SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 5
Descargar para leer sin conexión
EUSKADIKO GURASO BANANDUEN FEDERAKUNTZA
  FEDERACION DE EUSKADI DE MADRES Y PADRES DIVORCIADAS/OS

              KIDETZA              943292496
              606731752
946569204                  943292496
             945-259831

 MOCION A FAVOR DE UNA LEY VASCA DE CUSTODIA COMPARTIDA
         POR INICIATIVA POPULAR
    ZAINTZA PARTEKATUA LEGEAREN ALDE MOZIOA


BERDINTASUNEAN AURRERATZEN- ZAINTZA PARTEKATUA
 AVANZANDO EN IGUALDAD-CUSTODIA COMPARTIDA

http://euskadikogurasobananduenfederakuntza.blogspot.com/                              1
MOZIOA

              JUSTIFIKAZIOA


Gizon eta emakumeen arteko berdintasuna, bizitzako edozein esparrutan,
demokrazia garatuen zutabea da eta gizarte bidezkoago eta zuzenago bat
lortzekotan, lehentasunezko helburua ere bai.

Aldi berean, 1989ko azaroaren 20ean, Nazio Batuen Batzar Nagusiak
aldarrikatutako Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmenak, 1990eko
azaroaren 30ean Espainiako estatuak berretsi zuenak, Estatuak behartzen
ditu haurrak bere bi gurasoekin modu erregularrean harreman pertsonalak
eta kontaktu zuzena izateko duen eskubidea gordetzera, haurraren
osotasunerako kaltegarria izango litzatekeen kasu haietan salbu.

Indarrean dagoen dibortzioaren legeak ez du konponbiderik eskaini.
Aitzitik, gatazkak eta auzi-bideak areagotu egin dira, gizon eta emakumeen
arteko desberdintasunak sorrarazten eta bidegabekeriak agerian utzi baititu
aipatu legeak.

Gai honen inguruko gogoeten ondorioz, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako
Batzar Orokorrek, Donostia, Bilbo eta Gasteizko Udalek eta Euskal
Parlamentuak banatutako kustodia lehenesten duten mozioak onartu
zituzten. Bitartean, berezko Zuzenbide forala duten Autonomia
Erkidegoek, tartean Kataluniak, Aragoik, Valentziak eta Nafarroak,
banatutako kustodiaren lege propioak elaboratu eta bideratu dituzte.

2011eko apirilean, Banatutako Gurasoen Euskadiko Federazioak ekimen
herrikoiaz gauzatutako lege proposamena erregistratu zuen euskal
ganberan: “Seme-alabak dituzten bikoteen haustura kasuetarako gurasoen
erantzukidetasunaren legea”. Euskal Parlamentuak, aho batez, legea
bideratzea erabaki zuen. Joan den azarotik hasita, 40.000 euskaldunetik
gora izan dira herri-ekimenez gauzatutako lege proposamenaren alde sinatu
dutenak horretarako Euskadiko Hauteskunde-batza zentralak baliatutako
erregistro liburuetan.
                                     2
Guzti hori dela eta, GIPUZKOAko Batzar Nagusia Osokoak: 1- Banatutako kustodia babesten eta lehenesten du eredu bezala
   banaketa eta dibortzio kasuen ondoren, adin txikikoen interesak
   gordetzeko eredu egokiena dela ulertzen duelako.

 2- Ontzat ematen du euskal herritarrek egin duten eskaera soziala,
   dagozkion konpetentzien harian, Euskadik banatutako kustodiaren
   lege bat izan dezan.


 3- Kidetzak aurkeztutako Euskal legediko zaintza partekatuaren aldeko
   lege ekintza herrikoiari beren babesa ematen diete,Euskal Autonomi
   erkidegoko legeztatze eskumena garatu,zaintza partekatua arau
   lehenetsitzat sartu,bizitza politikoan Euskal hirritaren zuzeneko
   partaidetza indartuz gure sistema demokratikoa sakondu eta
   borondatzeko jarduera solidarioak bultzatu,gizarte arazoak
   konpontzeko.


 4- Euskal Parlamentuari eskatzen dio, bere konpetentzien harian,
   ganbera horretan herri-ekimenez Banatutako Gurasoen Euskadiko
   Federazioak aurkeztu duen gurasoen erantzukidetasunaren lege
   proiektua eztabaidatu eta onar dezala.


                     Bilbon, 2012ko otsailaren 3an.


