A Comisión 4.ª, Educación e Cultura, reunirase o próximo día 4 de xuño de 2013, ás16:30 horas, no pazo do Parlamento.A ord...
1.2 7339 (09/POC-001061)Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de EsquerdaRon Fernández, José Javier e Vázquez Díaz, Ra...
2.1 5654 (09/PNC-000447)Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista GalegoPombo Rodríguez, Cosme EladioSobre as actuacións ...
2.3 7247 (09/PNC-000601)Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista GalegoPontón Mondelo, Ana BelénSobre as actuacións que ...
Rodríguez González, Román e 6 máisSobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para mellorara oferta de pr...
María Soledad Piñeiro MartínezPresidenta da ComisiónD.ª María Concepción Burgo LópezD. Ricardo Vicente Docasar DocasarD. F...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Convocatoria de Comisión 4.ª, Educación e Cultura para o día 4 de xuño de 2013

247 visualizaciones

Publicado el

Convocatoria de la Comisión 4.ª, Educación e Cultura para el 4 de Junio de 2013, en la que se preguntará sobre la adscripción de las EEAASS a la Universidad Gallega

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
247
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
0
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Convocatoria de Comisión 4.ª, Educación e Cultura para o día 4 de xuño de 2013

  1. 1. A Comisión 4.ª, Educación e Cultura, reunirase o próximo día 4 de xuño de 2013, ás16:30 horas, no pazo do Parlamento.A orde do día é a seguinte :Punto 1. Preguntas orais en comisión1.1 6815 (09/POC-000975)Grupo Parlamentario dos Socialistas de GaliciaBurgo López, María Concepción e 2 máisSobre os problemas existentes para a aplicación da rebaixa salarial dopersoal das universidades galegas, prevista na Lei de orzamentos xerais daComunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013, e as intencións daConsellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ao respectoPublicación da iniciativa, BOPG n.º 92, do 25.04.2013D.ª María Concepción Burgo LópezD. Ricardo Vicente Docasar DocasarD. Francisco Caamaño DomínguezD. José Javier Ron FernándezD. Ramón Vázquez DíazGrupo Parlamentario dos Socialistas de GaliciaD. Ricardo Vicente Docasar DocasarD.ª María Concepción Burgo LópezD. Francisco Caamaño DomínguezD.ª Patricia Vilán LorenzoD. Cosme Eladio Pombo RodríguezD. Vidal Martínez-Sierra LópezD. José Manuel Balseiro OrolD.ª María Isabel García PacínD. Jesús Miguel Prado PatiñoD. Moisés Blanco ParadeloD. Angel Camino CopaD. Hipólito Fariñas SobrinoD. José Santiago Freire AbeijónD.ª Ana Belén Pontón MondeloD. Ramón Vázquez DíazD. José Javier Ron FernándezD. Román Rodríguez GonzálezD.ª María Soledad Piñeiro MartínezD. Agustín Baamonde DíazD. Moisés Blanco ParadeloD.ª María Dolores Faraldo BotanaD. Antonio Mouriño VillarD. José Alberto Pazos Couñago
  2. 2. 1.2 7339 (09/POC-001061)Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de EsquerdaRon Fernández, José Javier e Vázquez Díaz, RamónSobre as previsións do Goberno galego respecto do inicio dun proceso dediálogo cos órganos implicados para detectar as necesidades existentes eplanificar a rede de centros de ensino público non universitario do sistemaeducativo galegoPublicación da iniciativa, BOPG n.