Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Nous canals de comunicacio

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 64 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Nous canals de comunicacio (20)

Más de Jaume Albaigès (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Nous canals de comunicacio

 1. 1. NOUS CANALS DE COMUNICACIÓ 29 I 30 D’OCTUBRE DE 2008
 2. 2. <ul><li>Jaume Albaigès </li></ul><ul><li>Can Ensenya, Observatori del Tercer Sector, Grup CIREM, Fundació Comtal </li></ul><ul><li>www.TecnolONGia.org </li></ul><ul><li>Blog sobre TIC i ONL </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>Presentació. Ponent
 3. 3. <ul><li>I vosaltres qui sou? </li></ul>Presentació. Alumnes Entitat Persona Relació Pla de comunicació? Responsable? = Objectius pel curs
 4. 4. <ul><li>Temps diari / setmanal a Internet. </li></ul><ul><li>Usos. </li></ul><ul><li>Nivell de substitució d’altres canals. </li></ul><ul><li>Blog? Personal? Corporatiu? On? </li></ul><ul><li>Microblog? Ídem. </li></ul><ul><li>Xarxa social? Ídem. </li></ul>Enquesta preliminar
 5. 5. Metodologia <ul><li>Sessió dialogada: </li></ul><ul><ul><li>Preguntes (sobre el que sigui) </li></ul></ul><ul><ul><li>... però també experiències, idees... </li></ul></ul><ul><ul><li>... i debat! </li></ul></ul><ul><li>Valor afegit: aplicació a la pròpia realitat </li></ul><ul><li>Mix teòrico-pràctic (de menys a més) </li></ul>
 6. 6. Índex <ul><li>Introducció a la comunicació (a Internet) </li></ul><ul><li>Comunicació a Internet 1.0 </li></ul><ul><li>Comunicació a Internet 2.0 </li></ul><ul><li>Eines col·laboratives </li></ul><ul><li>El programari lliure </li></ul>
 7. 7. <ul><li>1. Introducció a la comunicació (a Internet) </li></ul>
 8. 8. Per què les ONL necessiten comunicar? <ul><li>La comunicació és un procés evolutiu: </li></ul><ul><li>Informació / Difusió (que ens coneguin) </li></ul><ul><li>Sensibilització (que canvïin) </li></ul><ul><li>Captació de recursos / socis (que ens ajudin) </li></ul><ul><li>Transparència i rendició de comptes (que confiïn) </li></ul><ul><li>En definitiva, comunicar és existir . </li></ul>
 9. 9. Qui comunica sobre les ONL?
 10. 10. <ul><li>Habitualment, els mitjans busquen les ONL quan: </li></ul><ul><li>hi ha escàndols... </li></ul><ul><li>hi ha problemes... (crisi financera i baixes de socis) </li></ul><ul><li>hi ha cataclismes... </li></ul><ul><li>Com poden les ONL dominar el tempo de la comunicació? </li></ul>La relació amb els mitjans de comunicació
 11. 11. Les alternatives <ul><li>Establir noves relacions, aliances i regles de joc amb els mitjans. (és important... però avui no en parlarem) </li></ul><ul><li>Explotar altres opcions (canals) al marge dels mitjans. Això toca! </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Unidireccional : de l’emissor als receptors. El més habitual dels mitjans tradicionals (tv, ràdio, premsa) i de la Internet 1.0. </li></ul><ul><li>Bidireccional : entre “emissor” i “receptors”. Alguns moments de la vida offline: trucades, SMS o mails en directe. En el web 2.0 això és permanent (els blogs i la conversa). </li></ul><ul><li>En xarxa : emissor i receptors esdevenen nodes, que creen i reemeten missatges cap a altres nodes (xarxes socials). Efecte multiplicador . </li></ul>Evolució de la comunicació online E R E R N 1 N 2 N N N N
 13. 13. Característiques (positives) de la comunicació online <ul><li>Domini del missatge </li></ul><ul><li>Econòmica </li></ul><ul><li>Adaptable als col·lectius involucrats: </li></ul><ul><ul><li>Externs (donants particulars, finançadors institucionals, administracions públiques, etc.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Interns (base social, equip tècnic, voluntariat, etc.) </li></ul></ul><ul><li>Altament replicable (viral). </li></ul><ul><li>Molt vinculada a la participació . </li></ul>
