SlideShare una empresa de Scribd logo
CURSO DE ADMINISTRACIÓN AVANZADA E 
DESENVOLVEMENTO DE DRUPAL 
TEMA 3: RENDEMENTO E SEGURIDADE DRUPAL 
8 - 12 setembro 2014 – Santiago de Compostela
Usted es libre de: 
Copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra 
Hacer obras derivadas 
Bajo las condiciones siguientes: 
Reconocimiento - Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por 
el autor o licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el 
uso que hace de su obra). 
Compartir bajo la misma licencia - Si altera o transforma esta obra, o genera una obra 
derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta. 
© 2014 - CIXUG 
Esta obra fue creada por Alberto Permuy Leal, y está disponible bajo una licencia Reconocimiento-CompartirIgual 
3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es_ES
CURSO DRUPAL 7 AVANZADO 
SABIAS QUE... 
● 0,1s de retraso en Amazon implican -1% ingresos. 
● 1s de retraso en Facebook reduce un 6% visitas. 
● Netflix activa gzip = + 13-25% velocidad carga 
● Google Maps: +30% aumento velocidad = +30% usuarios 
Beneficio Amazon en 2013: 274 M € || Facebook 2 semestre 2014 : 1,3B visitas/mes 
http://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/ 
http://www.expansion.com/2014/01/31/empresas/tmt/1391126796.html
CURSO DRUPAL 7 AVANZADO 
FACTORES QUE INFLUEN NO RENDEMENTO 
● Humano: Saber e recoñecer que temos un problema. Habilidades. 
● Software: Drupal, SSOO, arquitectura de rede... 
● Hardware: AMDK6-II 350Mhz 
● Económicos: tempo = €
CURSO DRUPAL 7 AVANZADO 
caché, 
caché, 
caché
CURSO DRUPAL 7 AVANZADO 
Caché : a clave en Drupal 
● Caché OpCode PHP 
● Caché de proxy inverso 
● Caché de bases de datos 
● Cachés de Drupal
CURSO DRUPAL 7 AVANZADO 
Caché OpCode 
● Fundamental en Drupal 
● Non temos(ou non deberiamos) ter motivos para non implementar. 
● APC, Xcache, eAcceleator => APC 
● http://www.drupal.org/project/apc
CURSO DRUPAL 7 AVANZADO 
Caché de proxy inverso 
● Alivia considerablemente a carga dos servidores web. 
● Nginx + Apache 
● Varnish é o preferido pola comunidade Drupal 
● Boost 
https://github.com/perusio/drupal-with-nginx 
https://www.drupal.org/project/varnish 
https://www.drupal.org/project/boost
CURSO DRUPAL 7 AVANZADO 
Caché de base de datos 
● MySQL dispón das súas propias cachés. Let's go! 
● Consultas: query_cache_size 
● Operacións I/O do sistema arquivos : innodb_buffer_pool_size 
● https://www.drupal.org/node/85768
CURSO DRUPAL 7 AVANZADO 
memcached 
● Sistema de caché baseado en memoria 
● Funcionamento táboa hash distribuida 
● Array asociativo clave => valor . Clave hasta 250 bytes e valores ata 
1 MB. 
● Integración “awesómica” en Drupal 
● Podemos “cachear” bloques, views.... 
● https://www.drupal.org/project/memcache
CURSO DRUPAL 7 AVANZADO 
RENDEMENTO DRUPAL 7 
ab siege
CURSO DRUPAL 7 AVANZADO 
Consellos rendemento Drupal 
● Planificación da estratexia de rendemento 
● ssoo + www + bbdd + core + code 
● Manter actualizado Drupal, sempre! 
● Desactivar módulos non necesarios 
● Drupal caché: 
● Bloques 
● views → views_caché 
● memcache + OpCode(APC p.e) 
● Minimizar CSS e JS (Advag) 
● Monitorizar + profiling para identificar erros: Yslow(p.e)
CURSO DRUPAL 7 AVANZADO 
Tip: Reducir o número de peticións HTTP 
● HTTP protocolo cliente/servidor 
● A maior número de peticións, maior tempo de espera 
Solución: 
● Combinar CSS nun único arquivo 
● Combinar JS nun único arquivo 
Tools 
● Drupal core 
● AdvAgg
CURSO DRUPAL 7 AVANZADO 
Tip: Engadir Expires Header 
● Expires Header fixa o tempo que debe pasar ata que un 
cliente debe descargar de novo os compoñentes do 
noso sitio web, por exemplo imaxes. 
Solución 
● Activar mod_expires. No arquivo .htaccess dunha instalación de 
Drupal, a configuración de mod_expires é xenérica. Debemos tunear a 
configuración 
Tools 
● Apache2 mod_expires 
● Módulo advagg e expires
CURSO DRUPAL 7 AVANZADO 
Tip: Comprimir componentes con GZIP 
● Comprimir HTML, CSS y JS reduce considerablemente el 
peso de nuestro sitio web 
● Todos los navegadores* soportan compresión GZIP 
Solución 
● Activar mod_deflate 
Tools 
● Activado por defecto nunha instalación Apache2 en Debian 
GNU/Linux 7.x 
● mod_deflate.conf => DeflateCompressionLevel
CURSO DRUPAL 7 AVANZADO 
Tip: Engadir Expires Header 
● Expires Header fixa o tempo que debe pasar ata que un 
cliente debe descargar de novo o contido. 
Solución 
● Activar e configurar mod_expires en Apache2 
Tools 
● Módulo expires o advagg
CURSO DRUPAL 7 AVANZADO 
SEGURIDADE EN DRUPAL IV - CONSELLOS e MÓDULOS 
● Manter tódolos compoñentes actualizados: ssoo + drupal 
● Copias de seguridade controladas e verificadas 
● https://www.drupal.org/security/secure-configuration 
● Auditar sitio : https://www.drupal.org/project/seckit 
● Sempre que sexa posible usar HTTPS 
● Controlar a entrada de texto 
● https://www.drupal.org/project/wysiwyg_filter 
● https://www.drupal.org/project/better_formats 
● check_plain en .module :) 
● Non mostrar erros = drush variable-set error_level 0
CURSO DRUPAL 7 AVANZADO 
SEGURIDADE EN DRUPAL 
● Todo o software ten ou pode ter erros. 
● Drupal é unha gran comunidade que aporta día a día melloras a nivel de 
seguridade. 
● A política de actualizacións de seguridade de Drupal é seria: 
Drupal Security Team 
● Releases do tipo BugFix libéranse o primeiro mércores de cada mes. 
● Releases con correcións de vulnerabilidades son liberadas o terceiro 
mércores de cada mes.
CURSO DRUPAL 7 AVANZADO 
SEGURIDADE EN DRUPAL II - SECURITY TEAM 
● Resolver os problemas de seguridade reportados polos Security Advisory 
● Asistencia aos mantenedores de módulos en materias de seguridade 
● Documentar cómo escribir código seguro 
● Documentar cómo securizar os sitios web feitos con Drupal 
● Axudar a manter segura a infraestrutura de Drupal.org 
https://www.drupal.org/security-team 
https://www.drupal.org/security/secure-configuration 
https://www.drupal.org/writing-secure-code
CURSO DRUPAL 7 AVANZADO 
SEGURIDADE EN DRUPAL III - REPORTE DE BUGS 
● Metódo 1: Directamente a security.drupal.org (recomendado) 
● Localizar o proxecto en Drupal.org 
● Columna dereita "Report a security issue" 
● A ligazón remite o reporte ao Issue Tracker de Security Team para análise 
● Método 2: email security@drupal.org 
● Enviar como mínimo 
● Versión do core ou módulo afectada 
● Pasos para reproducir o erro 
● Patch para solucionalo 
https://www.drupal.org/node/101494
CURSO DRUPAL 7 AVANZADO 
SEGURIDADE EN DRUPAL IV - CONSELLOS e MÓDULOS 
● Manter tódolos compoñentes actualizados: ssoo + drupal 
● Copias de seguridade controladas e verificadas 
● https://www.drupal.org/security/secure-configuration 
● Auditar sitio : https://www.drupal.org/project/seckit 
● Sempre que sexa posible usar HTTPS 
● Controlar a entrada de texto 
● https://www.drupal.org/project/wysiwyg_filter 
● https://www.drupal.org/project/better_formats 
● check_plain en .module :) 
● Non mostrar erros = drush variable-set error_level 0
CURSO DRUPAL 7 AVANZADO 
SEGURIDADE EN DRUPAL V - CONSELLOS e MÓDULOS 
Seguridade nas comunicacións 
● Secure by role(secrole) 
● Permite servir páxinas por HTTPS configurados por roles 
● Secure pages(securepages) 
● Redirecciona a HTTPS 
● Secure login(securelogin) 
● Redirecciona a HTTPS o datos enviados polo formulario de inicio de sesión 
● Encrypted Files(encrypted_files) 
● Cifra os arquivos aportados polos usuarios vía “wrapper” 
https://www.drupal.org/node/597728
CURSO DRUPAL 7 AVANZADO 
SEGURIDADE EN DRUPAL VI - CONSELLOS e MÓDULOS 
Seguridade nas sesións 
● No anonymous sesion(non_anon) 
● Deshabilita as sesións para usuarios anónimos 
● Sesion limit(sesion_limit) 
● Permite limitar o número de sesións simultáneas por usuario 
● Auto log out(autologout) 
● Pecha as sesións dos usuarios/as despois dun tempo de inactividade 
https://www.drupal.org/node/597706
CURSO DRUPAL 7 AVANZADO 
SEGURIDADE EN DRUPAL VII - CONSELLOS e MÓDULOS 
Xestión de contrasinais 
● Login security (login_security) 
● Implementa opcións de seguridade nas operacións cotidianas de login nun 
sitio web Drupal. 
● Password policy (password_policy) 
● Permite especificar a política de complexidade dos contrasinais 
● Restrict password change (restrict_password_change) 
● Engade novo permisos change other users passwords” 
https://www.drupal.org/node/597706
CURSO DRUPAL 7 AVANZADO 
SEGURIDADE EN DRUPAL VIII - CONSELLOS e MÓDULOS 
Seguridade nas sesións 
● Certificate login(certificatelogin) 
● Permite a usuarios iniciar sesión usando un certificado dixital 
● OAuth(oauth) 
● Permite usar o API de autenticación de OAuth, fundamental se desexas 
integrar Drupal con sitios como Google, Flickr, Twitter ou Yahoo! 
● Duo Two Factor Authenticatión( duo ) 
● Permite usar DUO con Drupal => www.duosecurity.com 
https://www.drupal.org/node/597706
CURSO DRUPAL 7 AVANZADO 
SEGURIDADE EN DRUPAL IX - CONSELLOS e MÓDULOS 
● Captcha( captcha ) 
● Protexe os formularios con proba para demostrar que eres humano”(Turing) 
● Recaptcha( recaptcha ) 
● Implementación de Google Recaptcha 
https://www.google.com/recaptcha/intro/index.html 
● Mollom( mollom ) 
● Protexe os formularios permitindo identificar se o contido e ou non spam 
baseandose non so no contido. 
https://www.drupal.org/node/597706 
SPAM
CURSO DRUPAL 7 AVANZADO 
SEGURIDADE EN DRUPAL X - CONSELLOS e MÓDULOS 
● IP Anonymize( ip_anon ) 
● Permite ocultar Ips de usuarios na bitácora de Drupal 
● Invisimail( invisimail ) 
● Oculta emails a bots vía Javascript => mailto 
● Encrypted text( encrypted_text ) 
● Crear un campo cuxos datos almacénanse cifrados na base de datos 
https://www.drupal.org/node/597706 
Privacidade
CURSO DRUPAL 7 AVANZADO 
SEGURIDADE EN DRUPAL XI - CONSELLOS e MÓDULOS 
Detectión e prevención 
● MD5 Check( md5check ) 
● Xenerar sumas MD5 de módulos e comproba alteracións. Os reportes envíanse 
como security error á bitácora do sistema 
● Hacked ( hacked ) 
● Escanea a instalación de Drupal na busca de cambios en módulos e temas. 
● Security( security ) 
● Security Information Report do sitio. 
● Coder( coder ) 
● Módulo para desenvolvedores que axuda a atopar e depurar erros. 
https://www.drupal.org/node/597706
CURSO DRUPAL 7 AVANZADO 
SEGURIDADE EN DRUPAL XII - CONSELLOS e MÓDULOS 
Aspectos legais 
● Legal( legal ) 
● Mostra termos e condicións do rexistro no sitio 
● Terms of use( terms_of_use ) 
● Similar ao módulo Legal pero a información almacénase nun módulo 
https://www.drupal.org/node/597706

