Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Masculinitats

58.012 visualizaciones

Publicado el

Presentación en catalán sobre la superación de la masculinidad tradicional y la tarea de construir nuevas masculinidades. Se incluyen enlaces a páginas web y blogs elaborados por Enrique Jimeno, autor de la presentación.

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Masculinitats

 1. 1. MASCULINI TATS? Enrique Jimeno <ul><li>http://blocs.xtec.cat/masculinitats/2007/11/03/presentacio/ </li></ul>
 2. 2. MASCULINITATS <ul><li>pressupost bàsic: qüestionament profund dels patrons de conducta associats a la masculinitat tradicional , que s'ha sumit en una crisi irreversible .  </li></ul><ul><li>urgeix gestar nous models de masculinitat </li></ul><ul><li>si els homes volem  </li></ul><ul><li>viure satisfactòriament i </li></ul><ul><li>construir relacions equilibrades i saludables </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Per realitzar aquesta tasca, es proposen dos criteris : </li></ul><ul><li>PROPICIAR LA IMPLICACIÓ MASCULINA Els homes haurien d'estar especialment interessats a accelerar aquest canvi , perquè les antigues pautes de conducta constitueixen una font de frustració i dolor per a ells mateixos </li></ul><ul><li>TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB LES DONES Aquest canvi exigeix el treball conjunt d'homes i dones, de nois i noies, perquè com afirma Empar Tomé: “no es pot completar un canvi en un dels gèneres, si l'altre no evoluciona també”. </li></ul>MASCULINITATS
 4. 4. MASCULINI TATS <ul><li>A TRAVÉS DELS MATERIALS DISSENYATS S'INTENTA: </li></ul><ul><li>Confrontar a l'alumnat –nois i noies- amb les seves pròpies percepcions i vivències. </li></ul><ul><li>http://blocs.xtec.cat/masculinitats/quina-es-la-teva-visio-de-la-masculinitat-i-de-les-relacions-de-genere/ </li></ul>
 5. 5. MASCULINI TATS <ul><li>2. Introduir eines conceptuals com les nocions de gènere, identitat sexual, estereotip, patró de conducta, prejudici, sexisme... </li></ul><ul><li>http://nois-masculinitats.blogspot.com/2008/09/sexe-i-gnere-introducci.html </li></ul>
 6. 6. MASCULINI TATS <ul><li>Ensenyar a identificar els trets i patrons de conducta que caracteritzen els models de la masculinitat hegemònica </li></ul><ul><li>http://nois-masculinitats.blogspot.com/2008/09/fitxa-per-identificar-trets-associats.html </li></ul>
 7. 7. MASCULINI TATS <ul><li>http://nois-masculinitats.blogspot.com/2008/09/activitat-sobre-lestereotip-dominant.html </li></ul>
 8. 8. MASCULINI TATS <ul><li>4. Descobrir com es vehiculen i transmeten aquests patrons de conducta a través dels mitjans de comunicació, de la publicitat, de la música amb especial èmfasi en les sèries de televisió , i analitzar els seus personatges amb les fitxes que ells mateixos han confeccionat. </li></ul>El cor de la ciutat i la perspectiva de gènere http :// www .biblioteca. universia .net/ html _ bura / ficha / params / id /19404. html Les referències a la publicitat també s’aprofiten per fer al·lusió a la pornografia i als seus codis de submissió i domini vers la dona
 9. 9. MASCULINI TATS Segons... “Andrés Montero, la imagen muestra claramente una situación de dominio. &quot;No hay una agresión explícita pero sí una posición de dominio, y normalizado, aceptado por el grupo que arropa la acción : esos son los códigos que se transmiten y los que recibe el observador&quot;, dice. El psicólogo no cree que sea una casualidad que el grupo y el dominador sean hombres y la dominada, mujer. &quot;Por mucho que estos modistos digan que en España estamos atrasados, la modernidad la habrían podido poner de manifiesto invirtiendo los papeles. En realidad es un anuncio bastante antiguo que reproduce códigos culturales que van en contra de la igualdad , según los cuales una determinada posición de fuerza por parte del macho excitará a la hembra . Es un código erótico totalmente masculino que cosifica a la mujer , pues presupone que ella no tiene código erótico más allá de éste. La leve actitud