Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Cargando en…3
×
1 de 22

2014_sept_TallerEquitatGenere_V

0

Compartir

Descargar para leer sin conexión

Taller sobre equidad de género. ACOEC, Asociación para la Cooperación Entre Comunidades. Campaña sobre el derecho a la salud en América Latina, desde un enfoque de equidad de género y respeto a la diversidad cultural.
Taller sobre equitat de gènere. Campanya sobre el dret a la salut en Amèrica Llatina, des d'un enfoque d'equitat de gènere i respecte a la diversitat cultural

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

2014_sept_TallerEquitatGenere_V

 1. 1. EQUITAT DE GÈNERE Taller saludalesaludate.blogspot.com
 2. 2. VIOLÈNCIA DE GÈNERE Exercida principalment pel home sobre la dona, es genera per la idea de què l'home és superior física i intel·lectualment a la dona, i basant-se en açò establix una relació disfuncional de dominació, on inclús el mascle és propietari de la sexualitat de la dona amb qui conviu
 3. 3. CONSTRUINT LA IGUALTAT PREVENIM LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
 4. 4. CONCEPTES • GÈNERE totes les característiques no biològiques assignades a dones i hòmens • ESTEREOTIP les dones i els hòmens aprenen el que s’espera del seu sexe • EQUITAT DE GÈNERE la igualtat entre l’home i la dona en l’ús i control dels bens i serveis d’una societat
 5. 5. JUSTIFICACIÓ  Recordar que la transmissió d'actituds sexistes i xenòfobes es reforcen en la família i adquirixen enorme ressonància a través dels mitjans de comunicació.  Un dels Objectius de l'Educació Secundària segons la LOE, és la de respectar i valorar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells i el rebuig dels estereotips que suposen discriminació entre hòmens i dones.  Dediquem temps a la igualtat en els centres, quan tot just eixir escoltem Què has fet de menjar mamá?, falta col·laboració amb les famílies, a casa la realitat és ben distinta. Són les mares les que passen més temps amb les filles i els fills, netegen la casa i també treballen fora
 6. 6. OBJECTIUS  Desenvolupar actituds de rebuig cap a conductes discriminatòries  Descobrir la diferència com un valor d'enriquiment personal  Analitzar de forma crítica el paper dels mitjans de comunicación  Participar i potenciar actituds amb plantejaments cooperatius  Aportar idees per al canvi a relacions igualitàries, no sexistes, en un context quotidià  Tindre en compte l'adequat ús del llenguatge, la cosa que no s'anomena no existix
 7. 7. ACTIVITATS 1. Dinàmica de presentació: “la meua companyera/meu company es diu... i pensa...” 2. Dramatització: Role playing 3. Estereotips i rols: sexe/gènere 4. El que m'agrada de tu 5. La història de Pepito i Pepita 6. Joc de Rols 7. El treball que no s'anomena 8. Equitat de gènere i publicitat
 8. 8. Dramatització: Role playing
 9. 9. Objectiu: Detectar les situacions de violència i identificar les agressions en el context de la vida quotidiana. Fomentar les relacions igualitàries entre sexes i la resolució de conflictes sense violència. Passos: 1- Representar una situació en què un xic exercisca la violència contra la seua parella.
 10. 10. Conclusions: - Qualsevol situació en què estiga implicada la violència causa en les víctimes una disminució d’autoestima i de possibilitats d’èxit, que l’allunya dels seus projectes personals i professionals més íntims. - El canvi: 1º- Prendre consciència 2º- Assolir la responsabilitat 3º- Tindre en compte a l’altra persona
 11. 11. Joc de Rols
 12. 12. Objectiu: Analitzar en grups els rols que realitzen els hòmens i les dones quotidianament en les seues famílies. Passos: 1- Es formen grups de 8 persones com a màxim. Cada grup ha de representar els diferents integrants de la família: mare/pare, filla/fill, iaos/iaes, etc. 2- Es peguen tarjetons al pit amb les tasques que cadascú ha de realitzar, s’han d'adaptar a la realitat de la vida quotidiana. (Filla: estudia, arregla l’habitació, juga amb nines...) (Pare: treballa, neteja el taller, trau el fem...)
 13. 13. a.- Cad grup presenta a la seua família i les tasques que cadascú realitza. - S’intercanvien els tarjetons entre dones i homes, i es prepara una breu dramatització sobre un dia en família amb els rols intercanviats. c.- Cada grup exposa la seua dramatització Preguntes per a la reflexió: - Com es van sentir amb l’experiència d’intercanviar rols? - És possible realitzar indistintament eixes tasques per homes i dones?, per què? - Què succeiria si experimentaren els alumnes el mateix a les seues cases?
 14. 14. El treball que no s’anomena
 15. 15. Les dones del món aporten una tercera part de la força laboral i treballen les dos terceres parts del total de les hores de treball. No obstant això, una part important de l’activitat, al no ser remunerada econòmicament, no és reconeguda com treball. No solem valorar la seua dedicació a l’agricultura, la ramaderia (especialment en els països en vies de desenvolupament), a cura de la família, de la llar, a l’educació de les filles i els fills. Per això, anem a donar-les les gràcies i fer-les un xicotet homenatge. Objectiu: Reconéixer i valorar el treball no remunerat de les dones.
 16. 16. Passos: 1. El grup es senta en un cercle al terra. 2. Se fica al mig del cercle una cartolina que representa el món. 3. Es pensa en una dona, el treball de la qual no ha sigut reconegut (pot ser algú pròxim o algú simbòlic que represente a altres dones). 4. Cada un dels membres del grup es colocarà en peu i ficant-se al mig del cercle diuràn el nom de la dona a qui volen rendir homenatge i el perque. y situándose en medio del círculo dirán el nombre de la mujer a la que quieren rendir homenaje y la razón. 5. Després de donar-les les gràcies escriuiran el seu nom al món de paper. 6. En acabant, si es dessitja, es pot llegir una poesía de Gioconda Beli.
 17. 17. ACTITUDS PER A DESENVOLUPAR LA DISCRIMINACIÓ POSITIVA  No parlar en masculí y anomenar també a les xiques quan hi ha que dirigir-se al grup.  Considerar que les opinions de les xiques, encerts i despropòsits són tan importants com les dels xics.  No permetre als xics la ridiculització d’alguns comportaments comuns en les xiques.
 18. 18.  Valorar qualitats femenines en els xics i no considerar-les roïnes  Potenciar l'expressió dels sentiments i emocions en xics i xiques  Corregir els comentaris despectius que els hòmens fan de les dones i plantejar-los a debat públic  Reconéixer la capacitat d'iniciativa com un valor positiu també per a elles  Educar l'home per a assumir responsabilitats familiars i en les tasques del llar
 19. 19. saludalesaludate.blogspot.com Facebook: AcoecOngd Twitter: @AcoecOngd www.acoec.org

×