sanitat pÚblica ambulancies recerca despesa sanitària radioterapia llistes d'espera marees blanques ús racional del medicament dialisis especulació famacèutica concerts privades concessiionàries privatitzacions retallades participació ciutadana actius de salut municipalisme romanticismo literatura espaola b
Ver más