desafiante de ella no es más que la aceptación de que ganará él, pero es una resistencia necesaria para que el dominador sea consciente de su poder . Lo que cuenta aquí no es el sexo sino la instrumentalización del erotismo para conseguir poder &quot;. La presencia del resto del grupo es el aplauso a la exhibición de ésa fuerza , analiza Montero, pues el macho de la cuadrilla no es sólo el que tiene la fuerza sino el que la puede mostrar. La imagen externa, apunta, es irrelevante: &quot;El anuncio se dirige al chico de hoy con los valores de siempre , sus códigos son medievales: de hecho, podrían vestir armadura, en lugar de D&G, y llevarse a la chica a la hoguera.» La Vanguardia (23-2-2007)
 10. 10. MASCULINI TATS <ul><li>5. Apropar a l’alumnat a la discussió sobre si l'home neix o es fa , ara que s'estan publicant tants llibres sobre el cervell masculí i femení. Amb aquesta intenció, s‘els anima a debatre sobre el pes del substrat biològic i el de l'educació a partir d’una selecció de texts recents . L’objectiu és que l’alumnat s’adoni que són híbrids de biologia i cultura , i que la nostra responsabilitat és incidir en els patrons culturals, perquè estem menys determinats del que sembla. . </li></ul>
 11. 11. MASCULINI TATS <ul><li>6. Mostrar que, tot i el que tendim a pensar, la masculinitat no ha tingut ni té una formulació única, sinó plural i diversa . Amb aquest objectiu, els proposem recórrer les construccions culturals de la masculinitat a través de l'obra de David D. Gilmore: Fer-se home. </li></ul><ul><li>http://nois-masculinitats.blogspot.com/2008/09/masculinitats-i-diversitat-cultural_05.html </li></ul>
 12. 12. <ul><li>http://nois-masculinitats.blogspot.com/2008/05/nois-honor-i-masculinitat-tradicional.html </li></ul>
 13. 13. <ul><li>http:// chicosymasculinidades . blogspot . com /2009/02/hacerse-hombre-en- mongolia . html </li></ul>
 14. 14. MASCULINI TATS <ul><li>Situar a l’alumnat davant les diverses manifestacions de la violència masculina directa o indirecta (física o psicològica), en el seu propi medi escolar . </li></ul><ul><li>Anàlisi de les regles del joc de la masculinitat agressiva adolescent ... </li></ul><ul><li>la burla , </li></ul><ul><li>l'insult </li></ul><ul><li>i les provocacions, per imposar-se a altres i reforçar la seva autoestima i reputació; i a les </li></ul><ul><li>quals poden seguir : </li></ul><ul><li>les amenaces, </li></ul><ul><li>les sacsejades, </li></ul><ul><li>les baralles i </li></ul><ul><li>les agressions més serioses </li></ul><ul><li>davant el qual s'imposa el mandat de no ser gallina i mantenir l'honor . </li></ul><ul><li>Aquests codis de conducta incorporen altres pautes masclistes com </li></ul><ul><li>tractar a les noies com a objectes sexuals </li></ul><ul><li>o fer-se el dur davant el grup menyspreant a la parella . En treballar aquests continguts, no obvio l’existència d’una agressivitat femenina (més indirecta) que a vegades desconcerta als nois i amb la qual no saben interactuar . </li></ul>
 15. 15. <ul><li>http://chicosymasculinidades.blogspot.com/2008/11/puo-limpio-union-square-spartans-el.html </li></ul>
 16. 16. MASCULINI TATS <ul><li>Front les exigències de la masculinitat tradicional, se'ls invita a construir la seva masculinitat desenvolupant al màxim les seves competències emocionals. </li></ul><ul><li>Ser emocionalment autònoms ( no delegar l' equilibri emocional </li></ul><ul><li>en les noies o les dones) </li></ul><ul><li>Identificar i expressar les emocions positives i les negatives </li></ul><ul><li>Augmentar l' espontaneïtat i la connexió amb els seves emocions </li></ul><ul><li>Validar els sentiments de por i inseguretat davant les dificultats </li></ul><ul><li>Aprendre a manejar els frustracions </li></ul><ul><li>Aprendre a resoldre els conflictes de manera pacífica </li></ul><ul><li>Optar per l’ expressivitat enlloc de la màscara d'impassibilitat o duresa </li></ul><ul><li>Aprendre a expressar les pròpies necessitats i interessos </li></ul><ul><li>Desenvolupar una actitud empàtica </li></ul><ul><li>Adquirir un estil relacional comprensiu i flexible </li></ul><ul><li>Revaloritzar la delicadesa i la tendresa </li></ul><ul><li>Autoconeixement </li></ul>Per a això, utilitzem activitats de l'obra Desconeix-te a tu mateix de Manuel Güell i Joseph Muñoz.
