Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

La Comissió Construïm el Futur (CCF)

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 19 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a La Comissió Construïm el Futur (CCF) (20)

Más de ITeC Instituto Tecnología Construcción (20)

Anuncio

Más reciente (16)

La Comissió Construïm el Futur (CCF)

 1. 1. itec.cat La Comissió Construïm el Futur (CCF) Francisco Diéguez Director General ITeC 17 de gener de 2017
 2. 2. Comissió Construïm el Futur Treballs de definició del camí de transició cap al BIM
 3. 3. Comissió Construïm el Futur Nous procesos per a una nova Construcció
 4. 4. Comissió Construïm el Futur Objectiu treballs de la CCF (Assemblea plenària 7 / 10 /2015)
 5. 5. Comissió Construïm el Futur El camí de transició cap el BIM Un treball col·laboratiu
 6. 6. Comissió Construïm el Futur Pla de treball PROPOSTA D’ACCIONS PRIORITZACIO SÍNTESI PLANIFICACIÓ ESTUDI EXECUCIÓ INICI EXECUCIÓ ACCIONS Assemblea 29/06/2016 Assemblea 21/11/2016 Març – Juny 2016 Juny 2016 2017
 7. 7. Comissió Construïm el Futur Alinear: Promoure el compromís de les institucions públiques, dels agents del sector, i del mon educatiu en la promoció del BIM de manera endreçada a Catalunya Acompanyar: Elaborar i fer recomanacions per la creació de models, protocols, instruccions tècniques i bases per a facilitar i estandarditzar l'ús del BIM Facilitar: Definir i implementar entorns de projectes col.laboratius de projectes que facilitin l'adopció del BIM Efecte tractor: Impulsar la realització de projectes pilot executats en entorns col·laboratius usant metodologia BIM dels quals s'hauran de difondre les experiències apreses cap al sector . Educar: Establir les necessitats formatives en els diferents recorreguts curriculars que permetin dissenyar els programes educatius per a fomentar l'adopció de les competències bàsiques del treball en entorns BIM en els estudiants Avaluar: Establir i aplicar indicadors que permetin avaluar el nivell de maduresa en l'aplicació de BIM i el seu impacte en les administracions públiques, agents del sector i mon educatiu Millora contínua: Establir els mecanismes de seguiment de la transició del sector en l'aplicació dels entorns BIM, per tal d'implementar les mesures de millora necessàries. Harmonitzar:Prestaratencióalesmillorspràctiquesiiniciativesqueesdesenvolupinanivellglobal,nacionaliinternacional,pertalde compartiriharmonitzarelsresultatsiprocessos Estadi desitjat: • Ampli suport de la indústria amb el compromís total del sector públic, el sector professional i del món acadèmic, generant una demanda estesa i consistent per part dels clients Estadi desitjat: • Ús de software compatible amb formats oberts d’intercanvi d’informació. • Certificació d’estàndards rigorosa. • Definició dels intercanvis de dades i protocols. Estadi desitjat: • Disposar de models de treball col.laboratiu on la seva aplicació sigui el mètode habitual i predominant de l’activitat del sector. Estadi desitjat: • Predisposició dels agents del sector en emprar la millora contínua com eina per assolir la seva pròpia eficiència, tant individual com col.lectiva. Estadi desitjat: • Disposar de programes educatius i formatius integrats en tots els nivells educacionals i professionals. Estadi desitjat: • Avaluació contínua de la maduresa de la comunitat amb el suport a la seva mesura i l’esforç d’avaluació comparativa. Estadi desitjat: • Disposar d’un conjunt rellevant d’experiències avaluades homogèniament que exposin als agents del sector les millors pràctiques. Punt de partida Punt d’arribada
 8. 8. Comissió Construïm el Futur Propostes d’accions a partir dels Grup de Treball de la CCF
 9. 9. Comissió Construïm el Futur GT1 GT2 GT3 ≈ 500 Accions proposades
 10. 10. Comissió Construïm el Futur GT1 GT2 GT3 ≈ 500 Accions proposades Síntesi d’accions 88 Educació Marc d'Actuació Contractual / Legislatiu Marc d'Actuació Institucional - Acords Marc d'Actuació Procés Marc d'Actuació Tècnic - Documental Marc d'Actuació Tècnic - Intercanvi Marc d'Actuació Tècnic - Biblioteques Marc d'Actuació Tecnològic - TIC i CDE Marc d'Actuació Tecnològic - Software Marc d'Actuació Tecnològic - Generació de coneixement Difusió i Comunicació - Sensibilització Difusió i Comunicació - Exemplificació Difusió i Comunicació - Transmissió Difusió i Comunicació - Debat Observatori - Benchmarquing Observatori - Avaluació i mesura Observatori - Millora Contínua
