Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Presentació Projectes Localret

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 26 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (10)

Anuncio

Similares a Presentació Projectes Localret (20)

Anuncio

Presentació Projectes Localret

 1. 2. Projectes d’administració electrònica Jornada de Localret dirigida als governs locals Dijous, 8 de maig de 2008 Estanis Vayreda i Puigvert Cap de l’Àrea de Societat de la Informació evayreda@localret.cat
 2. 3. Índex de la presentació <ul><li>Projectes de gestió de coneixement </li></ul><ul><ul><li>Banc d’Innovació Local </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunitats </li></ul></ul><ul><ul><li>Píndoles de coneixement </li></ul></ul><ul><li>Serveis i ajudes directes als governs locals </li></ul><ul><ul><li>Compra agregada de llicències de Microsoft </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestió i optimització dels actius de programari d’un ajuntament. </li></ul></ul><ul><ul><li>Assessoria de programari lliure </li></ul></ul><ul><ul><li>Plans de sistemes i organització </li></ul></ul><ul><ul><li>Plans directors i participatius de societat del coneixement </li></ul></ul><ul><li>Guies i recomanacions </li></ul><ul><ul><li>Adequació a la Llei 11/2007 </li></ul></ul><ul><ul><li>Ordenances per a l’impuls de l’administració electrònica </li></ul></ul><ul><li>Properes jornades / sessions de treball </li></ul>
 3. 4. Projectes de gestió del coneixement
 4. 5. Projectes de gestió de coneixement <ul><li>Què és? </li></ul><ul><li>EL BIL és un lloc web on es poden trobar les bones pràctiques, els recursos i els proveïdors vinculats a les tecnologies de la informació i la comunicació de les administracions locals de Catalunya. </li></ul><ul><li>Quins beneficis té? </li></ul><ul><li>- Col·laboració entre els governs locals </li></ul><ul><li>- Compartició d’informació i d’experiències </li></ul><ul><li>- Compartició de recursos (programari, metodologia, informes, etc.) </li></ul><ul><li>- Directori de proveidors amb prescripció dels tècnics locals </li></ul>1. Banc d’Innovació Local
 5. 6.               <ul><li>Quins continguts hi trobaràs? </li></ul><ul><ul><li>Bones pràctiques en l’ús de les TIC que presenten els protagonistes d'experiències reals de posada en marxa d'innovacions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Recursos documentals , disseny de desenvolupaments, programari. Productes obtinguts d’anàlisis d’activitats relacionats amb la innovació tecnològica i organitzativa de les administracions locals. </li></ul></ul><ul><ul><li>Proveïdors . Empreses que han estat prestat els seus serveis a les administracions. </li></ul></ul><ul><li>A qui va dirigit? </li></ul><ul><li>A tot als ajuntaments i consells comarcals de Catalunya. </li></ul><ul><li>Com puc utilitzar-ho? </li></ul><ul><li>Tota la informació és accessible a tots els ciutadans. Ara bé, els ajuntaments que vulguin descarregar els arxius o fitxers han de signar un conveni amb Localret i utilitzar el certificat electrònic. </li></ul>1. Banc d’Innovació Local Projectes de gestió de coneixement
 6. 7. <ul><li>Què és? </li></ul><ul><li>Sis comunitats online per a tècnics i polítics locals. Comunitats orientades a col·lectius amb els mateixos interessos professionals; responsables TIC, juristes, caps de compra, participació ciutadana, enginyers d’infraestructures de telecomunicacions, agents comarcals. </li></ul><ul><li>Quins beneficis té? </li></ul><ul><li>1. Crear un espai comú i una xarxa per tots els professionals dels ajuntaments que comparteixen uns mateixos interessos. </li></ul><ul><li>2. Figura del dinamitzador: cada comunitat comptarà amb un responsable que dinamitzarà els continguts I els membres de la comunitat. </li></ul><ul><li>3. Posar en valor el coneixement I les experiències dels membres. </li></ul><ul><li>4. Crear una agenda comuna d’esdeveniments d’interès del sector. </li></ul>2. Comunitats Projectes de gestió de coneixement
