z. h“; 
w- vt «ma, 
e. ) _ ¿“a , 
.. >C. Ikvoarj ¡
" UG ñ; '
- ‘Sa. .
l " : >s

 

 

- I _ l; ‘Fi; 

L’
qUC «n03 ¿nt ¿‘J

“lino cx l r g , » . '
 i? ’ ‘ ‘j P «(fu codo uno (ÉL ellos
x " ' ' r’ «¡a «—  v . ,
"""‘ a Í’ ugi ...
¡j- _, ._, a, ” rJ r¡¿1_. ’ (fl ptcL‘ ‘AO 9h

i ' l‘ g ‘4 iv Á ‘¡Ii "i ' u l 4‘ r
i V‘ ú‘ ' ' ¿Llj ‘li MHZ’ l l 
Í -( v....
l‘ ‘> 
(E: C Aca. ) CK ‘fi ¡. ‘Q‘. c‘¡0 ¿l

l. . PL . . I“. “A

(a

. _ j
. ‘) , .,Q 50? Pro ¡Qégóqïi ¡¡»Q"¡¡YQ5 ‘¡,...
' s D r '

K‘ 1
‘"‘ | í y U

t * W ' D‘: d‘ l
‘ ". _¿)_ . . , I,. I ifli- Ó

r‘ i‘ °«'*'lx"‘» ‘-- C ‘x JC
‘C1 L ‘A ri‘...
lil xl ‘lrv-¡rrl l ’
I nu n I¡ vr N: llr 4
l
lx 'I ‘H i lLÍ ‘L’ ‘I ‘Í l’
-- I‘ y‘ f, y}, f ' . 
l y, F ‘
I - w l ¡ps ...
" II ', l("l (I ' f
l
j. I , l w -, 
- w
 — rin! .l i , 

- 1 _

 &auk 50m 0b FmP, Cd¿_L‘. ¡,3 eiübLuoü oie lo’) x)c| ,...
.1, __ M. ‘
u (l A . l- l
 « ‘v ii ’
, '- w . lv J '
‘ H (1 , L v l u
¡ I  l

l

¿jQuc x‘: l. m.c dual-co

_j. l ...
t‘ I» ¡_ _‘ l: -_
l ‘ l. ‘ I< . ; , x ’
 , '
' I . j

 ll u‘

 í‘. AFI ' . ¡(x ¡. '( ¡qui I (l. A’, o
. ' ‘ 4
‘f...
“II

í
I If
 . ". 
m»
SF‘
_‘( '
v. Úixocxóüó
Í
7‘ "1 “i ’« i
c. s o‘ '. r
. ‘ . 
,1‘ . WC '
y. .4 «A I_ , « g
— l
4f...
l 

l “C CI( ¡Q

r: 

 . . ‘ . 

 
 

“Ï: _ ¡‘Hrïr ‘r
‘ ' ' "‘ >’ i ' l I II. ..
" ‘í t" ‘s «Mix un . ¡ j _
 * '

__...
. x
v
f

v
_
_ i ‘. ., _
‘ 1
‘ ‘Qïon
I‘ _-¿¡a
,1 ' rt'(

’_ I’ f: 
xa‘ I
-- l PrCSIOrN

f‘

L __

{ji f , 
ÍCX’. 

übbO...
‘ j l l ( u 
‘ , l l
i l . s . I , 
l
 l ‘u c j l ( f“ ‘K-
l I ( i , - j k ‘ ¡n
' ‘ r
, ¡ l (l ‘ ‘il rr‘
' i j ¡ , ll‘...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

preguntas sobre la materia

67 visualizaciones

Publicado el

cuestionario de fisica

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
67
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
12
Acciones
Compartido
0
Descargas
0
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