 14. 14. La comunicació online és fantàstica !? <ul><li>Milions de missatges, tant d’altres ONL com d’iniciatives individuals, moviments socials, empreses... </li></ul><ul><li>Societat de la infoxicació i de l’ atenció efímera </li></ul>
 15. 15. Pla de comunicació <ul><li>Per tant, la comunicació online demana un pla de treball (igual que la tradicional): </li></ul><ul><ul><li>Objectius </li></ul></ul><ul><ul><li>Destinataris </li></ul></ul><ul><ul><li>Accions </li></ul></ul><ul><ul><li>Indicadors </li></ul></ul><ul><li>... però això tampoc és per avui. ;-) </li></ul>
 16. 16. <ul><li>2. Comunicació a Internet 1.0 </li></ul>
 17. 17. Internet, el nou canal? <ul><li>No tan nou. Google ja té 10 anys... I no va ser el primer de la xarxa. </li></ul><ul><li>Canal madur. Ja ningú es pregunta: “Cal ser-hi?” </li></ul><ul><li>La pregunta és: “Com hi som? / Com hi hem de ser?” </li></ul>
 18. 18. Els primers passos... <ul><li>Qui més qui menys... </li></ul><ul><ul><li>Correu electrònic </li></ul></ul><ul><ul><li>Web </li></ul></ul><ul><ul><li>Butlletins </li></ul></ul><ul><li>Sobre una mostra de 100 ONGD (OTS, 2007) </li></ul><ul><ul><li>80% tenen web. D’aquestes... </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>> 90% domini propi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>> 90% expliquen projectes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>> 80% mecanisme de col·laboració </li></ul></ul></ul>
 19. 19. ... i el que ens queda! <ul><li>Dels mateixos 80 webs: </li></ul><ul><ul><li>> 90% cap espai d’interacció </li></ul></ul><ul><ul><li>> 85% cap dada base social </li></ul></ul><ul><ul><li>> 60% cap dada econòmica </li></ul></ul><ul><ul><li>25% actualització recent (< 1 mes) </li></ul></ul><ul><li>Mentrestant, Internet no s’atura! </li></ul>
 20. 20. Tres idees bàsiques sobre webs <ul><li>Ja ho sabem, però el web ha de ser... </li></ul><ul><ul><li>Fàcilment navegable </li></ul></ul><ul><ul><li>Estèticament agradable </li></ul></ul><ul><ul><li>Informativament actualitzat </li></ul></ul><ul><li>Cal destinar temps a la creació de continguts , però tot plegat és més senzill del que sembla. </li></ul>
 21. 21. No tinc web, en vull un de nou... <ul><li>Paradigma desenvolupament web: de mica en mica, s’omple la pica </li></ul><ul><li>Google sites (sites.google.com). </li></ul><ul><li>Bases de codi obert i ús lliure </li></ul><ul><li>I sempre podem pagar, clar! ;-) </li></ul>
 22. 22. En resum, totes les ONL són iguals? <ul><li>Organitzacions 0.0 </li></ul><ul><ul><li>Sense web o estàtic i desactualizat </li></ul></ul><ul><li>Organitzacions 1.0 </li></ul><ul><ul><li>Amb web </li></ul></ul><ul><ul><li>Continguts actualitzats </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunicació unidireccional </li></ul></ul><ul><li>Organitzacions 2.0 </li></ul><ul><ul><li>Socials </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunicació bidireccional i en xarxa </li></ul></ul><ul><ul><li>Transparents </li></ul></ul><ul><ul><li>Usos innovadors </li></ul></ul><ul><li>I les 2.0 què fan i com s’ho fan? </li></ul>
 23. 23. <ul><li>3. Comunicació a Internet 2.0 </li></ul>
 24. 24. El web 2.0 <ul><li>Tim O’Reilly i altres (2004) </li></ul><ul><li>Segona generació en la història del web, basada en comunitats d’usuaris i una nova gamma de serveis: blogs, xarxes socials, wikis, etc., que fomenten la col·laboració i l’ intercanvi àgil d’informació entre els usuaris. (extret de la Wikipèdia) </li></ul>
 25. 25. Nous perfils d’usuaris 2.0 <ul><li>De lectors / consumidors a: </li></ul><ul><ul><li>Creadors </li></ul></ul><ul><ul><li>Col·laboradors </li></ul></ul><ul><ul><li>Conversadors </li></ul></ul><ul><ul><li>Participants </li></ul></ul><ul><li>Construcció de comunitats </li></ul><ul><li>Construcció de la Comunitat </li></ul>
 26. 26. Això del 2.0, no és una cosa de frikis ? Coincideix amb l’enquesta inicial?