 7. 8. <ul><li>Quins continguts hi trobaràs? </li></ul><ul><ul><li>- Notícies </li></ul></ul><ul><ul><li>- Debat i consultes als membres de la comunitats </li></ul></ul><ul><ul><li>- Consultes al dinamitzador </li></ul></ul><ul><ul><li>- Agendes d’activitats </li></ul></ul><ul><ul><li>- Enllaços i documents </li></ul></ul><ul><ul><li>- Directori de membres </li></ul></ul><ul><ul><li>- Butlletí </li></ul></ul><ul><li>A qui va dirigit? </li></ul><ul><li>A tots els treballadors públics de les administracions publiques catalanes, ja siguin tècnics o polítics. </li></ul><ul><li>Com puc utilitzar-ho? </li></ul><ul><li>A partir del mes de juny estaran en funcionament i només caldrà donar-se d’alta a cada comunitat en funció de l'interès. </li></ul>2. Comunitats Projectes de gestió de coneixement
 8. 9. Projectes de gestió de coneixement <ul><li>Què és? </li></ul><ul><li>Unitats / píndoles web que tenen com a objectiu comunicar / informar d’una forma clara i sintètica i amb una duració reduïda de temps un servei o producte de Localret o un aspecte d’interès per als ajuntaments. </li></ul><ul><li>Quins beneficis té? </li></ul><ul><li>- Paquetitzar el coneixement de es deriva o genera des de Localret </li></ul><ul><li>- Eina de comunicació atractiva per als ajuntaments </li></ul><ul><li>- Eina que compta amb la prescripció de tècnics municipals </li></ul><ul><li>- Multifunció (web, email, Jornades, etc) </li></ul><ul><li>- Sintetització dels aspectes clau dels serveis o productes. </li></ul>3. Píndoles de coneixement
 9. 10. 3. Píndoles de coneixement <ul><li>Quins continguts hi trobaràs? </li></ul><ul><ul><li>1. Banc d’Innovació Local. </li></ul></ul><ul><ul><li>2. PECAP. </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Signatura electrònica i certificat. </li></ul></ul><ul><ul><li>4. Llei 11/2007. </li></ul></ul><ul><ul><li>5. WIFI. </li></ul></ul><ul><ul><li>6. FTTH – Fibra a la llar. </li></ul></ul><ul><ul><li>7. Consensus. </li></ul></ul><ul><ul><li>8. Conveni noves urbanitzacions. </li></ul></ul><ul><ul><li>9. EOIR – Plans d’antenes </li></ul></ul><ul><li>A qui va dirigit? </li></ul><ul><li>A tots els treballadors públics de les administracions publiques catalanes, ja siguin tècnics o polítics. </li></ul><ul><li>Com puc utilitzar-ho? </li></ul><ul><li>A través de la web de Localret. </li></ul>Projectes de gestió de coneixement
 10. 11. Serveis i ajudes directes als governs locals
 11. 12. <ul><li>4. Acords amb Microsoft . Fa uns mesos el Consorci Localret va signar un acord marc amb l’empresa Microsoft, amb l’objectiu d’impulsar la modernització de l’administració local catalana i facilitar als govern locals la regularització de tot el seu parc de llicències propietàries. </li></ul><ul><li>El conveni preveu dues línies clares de col·laboració. En primer lloc, l’acord estableix unes noves condicions per l’adquisició dels productes Microsoft per part dels governs locals catalans; i en segon lloc, es preveuen diferents projectes de modernització i la millora de la productivitat a l’administració local. </li></ul><ul><li>Concurs de compra agregada de llicències </li></ul><ul><li>Data prevista de la subhasta electrònica : 19 de juny (Plataforma PECAP) </li></ul><ul><li>Volum econòmic : 880.551,29 € </li></ul><ul><li>Governs locals participants : 34 </li></ul><ul><li>Projectes de modernització i millora de la productivitat </li></ul><ul><li>Activitats de formació als treballadors i treballadores dels governs locals. </li></ul><ul><li>Participació dels ajuntaments catalans en projectes impulsats pel centre d’Innovació i Productivitat de Microsoft, situat a Manresa. </li></ul><ul><li>Desenvolupament per part de Microsoft, juntament amb els ajuntaments catalans que ho desitgin, de projectes de mobilitat dirigits al ciutadà i als diferents serveis municipals. </li></ul>Serveis i ajudes directes als governs locals