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Entonamiento y perfilado de Drupal
Entonamiento y perfilado de DrupalEntonamiento y perfilado de Drupal
Entonamiento y perfilado de Drupal
camposer
 
Arquitectura de proyectos Drupal
Arquitectura de proyectos DrupalArquitectura de proyectos Drupal
Arquitectura de proyectos Drupal
Ymbra
 
Dc salad
Dc saladDc salad
Desarrollo y arquitectura de proyectos con Features
Desarrollo y arquitectura de proyectos con FeaturesDesarrollo y arquitectura de proyectos con Features
Desarrollo y arquitectura de proyectos con Features
Ymbra
 
Todo lo que necesitas saber sobre Drupal 8
Todo lo que necesitas saber sobre Drupal 8Todo lo que necesitas saber sobre Drupal 8
Todo lo que necesitas saber sobre Drupal 8
Acquia
 
Taller de Drupal - Sesión 2
Taller de Drupal - Sesión 2Taller de Drupal - Sesión 2
Taller de Drupal - Sesión 2
SEAT, S.A.
 
Taller de introducción a drupal 7 1ª parte
Taller de introducción a drupal 7 1ª parteTaller de introducción a drupal 7 1ª parte
Taller de introducción a drupal 7 1ª parte
Javier Gomez
 
Presentacion Drupal Ccrtv
Presentacion Drupal CcrtvPresentacion Drupal Ccrtv
Presentacion Drupal Ccrtv
Pedro Cambra
 
Presentación Drupal
Presentación DrupalPresentación Drupal
Presentación Drupal
Medio y forma
 
El universo JavaScript en Drupal 7
El universo JavaScript en Drupal 7El universo JavaScript en Drupal 7
El universo JavaScript en Drupal 7
Ymbra
 
Taller de Drupal - Sesion 1
Taller de Drupal - Sesion 1Taller de Drupal - Sesion 1
Taller de Drupal - Sesion 1
SEAT, S.A.
 
Semana 2 Arquitectura web y HTML 5
Semana 2  Arquitectura web y HTML 5Semana 2  Arquitectura web y HTML 5
Semana 2 Arquitectura web y HTML 5
Richard Eliseo Mendoza Gafaro
 
Introduccion técnica a Drupal
Introduccion técnica a DrupalIntroduccion técnica a Drupal
Introduccion técnica a Drupal
Pedro Cambra
 
Curso básico de drupal 8
Curso básico de drupal 8Curso básico de drupal 8
Curso básico de drupal 8
Medio y forma
 
Taller Drupal Php Conference
Taller Drupal Php ConferenceTaller Drupal Php Conference
Taller Drupal Php Conference
SEAT, S.A.
 
