Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.(20)

Publicidad

VIII Jornada de Criminologia. L'atenció a les víctimes de l'atemptat de Barcelona. Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB). Montserrat Rovira

 1. CUESB Centre d’Urgències i Emergències Socials – Ajuntament de Barcelona Març 2018
 2. El DECRET D’ ALCALDIA 25/4/2007 de Barcelona que regula la Protecció Civil Municipal, assenyala en la seva estructura organitzativa, quins són els grups operatius que intervenen en una situació d’emergència definint al CUESB com el Grup Logístic Social.
 3. Segons el Decret d’Alcaldia per a la Instrucció de la Protecció Civil Municipal de data 25/4/2007 les funcions del Servei d’Emergències són: • Assegurar el subministrament d’aliments, medicaments en general a la població. • Avituallar els grups d’actuació. • Preparar els llocs d’acollida en cas d’evacuació. Col·laborar amb el Grup Sanitari en la constitució dels llocs de confinament. • Acollir la població i la seva gestió: allotjament, proveïment d’aliments, control, serveis socials del personal del municipi. • Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del Consell assessor i CECOPAL. • Informar el responsable d’aquest grup que forma part del Consell assessor. • Complir les ordres provinents del Consell assessor i CECOPAL. • Assumir la responsabilitat de manteniment i actualització dels recursos tant propis com externs que els correspongui en qualsevol pla d’emergències. Així mateix el CUESB ha desenvolupat diferents convenis i protocols de col·laboració amb aquells serveis amb els que col·labora i s’interrelaciona.
 4. LES CAPACITATS DEL CUESB Recursos humans preparats per a la intervenció immediata: • 1 Directora • 2 Caps Territorials (BCN i AMB) • 1 Coordinadora • 1 Suport a la coordinació • 36 Tècnics auxiliars • 14 Treballadors socials • 12 Psicòlegs • 10 Caps de Torn Recursos tècnics: • Aplicatius informàtics • Sistemes de dades mitjançant tauletes • Xarxa Rescat Recursos de mobilitat: • 2 Turismes de 5 places • 1 furgoneta adaptada de 9 places • 1 tot terreny de 5 places • 2 smarts Equipament d’acollida immediata: • cobertura immediata necessitats bàsiques Recursos aliens al CUESB: • Funcionaris Municipals • Protocols i Convenis de Col·laboració per la provisió de professionals especialitzats i espais d’acollida
 5. Tot i que en un torn habitual de CUESB treballen 14 professionals, un total de 30 professionals intervenen en aquest primer dispositiu ja sigui a l’ hotel o a les dependències del CUESB. Finalment caldrà sumar a més els que s’incorporen en torn de nit. Diagrama de fluxos (segons operativa d’emergències): Recepció de l'avís Activació Assignació d'efectius i tasques Desplaçament Determinació de l'abats i ajust d'efectius Intervenció Recerca i activació de recursos d'atenció Seguiment de l' actuació Desactivació Tancament Documentació Post- intervenció
 6. La Intervenció: A les 17,20h es rep la primera comunicació referent a un atropellament massiu a Les Rambles de Barcelona. La Directora Tècnica i la Cap Municipal de Guàrdia, acorden preactivar tot l’equip disponible per estar preparats. A les 17:24 hores la Directora Tècnica contacta telefònicament amb Montse Font, Cap del Servei de Gestió d’Emergències de Protecció Civil, qui confirma immediatament que es tracta d’un ATAC TERRORISTA. A les 17:48 hores se’ns activa formalment. La Directora Tècnica arriba al CUESB i determina: • Els professionals que es desplaçaran a l’emergència. • Quins professionals es queden a central. A central es queden dos professionals que romandran a la UPA i que assumiran les tasques de suport al Comandament de l’emergència i d’atendre les trucades i les persones que s’adrecin a la central. • Així mateix es donen instruccions de bloquejar el centre i no fer cap altre atenció a nivell d’urgències i en cas d’emergència queden dos professionals més per assumir-la prèvia comunicació amb la Directora Tècnica.
