Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Portafoli de serveis Mobile World Lab - Barkeno Advisors

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 14 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Portafoli de serveis Mobile World Lab - Barkeno Advisors (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Portafoli de serveis Mobile World Lab - Barkeno Advisors

 1. 1. Portafoli de Serveis Mobile World Lab Maig de 2014
 2. 2. Barcelona, una ciutat per la Innovació I 2 Ecosistema ric d'iniciatives: • Infraestructura urbana • Centres d'excel·lència • Living Labs • Congressos i fòrums globals • Supercomputació, LTE, ... Barcelona s'ha convertit en un lloc on les empreses i els centres tecnològics poden innovar, fer proves pilot i provar nous productes i solucions.
 3. 3. 3 Barcelona, una ciutat per la Innovació II Capital Europea de la Innovació “La Comissió Europea concedeix el guardó a la ciutat de Barcelona en reconeixement a la millora de la seva gestió a través de la tecnologia pensant en les persones” “Una ciutat productiva i sostenible, que millora la seva gestió a través de la tecnologia pensant en les persones” Ecosistema d’innovació sostenible
 4. 4. Entorn 4 OPEN LAB QUALITAT I CONSISTÈNCIA CAPACITATS I EXPERIÈNCIA Al Mobile World Lab entenem que les complexitats del món modern són molt difícils de simular en un laboratori, de manera que vam decidir portar el laboratori a la llum pública També sabem que en posar els productes en entorns reals per a les proves és molt complex, pel que hem treballat per crear processos i mètodes eficaços per assegurar la qualitat i consistència de les nostres proves i resultats finals Sense els socis adequats, res d'això seria possible. El Mobile World Lab és un consorci d'empreses i institucions que reuneixen les capacitats de primer nivell i l'experiència per assegurar que podem oferir els millors serveis en el mercat, a un preu just
 5. 5. Durant la celebració del Mobile World Congress (MWC) 2013 es va presentar en públic el MobileWorld Lab El Mobile World Lab impulsa la ciutat de Barcelona com un laboratori obert en l’àmbit de la mobilitat i tecnologies wireless, dedicat al testeig i la validació de serveis, dispositius i xarxes en entorns reals i vius. Els impulsors principals del MobileWorld Lab són: Suport Institucional 5 L’Ajuntament de Barcelona lidera i supervisa les actuacions a realitzar en l’entorn del Mobile World Lab L’Ajuntament de Barcelona lidera i supervisa les actuacions a realitzar en l’entorn del Mobile World Lab
 6. 6. Objectius del Mobile World Lab 6 El Mobile World Lab és una evolució de l’Urban Lab, i per tant permet sumar esforços per donar continuïtat a aquest i alhora arribar a empreses a nivell internacional. El Mobile World Lab és una evolució de l’Urban Lab, i per tant permet sumar esforços per donar continuïtat a aquest i alhora arribar a empreses a nivell internacional. Establir el primer laboratori obert i independent per a noves solucions de mobilitat i living labs. Convertir-se en un centre de coneixement per solucions de mobilitat i tecnologies sense fils Contribuir al desenvolupa ment d’una industria sostenible. Atreure empreses internacionals a Catalunya. Ajudar a la industria a competir a nivell internacional. Promoure l’ús de noves tecnologies per millorar la qualitat de vida dels ciutadans Ser el referent de la xarxa mundial de laboratoris i ciutats de la mobilitat.
 7. 7. Què és i què no és el Mobile World Lab? 7 · Sí és un espai de proves per aquells productes que tinguin una implicació directa en el funcionament de la ciutat o en els serveis que proporciona l'Ajuntament de Barcelona. · Sí és un espai de proves per acollir projectes que aportin beneficis per als ciutadans i que solucionin necessitats no resoltes. · Sí és un espai de proves per acollir aquells projectes que estiguin alineats amb els objectius, prioritats i línies d'actuació de l'Ajuntament de Barcelona. · No és un espai de proves de productes o serveis existents en el mercat o que ja s'estiguin comercialitzant. · No és un espai de proves per a projectes innovadors però que no tinguin benefici directe sobre la gestió de l'Ajuntament o sobre el ciutadà. · No és una via de finançament de projectes innovadors. · No implica cap compromís per part de l'Ajuntament de Barcelona d'implantar a llarg termini la solució testejada en el marc del Mobile World Lab.