Drupal 8 WorkShop - e-Ghost 2015
Drupal 8 WorkShop - e-Ghost 2015 Drupal 8 WorkShop - e-Ghost 2015
Drupal 8 WorkShop - e-Ghost 2015
Keopx
 
Drupal 8, presente y futuro
Drupal 8, presente y futuroDrupal 8, presente y futuro
Drupal 8, presente y futuro
Mediaglobe Innova
 
Semana 7 Despliegue a producción ORACLE OCI
Semana 7  Despliegue a producción ORACLE OCISemana 7  Despliegue a producción ORACLE OCI
Semana 7 Despliegue a producción ORACLE OCI
Richard Eliseo Mendoza Gafaro
 
Taller de Drupal - Sesión 4
Taller de Drupal - Sesión 4Taller de Drupal - Sesión 4
Taller de Drupal - Sesión 4
SEAT, S.A.
 
Drush Make & Feature Server - Drupal Camp Spain 2010
Drush Make & Feature Server - Drupal Camp Spain 2010Drush Make & Feature Server - Drupal Camp Spain 2010
Drush Make & Feature Server - Drupal Camp Spain 2010
Atenea tech
 

La actualidad más candente (20)

Entonamiento y perfilado de Drupal
Entonamiento y perfilado de DrupalEntonamiento y perfilado de Drupal
Entonamiento y perfilado de Drupal
 
Arquitectura de proyectos Drupal
Arquitectura de proyectos DrupalArquitectura de proyectos Drupal
Arquitectura de proyectos Drupal
 
Dc salad
Dc saladDc salad
Dc salad
 
Desarrollo y arquitectura de proyectos con Features
Desarrollo y arquitectura de proyectos con FeaturesDesarrollo y arquitectura de proyectos con Features
Desarrollo y arquitectura de proyectos con Features
 
Todo lo que necesitas saber sobre Drupal 8
Todo lo que necesitas saber sobre Drupal 8Todo lo que necesitas saber sobre Drupal 8
Todo lo que necesitas saber sobre Drupal 8
 
Taller de Drupal - Sesión 2
Taller de Drupal - Sesión 2Taller de Drupal - Sesión 2
Taller de Drupal - Sesión 2
 
Taller de introducción a drupal 7 1ª parte
Taller de introducción a drupal 7 1ª parteTaller de introducción a drupal 7 1ª parte
Taller de introducción a drupal 7 1ª parte
 
Presentacion Drupal Ccrtv
Presentacion Drupal CcrtvPresentacion Drupal Ccrtv
Presentacion Drupal Ccrtv
 
Presentación Drupal
Presentación DrupalPresentación Drupal
Presentación Drupal
 
El universo JavaScript en Drupal 7
El universo JavaScript en Drupal 7El universo JavaScript en Drupal 7
El universo JavaScript en Drupal 7
 
Taller de Drupal - Sesion 1
Taller de Drupal - Sesion 1Taller de Drupal - Sesion 1
Taller de Drupal - Sesion 1
 
Semana 2 Arquitectura web y HTML 5
Semana 2  Arquitectura web y HTML 5Semana 2  Arquitectura web y HTML 5
Semana 2 Arquitectura web y HTML 5
 
Introduccion técnica a Drupal
Introduccion técnica a DrupalIntroduccion técnica a Drupal
Introduccion técnica a Drupal
 
Curso básico de drupal 8
Curso básico de drupal 8Curso básico de drupal 8
Curso básico de drupal 8
 
Taller Drupal Php Conference
Taller Drupal Php ConferenceTaller Drupal Php Conference
Taller Drupal Php Conference
 
Drupal 8 WorkShop - e-Ghost 2015
Drupal 8 WorkShop - e-Ghost 2015 Drupal 8 WorkShop - e-Ghost 2015
Drupal 8 WorkShop - e-Ghost 2015
 
Drupal 8, presente y futuro
Drupal 8, presente y futuroDrupal 8, presente y futuro
Drupal 8, presente y futuro
 
Semana 7 Despliegue a producción ORACLE OCI
Semana 7  Despliegue a producción ORACLE OCISemana 7  Despliegue a producción ORACLE OCI
Semana 7 Despliegue a producción ORACLE OCI
 
Taller de Drupal - Sesión 4
Taller de Drupal - Sesión 4Taller de Drupal - Sesión 4
Taller de Drupal - Sesión 4
 
Drush Make & Feature Server - Drupal Camp Spain 2010
Drush Make & Feature Server - Drupal Camp Spain 2010Drush Make & Feature Server - Drupal Camp Spain 2010
Drush Make & Feature Server - Drupal Camp Spain 2010
 

Similar a Curso CDA: Seguridade e rendemento en Drupal

Drupal 7 para sitios de alto rendimiento y alta disponibilidad
Drupal 7 para sitios de alto rendimiento y alta disponibilidadDrupal 7 para sitios de alto rendimiento y alta disponibilidad
Drupal 7 para sitios de alto rendimiento y alta disponibilidad
Iván Campaña Naranjo
 
[DrupalCampSpain2023] Introducción al desarrollo de módulos en Drupal 10
[DrupalCampSpain2023] Introducción al desarrollo de módulos en Drupal 10[DrupalCampSpain2023] Introducción al desarrollo de módulos en Drupal 10
[DrupalCampSpain2023] Introducción al desarrollo de módulos en Drupal 10
Keopx
 
Inciación a Drupal 8
Inciación a Drupal 8Inciación a Drupal 8
Inciación a Drupal 8
Julian Valero
 
Presentando drupal en xalapa
Presentando drupal en xalapaPresentando drupal en xalapa
Presentando drupal en xalapa
Medio y forma
 
[DrupalCampSpain2022] Introducción al desarrollo de módulos en Drupal 9
[DrupalCampSpain2022] Introducción al desarrollo de módulos en Drupal 9[DrupalCampSpain2022] Introducción al desarrollo de módulos en Drupal 9
[DrupalCampSpain2022] Introducción al desarrollo de módulos en Drupal 9
Keopx
 
[Drupal camp] herramientas que no deberían de faltar en el desarrollo de dr...
[Drupal camp]  herramientas que no deberían de faltar en el desarrollo de dr...[Drupal camp]  herramientas que no deberían de faltar en el desarrollo de dr...
[Drupal camp] herramientas que no deberían de faltar en el desarrollo de dr...
Luis Eduardo Telaya Escobedo
 
[DrupalCampSpain2018] CircleCI
[DrupalCampSpain2018] CircleCI[DrupalCampSpain2018] CircleCI
[DrupalCampSpain2018] CircleCI
Keopx
 
[Phpdayperu] drupal 8 console
[Phpdayperu] drupal 8 console[Phpdayperu] drupal 8 console
[Phpdayperu] drupal 8 console
Eduardo Telaya
 
Los mejores trucos y prácticas para configurar drupal
Los mejores trucos y prácticas para configurar drupalLos mejores trucos y prácticas para configurar drupal
Los mejores trucos y prácticas para configurar drupal
SiteGround España
 
Cw15 conoce drupal_v28
Cw15 conoce drupal_v28Cw15 conoce drupal_v28
Cw15 conoce drupal_v28
Hiberus Tecnologia
 
deSymfony 2013 - Creando aplicaciones web desde otro ángulo con Symfony y A...
deSymfony 2013 - Creando aplicaciones web desde otro ángulo con Symfony y A...deSymfony 2013 - Creando aplicaciones web desde otro ángulo con Symfony y A...
deSymfony 2013 - Creando aplicaciones web desde otro ángulo con Symfony y A...
Pablo Godel
 
Por qué Drupal es un potente gestor de contenidos
Por qué Drupal es un potente gestor de contenidosPor qué Drupal es un potente gestor de contenidos
Por qué Drupal es un potente gestor de contenidos
Juampy NR
 
