Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Gaindegia eus.doc euskaraz

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Gaindegia eus.doc euskaraz

  1. 1. GIPUZKOAKO BATZAR NAGUSIAK2013-02-25an Gaindegiak egin beharreko agerraldiko adierazpenaADIERAZPENAEnplegua sortu eta ekonomia bizkortzeko proposamenak egin ditzagun gonbidatu gaituzue. Gureproposamenak azaltzen hasi aurretik gai honi gure elkartearen ikuspegitik hurbildu nahigintzaizkioke. Elkarte txiki eta apala da gurea, askotarikoa bere bazkideei dagokionez. Gure egitekoanazio garapen eta kohesioaren ikuspegitik ekonomia eta gizartea aztertu eta hausnartzea da.Euskal Herriaren geroak arduratzen gaitu, baina baita bere lurraldeenak ere, oraingo honetanGipuzkoarenak, azken hamarkadetan erreferentziazkoa izan den lurraldea arlo askotan, bainaoraindik urrats garrantzitsuak egin behar dituena euskal eremu sozio-ekonomikoan dinamizatzaileizatera heltzeko.Gure aburuz Gipuzkoako herri erakundeetatik egin nahi den lanak ikuspegi estrategikoa, aldeaskotako adostasunak eta konpromiso handiak eskatzen ditu denon aldetik. Ez dago aterabideonargarririk denon arteko ahaleginik gabe.Ahalegin horrek zenbait eremutan erabakitasunez eta irizpide argiz jokatzea eskatzen du, hala nola: • Ekintzailetasuna bere forma guztietan sustatzea. • Lan harremanen euskal esparrua garatzea. • Bertako ekoizpen ehunarekin konprometitutako finantza erakunde eta tresnak. • Gure ekonomiaren premiei erantzuten dieten formakuntza ekimenak. • Gure estrategiari erantzungo dioten enplegu politika berriak
  2. 2. • Lurraldeari dagokionez, jarduera lurralde osoan banatuko duen eredu bat garatuz, gehiegizko kontzentrazioa eragotzi eta jarduera dagoen lekuan gordetzeko apustua egingo duena.
  3. 3. PROPOSAMENAKGure aldetik esan beharrekoa da proposamen hauek ez dutela estrategia oso bat irudikatu nahi. Gurebazkide zenbaitek egindako proposamen zehatzak dira, eremu honetan aurkeztuko diren gainerakoproposamenekin batera aztertzekoak.Premiazko izaera duten neurriak: • Inteligentzia ekonomikoa garatzeko gune bat, enpresei, txiki eta ertainei zuzendua batez ere, ikuspegi eguneratua eskainiko diena lehiakortasun handiko produktu eta zerbitzu berrien inguruan, teknologia zein formakuntza mailako premiak garaiz ikusi … Jesus Antonio Borja, gure bazkide, ekonomiako irakasle eta CES/GEK-eko aholkulariak egindako proposamena da. Gipuzkoa MIKROENPRESA eta ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK nagusi diren lurraldea da. Gehiengo honek, ordea, zailtasunak ditu lehiakortasunaren eremu estrategikoak zertan diren ezagutzera iristeko, nahiz eta jende gehien enplegatzen dutenak izan. Honelako gune batek horietako askoren lehiakortasuna nabarmen alda lezake egungo enpleguei eutsi eta lanpostu berriak sortuz. Honakoa ez da ekimen berritzailea, Europako hainbat herrialdetan ezagunak dira gune hauek, Frantzian batez ere. Gune hauen egitekoa lau ardatzetan biltzen da: • Lehiakortasun zaintza • Teknologia zaintza • Zaintza komertziala • Zaintza sozial, politiko eta normatiboa. Azken buru, “informazioa etengabe kudeatzeko sistema bat da, lehiakortasun egoera sendo batera iritsi eta hobetzea helburu duena iraun dezan. Erabiltzaileen formakuntza dakar berarekin.”