 •  Gipuzkoako Batzar Nagusiko Lehendakari andrea
 •  Lehendakariorde Andrea/Jauna
 •  Idazkari andrea/Jauna
 •  Rebeka Ubera Andrea
 •  Rafaela Romero Andrea
 •  Idoia Ormazabal Andrea
 •  Markel Olano Jauna
 •  Juan Carlos Cano Jauna


                                   3
MOCION

              JUSTIFICACION

La Igualdad sustancial entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la
vida es una constante en las democracias más desarrolladas y un objetivo
primordial en la construccion de una sociedad más justa e igualitaria

La convención sobre los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989, y ratificada
por España el 30 de Noviembre de 1990, obliga a los Estados a respetar el
derecho del niño a mantener relaciones personales y contacto directo con
ambos padres de modo regular, salvo que fuera contrario el interés superior
del niño.

Tras años de vigencia de la ley del divorcio no se ha solucionado la
conflictividad en la materia sino que se ha incrementado ya que produce
situaciones de clara injusticia y desigualdad entre hombres y mujeres

Fruto de esta reflexión tanto las Juntas Generales de Gipuzkoa , Alava y
Bizkaia, los Ayuntamientos de Bilbo, Donosti, Gasteiz y el Parlamento
Vasco aprobaron sendas mociones a favor de la custodia compartida como
norma preferente.
Mientras tanto, Comunidades autónomas con Derecho foral propio como
Cataluña, Aragón, Valencia y Navarra han aprobado sus propias leyes de
Custodia Compartida.

En Abril del 2011 la Federación de Euskadi de Madres y Padres Separados
registraría en la cámara vasca la proposición de ley por iniciativa popular
denominada “Ley de Corresponsabilidad Parental y Relaciones Familiares
en casos de ruptura de convivencia de los padres con hijos/as a su cargo”
La mesa del Parlamento vasco, por unanimidad, la admitiría a trámite.
Desde el més de Noviembre de 2011 hasta el dia de la fecha, más de 40.000
vascos/as han firmado estar a favor de la proposición de ley por iniciativa
popular en los libros de registro habilitados al efecto por la Junta Electoral
Central del Pais Vasco                                      4
Por todo ello el pleno de las Juntas Generales de Gipuzkoa:


1º-Muestra su apoyo a la custodia compartida como norma preferente tras
las separaciones/divorcios por entender que puede ser la figura más
adecuada para los intereses del/la menor.

2º-Valoran positivamente la demanda social de la ciudadanía vasca para
que Euskadi, en ejercicio de sus competencias, tenga una ley autonómica
de custodia compartida.

3º-Apoyan la iniciativa legislativa popular de ley vasca de custodia
compartida presentada por KIDETZA por desarrollar las competencias
legislativas de Euskadi, incluir la custodia compartida como norma
preferente, profundizar en nuestro sistema democrático potenciando la
participación directa de los ciudadanos/as vascos/as en la vida política y
fomentar la acción voluntaria y solidaria para resolver los problemas
sociales de Euskadi

4º-Instan al Parlamento Vasco a que, en el ejercicio de sus competencias,
debata y apruebe el proyecto de ley de corresponsabilidad parental,
presentado por iniciativa popular en esa cámara por la Federación de
Euskadi de madres y padres separados.


          En Bilbo a 3 de Febrero del 2012

          Por la Junta Directiva de KIDETZA

             Fdo.Justo Sáenz Iñiguez
              DNI 16503605R
A la atención de:
Sra presidenta de la Mesa de la Juntas Generales de Gipuzkoa
Sra/Sr Vicepresidentes.
Sra/Sr Secretarios
Sra Rebeka Ubera
Sra Rafaela Romero
Sra Idoia Ormazabal
Sr.Markel Olano
Sr.Juan Carlos Cano


                                    5

Más contenido relacionado

Destacado

Michael Gebert Tweetakademie
Michael Gebert TweetakademieMichael Gebert Tweetakademie
Michael Gebert Tweetakademie
Michael Gebert
 
En carepa no hay una empresa de organización de eventos
En carepa no hay una empresa de organización de eventosEn carepa no hay una empresa de organización de eventos
En carepa no hay una empresa de organización de eventos
karinaguirales
 
ALIANZAS TECNOLÓGICAS COMO APOYO A LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS EN UNIVERSIDADE...
ALIANZAS TECNOLÓGICAS COMO APOYO A LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS EN UNIVERSIDADE...ALIANZAS TECNOLÓGICAS COMO APOYO A LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS EN UNIVERSIDADE...
ALIANZAS TECNOLÓGICAS COMO APOYO A LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS EN UNIVERSIDADE...
anammaya
 
Fabulas de colombia y japon
Fabulas de colombia y japonFabulas de colombia y japon
Fabulas de colombia y japon
Camila111
 
Propuesta para el xviii premio al voluntariado de gipuzkoa1
Propuesta para el xviii premio al voluntariado de gipuzkoa1Propuesta para el xviii premio al voluntariado de gipuzkoa1
Propuesta para el xviii premio al voluntariado de gipuzkoa1
kidetza1
 