preguntas sobre la materia

 1. 1. z. h“; w- vt «ma, e. ) _ ¿“a , .. >C. Ikvoarj ¡ " UG ñ; ' - ‘Sa. . l " : >s - I _ l; ‘Fi; L’
 2. 2. qUC «n03 ¿nt ¿‘J “lino cx l r g , » . ' i? ’ ‘ ‘j P «(fu codo uno (ÉL ellos x " ' ' r’ «¡a «— v . , """‘ a Í’ ugi . ',w "lu, l ‘ A , l ' f’ ’ g r ‘ ‘ ‘ ‘ ' ‘ "- rr ' l l . l l, - ‘ v ‘ñ u a u f’: x C ‘I z 4 HX”! n h” h “' “ ¿tr l ¡ _ , . . . . V W -quC“-C Ü} _ (¡ÁQÓC 3,1 (dv. w. j -: i. (.1, ' l ‘ Cs A QC)O U‘i'(ln('n( ¡“(ÜHWH Li, ic, u, . ¡“(uuu Vbksmen C 5 kub omic (n! ‘( . .. v "¿, - h PV: ¡con t: el tsc. óc . , » , _ I ‘j l ' («”“°L¿ ÜÜVu "lc-t" . f . r. A flv p)’ 7 _, ¡“OVLHAÜB thihcït Or. .- h, ' t- '. - A. “ . . .73’ or tnlofcs «rol Jim o “r c-‘c T -e ' v0 . fV‘C| '7 . ‘ .1 (¡a (Czïpscpfiïi que :0 . -. . ‘ l‘ . " 73d a ---ry, .3- ; l r i ‘ l ' C‘) "o ”-_. ¡ PonO- LA y ‘OI (‘J l? ) P7). La. Pur a‘, u ra °"'Ïr; . t. (A ¡‘Ii-HCD Lo; Ca-¿’gcb son Cluáo; Qlionwïnii’. corvorrbñvlf S a“; Irumïwenfian conde; Combos d‘: ctvoïxfiod Lon la CrS‘CI’ 9 l‘ Ïrflbrvüqufll E’ “WDÜIG t’; (¡r " BLU (¡O iUiaü J-IH lo: N‘ "JUDO ‘¡if ‘wo ¿C ¡ (4 ' l i ‘t’ , ', a! qu, ” div ‘CH, ‘(Nam PT OFCtÍoOO n’. 4m‘, {M}; 3‘ ¡ r r T354‘, ('0( . ¿nnIPOAG Y CIO (En) -"n . ‘ (ft ILL)‘ c‘ - "e . . ‘(nl fin ‘.4: 1". hau-ao- ‘ñmLWn- r v lu l- cf‘. ‘ . .' in“. Iuiu I’ "In: «¡Fin ‘UÍWlP-fltnif Q lt ‘«. nO'¡-C" lr- M69. hit‘ 11". MMA)‘: "“"“lp l
 3. 3. ¡j- _, ._, a, ” rJ r¡¿1_. ’ (fl ptcL‘ ‘AO 9h i ' l‘ g ‘4 iv Á ‘¡Ii "i ' u l 4‘ r i V‘ ú‘ ' ' ¿Llj ‘li MHZ’ l l Í -( v. .>, . I IHLWJ“ l’ _ «k m > , « .1 i. ‘ . , l k1‘ (‘l n ¡‘(Hui (‘ll u ‘ ¡li ‘ Mi mv, r >_ ‘i u ‘ ‘y ‘Í ‘És’: J N c E“ ‘DOMÓ- ¡cogida . _ A l t‘) g. piCllbr L ' ¡o I’ m: ‘ u ' . .-g ' l ("ADIÓS la. I. CH. n ' l‘ ¿ " T fxr r x O ‘l l _)( (I, - l’ Í p l f " >' l ’ , , l ‘ P_’¡C [I 34" o‘, , ([1 r __ _. ,_-_ 1:2‘: , .»LCCZ r h: L“ c‘ ' ' A) Q , r u onótnsoczon- f‘ _ _ ¿ ‘r '- n urvVC-O cu" 7.! t. «“'“'. «-'; « 3 o «z c; d‘ 22*‘ "9 r f‘ . -. 