 27. 27. El frikisme s’encomana a alta velocitat... Early adopters
 28. 28. Una prèvia <ul><li>Siguem raonables </li></ul><ul><li>No tot el que és 2.0 és exitós </li></ul><ul><li>No cal apuntar-se a tot </li></ul><ul><li>Valorem quines eines ens poden oferir major rendiment </li></ul><ul><li>Tinguem present quin compromís d’actualització ens demanarà cada eina </li></ul>
 29. 29. Què és un blog? <ul><li>Articles (entrades, posts) en ordre cronològic invers. Sistema de categories. </li></ul><ul><li>Sobretot text, però també imatges, vídeos, presentacions… -> aparició de fotoblogs, vídeoblogs, etc. </li></ul><ul><li>Els lectors poden comentar els articles (conversa autor – lectors o interlectors) </li></ul><ul><li>Navegable per dates, categories, etc. </li></ul>
 30. 30. Per què vull un blog? <ul><li>Generalista: Diari / reflexions personals </li></ul><ul><li>Temàtic: http://www.tecnolongia.org </li></ul><ul><li>Corporatiu públic: http ://mansunides.blogspot.com </li></ul><ul><li>Equip de treball (noves idees...) </li></ul><ul><li>Substitutiu de web: http://lamardegarbi.blogspot.com </li></ul><ul><li>Complementari de web (projectes, notícies, etc.): http ://www.asfes.org </li></ul>
 31. 31. El blog, fenomen consolidat <ul><li>Més lectors de blogs que de diaris? </li></ul>
 32. 32. La fi dels blogs...?
 33. 33. Fem un blog? <ul><li>Opció 1) Instal·lar-lo al propi web (wordpress.org + php + mysql) </li></ul><ul><li>Opció 2) Proveïdor gratuït </li></ul><ul><ul><li>ca. wordpress.com </li></ul></ul><ul><ul><li>blogger.com </li></ul></ul>
 34. 34. Seguir 1, 2, 100 blogs? Quina feinada! <ul><li>El dilema del lector: M’agrada un blog. Com sé quan hi ha un article nou? </li></ul><ul><li>El dilema de l’autor: Tinc un blog. Com informo els meus lectors que he escrit un article? </li></ul>Redifusió de continguts
 35. 35. RSS <ul><li>Redifusió / Subscripció, segons com es miri. </li></ul><ul><li>En primera instància, podem oblidar-nos del butlletí de novetats. I, sovint, podem afinar per temes. (Avui, LVD, HF) </li></ul><ul><li>Però també serveix per integrar / replicar continguts en espais web aliens. </li></ul><ul><li>Com funciona -> XML </li></ul><ul><li>Eines: </li></ul><ul><ul><li>Els mateixos navegadors </li></ul></ul><ul><ul><li>Google Reader </li></ul></ul><ul><ul><li>FeedReader </li></ul></ul><ul><li>Altres redifusors: Atom </li></ul>
 36. 36. RSS: Exemples del sector <ul><li>http://www.intermonoxfam.org/ca/page.asp?id=2676&idioma=2 </li></ul><ul><li>http://www.es.amnesty.org/mantente-al-dia/podcast/ </li></ul><ul><li>http://www.alternativechannel.tv/achannel/podcast/en/ </li></ul><ul><li>http://www.msf.es/rss/index.asp </li></ul>
 37. 37. Microblogs <ul><li>SMS + blog = microblog </li></ul><ul><li>Missatges curts (màx. 140 caràcters) </li></ul><ul><li>Públics / privats </li></ul><ul><li>Followers & Following </li></ul><ul><li>Ús típic: redirecció a informació web via TinyURL o similar </li></ul>
 38. 38. Microblogs <ul><li>Twitter: la referència </li></ul><ul><li>Altres: </li></ul><ul><ul><li>Plurk (Twitter killer) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pownce </li></ul></ul><ul><ul><li>Jaiku </li></ul></ul><ul><li>http://twitter.com/jaume_albaiges </li></ul><ul><li>http://twitter.com/amnesty </li></ul>
 39. 39. Bookmarks / Marcadors <ul><li>Origen: favorits del navegador </li></ul><ul><li>I si els compartim? </li></ul><ul><li>I si comptem quants tenim el mateix favorit? </li></ul><ul><li>La referència: Delicious </li></ul><ul><li>Altres: </li></ul><ul><ul><li>Digg </li></ul></ul><ul><ul><li>La Tafanera / Menéame </li></ul></ul>
 40. 40. Multimèdia <ul><li>Vídeo: </li></ul><ul><ul><li>Youtube , Alternative Channel </li></ul></ul><ul><li>Imatges: </li></ul><ul><ul><li>Flickr, Picasa </li></ul></ul><ul><li>Slideshare (!!) Fàcil publicació de contingut existent </li></ul><ul><li>Organització per canals, àlbums, etiquetes... </li></ul>
 41. 41. Blogs & mèdia <ul><li>Tot això està molt bé, però els continguts estan dispersos per mil llocs. </li></ul><ul><li>Embed, la paraula màgica </li></ul><ul><li>Enriquim blogs i webs (tecnolONGia, OTS, EntreSimios, ICTlogy) </li></ul>
 42. 42. Sí, però... Com podem connectar més eficientment els usuaris (nodes) de la xarxa i els seus webs, blogs, vídeos, etc.? Ja hem vist una solució: integració de continguts… però això només resol la part interna del node, no la relacional. Benvinguts a les xarxes socials!!
