Fonética e Fonoloxía <ul><li>María & Laura </li></ul>
Índice <ul><li>Fonema ,son e grafía </li></ul><ul><li>Fonética e fonoloxía </li></ul><ul><li>Sílaba </li></ul><ul><li>Fone...
Fonema, son e grafía <ul><li>Fonema: É o elemento mínimo distintivo. Non se poden dividir en unidades menores e permiten d...
Os fonemas vocálicos <ul><li>Cadro do sistema vocálico (tónico e pretónico) </li></ul>
Alteracións do sistema vocálico <ul><li>Son alteracións que se producen nas palabras debido ás vogais, hai casos nos que s...
Metafonía <ul><li>Fenómeno que consiste en que a vogal tónica abra por influxo dunha A final ou peche por influxo do O ...
Outras alteracións vocálicas <ul><li>Harmonización: consiste en pechar un grao unha vogal por influxo dun I tónico </li></...
Fonemas consonánticos <ul><li>Son fonemas asilábicos pois para formaren sílaba precisan ir acompañados de unha vogal </li>...
Alteracións do sistema consonántico <ul><li>Seseo :Consiste na non diferenciación do fonema / θ / e a súa realización com...
A sílaba <ul><li>É unha unidade composta dun ou máis fonemas. </li></ul><ul><li>Clasificación das sílabas: </li></ul><ul><...
Ditongo, tritongo e hiato <ul><li>Ditongo : é a agrupación de dúas vogais nunha mesma sílaba; é preciso que polo menos un...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Fonética e fonoloxía

2.586 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Fonética e fonoloxía

 1. 1. Fonética e Fonoloxía <ul><li>María & Laura </li></ul>
 2. 2. Índice <ul><li>Fonema ,son e grafía </li></ul><ul><li>Fonética e fonoloxía </li></ul><ul><li>Sílaba </li></ul><ul><li>Fonemas vocálicos </li></ul><ul><li>Alteracións principais no vocalismo </li></ul><ul><li>Fonemas consonánticos e as súas alteracións principais (seseo, gheada) </li></ul>
 3. 3. Fonema, son e grafía <ul><li>Fonema: É o elemento mínimo distintivo. Non se poden dividir en unidades menores e permiten distinguir palabras. </li></ul><ul><ul><li>Tipos de fonemas: </li></ul></ul><ul><ul><li>Fonemas vocálicos </li></ul></ul><ul><ul><li>Fonemas consonánticos </li></ul></ul><ul><ul><li>Son: Unidades fonéticas concretas pronunciadas por cada individuo en calquera acto de fala. </li></ul></ul><ul><li>Grafía: Representación dos fonemas na escritura, as letras. </li></ul>
 4. 4. Os fonemas vocálicos <ul><li>Cadro do sistema vocálico (tónico e pretónico) </li></ul>
 5. 5. Alteracións do sistema vocálico <ul><li>Son alteracións que se producen nas palabras debido ás vogais, hai casos nos que se engaden vogais como por exemplo: </li></ul><ul><li>Prótese: engadir unha vogal ao comezo; arradio=radio </li></ul><ul><li>Epéntese: engadir unha vogal no medio da palabra; soio=só </li></ul><ul><li>Paragoxe: engadir unha vogal o final; facere=facer </li></ul><ul><li>Ou alteracións nas que se suprime a vocal: </li></ul><ul><li>Aférese: suprímese a vocal ao principio das palabras; topar=atopar </li></ul><ul><li>Síncopa: suprímese una vogal no medio da palabra; pra = para </li></ul><ul><li>Apócope: suprímese a vogal final; verdá=verdade, pa =para </li></ul>
 6. 6. Metafonía <ul><li>Fenómeno que consiste en que a vogal tónica abra por influxo dunha A final ou peche por influxo do O final </li></ul><ul><li>exemplos: </li></ul><ul><li>Voda = V/ɔ/da; o A final inflúe no O tónico abríndoo </li></ul><ul><li>Medo= M/ e/do; o O final inflúe no E tónico pechándoo. </li></ul>
 7. 7. Outras alteracións vocálicas <ul><li>Harmonización: consiste en pechar un grao unha vogal por influxo dun I tónico </li></ul><ul><li>- Direito en lugar de dereito </li></ul><ul><li>- Cireixa en lugar de cereixa </li></ul><ul><li>Labialización: </li></ul><ul><li>Lovar en lugar de levar. </li></ul>
 8. 8. Fonemas consonánticos <ul><li>Son fonemas asilábicos pois para formaren sílaba precisan ir acompañados de unha vogal </li></ul>
 9. 9. Alteracións do sistema consonántico <ul><li>Seseo :Consiste na non diferenciación do fonema / θ / e a súa realización como /s/ </li></ul><ul><ul><li>Seseo total : cando se produce en calquera posición, tanto explosivo como implosivo </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Explosivo: sinco= cinco </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Implosivo: Lus=luz </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Seseo parcial : canso soamente se produce en posición implosiva </li></ul></ul><ul><li>Gheada : consiste na relización do fonema sonoro G dun xeito máis ou menos aspirado </li></ul><ul><ul><ul><li>Gato=háto </li></ul></ul></ul>
 10. 10. A sílaba <ul><li>É unha unidade composta dun ou máis fonemas. </li></ul><ul><li>Clasificación das sílabas: </li></ul><ul><li>-Libres ou abertas: as que rematan en vogal </li></ul><ul><li>-Trabadas ou pechadas: As que rematan en consoante </li></ul><ul><li>-Tónicas: Aquelas sobre as que recae o acento da palabra </li></ul><ul><li>-Átonas: sobre as que non recae o acento da palabra </li></ul>
 11. 11. Ditongo, tritongo e hiato <ul><li>Ditongo : é a agrupación de dúas vogais nunha mesma sílaba; é preciso que polo menos unha das vogais sexa de serie pechada i, u </li></ul><ul><ul><li>- Crecentes: cien-cia </li></ul></ul><ul><ul><li>-Decrecentes:fei-ra </li></ul></ul><ul><li>Tritongo: é o encontro de tres vogais nunha soa sílaba. Fórmase cunha vogal tónica aberta ou media entre dúas vogais de serie pechada </li></ul><ul><li>Hiato: consiste no encontro dunha palabra de dúas vogais heterosilábicas, e dicir pertencentes a sílabas distintas </li></ul>

×