Por qué Drupal es un potente gestor de contenidos #OpenExpoDay 2014
Por qué Drupal es un potente gestor de contenidos #OpenExpoDay 2014Por qué Drupal es un potente gestor de contenidos #OpenExpoDay 2014
Por qué Drupal es un potente gestor de contenidos #OpenExpoDay 2014
OpenExpoES
 
Google Cloud Platform y Python
Google Cloud Platform y PythonGoogle Cloud Platform y Python
Google Cloud Platform y Python
Carlos Toxtli
 
Introduccion a Drupal 6 e-ghost
Introduccion a Drupal 6 e-ghostIntroduccion a Drupal 6 e-ghost
Introduccion a Drupal 6 e-ghost
Keopx
 
Alta disponibilidad con Pacemaker
Alta disponibilidad con PacemakerAlta disponibilidad con Pacemaker
Alta disponibilidad con Pacemaker
Nelson Calero
 
Creación de proyectos web con Drupal
Creación de proyectos web con DrupalCreación de proyectos web con Drupal
Creación de proyectos web con Drupal
Iván Campaña Naranjo
 
Scrum y la gestión de proyecto Web
Scrum y la gestión de proyecto WebScrum y la gestión de proyecto Web
Scrum y la gestión de proyecto Web
investic
 
Drupal 8 consola
Drupal 8 consolaDrupal 8 consola
Drupal 8 WorkShop
Drupal 8 WorkShopDrupal 8 WorkShop
Drupal 8 WorkShop
Keopx
 

Similar a Curso CDA: Seguridade e rendemento en Drupal (20)

Drupal 7 para sitios de alto rendimiento y alta disponibilidad
Drupal 7 para sitios de alto rendimiento y alta disponibilidadDrupal 7 para sitios de alto rendimiento y alta disponibilidad
Drupal 7 para sitios de alto rendimiento y alta disponibilidad
 
[DrupalCampSpain2023] Introducción al desarrollo de módulos en Drupal 10
[DrupalCampSpain2023] Introducción al desarrollo de módulos en Drupal 10[DrupalCampSpain2023] Introducción al desarrollo de módulos en Drupal 10
[DrupalCampSpain2023] Introducción al desarrollo de módulos en Drupal 10
 
Inciación a Drupal 8
Inciación a Drupal 8Inciación a Drupal 8
Inciación a Drupal 8
 
Presentando drupal en xalapa
Presentando drupal en xalapaPresentando drupal en xalapa
Presentando drupal en xalapa
 
[DrupalCampSpain2022] Introducción al desarrollo de módulos en Drupal 9
[DrupalCampSpain2022] Introducción al desarrollo de módulos en Drupal 9[DrupalCampSpain2022] Introducción al desarrollo de módulos en Drupal 9
[DrupalCampSpain2022] Introducción al desarrollo de módulos en Drupal 9
 
[Drupal camp] herramientas que no deberían de faltar en el desarrollo de dr...
[Drupal camp]  herramientas que no deberían de faltar en el desarrollo de dr...[Drupal camp]  herramientas que no deberían de faltar en el desarrollo de dr...
[Drupal camp] herramientas que no deberían de faltar en el desarrollo de dr...
 
[DrupalCampSpain2018] CircleCI
[DrupalCampSpain2018] CircleCI[DrupalCampSpain2018] CircleCI
[DrupalCampSpain2018] CircleCI
 
[Phpdayperu] drupal 8 console
[Phpdayperu] drupal 8 console[Phpdayperu] drupal 8 console
[Phpdayperu] drupal 8 console
 
Los mejores trucos y prácticas para configurar drupal
Los mejores trucos y prácticas para configurar drupalLos mejores trucos y prácticas para configurar drupal
Los mejores trucos y prácticas para configurar drupal
 
Cw15 conoce drupal_v28
Cw15 conoce drupal_v28Cw15 conoce drupal_v28
Cw15 conoce drupal_v28
 
deSymfony 2013 - Creando aplicaciones web desde otro ángulo con Symfony y A...
deSymfony 2013 - Creando aplicaciones web desde otro ángulo con Symfony y A...deSymfony 2013 - Creando aplicaciones web desde otro ángulo con Symfony y A...
deSymfony 2013 - Creando aplicaciones web desde otro ángulo con Symfony y A...
 
Por qué Drupal es un potente gestor de contenidos
Por qué Drupal es un potente gestor de contenidosPor qué Drupal es un potente gestor de contenidos
Por qué Drupal es un potente gestor de contenidos
 
Por qué Drupal es un potente gestor de contenidos #OpenExpoDay 2014
Por qué Drupal es un potente gestor de contenidos #OpenExpoDay 2014Por qué Drupal es un potente gestor de contenidos #OpenExpoDay 2014
Por qué Drupal es un potente gestor de contenidos #OpenExpoDay 2014
 
Google Cloud Platform y Python
Google Cloud Platform y PythonGoogle Cloud Platform y Python
Google Cloud Platform y Python
 
Introduccion a Drupal 6 e-ghost
Introduccion a Drupal 6 e-ghostIntroduccion a Drupal 6 e-ghost
Introduccion a Drupal 6 e-ghost
 
Alta disponibilidad con Pacemaker
Alta disponibilidad con PacemakerAlta disponibilidad con Pacemaker
Alta disponibilidad con Pacemaker
 
Creación de proyectos web con Drupal
Creación de proyectos web con DrupalCreación de proyectos web con Drupal
Creación de proyectos web con Drupal
 
Scrum y la gestión de proyecto Web
Scrum y la gestión de proyecto WebScrum y la gestión de proyecto Web
Scrum y la gestión de proyecto Web
 
Drupal 8 consola
Drupal 8 consolaDrupal 8 consola
Drupal 8 consola
 
Drupal 8 WorkShop
Drupal 8 WorkShopDrupal 8 WorkShop
Drupal 8 WorkShop
 

Más de Alberto Permuy Leal

Patrimonio (in)visibel - CIRS Cervás - Ares - Coruña
Patrimonio (in)visibel - CIRS Cervás - Ares - CoruñaPatrimonio (in)visibel - CIRS Cervás - Ares - Coruña
Patrimonio (in)visibel - CIRS Cervás - Ares - Coruña
Alberto Permuy Leal
 
Rest en tiempos de Drupal
Rest en tiempos de DrupalRest en tiempos de Drupal
Rest en tiempos de Drupal
Alberto Permuy Leal
 
PATRIMONIO CULTURA Y DRUPAL - DRUPAL DAY ZARAGOZA 2019
PATRIMONIO CULTURA Y DRUPAL - DRUPAL DAY ZARAGOZA 2019PATRIMONIO CULTURA Y DRUPAL - DRUPAL DAY ZARAGOZA 2019
PATRIMONIO CULTURA Y DRUPAL - DRUPAL DAY ZARAGOZA 2019
Alberto Permuy Leal
 
Presentación proxecto obaixoulla.gal | patromino + territorio + paisaxes
Presentación proxecto obaixoulla.gal | patromino + territorio + paisaxesPresentación proxecto obaixoulla.gal | patromino + territorio + paisaxes
Presentación proxecto obaixoulla.gal | patromino + territorio + paisaxes
Alberto Permuy Leal
 
Introducción a redes TOR
Introducción a redes TORIntroducción a redes TOR
Introducción a redes TOR
Alberto Permuy Leal
 
Cultural Heritage and Drupal - Drupal Day Aveiro 2017
Cultural Heritage and Drupal - Drupal Day Aveiro 2017Cultural Heritage and Drupal - Drupal Day Aveiro 2017
Cultural Heritage and Drupal - Drupal Day Aveiro 2017
Alberto Permuy Leal
 