 17. 18. MASCULINI TATS <ul><li>La crítica d’altres patrons de conducta </li></ul><ul><li>REVISIÓ DEL MANDAT DE GÈNERE D’ OCUPAR UNA POSICIÓ DOMINANT o preeminent per sistema: </li></ul><ul><ul><li>Aprendre a distingir entre autoritat i autoritarisme </li></ul></ul><ul><ul><li>Lideratge no excloent </li></ul></ul><ul><ul><li>No associar la demostració de la pròpia vàlua amb la força física o les conductes de risc </li></ul></ul><ul><ul><li>Valorar la capacitat de fer i mantenir bons amics més que el protagonisme, l'èxit i l’afirmació a l’espai públic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprendre a gaudir de les relacions tu a tu des l’equitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Apreciar la importància de la capacitat de negociació i mediació </li></ul></ul><ul><ul><li>en les relacions personals </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprendre a respectar i valorar les diferències </li></ul></ul>
 18. 20. MASCULINI TATS <ul><li>DEL MANDAT DE GÈNERE DE MOSTRAR-SE SEMPRE DUR I DE MANTENIR-SE FERMS A TOT PREU (DE “MANTENER EL TIPO”) </li></ul><ul><ul><li>Fortalesa emocional no impositiva </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprendre a admetre les pors </li></ul></ul><ul><ul><li>Saber tenir cura d’un mateix </li></ul></ul><ul><ul><li>Estar disposats a buscar ajuda i deixar-se ajudar </li></ul></ul>
 19. 21. MASCULINI TATS <ul><ul><li>REVISIÓ DEL MANDAT DE GÈNERE DE NO NECESSITAR A NINGÚ , QUE PORTA A L’AÏLLAMENT </li></ul></ul><ul><ul><li>Saber tenir cura de les relacions personals i no delegar-les en altres </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacitat de crear relacions profundes i de mantenir els vincles personals </li></ul></ul><ul><ul><li>Preocupació per crear i mantenir xarxes de recolzament </li></ul></ul>
 20. 22. MASCULINI TATS <ul><li>Mostrar la importància de ser autosuficients a nivell domèstic ja des d’ara , si no volem alienar-nos dels espais privats i reproduir els desequilibris i els estereotips de sempre en una futura relació de parella. </li></ul><ul><li>Identificar i eliminar la resistència passiva davant les responsabilitats domèstiques </li></ul><ul><li>Descobrir la necessitat d’implicar-se a nivell domèstic per no alienar-se dels espais privats . </li></ul><ul><li>Assumir una corresponsabilització plena que elimini la bretxa domèstica . </li></ul><ul><li>Aconseguir que les dones cedeixen poder en el control dels espais i temps de la llar </li></ul>
 21. 24. MASCULINI TATS <ul><li>Descobrir algunes claus que ens permeten construir relacions equilibrades i satisfactòries </li></ul><ul><li>Entendre la subjectivitat femenina i masculina </li></ul><ul><li>Identificar les formes de manipulació i domini que s’infiltren en les relacions de parella i aprendre a superar-les des del diàleg i la negociació </li></ul><ul><li>Implicació domèstica plena. </li></ul><ul><li>Valorar l’exercici ple de la paternitat i la cura dels altres (malalts, avis, familiars...). En el món de l’educació aquest és el model dominant. </li></ul><ul><li>Reclamar la cessió de temps als homes en l’educació dels fills , la gestió de la llar, les relacions familiars i la cura dels altres avis </li></ul><ul><li>Eradicar la visió pejorativa de la competència domèstica masculina </li></ul><ul><li>Projectes de vida des de l’equitat de gènere. </li></ul>
 22. 25. SEGUEIX AQUESTS ENLLAÇOS I TROBARÀS INFORMACIÓ I ACTIVITATS SOBRE AQUESTES QÜESTIONS Qüestionaris Com es construeixen les masculinitats ? Identificació de masculinitats Les identitats masculines Noves masculinitats Adolescència i masculinitats I tu, com vols ser? Recerques i masculinitats Masculinitats i internet Propostes didàctiques (p.88-178) Bibliografía (194-212) Glossari

×