 11. 11. Comissió Construïm el Futur Qualificació creuada de les accions sintetitzades
 12. 12. Comissió Construïm el Futur Qualificació creuada de les accions sintetitzades
 13. 13. Camí de transició al BIM Tecnologia Organització Processos 2016 2020+Nivell 0 – BIM Local Estadi desitjat: • Ampli suport de la indústria amb el compromís total del sector públic, el sector professional i del món acadèmic, generant una demanda estesa i consistent per part dels clients Estadi desitjat: • Ús de software compatible amb formats oberts d’intercanvi d’informació. • Certificació d’estàndards rigorosa. • Definició dels intercanvis de dades i protocols. Estadi desitjat: • Disposar de models de treball col.laboratiu on la seva aplicació sigui el mètode habitual i predominant de l’activitat del sector. Estadi desitjat: • Predisposició dels agents del sector en emprar la millora contínua com eina per assolir la seva pròpia eficiència, tant individual com col.lectiva. Estadi desitjat: • Disposar de programes educatius i formatius integrats en tots els nivells educacionals i professionals. Estadi desitjat: • Avaluació contínua de la maduresa de la comunitat amb el suport a la seva mesura i l’esforç d’avaluació comparativa. Aïllada Independent Ad Hoc En xarxa Coordinada Definits Nivell 1 – BIM Acordat Integrat Nivell 2 – BIM Compartit Interoperable Col·laborativa Gestionat Nivell 3 – BIM Comú Unificat Optimitzat Nivell n Estadi desitjat: • Disposar d’un conjunt rellevant d’experiències avaluades homogèniament que exposin als agents del sector les millors pràctiques. Alinear: Promoure el compromís de les institucions públiques, dels agents del sector, i del mon educatiu en la promoció del BIM de manera endreçada a Catalunya Acompanyar: Elaborar i fer recomanacions per la creació de models, protocols, instruccions tècniques i bases per a facilitar i estandarditzar l'ús del BIM Facilitar: Definir i implementar entorns de projectes col.laboratius de projectes que facilitin l'adopció del BIM Efecte tractor: Impulsar la realització de projectes pilot executats en entorns col·laboratius usant metodologia BIM dels quals s'hauran de difondre les experiències apreses cap al sector . Educar: Establir les necessitats formatives en els diferents recorreguts curriculars que permetin dissenyar els programes educatius per a fomentar l'adopció de les competències bàsiques del treball en entorns BIM en els estudiants Avaluar: Establir i aplicar indicadors que permetin avaluar el nivell de maduresa en l'aplicació de BIM i el seu impacte en les administracions públiques, agents del sector i mon educatiu Millora contínua: Establir els mecanismes de seguiment de la transició del sector en l'aplicació dels entorns BIM, per tal d'implementar les mesures de millora necessàries. Harmonitzar:Prestaratencióalesmillorspràctiquesiiniciativesqueesdesenvolupinanivellglobal,nacionaliinternacional,pertaldecompartiriharmonitzar elsresultatsiprocessos Signatura declaració intencions Signatura acord treball col.labor. Acord ús preferent OPEN BIM Difusió medis generalistes Promoure un ens coordinador Produir documents divulgatius Suport activitats multidisciplinars Difusió en àmbits sect. indirectes Accions enfocades a dirigents Guia control de qualitat sectorial Nous models de contractació Reinterpretació Legislació vigent Adaptar legislació i contractes Revisió plecs licitacions Guia de licitació BIM Adaptar legislació bàsica Criteri Solvència vs Condició Ex. Nous models de plecs Definició estadis i indicadors Indicadors a entitat trans/Idescat Indicadors a partir Visats Enquesta inicial / punt partida Estadística projectes públics Eines autoavaluació (web, app) Experiència ajust formació Protocol seguiment i avaluació Publicació resultats en portal Pilots harmonitzats avaluables Publicació pilots oberta al sector Incentivar econòmicament Pilots Premis Pilot, final carrera, proj. Recolzar actes divulgatius/debat Fòrums debat específics Estudis comparatius Estudis evolutius implantació Marc competencial i procés col. Anàlisi disfuncions de processos Crear estàndards segons fases Checklist verificació projectes Models de plecs de contractació Diccionari de treballs