Model client servidor

105 visualizaciones

Publicado el

txell i laura

Publicado en: Internet
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
105
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
3
Acciones
Compartido
0
Descargas
2
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Model client servidor

 1. 1. MODEL CLIENTMODEL CLIENT SERVIDORSERVIDOR NOM: MERITXELL TORRENTENOM: MERITXELL TORRENTE LAURA ROMEROLAURA ROMERO PROFESSOR: RAMON AVALOSPROFESSOR: RAMON AVALOS 4 ESO B4 ESO B
 2. 2. CLIENT SERVIDORCLIENT SERVIDOR  QUE ÉS UN CLIENTQUE ÉS UN CLIENT  És el que inicia un requeriment de servei. El requerimentÉs el que inicia un requeriment de servei. El requeriment inicial pot convertir-se en múltiples requeriments de treballinicial pot convertir-se en múltiples requeriments de treball a través de xarxes LAN o WAN. La ubicació de les dades oa través de xarxes LAN o WAN. La ubicació de les dades o de les aplicacions és totalment transparent per al client.de les aplicacions és totalment transparent per al client.  QUE ÉS UN SERVIDORQUE ÉS UN SERVIDOR  És qualsevol recurs de còmput dedicat a respondre alsÉs qualsevol recurs de còmput dedicat a respondre als requeriments del client. Els servidors poden estarrequeriments del client. Els servidors poden estar connectats als clients a través de xarxes LAN o WAN, perconnectats als clients a través de xarxes LAN o WAN, per proveir de múltiples serveis als clients i ciutadans com araproveir de múltiples serveis als clients i ciutadans com ara impressió, accés a bases de dades, fax, processamentimpressió, accés a bases de dades, fax, processament d'imatges, etc.d'imatges, etc.
 3. 3. RELACIÓ HARDWARE IRELACIÓ HARDWARE I SOFWARESOFWARE  HARDWAREHARDWARE  Els components i dispositius del maquinari es divideixen enEls components i dispositius del maquinari es divideixen en maquinari bàsic i Maquinari Complementarimaquinari bàsic i Maquinari Complementari  El maquinari bàsic: són les peces fonamentals iEl maquinari bàsic: són les peces fonamentals i imprescindibles perquè l'ordinador funcioni com són: Placaimprescindibles perquè l'ordinador funcioni com són: Placa base, monitor, teclat i ratolí.base, monitor, teclat i ratolí.  El Maquinari complementari: són tots aquells dispositiusEl Maquinari complementari: són tots aquells dispositius addicionals no essencials com poden ser: impressora,addicionals no essencials com poden ser: impressora, escàner, càmera de vídeo digital, càmera web, etc.escàner, càmera de vídeo digital, càmera web, etc.
 4. 4.  SOFTWARESOFTWARE  El software és el suport lògic i immaterial que permet queEl software és el suport lògic i immaterial que permet que l'ordinador pugui exercir tasques intel·ligents, dirigint alsl'ordinador pugui exercir tasques intel·ligents, dirigint als components físics o maquinari amb instruccions i dades acomponents físics o maquinari amb instruccions i dades a través de diferents tipus de programes.través de diferents tipus de programes.  El Programari són els programes d'aplicació i els sistemesEl Programari són els programes d'aplicació i els sistemes operatius, que segons les funcions que realitzen poden seroperatius, que segons les funcions que realitzen poden ser classificats en:classificats en:  Programari de SistemaProgramari de Sistema  Programari d'AplicacióProgramari d'Aplicació  Programari de ProgramacióProgramari de Programació
 5. 5. RELACIÓNSRELACIÓNS  El client és qui demana el serveiEl client és qui demana el servei al servidor, i aquest li responal servidor, i aquest li respon utilitzant el hardware i elutilitzant el hardware i el software.software.