0m ‘ronuo ‘i'“»"': .:'o Ca ‘"00 MCPT v°fi>c"'5 ' * EL“ " ‘ I Í - l- . r,'r "über ')< (v0 "¿n00 ‘,2’ "i PrC” «a0 l’ '-—0 a K‘ V‘. ‘J ‘ uC 1 r"°"/ J((Ï n“ (J l‘ r‘ o'Ï. O QN-¿‘Cf-O ° ‘ïïnï/ E’ 13 iotnfxr-O («Ulii- n53” N i‘ (‘v . . (n; l ‘J bi" ‘T030 C. ‘ i '_ C ‘,0’, v LCI. un Jl. PI - - AK f - , . ' 7 l. ‘ . ' lfï l V’ c‘ u. «. «A wc « "or-w >° . _ 1 - i I . ,- / ¿'J. r-/ OC'O° ‘ y - ' — ' . ‘ i 1 C . oxm. in». m www w 1 ‘l 3A’) ’_ t , - -, Jr I l r l: y, I¡ 'l ‘¡Ír/ r7,“ ' r"° P‘ . l I r u V ¡’l f. l ‘k- l‘ ' 3' l l f 1 . 1 ‘l’! lu 441i! ‘i bl O ‘l’ t‘ , I, u z ' ' 1 I, jr; gi M‘. ,- l. II ;
 4. 4. l‘ ‘> (E: C Aca. ) CK ‘fi ¡. ‘Q‘. c‘¡0 ¿l l. . PL . . I“. “A (a . _ j . ‘) , .,Q 50? Pro ¡Qégóqïi ¡¡»Q"¡¡YQ5 ‘¡,5 I: «TWCFliCOl Q flan u| ¡_: _ ¿_'_, W‘ r : _ 34g! qm“ " la c, E. “ x ( ‘i f“ l» Ai‘»*"‘»v í. m inhnym, ‘v! u‘ (I . r . ¡. ' ‘qvniuuv- Kx‘ {t wait. ‘ w f, c“, ¿y ,1 (¡l i, » j, .V «I "e >C-«O "(U ¡"l 5.. ._¿‘ '-. .. .,. .. A , (‘. . , . . . ‘¡p v uuu‘: ((3.4; M. . _g—, ,. . j , . lu. ‘ p, “ lg, ¿s ¡‘VLVJISKÑ-"OCI ¡u r. « u- , . . . -: 7-. -. | J i’ Cïitnbtolx La l. -. proprtd. uar ¡.9 ‘I s . .l lo. » lr. Oïqfun m Ligar P" (‘l faPgmo Lilo. " M. (mi: ¿y i i911. "q, ii: oc. ¿(‘Li L 3er u- t Ok j -l mr. l 5, I, (‘«. ,r. <. JL line-m) vaig-C ¡‘C ü Ca ’ pvcpaéoó o. L. ‘luïai l, c. P- mode , s ¡En r m, » funtldg. '_, ¿»león L‘. (¡íC-CJC C r 3N"1'krTLO Mi! rc- - l r tmb-a u-"c. iucru. ‘PQ. J . ÏrV-lj, » n’ L: LMJNÏLIU ¡ l ‘ f‘ r>, ¡v. .¿, -.xg 4»'_ J Pflgfyqdod '31’ ¿»lun- «c, Qvq el fiqg, D. ‘A132 5'10‘ ‘a’ "/ ""PC (‘O PQ4"JQ ii‘! (‘i ñ‘ Kr"c -"'a'/ Earl‘ '-(. auf, (d: "i (‘mi iOuI‘. lo’. iunlrtf- fn. .¡ -n ‘l . ' ¿í r. _ “hy, ' ", (¡. I<°_¡ ¡‘tu ', ¡’ nui‘ (¡ü {Nati C , , ¡ t}: M‘ ¡‘un f". lzl P. "(Á ¡x ‘A, ' Mini31"; ' “"1 r r «.2: ' o ‘I'm/ W, 'ilIUI»‘iF¡PÍ(,1h¡'ic )"“ " l h. , ¡' 7'. '1”Jfra0,w"‘°"¿v‘ l
 5. 5. ' s D r ' K‘ 1 ‘"‘ | í y U t * W ' D‘: d‘ l ‘ ". _¿)_ . . , I,. I ifli- Ó r‘ i‘ °«'*'lx"‘» ‘-- C ‘x JC ‘C1 L ‘A ri‘ K M‘ Lfw I ll v; JI t)‘ i’. i . (¡ (¡I I. if Pp )r'. .('f. in) j ' E‘ ' . l— Z .4 1 ¡(Mi (km ini imh ' l lv‘ i‘. I‘ "l k‘: í‘rl ll . . psx». r i ’, n v v" A lr‘ — n? y ‘i’ v. a bw-Áut. h; C. V Cl Ci ¡(A Cf"‘*’ x (- i i. ’ ' _r, Í 5 ‘(E ‘i’ “ a‘ ¡LL ' - " l. |cl' LTKIDÓ 8-3 ¿’- Blu. 1C’ y ‘solo l Ñfncr- _C. 1C) , b] Tc-QPIQÓDÓQ S "mie nSwO 3 l y JCA ‘JqK-Ï IÓ :4 ‘TL/ f (‘TÚ I‘ FFNI n? " C "o (o a‘ S. “ l": l: ', a/;0c"o (Jimi. no, HPC '—' v“ '*"FÏI 9°’ lo QLC z ,01,“ f, .w. «.