Drupal8 : novedades y nuevas funcionalidades
Drupal8 : novedades y nuevas funcionalidadesDrupal8 : novedades y nuevas funcionalidades
Drupal8 : novedades y nuevas funcionalidades
Alberto Permuy Leal
 
A Cultura da Auga no proxecto Abeancos.gal
A Cultura da Auga no proxecto Abeancos.galA Cultura da Auga no proxecto Abeancos.gal
A Cultura da Auga no proxecto Abeancos.gal
Alberto Permuy Leal
 
Obradoiro Drupal de 0 a 100 - Vigo 2015
Obradoiro Drupal de 0 a 100 - Vigo 2015Obradoiro Drupal de 0 a 100 - Vigo 2015
Obradoiro Drupal de 0 a 100 - Vigo 2015Alberto Permuy Leal
 
A CULTURA DA AUGA
A CULTURA DA AUGAA CULTURA DA AUGA
A CULTURA DA AUGA
Alberto Permuy Leal
 
Curso CDA: Drupal API
Curso CDA: Drupal APICurso CDA: Drupal API
Curso CDA: Drupal API
Alberto Permuy Leal
 
Curso CDA: Arquitectura Drupal
Curso CDA: Arquitectura Drupal Curso CDA: Arquitectura Drupal
Curso CDA: Arquitectura Drupal
Alberto Permuy Leal
 
Mellorando o sitio web
Mellorando o sitio webMellorando o sitio web
Mellorando o sitio web
Alberto Permuy Leal
 
Xestión básica usuarios e módulo Drupal6
Xestión básica usuarios e módulo Drupal6Xestión básica usuarios e módulo Drupal6
Xestión básica usuarios e módulo Drupal6
Alberto Permuy Leal
 
Nodos e taxonomia en Drupal
Nodos e taxonomia en DrupalNodos e taxonomia en Drupal
Nodos e taxonomia en Drupal
Alberto Permuy Leal
 
Introdución ao software libre - O Grove 2011
Introdución ao software libre - O Grove 2011Introdución ao software libre - O Grove 2011
Introdución ao software libre - O Grove 2011
Alberto Permuy Leal
 
Obradoiro Drupal
Obradoiro DrupalObradoiro Drupal
Obradoiro Drupal
Alberto Permuy Leal
 
Presentacion I Noite Drupal GNU Linux
Presentacion I Noite Drupal GNU LinuxPresentacion I Noite Drupal GNU Linux
Presentacion I Noite Drupal GNU Linux
Alberto Permuy Leal
 
Servidores Linux Compostela 2010
Servidores Linux Compostela 2010Servidores Linux Compostela 2010
Servidores Linux Compostela 2010
Alberto Permuy Leal
 

Más de Alberto Permuy Leal (20)

Patrimonio (in)visibel - CIRS Cervás - Ares - Coruña
Patrimonio (in)visibel - CIRS Cervás - Ares - CoruñaPatrimonio (in)visibel - CIRS Cervás - Ares - Coruña
Patrimonio (in)visibel - CIRS Cervás - Ares - Coruña
 
Rest en tiempos de Drupal
Rest en tiempos de DrupalRest en tiempos de Drupal
Rest en tiempos de Drupal
 
PATRIMONIO CULTURA Y DRUPAL - DRUPAL DAY ZARAGOZA 2019
PATRIMONIO CULTURA Y DRUPAL - DRUPAL DAY ZARAGOZA 2019PATRIMONIO CULTURA Y DRUPAL - DRUPAL DAY ZARAGOZA 2019
PATRIMONIO CULTURA Y DRUPAL - DRUPAL DAY ZARAGOZA 2019
 
Presentación proxecto obaixoulla.gal | patromino + territorio + paisaxes
Presentación proxecto obaixoulla.gal | patromino + territorio + paisaxesPresentación proxecto obaixoulla.gal | patromino + territorio + paisaxes
Presentación proxecto obaixoulla.gal | patromino + territorio + paisaxes
 
Introducción a redes TOR
Introducción a redes TORIntroducción a redes TOR
Introducción a redes TOR
 
Cultural Heritage and Drupal - Drupal Day Aveiro 2017
Cultural Heritage and Drupal - Drupal Day Aveiro 2017Cultural Heritage and Drupal - Drupal Day Aveiro 2017
Cultural Heritage and Drupal - Drupal Day Aveiro 2017
 
Drupal8 : novedades y nuevas funcionalidades
Drupal8 : novedades y nuevas funcionalidadesDrupal8 : novedades y nuevas funcionalidades
Drupal8 : novedades y nuevas funcionalidades
 
A Cultura da Auga no proxecto Abeancos.gal
A Cultura da Auga no proxecto Abeancos.galA Cultura da Auga no proxecto Abeancos.gal
A Cultura da Auga no proxecto Abeancos.gal
 
Obradoiro Drupal de 0 a 100 - Vigo 2015
Obradoiro Drupal de 0 a 100 - Vigo 2015Obradoiro Drupal de 0 a 100 - Vigo 2015
Obradoiro Drupal de 0 a 100 - Vigo 2015
 
A CULTURA DA AUGA
A CULTURA DA AUGAA CULTURA DA AUGA
A CULTURA DA AUGA
 
Curso CDA: Drupal API
Curso CDA: Drupal APICurso CDA: Drupal API
Curso CDA: Drupal API
 
Curso CDA: Arquitectura Drupal
Curso CDA: Arquitectura Drupal Curso CDA: Arquitectura Drupal
Curso CDA: Arquitectura Drupal
 
Mellorando o sitio web
Mellorando o sitio webMellorando o sitio web
Mellorando o sitio web
 
Xestión básica usuarios e módulo Drupal6
Xestión básica usuarios e módulo Drupal6Xestión básica usuarios e módulo Drupal6
Xestión básica usuarios e módulo Drupal6
 
Nodos e taxonomia en Drupal
Nodos e taxonomia en DrupalNodos e taxonomia en Drupal
Nodos e taxonomia en Drupal
 
CDIETS - 01
CDIETS - 01CDIETS - 01
CDIETS - 01
 
Introdución ao software libre - O Grove 2011
Introdución ao software libre - O Grove 2011Introdución ao software libre - O Grove 2011
Introdución ao software libre - O Grove 2011
 
Obradoiro Drupal
Obradoiro DrupalObradoiro Drupal
Obradoiro Drupal
 
Presentacion I Noite Drupal GNU Linux
Presentacion I Noite Drupal GNU LinuxPresentacion I Noite Drupal GNU Linux
Presentacion I Noite Drupal GNU Linux
 
Servidores Linux Compostela 2010
Servidores Linux Compostela 2010Servidores Linux Compostela 2010
Servidores Linux Compostela 2010
 

Último

MATERIAL ESCOLAR 2024-2025. 4 AÑOS CEIP SAN CRISTOBAL
MATERIAL ESCOLAR 2024-2025. 4 AÑOS CEIP SAN CRISTOBALMATERIAL ESCOLAR 2024-2025. 4 AÑOS CEIP SAN CRISTOBAL
MATERIAL ESCOLAR 2024-2025. 4 AÑOS CEIP SAN CRISTOBAL
Ana Fernandez
 
Presentación de proyecto en acuarela moderna verde.pdf
Presentación de proyecto en acuarela moderna verde.pdfPresentación de proyecto en acuarela moderna verde.pdf
Presentación de proyecto en acuarela moderna verde.pdf
LuanaJaime1
 
Eureka 2024 ideas y dudas para la feria de Ciencias
Eureka 2024 ideas y dudas para la feria de CienciasEureka 2024 ideas y dudas para la feria de Ciencias
Eureka 2024 ideas y dudas para la feria de Ciencias
arianet3011
 