º 99, do 08.05.20131.3 7725 (09/POC-001127)Grupo Parlamentario dos Socialistas de GaliciaDocasar Docasar, Ricardo Vicente e 3 máisSobre os datos referidos aos investimentos levados a cabo pola Conselleríade Cultura, Educación e Ordenación Universitaria durante os anos 2011 e2012 nos colexios públicos de educación infantil e primaria da cidade dePontevedraPublicación da iniciativa, BOPG n.º 106, do 22.05.2013Punto 2. Proposicións non de lei en ComisiónD.ª María Concepción Burgo LópezD. Ricardo Vicente Docasar DocasarD. Francisco Caamaño DomínguezD. José Javier Ron FernándezD. Ramón Vázquez DíazGrupo Parlamentario dos Socialistas de GaliciaD. Ricardo Vicente Docasar DocasarD.ª María Concepción Burgo LópezD. Francisco Caamaño DomínguezD.ª Patricia Vilán LorenzoD. Cosme Eladio Pombo RodríguezD. Vidal Martínez-Sierra LópezD. José Manuel Balseiro OrolD.ª María Isabel García PacínD. Jesús Miguel Prado PatiñoD. Moisés Blanco ParadeloD. Angel Camino CopaD. Hipólito Fariñas SobrinoD. José Santiago Freire AbeijónD.ª Ana Belén Pontón MondeloD. Ramón Vázquez DíazD. José Javier Ron FernándezD. Román Rodríguez GonzálezD.ª María Soledad Piñeiro MartínezD. Agustín Baamonde DíazD. Moisés Blanco ParadeloD.ª María Dolores Faraldo BotanaD. Antonio Mouriño VillarD. José Alberto Pazos Couñago
  3. 3. 2.1 5654 (09/PNC-000447)Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista GalegoPombo Rodríguez, Cosme EladioSobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coproceso de conversión do Instituto de Ensino Secundario As Mercedes deLugo nun centro integrado de formación profesionalPublicación da iniciativa, BOPG n.º 80, do 03.04.20132.2 6984 (09/PNC-000573)Grupo Parlamentario Popular de GaliciaMartínez-Sierra López, Vidal e 7 máisSobre o desenvolvemento polo Goberno galego dunha plataforma ou dunsistema de información xeográfica corporativa que permita coñecer asituación dos bens que integran o patrimonio cultural, co fin de facilitarllesos trámites aos propietarios de parcelas situadas en zonas protexidas, asícomo a prevención de posibles danosPublicación da iniciativa, BOPG n.º 95, do 02.05.2013D.ª María Concepción Burgo LópezD. Ricardo Vicente Docasar DocasarD. Francisco Caamaño DomínguezD. José Javier Ron FernándezD. Ramón Vázquez DíazGrupo Parlamentario dos Socialistas de GaliciaD. Ricardo Vicente Docasar DocasarD.ª María Concepción Burgo LópezD. Francisco Caamaño DomínguezD.ª Patricia Vilán LorenzoD. Cosme Eladio Pombo RodríguezD. Vidal Martínez-Sierra LópezD. José Manuel Balseiro OrolD.ª María Isabel García PacínD. Jesús Miguel Prado PatiñoD. Moisés Blanco ParadeloD. Angel Camino CopaD. Hipólito Fariñas SobrinoD. José Santiago Freire AbeijónD.ª Ana Belén Pontón MondeloD. Ramón Vázquez DíazD. José Javier Ron FernándezD. Román Rodríguez GonzálezD.ª María Soledad Piñeiro MartínezD. Agustín Baamonde DíazD. Moisés Blanco ParadeloD.ª María Dolores Faraldo BotanaD. Antonio Mouriño VillarD. José Alberto Pazos Couñago
  4. 4. 2.3 7247 (09/PNC-000601)Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista GalegoPontón Mondelo, Ana BelénSobre as actuacións que debe levar adiante a Xunta de Galicia paramellorar a ensinanza do galego para adultosPublicación da iniciativa, BOPG n.º 99, do 08.05.20132.4 8036 (09/PNC-000676)Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de EsquerdaVázquez Díaz, Ramón e Ron Fernández, José JavierSobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para aadscrición e a integración na universidade das ensinanzas artísticassuperiores e dos centros que as imparten, así como para garantir aoalumnado afectado a posibilidade de obtención da titulación de graouniversitario ao remate dos estudosPublicación da iniciativa, BOPG n.