwaljp8llr1/%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91 %CE%9A%CE%91%CE%A3%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A6%CE%9F %CE%A1%CE%91%CE%A3.pdf?dl=0

  Sé el primero en comentar

  Inicia sesión para ver los comentarios

 • mariazouzou77

  Jun. 12, 2021

Εκπαιδευτικό σενάριο για τους πλανήτες στο νηπιαγωγείο

Vistas

Total de vistas

1.383

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

280

Acciones

Descargas

7

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

1

×