 7. • A les 18:06, l’equip inicial composat per 9 professionals inclosa la Directora Tècnica, als que se’ls incorporaran de manera força immediata 6 professionals més, es desplaça a les Rambles i malgrat s’informa en un primer moment que el punt de trobada es al Liceu, finalment el Centre de Comandament Avançat s’instal·la al Hard Rock Cafe de Plaça Catalunya. • A les 18:55 hores, arriben al Hard Rock Café el tercer equip desplaçat, composat per dues professionals més. A la mateixa hora, arriba la Cap Municipal de Guàrdia, • A les 19,30h. Arriba la Cap d’Emergències al CUESB. I comunica l’obertura del CEB com a punt d’acollida de les persones que ja han rebut una primera atenció a l’hotel i d’aquelles altres que puguin requerir suport i que es puguin anar acompanyant. • Malgrat l’obertura del CEB i en coordinació amb la Cap Territorial i la Directora Tècnica, es manté l’Hotel com a punt de proximitat per continuar fent les atencions que ja s’han iniciat.
 8. Afectats de primer nivell: persones que han patit un risc vital, pèrdues inesperades, com a conseqüència del sinistre Afectats de segon nivell: Familiars i amics de les víctimes de primer grau Afectats de tercer nivell: els grups intervinents que actuen en el lloc de l'emergència Afectats de quart nivell: La comunitat Consideracions prèvies: L’atemptat a Les Rambles de Barcelona ha implicat que el CUESB realitzes la seva intervenció en primer lloc amb les persones directament afectades que es trobaven al lloc del succés, familiars de víctimes, ferits, així com també ha realitzat suport als diferents cossos intervinents, i finalment a la ciutadania que també ha anat demanant suport. Seguint la nostra operativa d’emergències.
 9. Afectats directes Familiars Grups d’actuació Comunitat Les mateixes REACCIONS les trobem pels 4 NIVELLS D’AFECTATS amb diferència de GRAU. Tipus de reaccions en situacions de crisi •REACCIONS EMOCIONALS •REACCIONS COGNITIVES •REACCIONS FISIOLÒGIQUES •REACCIONS CONDUCTUALS Tot això son respostes NORMALS a uns esdeveniments ANORMALS
 10. PSP. Procediment de Suport Psicosocial Objectiu: establir el procediment d’atenció a les persones, famílies o col·lectius, que a la ciutat de Barcelona o fora d’ella, resulten afectades per incidents crítics que provoquin tal impacte, que suposi un risc en l’equilibri emocional d’aquestes persones. Reduir el patiment de la persona i minimitzar el risc d'estrès post-traumàtic. Activació: depèn dels equips operatius desplaçats en primer lloc (SEM, MMEE, GUB, SPEIS o altres activadors qualificats) amb els quals tenim protocols i convenis signats, que són els responsables de detectar si és necessària l’activació de CUESB per suport psicosocial.
 11. FACTORS DE PROTECCIÓ EXTERNS • Rebre Primers Auxilis psicològics • Rebre pautes psico-educatives • Rebre informació de qualitat • Tornar a les rutines de la vida diària prèvia • Rebre suport i reconeixement de l’ entorn
 12. La resiliència és una capacitat amb diferents dimensions: • RELATIVA: és un procés dinàmic que pot varia al llarg de la vida • INDIVIDUAL: cada persona té una personalitat ( valors, creences, habilitats) que condicionen les seves respostes. • VARIABLE: pot variar en funció de la gravetat del succés i el nivell d’ afectació. • SUBJECTIVA: Cada persona percep el mon en funció de les seves experiències i aprenentatges. FACTORS DE PROTECCIÓ INTERNS
 13. Escenaris dia 17/8/2017 CUESB CCA Botiga RAMBLA HOTEL PALACE CEB IMLC CUESB IMLC Botigues RAMBLAS CSS I DTSS MANIFESTACIÓ “NO TINC POR” MISSA ECUMÉNICA GRUPS OPERATIUS Escenaris posteriors
 14. • Activem per primer cop a Barcelona el nostre Procediment de Resposta a Emergències Massives: el posem a prova. 725 persones ateses 80 intervencions a professionals dels grups operatius
 15. Moltes gràcies!
Publicidad