—, . (‘e 'l(‘o“f'üüit 0‘ ‘J-‘ubï- “"-‘ ' 'v l A¡_ f) r G , V(¡, .01) . .¿i3¿_: %t'/ ’v U‘; j P0‘ --“"‘. I: '. 7Q! ‘ (¡"42 uUI/ “Ü “Ka-i 105i f r 'I( ' [A , ¡J i_, _ '_ Ux(‘ ‘o r (‘AA f (.1. Lil-O t (u OL ‘C fl3‘[ I‘; . V . lll: ii. lfkifl. ’ (J ’“"(" . ' orjbg "Woioiu. ‘ i’; l ' . z. ' " Í ' ¡j í’ n, r :1‘: o l) C" f)" I-Ï‘Ï --"‘ ‘l"v“'3« Ï "I , , Í- . i«. .. -‘ ¡‘l («e -u‘t<'nr un (SND f'c-(. lc-si. x . . a V ‘l ¿I f»! " ' “
 6. 6. lil xl ‘lrv-¡rrl l ’ I nu n I¡ vr N: llr 4 l lx 'I ‘H i lLÍ ‘L’ ‘I ‘Í l’ -- I‘ y‘ f, y}, f ' . l y, F ‘ I - w l ¡ps n ’ . -'r) r , r r"c¡v_, Cr " 1 ' Ci, ‘ ¿v ‘C < 4')‘, . -, - l"’Ü', ('. r a u‘ 1 . no. n‘ r-c ,5 ‘.5; P omo, ;_c'-'c , l 7 ’ . V‘ ‘, _g'_-F_' I i‘ ¡QJU x ‘ . "eq ¿ug ¿Q lg; üka‘) qu: (¿nuit «cpm Se xfijiffiwÏf‘ , _ f‘ . 5-» _t¿«-. ;(_’, ‘I l CiU ‘f '- A. (der. “jul o: loq iïícwict, y it, ¡’Luca "L C-"wv-d l, " "una. In. ‘y. lllnic km0 “(viv 3° Ku Nave? I l l » ‘la _ ' ¡“(J K . j I‘ . ' ‘I "- I- Uf'anh Ut‘ &; Q0í(‘€AI ‘QC Cr‘ OPi-CM 0”" ‘IM/ rra Jm: M. (; Jlu' qu (‘De 1"" (NHju-‘ul mi t’ b“! (i ¡‘fluir f; it“ l! » LrÁIU-ól- OI f*‘¡-. -xplo "i im‘ ‘ I} ‘ k
 7. 7. " II ', l("l (I ' f l j. I , l w -, - w — rin! .l i , - 1 _ &auk 50m 0b FmP, Cd¿_L‘. ¡,3 eiübLuoü oie lo’) x)c| ,do_ W (l | r n l‘ * f“ l “¡,3 c, ""( (s'°“ u‘ LW-H V 'i tiulr lr l‘ IL- c. .0“ - ' ' W)" n f" ‘ ‘C a v l ¡"üfzo Ïtru nn . -,, p . - ‘x m g, v ÓCÓvDTNQ cr‘? ' "Ü ' (A r. l‘ ’ V)’ mit. ‘ n burn ‘w n ‘ . ‘ r» ‘acuario S’. ¿’J nc Cow! ‘L. *'. r h‘ rr r. r . —0“'CL. ._, ‘J LA . gi i Il Q I’ I‘ - Lili Í, l" vic. -rÏ‘ » ¡C r ' V‘) ‘lxcnbfiln ¡r l . _., ', 41. É, " 1"- ‘c/ e g qgwuï’. y; u‘ «¿M16 ; C.x€tv1_g l) c. JJ. cn _. - LQÏ ug? ‘ lo ¿NÍÏIÏn ' / D) LO-«¡Prisión r. ¡- _ _ , .¡¡, .'_. J fi¿¡(; :.-> ‘o j r ¡‘o 0‘, _L¿-Qn. (0 99;" _g. f‘4‘¿'¿ s. “ -r >/ _.4"' "m u u- ’ una u <. cuLc-ów «JK ucï l ¿»Ta-P CCJÏ‘ ‘ f a. ‘ ,1‘. ' r _ ¡ ‘l ‘¿h-MJU rJ I , ‘_¡‘ ikn—_f‘n‘x u pjr "¿i v‘- ‘¿Gcocmocion un-iwlfi? l ,1, a, ” Vw", ¡’v ¡ ‘ur ‘r. ;, !‘<()(rv"D(. f,v"- l" in? «K1 ¡ . ),, , , v; I, filwi t} lI 1"’ l ¡P l . ‘.. :1 Vr, «, ,.«. ;.« -, - «MCL». 4ta. »: A‘