 12. 13. 5. Gestió i optimització dels actius de programari d’un ajuntament Serveis i ajudes directes als governs locals <ul><li>Objectiu: Millorar la gestió d’actius de programari per tal de proporcionar als ajuntaments la capacitat d’optimitzar la seva inversió en llicencies i millorar la seva productivitat, així com assegurar el compliment legal segons les lleis que fan referència al programari. </li></ul><ul><li>Destinataris: Ajuntaments amb més 150 ordinadors. </li></ul><ul><li>Metodologia: </li></ul><ul><ul><ul><li>Fase 1: Realitzar un inventari del programari actual </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fase 2: Relacionar el programari amb les llicencies existents </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fase 3: Establiment d’una política d’adquisició de programari. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fase 4: Desenvolupar un pla de gestió d’actius de programari. S'inclourà un estudi per detectar els escenaris on és susceptible la implantació d’eines de programari lliure. </li></ul></ul></ul><ul><li>Finançament </li></ul><ul><li>Acord de confidencialitat . Ni Microsoft ni Localret volen conèixer els resultats. </li></ul><ul><li>Empreses certificades . DELL, Seidor, Infogroup, Nextret i IDgrup. </li></ul>25% cost Ajuntament 25% cost Localret (AOC) 50% cost Microsoft
 13. 14. Serveis i ajudes directes als governs locals 6. Assessoria en programari lliure <ul><li>Servei d'Avaluació Prèvia de Programari Lliure – Ofimàtica </li></ul><ul><li>Objectiu : que les administracions locals que sol·licitin aquest servei puguin prendre la millor decisió, en relació amb la seva ofimàtica, amb un coneixement complet i objectiu. </li></ul><ul><li>Descripció i funcionament : A partir d'un material desenvolupat expressament per a aquesta finalitat, un tècnic de Localret es presenta a l'Ajuntament, Consorci d'Ajuntaments o Consell Comarcal corresponent i, en unes poques hores, recull les dades necessàries per poder adaptar un informe per a què sigui específic per a aquesta administració on es respon la pregunta “A la meva administració, què suposaria migrar a ofimàtica lliure?”. </li></ul><ul><li>Cost : gratuït. </li></ul>
 14. 15. 6. Assessoria en programari lliure <ul><li>Orientació per a la migració </li></ul><ul><li>Objectiu : ajudar als càrrecs tècnics municipals a assegurar l'èxit dels seus projectes de migració tecnològica a eines de programari lliure. </li></ul><ul><li>Descripció i funcionament : un tècnic de Localret es desplaça a l'administració sol·licitant i, junt amb el càrrec tècnic corresponent, fa una diagnosi de la situació i dóna orientacions per al projecte, basades en l'experiència prèvia d'altres administracions o, quan no n'hi ha, del sector privat. </li></ul><ul><li>Cost : gratuït. </li></ul>Serveis i ajudes directes als governs locals <ul><li>Cerca de productes i proveïdors </li></ul><ul><li>Objectiu : ajudar als càrrecs tècnics municipals a trobar les eines de PL que més s'adaptin a les seves necessitats puntuals o generals, així com els proveïdors, preferentment locals, que els puguin prestar serveis relacionats amb aquestes aplicacions. </li></ul><ul><li>Descripció i funcionament : un tècnic de Localret escolta la descripció de les funcionalitats que l'administració sol·licitant necessita cobrir i l'ajuda a identificar quines aplicacions lliures s'hi adapten millor. També l'ajuda a trobar proveïdors que li puguin prestar serveis sobre aquestes aplicacions, fent ús de les bases de dades a les que Localret té accés, contactes i experiència prèvia d'altres administracions. </li></ul><ul><li>Cost : gratuït. </li></ul>