  4. 4. • Berariazko metodologia enpresa txiki eta ertainak lehiakortasuna handitzeko laguntzak eskatu eta eskuratzera hel daitezen. Proposamen hau aurrekoarekin lotuta dator. Laguntzak gehien behar dituenarengana iritsi behar dute. Horretarako, ordea, metodologia aldatu beharra dago. ORKESTRAk abenduan enpresa txiki eta ertainek laguntzetara heltzeko dituzten zaitasunak azpimarratu zituen. Egoera hori aldatu beharra dago.• Enpresa sarearen egoeraren azterketa xehea, enpresaz enpresa.• Halaber, beharrezkoa litzateke programa bereziak izatea honako arlo hauetan: o Talentua erakartzeko, bertakoa izan zein atzerrikoa, enpresen estrategia industriala indartzeko balio izan dezakeena. o Industria mailako formakuntza espezialdua, lehiakortasuna hobetzeko urratsak behar diren sektoreetan. o Enpresen arteko lankidetza eta saretzea. o Barne ekintzailetasunaren sustapena. o Nazioartekotzearen sustapena.• Formakuntza mailako koordinazio mahai bat sortzea, ehun ekonomikoak dituen premiak bizkor ezagutu eta erantzun ahal izateko. Gipuzkoako ekonomia, krisialdia nozitzen ari bada ere, askotarikoa eta dinamikoa da. Hala eta guztiz ere, jarduera industrial askoren izaera bereziak formakuntza horretara bideratzea eskatzen du. Industriak formakuntza zentroetatik beren berezitasunari arreta jartzea behar du, horretan dago beren lehiakortasuna hein batean. Horregatik diogu koordinazio mahai bat behar dela, formakuntza erakundeak, enpresak eta administrazioak osatua. Mahai honek bi mailatan jardun beharko luke, bata herrialde mailakoa Gipuzkoako estrategiari norabidea emateko, bestea eskualde mailakoa, tokiko industriarengandik hurbilago jokatuz.
  5. 5. Epe ertainera eragingo luketen zenbait urrats: • Eskualdeko garapen planak. Udalerri eta eskualde orok bere plana izan behar du, Garapen Agentziak lan horren buru jarrita. Eskualdeek beren lurraldean enplegua, ekonomia eta jarduera biziberritzeko zer egin behar duten jakin eta adostera iritsi behar dute. Eskualde bakoitza berezia da eta bere estrategiak horri erantzun behar dio. Garapen Agentziek, beren osaketagatik plangintza lan hori burutzeko gunerik eraginkorrena izan daitezke. • Ekintzailetasuna eremu orotan sustatzeko lurralde estrategia, arreta berezia jarriaz lehen sektorean. Ekintzailetasuna sustatzeak, gazte zein profesional zailduen artean, estrategia orokorra behar du. Egun krisialdi egoera baten aurrean gaude eta merkatuari lotutako zailtasunez gain, proiektu hauek beste hainbat gabezia nozitzen dute. Prozedura administratiboa, lehiakortasunaren norabidea, plangintzen garapena, eskura dauden baliabideen ezagumendua… bizi dugun garaiari lotutako estrategia bat behar da. Ezin dugu finantzazioa bideratu behar dela esatera mugatu, are gutxiago finantza entitateek proiektuari erreparatu beharrean aurkeztutako bermeei bakarrik erreparatzen badiote. • Ekonomia eta gizartearen lurralde behategia. Gaindegiaren xedea da ekonomia eta gizarteari lotutako lurralde behategi bat gorpuztea. Ezinbestekoa da lurralde honi pultsua hartzea, ez da aski indize estatistikoak ezagutzea. Gipuzkoa askotariko lurraldea da eta zertan den ezagutzeko konplexutasun horri erreparatu behar zaio, horren bitartez egiturako ikuspegia eskuratzeko udalerri, eskualde, jarduera eremu, talde sozial, zerbitzu…AINTZAT HARTU BEHARREKO IRIZPIDEAKEz genuke zuen aurreko agerraldi hau amaitu nahi funtsezko ikusten dugun zenbait irizpide aipatugabe:
  6. 6. • Ezinbestekoa da lurraldeen arteko harreman ekonomikoak erraztea, mugaz gaindikoak batez ere, Lapurdirekin hain zuzen. Merkataritza Ganbarak horretan ari dira, bai eta zenbait enpresari ere. Asko dago, ordea, egiteko. • Indarrean jarri beharreko politikek lurralde aldetik arduratsuak izan behar dute. Jarduera lurralde osoan hedatu behar da, batzuetan gehiegi metatu eta besteen gainbehera ez eragiteko. • Euskarak lan tresna gisa enpresako jardueretan sartu behar du, ekimen berrietan batez ere. Ahalegin horretan ekintzaileak laguntzeko zerbitzuek bat egin behar dute. • Gauzatu behar diren ekimenek seriotasunez hartu behar dute lanean hasteko zailtasun gehien duten pertsonak lan merkatura eramateko modua. Ezin dugu eten sozial bat, ez eta gaitutako profesionalak inaktibo izan daitezen aurrerantzean.Eskerrik asko zuen gonbidapen eta arretagatik.Donostia, 2013-02-25

×