 8. 8. .1, __ M. ‘ u (l A . l- l « ‘v ii ’ , '- w . lv J ' ‘ H (1 , L v l u ¡ I l l ¿jQuc x‘: l. m.c dual-co _j. l lr '_¡(, u. i, ". "'—‘ . _': j"--. . I .3" (‘Ïlojgflo c): ‘¡Dona k’: _, - FT, vÍ-v". 'i‘lt ”r: , (¡ M} , ‘ . T» j, . l; 1,; '32 » . -( Npuzl- x- , -1 ¡"nPRQFIQDQÓCS ¡»Anglicana dc «salariales (¿eu-sidad modelo ¿l ‘¡°‘«"‘3 Qccro ‘ . *_ . . «w g; ‘y! ’ «v. v -’; ' n. ,cuw MW gtñvïnu m. (ali v I ( Lin " i‘ ¡ID (CW «K (L-‘ail ICÏAÓ 4:. "u DC . 't ‘t ' L“? tj l / . nos» a 5- , (I. ulCC (x i .1“ LC á" lu «lima . on p’ f . .. , j. «r u limit, ¡VW mía. (al 1 W. s s , , r , lupe al acmc, x‘ . lw : p! ) ‘¡Jill "I1"iÚ) vlIÉ 0. (¡i " , y, t. í I, ur, / , ,, n c - al (ñ ‘l '
 9. 9. t‘ I» ¡_ _‘ l: -_ l ‘ l. ‘ I< . ; , x ’ , ' ' I . j ll u‘ í‘. AFI ' . ¡(x ¡. '( ¡qui I (l. A’, o . ' ‘ 4 ‘f i‘ ‘ ‘ ' ’ (r1 í Lv, .l ‘¡l ¡ñ n! W ¿ ‘ . k! I v. ‘ >(-¡ r; l‘ I ‘ . . n . i I’ l (x f, I, j ¡pr l ‘ l » l‘ ll» 1' ' " ' a i‘ f‘. M? . 'I« i n , il: Jl ¡H _ ¡v i ¡‘-4 ‘ _ “°" ¡’Nx OI‘ k5 x‘ "HA Ll N“ i-("r I(' Mil‘ ii ' IN '74 ‘. 'A CII f‘ n lcanwoci“ « . l r‘ . ' «I a , OAOCQ (tu iwt lÍgI F L l lr / ¡ J t K ‘aki-i M03 JfV “" > x; (‘Declaro f. t l I K-¡j La nw. ‘QICl Ü"’rv “(" C “i. 5:15,)‘ Ï‘. '_j'v__- Dig. - ‘ J f) V l". _'_‘c| ‘ L. ’ ‘CN’ ¿‘Í Í! ‘ r (¿Airüig un: phñxictal i’ r‘; of''Gz ‘lI (¡w j xlryifl y‘ F: Hueso . / i , ,. 1h . ¡ _¡ _ 6 ‘N. m a c ‘(uuu o o t/ y: m. si oro-ño I «ou . C v » , l ' ' VJ "'r‘ r I; ¿’h Q LÏQGXG loa ‘ ¿{WB 3 . , . -, M I)’, - ¡("CW-J Out tampico f: our Frei-zu. t * J ¡jl _ , ¡J , » m. ‘ ¡r! LV: (3 (a, (j ((3. u (0,0 flj‘ x-Or‘: ‘- n IUCIDJ ' ’ . l _ 4 _ , , ¡ ,1 j", n u" icpor ñ« «Él F-"iÓ O‘ '—. -‘.3"‘, ’ uh‘ u‘; IC , - . t. l <.
 10. 10. “II í I If . ". m» SF‘ _‘( ' v. Úixocxóüó Í 7‘ "1 “i ’« i c. s o‘ '. r . ‘ . ,1‘ . WC ' y. .4 «A I_ , « g — l 4f,2rCvC-0 _' n) i ' UL» ' f . í , ' ‘¡ji ' r . f l f r . x‘ I, I, ', . (j '4r". _¡rJ(J f Ïïzrsóo , —. « í f‘ l l ' (¡iii . C.LIr I’ , . t . . l _ e , p n 4 rr, ¡T ’ a 1g , . . Fk L '. ¿-s : - 5‘. Iqïi. u“"3 - 4 l x ‘¡A LL Lx‘ ¡‘Ü la)‘ CI Ï ““ 1 1 mu‘ I T r / v , - ' LA