 43. 43. Embolica que fa fort: les xarxes socials <ul><li>Cada usuari té: </li></ul><ul><ul><li>un perfil amb informació i continguts personals (al mateix lloc o a fora) </li></ul></ul><ul><ul><li>connexions amb altres usuaris </li></ul></ul><ul><li>L’usuari també pot ser una organització </li></ul><ul><ul><li>Grups, causes, etc. </li></ul></ul>
 44. 44. Fenomen explosiu <ul><li>Facebook i MySpace estan al top 10 d’Internet! </li></ul>
 45. 45. Tipus de xarxes socials (usos solapats) <ul><li>Personals </li></ul><ul><ul><li>Facebook (el líder, > 110M d’usuaris, 200m / dia) </li></ul></ul><ul><ul><li>MySpace (la 1a important, sobretot EUA, públic adolescent) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tuenti (Espanya i països de parla castellana, per invitació) </li></ul></ul><ul><li>Professionals </li></ul><ul><ul><li>LinkedIn (EUA) </li></ul></ul><ul><ul><li>Xing (Europa) </li></ul></ul><ul><li>Temàtiques: Madteam </li></ul>
 46. 46. Usos Facebook d’ONL <ul><li>Fundació Comtal (perfil): http://www.new.facebook.com/profile.php?id=1412438257 </li></ul><ul><li>Fundació Adsis (grup): h ttp://www.new.facebook.com/group.php?gid=11272948957 </li></ul><ul><li>Amnistia Internacional (campanya): http://www.facebook.com/group.php?gid=8721569146 </li></ul><ul><li>http://www.tecnolongia.org/?p=99 </li></ul>
 47. 47. Fortaleses i debilitats de les xarxes socials <ul><li>Punts forts: </li></ul><ul><ul><li>Facilitat de fer coses </li></ul></ul><ul><ul><li>Proximitat (tot és a la vora... I tothom!) </li></ul></ul><ul><ul><li>Es pot viure a Facebook...(?) </li></ul></ul><ul><li>Punts febles: </li></ul><ul><ul><li>Nivell de soroll elevat </li></ul></ul><ul><ul><li>Quantes bones idees hi ha i quan duren? </li></ul></ul><ul><ul><li>El ROI (per a una ONL) no és evident </li></ul></ul><ul><li>Com ho veieu? </li></ul>
 48. 48. Avancem en la integració <ul><li>Twitter + Facebook... </li></ul><ul><li>... al mòbil! </li></ul><ul><li>Navegador </li></ul><ul><li>Aplicacions específiques </li></ul><ul><li>El futur present és mòbil (divertimento) </li></ul><ul><li>Aprofitem temps morts, desplaçaments... </li></ul>
 49. 49. <ul><li>4. Eines col·laboratives </li></ul>
 50. 50. Internet, la nova taula de treball <ul><li>Usuaris individuals cada cop més mòbils </li></ul><ul><li>Perfils laborals cada cop més flexibles </li></ul><ul><li>I, sobretot, organitzacions més complexes </li></ul><ul><ul><li>Diferents horaris de participació (remunerats, voluntaris, etc.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Dificultats per fer reunions presencials freqüentment </li></ul></ul><ul><li>Internet ens ajuda! </li></ul>
 51. 51. Wiki <ul><li>Web col·laboratiu editable des del mateix navegador </li></ul><ul><li>Wiki wiki: Ràpid </li></ul><ul><li>Referència: Wikipedia: </li></ul><ul><ul><li>10.000.000 articles </li></ul></ul><ul><ul><li>262 idiomes (22 > 100.000 arts.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tot voluntari </li></ul></ul><ul><ul><li>Tot lliure </li></ul></ul><ul><li>Gestió de coneixement </li></ul>
 52. 52. E-learning: Moodle <ul><li>Especialment orientat a la formació </li></ul><ul><ul><li>Cursos, alumnes, professors, fòrums, tests, documents... </li></ul></ul><ul><li>Però també pot servir com espai de debat i/o treball col·laboratiu online </li></ul>