FEEDBACK DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR- 2024.pdf
FEEDBACK DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR- 2024.pdfFEEDBACK DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR- 2024.pdf
FEEDBACK DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR- 2024.pdf
Jose Luis Jimenez Rodriguez
 
Los Dominios y Reinos de los Seres Vivos
Los Dominios y Reinos de los Seres VivosLos Dominios y Reinos de los Seres Vivos
Los Dominios y Reinos de los Seres Vivos
karlafreire0608
 
Presentación de la historia de PowerPoint y sus características más relevantes.
Presentación de la historia de PowerPoint y sus características más relevantes.Presentación de la historia de PowerPoint y sus características más relevantes.
Presentación de la historia de PowerPoint y sus características más relevantes.
genesiscabezas469
 
Soluciones Examen de Selectividad. Geografía junio 2024 (Convocatoria Ordinar...
Soluciones Examen de Selectividad. Geografía junio 2024 (Convocatoria Ordinar...Soluciones Examen de Selectividad. Geografía junio 2024 (Convocatoria Ordinar...
Soluciones Examen de Selectividad. Geografía junio 2024 (Convocatoria Ordinar...
Juan Martín Martín
 
La filosofía presocrática y los filosofos más relvantes del periodo.
La filosofía presocrática y los filosofos más relvantes del periodo.La filosofía presocrática y los filosofos más relvantes del periodo.
La filosofía presocrática y los filosofos más relvantes del periodo.
DobbieElfo
 
Ejercicios-de-Calculo-de-Goteo-Enfermeria1-1.ppt
Ejercicios-de-Calculo-de-Goteo-Enfermeria1-1.pptEjercicios-de-Calculo-de-Goteo-Enfermeria1-1.ppt
Ejercicios-de-Calculo-de-Goteo-Enfermeria1-1.ppt
eliseo membreño
 
Hablemos de ESI para estudiantes Cuadernillo
Hablemos de ESI para estudiantes CuadernilloHablemos de ESI para estudiantes Cuadernillo
Hablemos de ESI para estudiantes Cuadernillo
Mónica Sánchez
 
Sesión de clase: El conflicto inminente.
Sesión de clase: El conflicto inminente.Sesión de clase: El conflicto inminente.
Sesión de clase: El conflicto inminente.
https://gramadal.wordpress.com/
 
CINE COMO RECURSO DIDÁCTICO para utilizar en TUTORÍA
CINE COMO RECURSO DIDÁCTICO para utilizar en TUTORÍACINE COMO RECURSO DIDÁCTICO para utilizar en TUTORÍA
CINE COMO RECURSO DIDÁCTICO para utilizar en TUTORÍA
Fernández Gorka
 
Gracias papá hombre_letra y acordes de guitarra.pdf
Gracias papá hombre_letra y acordes de guitarra.pdfGracias papá hombre_letra y acordes de guitarra.pdf
Gracias papá hombre_letra y acordes de guitarra.pdf
Ani Ann
 
MATERIAL ESCOLAR 2024-2025 3 AÑOS CEIP SAN CRISTÓBAL
MATERIAL ESCOLAR 2024-2025 3 AÑOS CEIP SAN CRISTÓBALMATERIAL ESCOLAR 2024-2025 3 AÑOS CEIP SAN CRISTÓBAL
MATERIAL ESCOLAR 2024-2025 3 AÑOS CEIP SAN CRISTÓBAL
Ana Fernandez
 
Prueba/test conoce tus heridas de la infancia
Prueba/test conoce tus heridas de la infanciaPrueba/test conoce tus heridas de la infancia
Prueba/test conoce tus heridas de la infancia
LudmilaOrtega3
 
Clase Prensencial, Actividad 2.pdf.......
Clase Prensencial, Actividad 2.pdf.......Clase Prensencial, Actividad 2.pdf.......
Clase Prensencial, Actividad 2.pdf.......
LuanaJaime1
 
La necesidad de bienestar y el uso de la naturaleza.pdf
La necesidad de bienestar y el uso de la naturaleza.pdfLa necesidad de bienestar y el uso de la naturaleza.pdf
La necesidad de bienestar y el uso de la naturaleza.pdf
JonathanCovena1
 
ELEMENTOS DE LA COMPRENSION ORAL-ESCUCHA ACTIVA.pdf
ELEMENTOS DE LA COMPRENSION ORAL-ESCUCHA ACTIVA.pdfELEMENTOS DE LA COMPRENSION ORAL-ESCUCHA ACTIVA.pdf
ELEMENTOS DE LA COMPRENSION ORAL-ESCUCHA ACTIVA.pdf
DaliaAndrade1
 
Lecciones 11 Esc. Sabática. El conflicto inminente docx
Lecciones 11 Esc. Sabática. El conflicto inminente docxLecciones 11 Esc. Sabática. El conflicto inminente docx
Lecciones 11 Esc. Sabática. El conflicto inminente docx
Alejandrino Halire Ccahuana
 
Compartir p4s.co Pitch Hackathon Template Plantilla final.pptx-2.pdf
Compartir p4s.co Pitch Hackathon Template Plantilla final.pptx-2.pdfCompartir p4s.co Pitch Hackathon Template Plantilla final.pptx-2.pdf
Compartir p4s.co Pitch Hackathon Template Plantilla final.pptx-2.pdf
JimmyDeveloperWebAnd
 

Último (20)

MATERIAL ESCOLAR 2024-2025. 4 AÑOS CEIP SAN CRISTOBAL
MATERIAL ESCOLAR 2024-2025. 4 AÑOS CEIP SAN CRISTOBALMATERIAL ESCOLAR 2024-2025. 4 AÑOS CEIP SAN CRISTOBAL
MATERIAL ESCOLAR 2024-2025. 4 AÑOS CEIP SAN CRISTOBAL
 
Presentación de proyecto en acuarela moderna verde.pdf
Presentación de proyecto en acuarela moderna verde.pdfPresentación de proyecto en acuarela moderna verde.pdf
Presentación de proyecto en acuarela moderna verde.pdf
 
Eureka 2024 ideas y dudas para la feria de Ciencias
Eureka 2024 ideas y dudas para la feria de CienciasEureka 2024 ideas y dudas para la feria de Ciencias
Eureka 2024 ideas y dudas para la feria de Ciencias
 
FEEDBACK DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR- 2024.pdf
FEEDBACK DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR- 2024.pdfFEEDBACK DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR- 2024.pdf
FEEDBACK DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR- 2024.pdf
 
Los Dominios y Reinos de los Seres Vivos
Los Dominios y Reinos de los Seres VivosLos Dominios y Reinos de los Seres Vivos
Los Dominios y Reinos de los Seres Vivos
 
Presentación de la historia de PowerPoint y sus características más relevantes.
Presentación de la historia de PowerPoint y sus características más relevantes.Presentación de la historia de PowerPoint y sus características más relevantes.
Presentación de la historia de PowerPoint y sus características más relevantes.
 
Soluciones Examen de Selectividad. Geografía junio 2024 (Convocatoria Ordinar...
Soluciones Examen de Selectividad. Geografía junio 2024 (Convocatoria Ordinar...Soluciones Examen de Selectividad. Geografía junio 2024 (Convocatoria Ordinar...
Soluciones Examen de Selectividad. Geografía junio 2024 (Convocatoria Ordinar...
 
La filosofía presocrática y los filosofos más relvantes del periodo.
La filosofía presocrática y los filosofos más relvantes del periodo.La filosofía presocrática y los filosofos más relvantes del periodo.
La filosofía presocrática y los filosofos más relvantes del periodo.
 
