Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Presentacio recepta electronica copagament catalunya 2012

1.899 visualizaciones

Publicado el

Documentació d'IOFWin sobre l'aplicació de la taxa d'1 Eur x recepta

Publicado en: Salud y medicina
 • Sé el primero en comentar

Presentacio recepta electronica copagament catalunya 2012

 1. 1. RECEPTA ELECTRÒNICA CATALUNYA 2012En aplicació de l’article 41 de la llei 5/20128 publicada al DOGC, 23/3/2012 (també conegut com “Tiquet Moderador”) 1
 2. 2. Índex de la presentació Introducció 2a9 - Marc Legal (taxa i conversió de recepta paper a electrònica) 10 - Important : Passes a seguir Adaptacions a IOFWin 11 - Parametrització de l’entitat RP electrònica i el Ticket 13 - Conversió de recepta paper en electrònica 16 a 17 - Substitucions i nous codis de diligència 18 - Cobrament / Abonament de la taxa 19 - Ticket informatiu de la taxa 21 - Identificar dispensacions amb taxa 23 - Signatura 24 - Facturació amb IOFWin 25 - Informes de caixa i llistats 2
 3. 3. “TIQUET MODERADOR, TAXA 1€ PER RECEPTA ARTICLE 41 DE LA LLEI 5/20128”En aplicació del article 41 de la llei 5/20128 publicada en el DOGC, 23/3/2012 (otambé conegut com “Tiquet Moderador”)- Les Oficines Farmacèutiques de Catalunya hauran de cobrar una taxa de 1 Europer recepta, fins a un límit de 61 Euros (36 per la resta del 2012).- Per fer possible aquest control de límits i alguna altre excepció en funció tant delassegurat (pensions no contributives, PRMI: Programa de renta mínima d’insercio,...) com del article (PVP inferior a 1,67 Euro,… ) també ha de incorporar-se lainformació de las receptes en paper al sistema electrónic. 3
 4. 4. Aplicació de la taxa TAXA: PROCEDIMENT DE DISPENSACIÓ I FACTURACIÓ ADAPTAT IMPORT: 1 €/ recepta dispensada a càrrec del CatSalut Persones usuàries ambulatòries Receptes de Catsalut Persones ingressades en residències SÍ, S’APLICA LA TAXA geriàtriques Medicaments o productes sanitaris PVPIVA > 1,67 €TIPUS DE RECEPTA A CÀRREC DEL CATSALUT TOPALL TAXAMedicaments (amb i sense validació sanitària)Fórmules magistrals i preparats oficinals Topall màxim 61 €/any.Productes sanitaris (amb i sense validació sanitària) Aquest any 2012 des de juny finsExtractes i vacunes antial·lèrgiques desembre topall màxim 36€Receptes TLD: 1 de les 4 dispensacionsReceptes amb CIP d’urgències (9URG00...00)Receptes del CatSalut a persones estrangeres Sense topallReceptes del CatSalut a persones d’altres CCAA
 5. 5. Aplicació de la taxa TAXA: PROCEDIMENT DE DISPENSACIÓ I FACTURACIÓ ADAPTAT Receptes d’altres CCAA Receptes que no son del Catsalut Mutualitats: (Muface, Isfas, Mugeju) com: Receptes d’assegurança lliure NO S’APLICA LA Receptes d’accidents de treball TAXA Receptes del Receptes de minusvàlids CatSalut com: Receptes TLD: 3 de les 4 dispensacions Productes dietoterapèutics (tots amb validació sanitària) EXEMPCIONS A LA TAXA Pensió econòmica no contributivaEls perceptors o beneficiaris de Programa de la renda mínima d’inserció(Llei 5/2012): Prestació per al manteniment de les necessitats bàsiques Prestació de la llei d’integració social dels minusvàlids Fons d’assistència social (FAS)Medicaments o productes sanitaris PVPIVA < 1,67 €A partir de la recepta efectivament dispensada número 62 que vol dir que ha arribat a l’import màxim de taxa =61€ / anuals. Aquest any (de juny a desembre de 2012) l’import màxim és de 36€.