 15. 16. 6. Assessoria en programari lliure <ul><li>Ajut en l'organització de formació </li></ul><ul><li>Objectiu : aconseguir que les administracions locals puguin tenir accés a la formació que necessitin per a què els coneixements dels seus empleats no siguin en cap moment un impediment per prendre les decisions més adequades en matèria de migracions o d'ús de tecnologia en general, superant, quan calgui, els problemes d'escala. </li></ul><ul><li>Descripció i funcionament : un tècnic de Localret escolta les necessitats de formació de les administracions locals i, d'acord amb l'Escola d'Administració Publica de Catalunya i les empreses i organismes de formació adequats, organitza les iniciatives de formació que facin falta, buscant, quan calgui, l'agregació de demandes per assolir les dimensions necessàries. </li></ul><ul><li>Cost : entre 6 i 7 euros per alumne / hora. </li></ul>Serveis i ajudes directes als governs locals
 16. 17. Serveis i ajudes directes als governs locals CC Garrotxa CC Selva Sant Bartomeu del Grau Sant Hilari de Sacalm Lleida Sant Boi de Llobregat Manresa Valls Mataró La Roca del Vallès Consorci del Lluçanès <ul><li>* Barcelona </li></ul><ul><ul><li>Diputació de Barcelona </li></ul></ul><ul><ul><li>Escola d’Administració Pública de Catalunya </li></ul></ul><ul><ul><li>Institut Municipal d’Informàtica </li></ul></ul><ul><ul><li>Cluster Administració Local </li></ul></ul>0 1er trimestre 16 2on trimestre 16 Total simbologia
 17. 18. 7. Plans de sistemes i organització Serveis i ajudes directes als governs locals <ul><li>Objectiu: una eina definida per experts, amb un abast integral i una perspectiva temporal a mig i llarg termini, que vol introduir millores en la gestió interna i externa dels governs. Els Plans es centren, sempre sota una perspectiva tecnològica, en l’elaboració d’una diagnosi i en la definició de propostes d’acció en tres àmbits estretament relacionats; l’atenció al ciutadà, l’organització i la gestió i els sistemes d’informació. </li></ul><ul><li>Destinataris: Ajuntaments entre 5.000 i 50.000 habitants </li></ul><ul><li>Metodologia: </li></ul><ul><ul><li>Diagnosi inicial </li></ul></ul><ul><ul><li>Pla acció </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultats </li></ul></ul><ul><li>Finançament </li></ul>
 18. 19. <ul><li>8. Plans Directors participatius de la Societat del Coneixement . Localret ha realitzat els projectes de diversos governs locals a presentar-se a la convocatòria de subvencions per a promoure la participació ciutadana de la Direcció General de Participació del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. </li></ul><ul><li>Forma de finançament </li></ul>Total 482.000 € Serveis i ajudes directes als governs locals 30 – 35 % cost Ajuntament / Consell Comarcal 20 - 25 % cost Localret (AOC) 40 – 50 % cost Departament d’Interior Ajuntament de Cardedeu Ajuntaments de Granollers, Canovelles, Les Franqueses i la Roca del Vallès. Ajuntament de Montblanc Consell Comarcal del Berguedà Ajuntament de Barberà del Vallès Ajuntament de Sant Boi de Llobregat Ajuntament de Palafrugell Ajuntament de Cambrils Consell Comarcal d’Osona CC Berguedà Montblanc Sant Boi de Llobregat Palafrugell Cambrils Barberà del Vallès Granollers La Roca del Vallès Canovelles Les Franqueses del Vallès Cardedeu CC Osona
 19. 20. Guies i recomanacions
