Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Morfoloxía dos verbos irregulares

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 8 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Más de Amparo Cereixo (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Morfoloxía dos verbos irregulares

  1. 1. A M P A R O C E R E I X O S I L V A MORFOLOXÍA VERBAL. VERBOS IRREGULARES
  2. 2. VERBOS IRREGULARES  A maioría dos verbos irregulares caracterízanse por teren un radical no tema de presente e outro no tema de perfecto (Ipto-quixen-, Iantepto-quixera-, Spto – quixese-, Ifut. –quixer-).  Porén, existen verbos que teñen máis de dous radicais  No tocante aos demais constituíntes verbais (VT, MMT e MNP) adoitan ser regulares.
  3. 3. IRREGULARIDADES NA RAÍZ VERBO RAÍZ IRREGULAR CABER CAIB- COUB- P1 Iprs. / SPrs. Tema de perfecto DAR DOU DE P1 Iprs. SPrs. DICIR DIG- DI- DIX- P1 Iprs. / Sprs. P2, P3, P6 Iprs. / Ifut. / Ipospto. Tema de perfecto ESTAR ESTOU ESTIV- P1 Iprs. Tema de perfecto FACER FAG- FA- FIX- P1 Iprs. / Sprs. P2, P3, P6 Iprs. / Ifut. / Ipospto. Tema de perfecto
  4. 4. IRREGULARIDADES NA RAÍZ HABER HEI HA- HAX- HOUB- P1 Iprs. P2, P3, P6 Iprs. SPrs. Tema de perfecto IR VOU V- VAI- FU- FO- P1 Iprs. P2, P3, P6 Iprs. SPrs. P2, P3 Ipto. Tema de perfecto PODER POID- PUID- SPrs. Tema de perfecto POÑER PO- PUX- P2, P3 Iprs. Tema de prefecto PÓR POÑ- PUÑ- PUX- P1 Iprs. Icopto. Tema de perfecto
  5. 5. IRREGULARIDADES NA RAÍZ PRACER PROUG- Tema de perfecto QUERER QUEIR- QUIX- Sprs. Tema de perfecto SABER SEI SAIB- SOUB- P1 Iprs. Sprs. Tema de perfecto SER SON E SO SEX- FU- FO- ERA- P1 Iprs. P3 Iprs. P4, P5 Iprs. SPrs. P2, P3 Ipto. Tema de perfecto ICopto
  6. 6. IRREGULARIDADES NA RAÍZ TER TEÑ- TIÑ- TIV- P1, P6 Iprs. / SPrs. Icopto. Tema de perfecto TRAER TRAI- TROUX- P1 Iprs. / SPrs. Tema de perfecto VIR VEÑ- VIÑ- P1, P6 Iprs. / SPrs. Tema de perfecto PARIR PAIR- P1 Iprs. / SPrs. VALER VALL- P1 Iprs. / SPrs. VER VEX- P1 Iprs. / SPrs.
  7. 7. IRREGULARIDADES NO MNP P3 IPto -Ø- (dix-Ø-Ø-o) DAR, DICIR, FACER, POÑER/PÓR, CABER, QUERER, TRAER, HABER, PRACER, SABER, ESTAR, TER E PODER Tema de perfecto -Ɛ- (dix-Ɛ-Ø-o). A vogal abre un grao. DICIR, FACER, POÑER/PÓR, CABER, QUERER, TRAER, HABER, PRACER, SABER, ESTAR, TER E PODER Tema de perfecto -i- (v-i-ra-s / v-í-se-mos) VER Tema de perfecto -Ø- (fo-Ø- ra-des) IR e SER
  8. 8. IRREGULARIDADES NO MNP  O morfema NP só presenta irregularidades na P3 do Ipto dos pretéritos fortes: dix-Ø-Ø-o fix/quix/proug/pux/troux/houb...-Ø-Ø-o No resto das persoas e tempos mantén as desinencias comúns aos verbos regulares.

×