º 109, do 28.05.20132.5 8274 (09/PNC-000701)Grupo Parlamentario Popular de GaliciaD.ª María Concepción Burgo LópezD. Ricardo Vicente Docasar DocasarD. Francisco Caamaño DomínguezD. José Javier Ron FernándezD. Ramón Vázquez DíazGrupo Parlamentario dos Socialistas de GaliciaD. Ricardo Vicente Docasar DocasarD.ª María Concepción Burgo LópezD. Francisco Caamaño DomínguezD.ª Patricia Vilán LorenzoD. Cosme Eladio Pombo RodríguezD. Vidal Martínez-Sierra LópezD. José Manuel Balseiro OrolD.ª María Isabel García PacínD. Jesús Miguel Prado PatiñoD. Moisés Blanco ParadeloD. Angel Camino CopaD. Hipólito Fariñas SobrinoD. José Santiago Freire AbeijónD.ª Ana Belén Pontón MondeloD. Ramón Vázquez DíazD. José Javier Ron FernándezD. Román Rodríguez GonzálezD.ª María Soledad Piñeiro MartínezD. Agustín Baamonde DíazD. Moisés Blanco ParadeloD.ª María Dolores Faraldo BotanaD. Antonio Mouriño VillarD. José Alberto Pazos Couñago
  5. 5. Rodríguez González, Román e 6 máisSobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para mellorara oferta de prácticas formativas de formación profesional e acadar a súamellor adaptación ao mundo empresarial e laboralPublicación da iniciativa, BOPG n.º 109, do 28.05.2013Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás proposicións non de lei ata seishoras antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.Santiago de Compostela, 29 de maio de 2013D.ª María Concepción Burgo LópezD. Ricardo Vicente Docasar DocasarD. Francisco Caamaño DomínguezD. José Javier Ron FernándezD. Ramón Vázquez DíazGrupo Parlamentario dos Socialistas de GaliciaD. Ricardo Vicente Docasar DocasarD.ª María Concepción Burgo LópezD. Francisco Caamaño DomínguezD.ª Patricia Vilán LorenzoD. Cosme Eladio Pombo RodríguezD. Vidal Martínez-Sierra LópezD. José Manuel Balseiro OrolD.ª María Isabel García PacínD. Jesús Miguel Prado PatiñoD. Moisés Blanco ParadeloD. Angel Camino CopaD. Hipólito Fariñas SobrinoD. José Santiago Freire AbeijónD.ª Ana Belén Pontón MondeloD. Ramón Vázquez DíazD. José Javier Ron FernándezD. Román Rodríguez GonzálezD.ª María Soledad Piñeiro MartínezD. Agustín Baamonde DíazD. Moisés Blanco ParadeloD.ª María Dolores Faraldo BotanaD. Antonio Mouriño VillarD. José Alberto Pazos Couñago
  6. 6. María Soledad Piñeiro MartínezPresidenta da ComisiónD.ª María Concepción Burgo LópezD. Ricardo Vicente Docasar DocasarD. Francisco Caamaño DomínguezD. José Javier Ron FernándezD. Ramón Vázquez DíazGrupo Parlamentario dos Socialistas de GaliciaD. Ricardo Vicente Docasar DocasarD.ª María Concepción Burgo LópezD. Francisco Caamaño DomínguezD.ª Patricia Vilán LorenzoD. Cosme Eladio Pombo RodríguezD. Vidal Martínez-Sierra LópezD. José Manuel Balseiro OrolD.ª María Isabel García PacínD. Jesús Miguel Prado PatiñoD. Moisés Blanco ParadeloD. Angel Camino CopaD. Hipólito Fariñas SobrinoD. José Santiago Freire AbeijónD.ª Ana Belén Pontón MondeloD. Ramón Vázquez DíazD. José Javier Ron FernándezD. Román Rodríguez GonzálezD.ª María Soledad Piñeiro MartínezD. Agustín Baamonde DíazD. Moisés Blanco ParadeloD.ª María Dolores Faraldo BotanaD. Antonio Mouriño VillarD. José Alberto Pazos Couñago

×