Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
LEHENDAKARITZA
Komunikaziorako Zuzendaritza

PRESIDENCIA
Dirección de Comunicación

EUSKO JAURLARITZAK ETA SEGIBek ESPARRU...
Gazteriaren arloan, elkarrekin lana egingo da informazioa, esperientziak,
jardunbide egokiak, metodologiak partekatzen, be...
EL GOBIERNO VASCO Y LA SEGIB FIRMAN UN ACUERDO MARCO PARA
EL FORTALECIMIENTO DE SUS RELACIONES

El Lehendakari Iñigo Urkul...
En el apartado de juventud, se colaborará en el intercambio de información,
experiencias, buenas prácticas y metodologías,...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Acuerdo SEGIB Gobierno Vasco

223 visualizaciones

Publicado el

SEGIB eta Eusko Jaurlaritzaren arteko akordioa

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Acuerdo SEGIB Gobierno Vasco

  1. 1. LEHENDAKARITZA Komunikaziorako Zuzendaritza PRESIDENCIA Dirección de Comunicación EUSKO JAURLARITZAK ETA SEGIBek ESPARRU HITZARMENA IZENPETU DUTE HARREMANAK INDARTZEKO Iñigo Urkullu lehendakariak eta Enrique Iglesias Iberoamerikako Idazkaritza Nagusiko (SEGIB) arduradun nagusiak esparru hitzarmen bat izenpetu dute Eusko Jaurlaritzaren eta SEGIB nazioarteko erakundearen arteko lankidetza harremanak sakontzeko; bi komunitateok, latinoamerikarra eta euskal komunitatea, beti elkartu dituzten lotura historikoak, kulturalak, sozialak eta enpresarialak kontuan hartu dira horretarako. Hitzarmena gaur goizean izenpetu da bi agintariek Lehendakaritzan izan duten bileran; eta hitzarmen horrek bi urteko iraupen aldia izango du eta beste bi urtez luzatu ahal izango da. Hitzarmenak sektore estrategikoetan aliantzak egiteko helburua du eta aukera emango du elkarrekin lana egiteko eta esperientziak elkar trukatzeko. Horretarako, hitzarmenaren testuak hainbat arlo aipatzen ditu eta arlo horietan bi aldeek lankidetza jardunak garatzeko konpromisoa hartzen dute. Arlo horiek honako hauek dira: herritarren berrikuntza, gizonen eta emakumeen berdintasuna, gazteria, eta berrikuntza (enpresa txiki eta ertainak). Herritarren berrikuntzaren alorrean, bi aldeek konpromisoa hartzen dute, beste hainbat gairen artean, herritarren parte-hartze aktiboa bultzatzeko teknologia digitalen bitartez gizarte-errealitatea eraldatu nahi duten ekimen berritzaileetan, gero eta gizarteratze handiagoa lor dadin eta baterako proiektuak bultzatzeko gobernu irekiaren, datu publikoen irekiaren eta horien berrerabilpenaren sustapenaren eta sare sozialetan egotearen eremuan. Gizonen eta emakumeen berdintasunari dagokionez, Eusko Jaurlaritzak eta SEGIBek elkarrekin lana egingo dute administrazioaren politika eta ekintza guztietan, gobernantza hobetzeko osagai modura, genero-ikuspegia txertatzeko neurriak hartzen, emakumeen ahalduntzea sustatzen, emakumeen aurkako indarkeria ezabatzen eta prebenitzen, gizarteratzeko bitartekoen bidez (familia, ikastetxea, komunikabideak,…) berdintasunaren aldeko balio-aldaketa bat bultzatzen, berdintasuna sustatzen enpresa-arloan eta gizonek berdintasunaren aldeko konpromisoa hartzen. Navarra, 2 – 01007 VITORIA-GASTEIZ tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@ej-gv.es
  2. 2. Gazteriaren arloan, elkarrekin lana egingo da informazioa, esperientziak, jardunbide egokiak, metodologiak partekatzen, bereziki gazteria-arloan Eusko Jaurlaritzak landutako bi proiektuekin lotuta: Euskadiko Gazteak Lankidetzan eta Gazteen Euskal Behatokia. Azkenik, berrikuntzaren alorrean hitzarmenak sustatu nahi du esperientziak partekatzea bultzatzea berrikuntzaren eta ekoizpen sektorearen lotura garatzerakoan, baita neurri integralak zehaztu eta abiarazterakoan (prestakuntza, eskuratzeko aukera, finantzazioa, sustapena eta abar ) enpresa horien alde; baita ere, alde biek azterketa bat burutzea, Iberoamerikako merkatuari etekina atera diezaioketen itun estrategikoak identifikatzeko eta ezartzeko. Vitoria-Gasteiz, 2013ko azaroaren 4a. 2
  3. 3. EL GOBIERNO VASCO Y LA SEGIB FIRMAN UN ACUERDO MARCO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS RELACIONES El Lehendakari Iñigo Urkullu y el máximo responsable de la Secretaría General Iberoamericana-SEGIB, Enrique Iglesias, han firmado un acuerdo marco en aras a profundizar en las relaciones de colaboración entre el Gobierno Vasco y este organismo internacional, teniendo en cuenta los lazos históricos, culturales, sociales y empresariales que han unido siempre a las comunidades vasca y latinoamericana. El acuerdo ha sido suscrito durante el encuentro que ambos han mantenido esta mañana en Lehendakaritza y tendrá una vigencia de dos años prorrogables. El acuerdo permitirá explorar oportunidades de trabajo conjunto y el intercambio de experiencias con el fin de establecer alianzas en sectores estratégicos. Para ello, el texto establece diversas áreas en las que ambas partes se comprometen a desarrollar acciones de colaboración. Estas áreas son: Innovación ciudadana, igualdad de mujeres y hombres, juventud e innovación (pequeñas y medianas empresas). En el área de la innovación ciudadana, ambas partes se comprometen, entre otras cuestiones, a fomentar la participación activa de la ciudadanía en iniciativas innovadoras que buscan transformar la realidad social mediante el uso de las tecnologías digitales, con el fin de alcanzar una mayor inclusión social, así como a impulsar proyectos conjuntos en el ámbito del gobierno abierto, de la apertura de datos públicos y de la promoción de su reutilización, y de la presencia en las redes sociales. En lo que se refiere a la igualdad de hombres y mujeres, el Gobierno Vasco y la SEGIB colaborarán en la adopción de medidas para la integración de la perspectiva de género en todas las políticas y acciones de la Administración como elemento de mejora de la Gobernanza; el fomento del empoderamiento de las mujeres; la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres; la promoción de un cambio de valores favorable a la igualdad a través de los distintos medios de socialización (familia, escuela, medios de comunicación,…); el fomento de la igualdad en el ámbito empresarial y la implicación de los hombres a favor de la igualdad. 3
  4. 4. En el apartado de juventud, se colaborará en el intercambio de información, experiencias, buenas prácticas y metodologías, en particular con relación a dos de los proyectos trabajados en el área de juventud del Gobierno Vasco: Juventud Vasca Cooperante y Observatorio Vasco de la Juventud. Finalmente en el apartado de innovación, el acuerdo busca promover el intercambio de experiencias en el desarrollo del vínculo innovación-sector productivo, y en la definición y puesta en práctica de medidas integrales (formación, acceso, financiamiento, promoción y otras) en favor de dichas empresas, así como llevar a cabo un análisis por ambas partes, que permita identificar y establecer alianzas estratégicas que puedan beneficiarse del mercado iberoamericano. Vitoria-Gasteiz, 4 de noviembre de 2013 4

×