 20. 21. Guies i recomanacions 9. Adequació a la Llei 11/2007 LOCALRET ha estat treballant en els darrers mesos en impulsar iniciatives que contribueixin a facilitar a l’administració local catalana l'adequació a aquestes lleis, lleis que algunes, en part han entrat ja en vigor i altres ho faran abans de finals de l’any vinent. En concret, fins ara ha estat treballant en tres actuacions: 1. Elaboració d’un document sobre obligacions i oportunitats que obra la Llei d’Accés Electrònic als Serveis Públics. 2. Elaboració d’una guia d’adaptació del món local a la LAECSP i a la LCSP. 3. Inventari d’eines disponibles que són necessàries per a l’adaptació del món local a la LAECSP i a la LCSP. Disponibilitat dels documents: mitjans maig 2008
 21. 22. Guies i recomanacions 9. Adequació a la Llei 11/2007 1. Document sobre obligacions i oportunitats que obre la Llei d’Accés Electrònic als Serveis Públics. OBJECTIU: Clarificar a nivell d’usuari final, és a dir, no advocat, el que implica aquesta llei, abordant-ho des del punt de vista de les obligacions que genera aquesta llei, però també les oportunitats que obra. 2. Guia d’adaptació del món local a la LAECSP i a la LCSP. OBJECTIU: Definir un conjunt d’actuacions a realitzar per part de l’Ajuntament per tal de garantir l’adaptació d’aquest a les lleis. 3. Inventari d’eines disponibles que són necessàries per a l’adaptació del món local a la LAECSP i a la LCSP. OBJECTIU: Posar a disposició dels ajuntaments catalans una relació d’eines, productes, serveis, etc. disponibles o properament disponibles necessaris per a l’adaptació d’aquests a les noves lleis. Indicant si aquests tenen cost o no i la data aproximada de disponibilitat.
 22. 23. Guies i recomanacions 10. Ordenances per a l’impuls de l’administració electrònica <ul><li>Què és? </li></ul><ul><li>Ordenança que regula les relacions electròniques entre els ciutadans i l’ajuntament. Localret està adequant els models d’ordenances actuals a la nova legislació estatal. </li></ul><ul><li>Quin continguts tenen? </li></ul><ul><ul><li>Principi d’impuls dels mitjans elect`rònics per a una major eficàcia i eficiència de l’actuació administrativa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Principi de simplificació administrativa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Principi de publicitat i transparència administrativa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Principi de participació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Principi de col·laboració i cooperació entre administracions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Principi de neutralitat tecnològica. </li></ul></ul><ul><li>Qui la pot aprovar? </li></ul><ul><li>Tots els ajuntaments catalans. </li></ul>
 23. 24. Properes jornades / sessions de treball
 24. 25. Properes jornades / sessions de treball III ENCUENTRO SOBRE TELECOMUNICACIONES Y GOBIERNOS LOCALES: LOS ACCESOS DE NUEVA GENERACIÓN 14, 15 i 16 de juliol a Santander Organitza: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones Consorcio LOCALRET Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) TALLERS PRÀCTICS PROJECTE IDEC LOCAL 15 de maig a Girona 22 de maig a Barcelona TALLER ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Plataforma EyeOS , és un escriptori virtual al que els usuaris es connecten remotament, podent accedir als seus continguts des de qualsevol lloc que tingui connexió a Internet. Inclou una eina ofimàtica molt completa, compatible amb l’Office de MicroSoft i amb l’OpenOffice i un sistema de gestió d’agendes i contactes, sincronitzable amb agendes, PDA’s i telèfons mòbils, entre altres aplicacions i utilitats. Formularis intel·ligents ADOBE 28 de maig a Localret
 25. 26. www.localret.cat

×