Ejercicios-de-Calculo-de-Goteo-Enfermeria1-1.ppt
Ejercicios-de-Calculo-de-Goteo-Enfermeria1-1.pptEjercicios-de-Calculo-de-Goteo-Enfermeria1-1.ppt
Ejercicios-de-Calculo-de-Goteo-Enfermeria1-1.ppt
 
Hablemos de ESI para estudiantes Cuadernillo
Hablemos de ESI para estudiantes CuadernilloHablemos de ESI para estudiantes Cuadernillo
Hablemos de ESI para estudiantes Cuadernillo
 
Sesión de clase: El conflicto inminente.
Sesión de clase: El conflicto inminente.Sesión de clase: El conflicto inminente.
Sesión de clase: El conflicto inminente.
 
CINE COMO RECURSO DIDÁCTICO para utilizar en TUTORÍA
CINE COMO RECURSO DIDÁCTICO para utilizar en TUTORÍACINE COMO RECURSO DIDÁCTICO para utilizar en TUTORÍA
CINE COMO RECURSO DIDÁCTICO para utilizar en TUTORÍA
 
Gracias papá hombre_letra y acordes de guitarra.pdf
Gracias papá hombre_letra y acordes de guitarra.pdfGracias papá hombre_letra y acordes de guitarra.pdf
Gracias papá hombre_letra y acordes de guitarra.pdf
 
MATERIAL ESCOLAR 2024-2025 3 AÑOS CEIP SAN CRISTÓBAL
MATERIAL ESCOLAR 2024-2025 3 AÑOS CEIP SAN CRISTÓBALMATERIAL ESCOLAR 2024-2025 3 AÑOS CEIP SAN CRISTÓBAL
MATERIAL ESCOLAR 2024-2025 3 AÑOS CEIP SAN CRISTÓBAL
 
Prueba/test conoce tus heridas de la infancia
Prueba/test conoce tus heridas de la infanciaPrueba/test conoce tus heridas de la infancia
Prueba/test conoce tus heridas de la infancia
 
Clase Prensencial, Actividad 2.pdf.......
Clase Prensencial, Actividad 2.pdf.......Clase Prensencial, Actividad 2.pdf.......
Clase Prensencial, Actividad 2.pdf.......
 
La necesidad de bienestar y el uso de la naturaleza.pdf
La necesidad de bienestar y el uso de la naturaleza.pdfLa necesidad de bienestar y el uso de la naturaleza.pdf
La necesidad de bienestar y el uso de la naturaleza.pdf
 
ELEMENTOS DE LA COMPRENSION ORAL-ESCUCHA ACTIVA.pdf
ELEMENTOS DE LA COMPRENSION ORAL-ESCUCHA ACTIVA.pdfELEMENTOS DE LA COMPRENSION ORAL-ESCUCHA ACTIVA.pdf
ELEMENTOS DE LA COMPRENSION ORAL-ESCUCHA ACTIVA.pdf
 
Lecciones 11 Esc. Sabática. El conflicto inminente docx
Lecciones 11 Esc. Sabática. El conflicto inminente docxLecciones 11 Esc. Sabática. El conflicto inminente docx
Lecciones 11 Esc. Sabática. El conflicto inminente docx
 
Compartir p4s.co Pitch Hackathon Template Plantilla final.pptx-2.pdf
Compartir p4s.co Pitch Hackathon Template Plantilla final.pptx-2.pdfCompartir p4s.co Pitch Hackathon Template Plantilla final.pptx-2.pdf
Compartir p4s.co Pitch Hackathon Template Plantilla final.pptx-2.pdf
 