 6. 6. Conversió de la recepta paper a electrònica Quines receptes s’han d’inserir electrònicament? Medicaments (amb validació sanitària i sense ) Productes sanitaris (amb validació sanitària i sense ) Productes dietoterapèutics (tots amb validació sanitària) Tipus de Recepta Paper Receptes TLD: 1 dispensació de les 4 INSERIDES(*) Fórmules magistrals i preparats oficinals ELECTRÒNICAMENT amb càrrec al CatSalut Extractes i vacunes antial·lèrgiques Receptes amb CIP d’urgències (9URG0000000000) Receptes del CatSalut a persones estrangeres Receptes del CatSalut a persones d’altres CCAA Quines receptes NO s’han d’inserir electrònicament? Receptes d’accidents de treball Tipus de RP NO INSERIDES amb Receptes de minusvàlids càrrec al CatSalut Receptes TLD: 3 de les 4 dispensacions Receptes provinents d’altres comunitats autònomes. Tipus de RP NO Receptes de mutualitats: MUFACE, ISFAS, MUJEGU INSERIDES Receptes d’assegurança lliure 6
 7. 7. Conversió de la recepta paper a electrònica Què vol dir recepta inserida? • Les receptes inserides són aquelles que s’envien instantàniament al servidor del SIFARE (Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya) per enregistrar l’euro per recepta que paga el pacient i alimentar el comptador de la taxa. • Les receptes inserides s’inclouran en la factura electrònica, per tant es deixaran de signar manualment i es passaran a signar electrònicament juntament amb les receptes electròniques. Què vol dir recepta no inserida? • Les receptes no inserides són aquelles que no obliguen al pagament de la taxa o altres tipus de receptes d’entitats asseguradores. Aquestes receptes no es validen contra la base de dades del Catsalut. 7
 8. 8. Conversió de la recepta paper a electrònica - La signatura de les RP inserides al Sistema es faria de manera habitual: signatura electrònica, per lots amb les dispensacions de RE. La consulta pendents de signar primer retornarà les receptes paper inserides electrònicament - La facturació de les RP inserides al Sistema es faria de manera habitual: -a través dels fitxers RAF mensuals, juntament amb les dispensacions de RE. - No hi ha validació sanitària on-line, ni validació on-line de les diligències informades a la RP inserida al Sistema, tot i que s’han d’informar al inserir la RP - Una RP inserida substituirà a una possible RE pel mateix pacient i producte -La solució inclou RP amb Campanya Sanitària i Productes HFH (hipercolesterolèmia familiar heterozigòtica) - Per la dispensació d’estupefaents en Recepta Paper, s’haurà d’informar del NIF de la persona que recull la medicació 8
 9. 9. Conversió de la recepta paper a electrònica Recordeu que, abans de facturar i enviar les receptes de paper inserides electrònicament, s’ha d’estampar el tampó informatiu amb la llegenda Inserida Electrònicament Les receptes de paper inserides electrònicament s’han d’agrupar cada dia en un sobre o amb un distintiu que les identifiqui (goma elàstica, clip, sobre o distintiu), tal qual us haurà aconsellat el vostre col·legi 9
 10. 10. PASSES A SEGUIR1.- DESCARREGAR LA VERSIÓ V45.00Tan aviat com estigui disponible a l’IOFUpdate2.- FER UNA ENTREGA/LIQUIDACIO de les RECEPTES dePAPER DISPENSADES fins el dia 22 de juny inclòs3.- INSTAL·LAR LA NOVA VERSIO V45.00 el dia 22 de junyal tancar la farmàcia o abans de començar a dispensar eldia 23 de juny 10
 11. 11. Parametrització d’entitats i tecles d’accés ràpid - La nova versió 45 crearà una nova entitat amb la qual s’ha d’informar les vendes associades a receptes en paper inserides com electròniques - Es aconsellable parametritzar les tecles d’accés ràpid corresponents a aquesta nova entitat, tant per Actius com per Pensionistes 11