 53. 53. Google Apps <ul><li>http://www.google.com/a </li></ul><ul><li>Google Docs </li></ul><ul><li>Google Calendar </li></ul><ul><li>Gmail </li></ul><ul><li>Google Maps </li></ul><ul><li>Gratuïtes per a ONL </li></ul>
 54. 54. Google Docs <ul><li>http://docs.google.com </li></ul><ul><li>Suite ofimàtica (editor de textos, full de càlcul, presentacions) </li></ul><ul><li>Els documents es desen als seus servidors però es poden descarregar I tenir-ne còpies locals </li></ul><ul><li>Possibilitat de treball simultani </li></ul>
 55. 55. Google Calendar <ul><li>http://calendar.google.com ‏ </li></ul><ul><li>Agenda d’activitats. </li></ul><ul><li>Múltiples calendaris. </li></ul><ul><li>Preavisos, invitacions… </li></ul><ul><li>Calendaris públics / compartits. </li></ul><ul><li>Integrables en altres webs. </li></ul><ul><li>http://www.tecnolongia.org/?p=109 </li></ul><ul><li>http://lamardegarbi.blogspot.com </li></ul>
 56. 56. Google Maps / Earth <ul><li>http://maps.google.com ‏ </li></ul><ul><li>Mapa mundial on es pot trobar, visualitzar i col·locar (pràcticament) tot. </li></ul><ul><li>El rei de l’ embed , dels widgets i dels mashups . Fàcilment integrable. </li></ul><ul><li>Usos: Cities I’ve visited (Facebook), Dopplr, Google Earth Solidari… http:// earth.google.com/intl/es_es/outreach/index.html </li></ul>
 57. 57. Google Maps: (CompraSocial! http://www.comprasocial.net/asp/cs_mapa.asp
 58. 58. Google Maps: (CompraSocial! http://www.comprasocial.net/asp/cs_fitxa.asp?id=57
 59. 59. Es pot viure sense (al marge de) Google? <ul><li>El millor cercador, líder en publicitat, aplicacions pioneres, innovadores i aclamades (Gmail, Maps), etc. </li></ul><ul><li>Ho sap tot de nosaltres? Potser sap més que nosaltres mateixos... ;-) </li></ul><ul><li>La privacitat, gran incògnita del web 2.0 ( usuaris kamikaze ). </li></ul>
 60. 60. <ul><li>5. El programari </li></ul><ul><li>lliure </li></ul>
 61. 61. Característiques del PL <ul><li>Codi obert, en oposició al codi propietari, que és tancat </li></ul><ul><li>Sorgeix a partir de la col·laboració distribuïda de molts programadors voluntaris… </li></ul><ul><li>… tot i que ja hi ha empreses que desenvolupen amb esquemes de PL </li></ul><ul><li>Lliure NO vol dir gratuït, tot i que sovint coincideix </li></ul>
 62. 62. Avantatges (teòrics) del SL <ul><li>L’usuari pot modificar-lo com vulgui </li></ul><ul><li>No hi ha cost de llicència o adquisició </li></ul><ul><li>Tecnològicament, fan un ús elevat d’estàndards (interoperabilitat) </li></ul><ul><li>La detecció i correcció d’errors és ràpida </li></ul>
 63. 63. Exemples de programari lliure <ul><li>Hi ha aplicacions de PL per a pràcticament tots els usos. </li></ul><ul><li>Es poden descarregar d’Internet. </li></ul>Llenguatge de programació web PHP Tractament d’imatges Gimp Base de dades MySQL Aplicacions d’ofimàtica Open Office Client correu electrònic Thunderbird Navegador web Firefox Sistema operatiu Linux
 64. 64. <ul><li>Moltes gràcies! </li></ul><ul><li>Jaume Albaigès </li></ul><ul><li>www.TecnolONGia.org </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>Ja hem acabat. Uf...

×