col.laborat. Definir en plecs proced.col. eina Definir usos BIM Definir solvència tècnica en proj Definir docs lliurament i models Adoptar estàndards intern. ISO Establir protocol per c/ agent Definir docs mínim inici projecte Divulgar coneixement IFC Grup intercol.legis interoperabil Adaptar PAS a Catalunya ? Definir sist verif.qualitat projec Analitzar i adoptar sist. Classif. Estàndard de qualitat Objectes Creació biblioteca pub. objectes Promoure biblioteques Indústria TIC i CDE adients a mida proj Eina simulació CDE acadèmica Identificar eines soft disponibles Promoure Soft Open BIM i IFC Verificar intercanvi info de Soft Definir plantilles per plataforma Convenis col.legis distrib. Soft Participació projectes R+D+i Difusió millors pract. per platafor Anàlisi cost cicle vida actius Portal únic transversal informac Editar Guia de treball col.laborat Bones/males pràctiques disciplin 1 2 3 7 Preparació programes Definir competències coneixem. Formar perspectiva cicle vida Formació perfils Administració Formació aturats Formació petita/mitjana empresa Formar en Treball col.laboratiu. Integrar formació estudis Grau Formació per a formadors Suport econòmic/incentius Treball col.laborat. entre centres Finals de carrera col.laboratius Punt de trobada experiències Relació mon acadèmic/empresa Intercanvi experiència agents Promoure ISO 9001 Revisió periòdica normes, guies Ajust formació amb necessitats Repercusió BIM temps /cost/qua
 14. 14. Comissió Construïm el Futur Tòpics – Criteris de qualificació Accions Educació 14 Marc d'Actuació Contractual / Legislatiu 8 Marc d'Actuació Institucional – Acords 4 Marc d'Actuació Procés 9 Marc d'Actuació Tècnic – Documental 4 Marc d'Actuació Tècnic – Intercanvi 5 Marc d'Actuació Tècnic – Biblioteques 3 Marc d'Actuació Tecnològic - TIC i CDE 2 Marc d'Actuació Tecnològic – Software 5 Marc d'Actuació Tecnològic - Generació de coneixement 3 Difusió i Comunicació – Sensibilització 5 Difusió i Comunicació – Exemplificació 4 Difusió i Comunicació - Transmissió 3 Difusió i Comunicació - Debat 2 Observatori – Benchmarquing 2 Observatori - Avaluació i mesura 10 Observatori - Millora Contínua 5
 15. 15. Comissió Construïm el Futur Planificació d’Accions Tipologia de resultat d’execució de les accions Acció Fòrum Ens Pilot Signatura Acord Estudi Publicació Eines
 16. 16. Comissió Construïm el Futur Planificació d’Accions Recompte per Àrea Temàtica i Tipologia Signatura Acord Estudi Public. Eines Acció Fòrum Ens Pilot ALINEAR 2 1 1 1 3 1 9 ACOMPANYAR 1 1 9 17 1 3 1 1 34 EDUCAR 2 4 2 6 15 FACILITAR 6 2 8 AVALUAR 5 1 1 2 1 10 MILLORA CON. 3 1 1 5 EF. TRACTOR 2 4 1 1 8 Total 3 4 28 26 2 19 2 3 1 88
 17. 17. Comissió Construïm el Futur Planificació d’Accions Àrea Temàtica 7: EFECTE TRACTOR 2017 2018 1S 2S 1S 2S Difusió i Comunicació - Exemplificació 7.1 Realització de casos pilot per part de les principals entitats licitadores a partir de bases comunes que permetin una avaluació de resultats conjunta. 7.2 Documentació i Pla de difusió de les proves pilot i casos reals per a transmissió d’experiència al sector 7.3 Incentivar els agents participants en proves pilot, tant en iniciativa pública com privada 7.4 Establiment de premi en experiències Pilot, Projectes Final de Carrera i Projectes BIM Difusió i Comunicació - Debat 7.5 Fomentar i recolzar les jornades i congressos que permetin conèixer, difondre i debatre al voltant dels processos col·laboratius en el sentit més ampli 7.6 Establir fòrums de debat específics: acadèmics, software, empresarials Difusió i Comunicació - Benchmarking 7.7 Estudis comparatius de projectes col·laboratius vs projectes estàndard, sota diferents aspectes: Temps, Cost, Qualitat i difosos per canals unificats o transversal del sector. 7.8 Elaborar i publicar estudis d’evolució de la implementació BIM del sector i particularitzats per agents Signatura Acord Estudi Publicació Eines Acció Fòrum Ens Pilot
 18. 18. Segons Planificació 2017 - 2020 Treball realitzat 2015 – 2016 Comissió Construïm el Futur Pla de Treball del camí de transició cap el BIM ACCIONS Establiment i Planificació EXECUCIÓ D’ACCIONS Treball a iniciar el 2017ESTUDI D’EXECUCIÓ Objectius, calendari, recursos, operativa 27 (9x3) reunions de treball del GT1, GT2 i GT3 15 reunions del Grup de Coordinació
 19. 19. Comissió Construïm el Futur

×