 6. 6. SERVEIS DES DELS ANYS 70SERVEIS DES DELS ANYS 70  Servidor de CorreuServidor de Correu  És el servidor que emmagatzema, envia, rep i realitza totes​​És el servidor que emmagatzema, envia, rep i realitza totes​​ les operacions relacionades amb l'e-mail dels seus clients.les operacions relacionades amb l'e-mail dels seus clients.  servidor Proxyservidor Proxy  És el servidor que actua d'intermediari de manera que elÉs el servidor que actua d'intermediari de manera que el servidor que rep una petició no coneix qui és el client queservidor que rep una petició no coneix qui és el client que veritablement està darrere d'aquesta petició.veritablement està darrere d'aquesta petició.  servidor Webservidor Web  Emmagatzema principalment documents HTML (sónEmmagatzema principalment documents HTML (són documents a manera d'arxius amb un format especial per adocuments a manera d'arxius amb un format especial per a la visualització de pàgines web en els navegadors delsla visualització de pàgines web en els navegadors dels clients), imatges, vídeos, text, presentacions, i en generalclients), imatges, vídeos, text, presentacions, i en general tot tipus d'informació. A més s'encarrega d'enviar aquestestot tipus d'informació. A més s'encarrega d'enviar aquestes informacions als clients.informacions als clients.
 7. 7.  Servidor de Base de DadesServidor de Base de Dades  Dóna serveis d'emmagatzematge i gestió de bases deDóna serveis d'emmagatzematge i gestió de bases de dades als seus clients. Una base de dades és un sistemadades als seus clients. Una base de dades és un sistema que ens permet emmagatzemar grans quantitatsque ens permet emmagatzemar grans quantitats d'informació. Per exemple, totes les dades dels clients d'und'informació. Per exemple, totes les dades dels clients d'un banc i els seus moviments en els comptes.banc i els seus moviments en els comptes.  servidors Clústerservidors Clúster  Són servidors especialitzats en l'emmagatzematge de laSón servidors especialitzats en l'emmagatzematge de la informació tenint grans capacitats d'emmagatzematge iinformació tenint grans capacitats d'emmagatzematge i permet evitar la pèrdua de la informació per problemes enpermet evitar la pèrdua de la informació per problemes en altres servidors.altres servidors.  servidors Dedicatsservidors Dedicats  Com ja vam expressar anteriorment, hi ha servidorsCom ja vam expressar anteriorment, hi ha servidors compartits si hi ha diverses persones o empreses fentcompartits si hi ha diverses persones o empreses fent servir un mateix servidor, o dedicats que són exclusius perservir un mateix servidor, o dedicats que són exclusius per a una sola persona o empresa.a una sola persona o empresa.
 8. 8.  Servidors d'imatgesServidors d'imatges  Recentment també s'han popularitzat servidorsRecentment també s'han popularitzat servidors especialitzats en imatges, permetent allotjar gran quantitatespecialitzats en imatges, permetent allotjar gran quantitat d'imatges sense consumir recursos del nostre servidor webd'imatges sense consumir recursos del nostre servidor web en emmagatzematge o per emmagatzemar fotografiesen emmagatzematge o per emmagatzemar fotografies personals, professionals, etc. Alguns gratuïts poden ser:personals, professionals, etc. Alguns gratuïts poden ser: www.imgur.com, www.photobucket.com, www.flickr.comwww.imgur.com, www.photobucket.com, www.flickr.com de Yahoo, o picasaweb.google.com de Google.de Yahoo, o picasaweb.google.com de Google.
 9. 9. QUINS D’AQUETS SERVEISQUINS D’AQUETS SERVEIS UTILITZEM?UTILITZEM?  CORREUCORREU  DATA I HORADATA I HORA  D’IMATGESD’IMATGES  BASE DE DADESBASE DE DADES  WEBWEB  Aquets són els més utilitzats per nosaltresAquets són els més utilitzats per nosaltres
 10. 10. QUINS D’AQUETS SERVEISQUINS D’AQUETS SERVEIS UTILITZEM?UTILITZEM?  CORREUCORREU  DATA I HORADATA I HORA  D’IMATGESD’IMATGES  BASE DE DADESBASE DE DADES  WEBWEB  Aquets són els més utilitzats per nosaltresAquets són els més utilitzats per nosaltres

×