Curso CDA: Seguridade e rendemento en Drupal

 • 1. CURSO DE ADMINISTRACIÓN AVANZADA E DESENVOLVEMENTO DE DRUPAL TEMA 3: RENDEMENTO E SEGURIDADE DRUPAL 8 - 12 setembro 2014 – Santiago de Compostela
 • 2. Usted es libre de: Copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra Hacer obras derivadas Bajo las condiciones siguientes: Reconocimiento - Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra). Compartir bajo la misma licencia - Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta. © 2014 - CIXUG Esta obra fue creada por Alberto Permuy Leal, y está disponible bajo una licencia Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es_ES
 • 3. CURSO DRUPAL 7 AVANZADO SABIAS QUE... ● 0,1s de retraso en Amazon implican -1% ingresos. ● 1s de retraso en Facebook reduce un 6% visitas. ● Netflix activa gzip = + 13-25% velocidad carga ● Google Maps: +30% aumento velocidad = +30% usuarios Beneficio Amazon en 2013: 274 M € || Facebook 2 semestre 2014 : 1,3B visitas/mes http://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/ http://www.expansion.com/2014/01/31/empresas/tmt/1391126796.html
 • 4. CURSO DRUPAL 7 AVANZADO FACTORES QUE INFLUEN NO RENDEMENTO ● Humano: Saber e recoñecer que temos un problema. Habilidades. ● Software: Drupal, SSOO, arquitectura de rede... ● Hardware: AMDK6-II 350Mhz ● Económicos: tempo = €
 • 5. CURSO DRUPAL 7 AVANZADO caché, caché, caché
 • 6. CURSO DRUPAL 7 AVANZADO Caché : a clave en Drupal ● Caché OpCode PHP ● Caché de proxy inverso ● Caché de bases de datos ● Cachés de Drupal
 • 7. CURSO DRUPAL 7 AVANZADO Caché OpCode ● Fundamental en Drupal ● Non temos(ou non deberiamos) ter motivos para non implementar. ● APC, Xcache, eAcceleator => APC ● http://www.drupal.org/project/apc
 • 8. CURSO DRUPAL 7 AVANZADO Caché de proxy inverso ● Alivia considerablemente a carga dos servidores web. ● Nginx + Apache ● Varnish é o preferido pola comunidade Drupal ● Boost https://github.com/perusio/drupal-with-nginx https://www.drupal.org/project/varnish https://www.drupal.org/project/boost
 • 9. CURSO DRUPAL 7 AVANZADO Caché de base de datos ● MySQL dispón das súas propias cachés. Let's go! ● Consultas: query_cache_size ● Operacións I/O do sistema arquivos : innodb_buffer_pool_size ● https://www.drupal.org/node/85768
 • 10. CURSO DRUPAL 7 AVANZADO memcached ● Sistema de caché baseado en memoria ● Funcionamento táboa hash distribuida ● Array asociativo clave => valor . Clave hasta 250 bytes e valores ata 1 MB. ● Integración “awesómica” en Drupal ● Podemos “cachear” bloques, views.... ● https://www.drupal.org/project/memcache
 • 11.
 • 12. CURSO DRUPAL 7 AVANZADO RENDEMENTO DRUPAL 7 ab siege
 • 13. CURSO DRUPAL 7 AVANZADO Consellos rendemento Drupal ● Planificación da estratexia de rendemento ● ssoo + www + bbdd + core + code ● Manter actualizado Drupal, sempre! ● Desactivar módulos non necesarios ● Drupal caché: ● Bloques ● views → views_caché ● memcache + OpCode(APC p.e) ● Minimizar CSS e JS (Advag) ● Monitorizar + profiling para identificar erros: Yslow(p.e)
 • 14. CURSO DRUPAL 7 AVANZADO Tip: Reducir o número de peticións HTTP ● HTTP protocolo cliente/servidor ● A maior número de peticións, maior tempo de espera Solución: ● Combinar CSS nun único arquivo ● Combinar JS nun único arquivo Tools ● Drupal core ● AdvAgg
 • 15. CURSO DRUPAL 7 AVANZADO Tip: Engadir Expires Header ● Expires Header fixa o tempo que debe pasar ata que un cliente debe descargar de novo os compoñentes do noso sitio web, por exemplo imaxes. Solución ● Activar mod_expires. No arquivo .htaccess dunha instalación de Drupal, a configuración de mod_expires é xenérica. Debemos tunear a configuración Tools ● Apache2 mod_expires ● Módulo advagg e expires
 • 16. CURSO DRUPAL 7 AVANZADO Tip: Comprimir componentes con GZIP ● Comprimir HTML, CSS y JS reduce considerablemente el peso de nuestro sitio web ● Todos los navegadores* soportan compresión GZIP Solución ● Activar mod_deflate Tools ● Activado por defecto nunha instalación Apache2 en Debian GNU/Linux 7.x ● mod_deflate.conf => DeflateCompressionLevel
 • 17. CURSO DRUPAL 7 AVANZADO Tip: Engadir Expires Header ● Expires Header fixa o tempo que debe pasar ata que un cliente debe descargar de novo o contido. Solución ● Activar e configurar mod_expires en Apache2 Tools ● Módulo expires o advagg
 • 18. CURSO DRUPAL 7 AVANZADO SEGURIDADE EN DRUPAL IV - CONSELLOS e MÓDULOS ● Manter tódolos compoñentes actualizados: ssoo + drupal ● Copias de seguridade controladas e verificadas ● https://www.drupal.org/security/secure-configuration ● Auditar sitio : https://www.drupal.org/project/seckit ● Sempre que sexa posible usar HTTPS ● Controlar a entrada de texto ● https://www.drupal.org/project/wysiwyg_filter ● https://www.drupal.org/project/better_formats ● check_plain en .module :) ● Non mostrar erros = drush variable-set error_level 0
 • 19. CURSO DRUPAL 7 AVANZADO SEGURIDADE EN DRUPAL ● Todo o software ten ou pode ter erros. ● Drupal é unha gran comunidade que aporta día a día melloras a nivel de seguridade. ● A política de actualizacións de seguridade de Drupal é seria: Drupal Security Team ● Releases do tipo BugFix libéranse o primeiro mércores de cada mes. ● Releases con correcións de vulnerabilidades son liberadas o terceiro mércores de cada mes.
 • 20. CURSO DRUPAL 7 AVANZADO SEGURIDADE EN DRUPAL II - SECURITY TEAM ● Resolver os problemas de seguridade reportados polos Security Advisory ● Asistencia aos mantenedores de módulos en materias de seguridade ● Documentar cómo escribir código seguro ● Documentar cómo securizar os sitios web feitos con Drupal ● Axudar a manter segura a infraestrutura de Drupal.org https://www.drupal.org/security-team https://www.drupal.org/security/secure-configuration https://www.drupal.org/writing-secure-code
 • 21. CURSO DRUPAL 7 AVANZADO SEGURIDADE EN DRUPAL III - REPORTE DE BUGS ● Metódo 1: Directamente a security.drupal.org (recomendado) ● Localizar o proxecto en Drupal.org ● Columna dereita "Report a security issue" ● A ligazón remite o reporte ao Issue Tracker de Security Team para análise ● Método 2: email security@drupal.org ● Enviar como mínimo ● Versión do core ou módulo afectada ● Pasos para reproducir o erro ● Patch para solucionalo https://www.drupal.org/node/101494
 • 22. CURSO DRUPAL 7 AVANZADO SEGURIDADE EN DRUPAL IV - CONSELLOS e MÓDULOS ● Manter tódolos compoñentes actualizados: ssoo + drupal ● Copias de seguridade controladas e verificadas ● https://www.drupal.org/security/secure-configuration ● Auditar sitio : https://www.drupal.org/project/seckit ● Sempre que sexa posible usar HTTPS ● Controlar a entrada de texto ● https://www.drupal.org/project/wysiwyg_filter ● https://www.drupal.org/project/better_formats ● check_plain en .module :) ● Non mostrar erros = drush variable-set error_level 0
 • 23. CURSO DRUPAL 7 AVANZADO SEGURIDADE EN DRUPAL V - CONSELLOS e MÓDULOS Seguridade nas comunicacións ● Secure by role(secrole) ● Permite servir páxinas por HTTPS configurados por roles ● Secure pages(securepages) ● Redirecciona a HTTPS ● Secure login(securelogin) ● Redirecciona a HTTPS o datos enviados polo formulario de inicio de sesión ● Encrypted Files(encrypted_files) ● Cifra os arquivos aportados polos usuarios vía “wrapper” https://www.drupal.org/node/597728
 • 24. CURSO DRUPAL 7 AVANZADO SEGURIDADE EN DRUPAL VI - CONSELLOS e MÓDULOS Seguridade nas sesións ● No anonymous sesion(non_anon) ● Deshabilita as sesións para usuarios anónimos ● Sesion limit(sesion_limit) ● Permite limitar o número de sesións simultáneas por usuario ● Auto log out(autologout) ● Pecha as sesións dos usuarios/as despois dun tempo de inactividade https://www.drupal.org/node/597706
 • 25. CURSO DRUPAL 7 AVANZADO SEGURIDADE EN DRUPAL VII - CONSELLOS e MÓDULOS Xestión de contrasinais ● Login security (login_security) ● Implementa opcións de seguridade nas operacións cotidianas de login nun sitio web Drupal. ● Password policy (password_policy) ● Permite especificar a política de complexidade dos contrasinais ● Restrict password change (restrict_password_change) ● Engade novo permisos change other users passwords” https://www.drupal.org/node/597706
 • 26. CURSO DRUPAL 7 AVANZADO SEGURIDADE EN DRUPAL VIII - CONSELLOS e MÓDULOS Seguridade nas sesións ● Certificate login(certificatelogin) ● Permite a usuarios iniciar sesión usando un certificado dixital ● OAuth(oauth) ● Permite usar o API de autenticación de OAuth, fundamental se desexas integrar Drupal con sitios como Google, Flickr, Twitter ou Yahoo! ● Duo Two Factor Authenticatión( duo ) ● Permite usar DUO con Drupal => www.duosecurity.com https://www.drupal.org/node/597706
 • 27. CURSO DRUPAL 7 AVANZADO SEGURIDADE EN DRUPAL IX - CONSELLOS e MÓDULOS ● Captcha( captcha ) ● Protexe os formularios con proba para demostrar que eres humano”(Turing) ● Recaptcha( recaptcha ) ● Implementación de Google Recaptcha https://www.google.com/recaptcha/intro/index.html ● Mollom( mollom ) ● Protexe os formularios permitindo identificar se o contido e ou non spam baseandose non so no contido. https://www.drupal.org/node/597706 SPAM
 • 28. CURSO DRUPAL 7 AVANZADO SEGURIDADE EN DRUPAL X - CONSELLOS e MÓDULOS ● IP Anonymize( ip_anon ) ● Permite ocultar Ips de usuarios na bitácora de Drupal ● Invisimail( invisimail ) ● Oculta emails a bots vía Javascript => mailto ● Encrypted text( encrypted_text ) ● Crear un campo cuxos datos almacénanse cifrados na base de datos https://www.drupal.org/node/597706 Privacidade
 • 29. CURSO DRUPAL 7 AVANZADO SEGURIDADE EN DRUPAL XI - CONSELLOS e MÓDULOS Detectión e prevención ● MD5 Check( md5check ) ● Xenerar sumas MD5 de módulos e comproba alteracións. Os reportes envíanse como security error á bitácora do sistema ● Hacked ( hacked ) ● Escanea a instalación de Drupal na busca de cambios en módulos e temas. ● Security( security ) ● Security Information Report do sitio. ● Coder( coder ) ● Módulo para desenvolvedores que axuda a atopar e depurar erros. https://www.drupal.org/node/597706
 • 30. CURSO DRUPAL 7 AVANZADO SEGURIDADE EN DRUPAL XII - CONSELLOS e MÓDULOS Aspectos legais ● Legal( legal ) ● Mostra termos e condicións do rexistro no sitio ● Terms of use( terms_of_use ) ● Similar ao módulo Legal pero a información almacénase nun módulo https://www.drupal.org/node/597706