 8. 8. 8 Els projectes pels que no es trobin patrocinador intern quedaran descartats. La resta de projectes es prioritzen segons els següents criteris: A. Que els projectes tinguin una implicació directa en el funcionament de la ciutat o en els serveis que proporciona l'Ajuntament de Barcelona. B. Que aportin beneficis per als ciutadans i que solucionin necessitats no resoltes. C. Que aportin una vessant innovadora en el seu conjunt o bé com a evolució d’un servei existent D. Que estiguin alineats amb els objectius, prioritats i línies d'actuació de l'Ajuntament de Barcelona. E. Que no siguin serveis existents en el mercat o que ja s'estiguin comercialitzant F. Que calgui una aliança empresarial per a dur a terme la prova pilot Criteris de selecció de projectes
 9. 9. Model de Governança 9 § El Mobile World Lab és dirigida per una Direcció Estratègica, constituïda per membres designats de l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la MobileWorld Capital, amb les següents competències: • Definir línies d’estratègia. • Definir el model econòmic. • Definir els criteris de selecció i l’execució dels projectes. • Crear una ComissióTècnica de selecció i seguiment dels projectes. § La Comissió Tècnica vetlla pels criteris de selecció i l’execució dels projectes. Aquesta Comissió està formada per membres designats per la Direcció Estratègica. • L’Oficina Tècnica gestiona el Mobile World Lab i dur a terme els projectes seleccionats per la Comissió Técnica. La Oficina Tècnica dependrà del Comitè de Direcció i informarà al Comitè. § Els Centres Tecnològics i la UPC són proveïdors preferents, tot i que no formen part dels òrgans de govern. DIRECCIO ESTRATÊGICA DIRECCIO TÈCNICA
 10. 10. § Com a Oficina Tècnica del Mobile World Lab, Barkeno Advisors actua com a “finestreta única” entre les diferents empreses i l’Ajuntament. • Gestiona la relació entre les diferents empreses proveïdores de l’Ajuntament o alienes a aquest que puguin participar en el projecte. • Realitza un seguiment continu de la totalitat de la vida del projecte. Model de relació 10 EMPRESA FINESTRETA ÚNICA (OT MWL) PROVEïDORS INICI DEL PROYECTE FINALITZACIÓ DEL PROYECTE
 11. 11. Avantatges 11 Testeig de nous serveis innovadors en entorns vius. Agilitat en les tasques conjuntes Ajuntament-Empresa objecte de la prova pilot. Disponibilitat d’edificis municipals i via pública. Ràpida obtenció de resultats/punts de millora del producte. Estretament del time to market del producte. Visibilitat de la marca a nivell municipal. Disponibilitat del Segell de qualitat MobileWorld Lab en l’estratègia de comunicació de l’empresa. Obtenció de sinèrgies amb d’altres projectes municipals.
 12. 12. 12 Serveis de l’OficinaTècnica I Els serveis de l’OficinaTècnica del MobileWorld Lab s'emmarquen, principalment, es tres eixos diferencials: Assessorament en l’adequació del projecte als objectius de l’Ajuntament11 Cerca de clients interns a l’Ajuntament de Barcelona22 Seguiment i gestió continuadaSeguiment i gestió continuada33 En el cas de que es requereixi, orientant els objectius tècnics/funcionals del projecte, als requerits per l’Ajuntament segons la seva estratègia municipal. Atenent als resultats esperats pel projecte, s'exposaran aquets als Departaments de l’Ajuntament susceptibles de mostrar-hi més interès. Barkeno assegura una resposta per part d’aquest en aproximadament 1 mes Tant en la vessant interna del projecte (Ajuntament), com externa (proveïdors externs de serveis)
 13. 13. 13 Serveis de l’OficinaTècnica II Fent especial èmfasi pel que respecta al seguiment i gestió continuada del projecte, les principals són les següents: Tancament d’acords Coordinació interna Gestió de conflictes Tramitació documental Comunicació Cerca de proveïdors Instal·lació i desinstal·lació Gestió del procés de signatura de convenis amb l’Ajuntament i/o contractes de confidencialitat entre les diferents parts en el cas de ser requerits. Seguiment i gestió de les fites del projecte que siguin responsabilitat de l’Ajuntament. Actuant com a punt mediador, amb l’objectiu d’evitar situacions no desitjades. Suport a la tramitació de documentació oficial, objecte de la prova pilot. Suport en el procés de comunicació externa i/o promoció institucional del projecte. Suport en la identificació de proveïdors per realitzar tasques externes, circumscrites a l’àmbit del projecte, en els casos on no sigui possible la utilització de recursos/proveïdors propis de l’Ajuntament. Suport en el gestió del procés d’instal·lació dels serveis i/o sistemes instal·lats a la via pública o espais municipals, així com el seu desmantellament un cop finalitzat el període de proves. Seguiment i gestió continuada
 14. 14. "The only way to do great work is to love what you do“ Steve Jobs https://twitter.com/BarkenoAdvisors http://www.linkedin.com/company/barkeno-advisors info@barkeno.biz www.barkeno.biz

×