 11. 11. l l “C CI( ¡Q r: . . ‘ . “Ï: _ ¡‘Hrïr ‘r ‘ ' ' "‘ >’ i ' l I II. .. " ‘í t" ‘s «Mix un . ¡ j _ * ' __n_ (i p‘; ' . .I ‘í . tu . r ‘H r-i ¡ . : . liLtl‘lz_x' C‘ I“ k n. . ¡x V l " II , . “x3 ó , Í“! V »- . . tir: VE-fMWI ‘U 1.3% v. ‘ (A- u": n'- l v l‘ grmxcwzc; XL . r. , v a. LLcx/ v" cry-o? p l . . ÍJÁjVLYÍC ’L l ; I¿)C¿«-aclec: s*= cc. s eloíbl ¡(ob (¿le lob l} Í! f 1 r W‘ 32 Cir), ‘To gn) lucy (i) o 49 La fi . n’ . a . —,l ,2. . ,- P; ,«I, ( i - "_ u u. -4 ut‘ F0(1: C4 .1 f“, ÏÏOI")"(’. “"Ï; “IU” rI¿lQC. ¡’rxhï-Ir‘ 3 '- , . l ’ '/ "' Ü" "¡F f'f¡"‘r Oi 9p (‘JIÏ UH La" ’ (o 0C ' c. r , r, Iobfiv Mx; ‘«. ') Cc. qi/ nüOC l-‘A ; Jin’! ‘ (¡. "ln1¡oi(¿¡inr P“, llum/ g ‘v O '11‘ r y , N. » ‘¡un i‘! ¡A i’ _ 1' ¡‘l ¡iq ‘LAI. l- («D95 Czvoï n-¡AÍ/ ¿VKO 7' l'>< o. c‘: "s ‘: s"Zr« A" , ‘ i A : = u 92 (.9.- rr"; rw :1. tu Irw- tur, Jung : ovír‘3 , , .3r un
 12. 12. . x v f v _ _ i ‘. ., _ ‘ 1 ‘ ‘Qïon I‘ _-¿¡a ,1 ' rt'( ’_ I’ f: xa‘ I -- l PrCSIOrN f‘ L __ {ji f , ÍCX’. übbOluiu l v; ‘vr ' l yr , I ¡’A , (x t. - ¡ , ¿k «aii
 13. 13. ‘ j l l ( u ‘ , l l i l . s . I , l l ‘u c j l ( f“ ‘K- l I ( i , - j k ‘ ¡n ' ‘ r , ¡ l (l ‘ ‘il rr‘ ' i j ¡ , ll‘ ‘ ¡‘q n‘ p , ,» hu: cb prensa lnIdroULCc. V, ‘ " " rí- «PC, ‘Cr lfny '. ' f u. rv , . N‘ (“C3 _ ‘T f: ¡s " ¡. |‘( CIÏI, ‘¡mi! u T1 r , , , c‘ 1 ¡ __A_. ¿h ¿(fija . j , 3‘) gcs, nCP° & Q (‘q D. nnqá ’( mon qu" low , ,1 . - — , rv-i-"Vo h)! ‘ . u . _ 01' f), r, “Ï . ,1; ya ‘ h. » ' ‘ t‘ 1 i‘ ¿A 314W- I ’ ‘ A n’? ._, c J. 7 j J l ' I s 1.9‘ '> e 3 ; _g- ‘¿Q , ' LÏI C ll)‘ l 1" l _ r . , A . , l . . Z «a z, .- ', 0x u . vL- Cc- ’- l f? co- ' ¿y rj/ J a _— 1 _, _ m‘ ZH-‘Ú l ‘pm-o —. f) ‘XF Cñï 3 I, (‘x c x. j . A - v «JJ: ez: oerm ce okacion 0 empuje . r I . <_ , fl. nn o A. U‘ N, 'r ,41 E ¡al rAW/ Ï; 4‘ i '- 5 E‘ l j i‘ V. ll , r wir‘ g x r r ‘- / ' U «ZC Ó MJ"_‘“‘*J. '..0 C U-l ‘l ‘ ‘ - ', ' ‘iunlx’ OIL’ WH‘ “i y) , . . f, r . A . ,' I u I’! / - i l I l A III. ‘ ‘ Z) ¡ , ' ¡, ¡n I J A ¡ I , , , ¡ p},

×