 12. 12. Parametrització de la impressió del ticket de la Taxa Per a imprimir el tiquet de pagament de la TAXA hem de marcar la casella corresponent de la pestanya Seguretat I 12
 13. 13. Inserir RP a electròniques amb IOFWin 1. Comprovar com fins ara les dades de la Recepta Paper : • Dades de l’usuari (CIP) • Dades del metge prescriptor • Signatura del metge prescriptor • Data prescripció. Si no hi ha data de prescripció, segellar amb el segell D1 • Dades del producte prescrit 2. Captar les següents dades (si en el pas anterior tot és correcte) : • CIP usuari • Codi de barres de la recepta • Codi de barres del producte dispensat En cas de les fórmules i de les vacunes antial·lèrgiques: • Fórmules magistrals i preparats oficinals: codi 500017 • Vacunes antial·lèrgiques: codi 500009 13
 14. 14. Inserir RP a electròniques amb IOFWin Al realitzar la primera dispensació del dia, la primera vegada, IOFWin demana la contrasenya, igual que passa ara amb la recepta electrònica. Identifiquem l’usuari 14
 15. 15. Inserir RP a electròniques amb IOFWin Introduïm el codi de la recepta, i laTSI/CIP. En el cas de fer una substitució, haurem d’informar el codi de diligencia correcte (s’han simplificat a 6 codis) 15
 16. 16. Inserir RP a electròniques amb IOFWin En el cas de fer substitucions s’han diligenciar i a partir d’ara solament ni hauran 6 diligencies 16
 17. 17. Nous codis de diligència.Recordatori per canviar les substitucions automàtiques IOFWin ens permet automatitzar substitucions. Com s’han simplificat els codis de diligència a només 6, cal modificar-los en bloc. En el cas de fer substitucions s’han diligenciar i a partir d’ara solament ni hauran 6 diligencies 17
 18. 18. Tancament de la dispensació amb IOFWinInformació sobre l’aplicació de la Taxa En el cas de fer substitucions s’han diligenciar i a partir d’ara solament ni hauran 6 diligencies 18
 19. 19. Ticket per al client sobre l’aplicació de la Taxa En el cas de fer substitucions s’han diligenciar i a partir d’ara solament ni hauran 6 diligencies 19
 20. 20. Repetició del ticket d’aplicació de la Taxa 20
 21. 21. Identificar línies de dispensació amb Taxa a IOFWin(Recepta paper inserida) Aquesta columna especifica si porta taxa o no 21
 22. 22. Identificar línies de dispensació amb Taxa a IOFWin(Recepta Electrònica) 22
 23. 23. Procediment de Signatura Tant les receptes de paper inserides a electròniques, com les receptes electròniques, es signen conjuntament i totes a l’hora IOFWin permet ordenar per la capçalera e-Recepta, per facilitar la identificació d’unes i altres 23
 24. 24. Procediment de Facturació NOVA ENTITAT RECEPTA DE PAPER ELECTRÒNICA Recordeu que en aquesta entitat no es genera el fitxer TSI 24
 25. 25. Llistats de comprovació Per diferenciar les receptes de paper inserides electrònicament, abans de la seva signatura, podeu comprovar-ho en aquest llistat Seleccionem la entitat de recepta paper electrònica 25
 26. 26. Llistats d’arqueig i tancament de caixa 26
 27. 27. Llistats d’arqueig i tancament de caixa(Assentaments diaris) Incorporem un nou concepte per l’aplicació de la taxa de la Generalitat de Catalunya 27
 28. 28. Llistats d’arqueig i tancament de caixa(Arqueig de caixa) Incorporem un nou concepte per l’aplicació de la taxa de la Generalitat de Catalunya a l’arqueig de caixa 28
 29. 29. Gràcies 29

×