Integrantes loyolistas afiliados a las entidades de salud
Integrantes loyolistas afiliados a las entidades de saludIntegrantes loyolistas afiliados a las entidades de salud
Integrantes loyolistas afiliados a las entidades de salud
Natyalia8
 
Bildu astigarraga y la custodia compartida
Bildu astigarraga y la custodia compartidaBildu astigarraga y la custodia compartida
Bildu astigarraga y la custodia compartida
kidetza1
 

Destacado (20)

Michael Gebert Tweetakademie
Michael Gebert TweetakademieMichael Gebert Tweetakademie
Michael Gebert Tweetakademie
 
C reglamentocamara vasca
C reglamentocamara vascaC reglamentocamara vasca
C reglamentocamara vasca
 
NPK2015 - Z.Babagadi: Die süßen Türken
NPK2015 - Z.Babagadi: Die süßen TürkenNPK2015 - Z.Babagadi: Die süßen Türken
NPK2015 - Z.Babagadi: Die süßen Türken
 
En carepa no hay una empresa de organización de eventos
En carepa no hay una empresa de organización de eventosEn carepa no hay una empresa de organización de eventos
En carepa no hay una empresa de organización de eventos
 
Aplec 2014
Aplec 2014Aplec 2014
Aplec 2014
 
Demenz im Krankenhaus. Ein Problem?
Demenz im Krankenhaus. Ein Problem?Demenz im Krankenhaus. Ein Problem?
Demenz im Krankenhaus. Ein Problem?
 
Uso de internet cindy
Uso de internet cindyUso de internet cindy
Uso de internet cindy
 
ALIANZAS TECNOLÓGICAS COMO APOYO A LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS EN UNIVERSIDADE...
ALIANZAS TECNOLÓGICAS COMO APOYO A LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS EN UNIVERSIDADE...ALIANZAS TECNOLÓGICAS COMO APOYO A LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS EN UNIVERSIDADE...
ALIANZAS TECNOLÓGICAS COMO APOYO A LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS EN UNIVERSIDADE...
 
NÓMINA DIPUTADOS OCTUBRE
NÓMINA DIPUTADOS OCTUBRENÓMINA DIPUTADOS OCTUBRE
NÓMINA DIPUTADOS OCTUBRE
 
Fabulas de colombia y japon
Fabulas de colombia y japonFabulas de colombia y japon
Fabulas de colombia y japon
 
Le Web Launch Ok
Le Web Launch OkLe Web Launch Ok
Le Web Launch Ok
 
El proyecto de vida
El proyecto de vidaEl proyecto de vida
El proyecto de vida
 
Sanidad valencia
Sanidad valenciaSanidad valencia
Sanidad valencia
 
Estudiopsicologicocustcompartibañez2005
Estudiopsicologicocustcompartibañez2005Estudiopsicologicocustcompartibañez2005
Estudiopsicologicocustcompartibañez2005
 
Colchoneta armada
Colchoneta armadaColchoneta armada
Colchoneta armada
 
Insulquick
InsulquickInsulquick
Insulquick
 
Propuesta para el xviii premio al voluntariado de gipuzkoa1
Propuesta para el xviii premio al voluntariado de gipuzkoa1Propuesta para el xviii premio al voluntariado de gipuzkoa1
Propuesta para el xviii premio al voluntariado de gipuzkoa1
 
Integrantes loyolistas afiliados a las entidades de salud
Integrantes loyolistas afiliados a las entidades de saludIntegrantes loyolistas afiliados a las entidades de salud
Integrantes loyolistas afiliados a las entidades de salud
 
Bildu astigarraga y la custodia compartida
Bildu astigarraga y la custodia compartidaBildu astigarraga y la custodia compartida
Bildu astigarraga y la custodia compartida
 
El proyecto de tu vida
El proyecto de tu vidaEl proyecto de tu vida
El proyecto de tu vida
 

Similar a Mocion de apoyo a la custodia compartida en euskadi juntas generales de gipuzkoa

Bildu astigarraga y la custodia compartida
Bildu astigarraga y la custodia compartidaBildu astigarraga y la custodia compartida
Bildu astigarraga y la custodia compartida
kidetza1
 
Ilp vasca de corresponsabilidad parental resumen para grupos politicos 2
Ilp vasca de corresponsabilidad parental resumen para grupos politicos 2Ilp vasca de corresponsabilidad parental resumen para grupos politicos 2
Ilp vasca de corresponsabilidad parental resumen para grupos politicos 2
kidetza1
 
Ilp vasca de corresponsabilidad parental resumen para grupos politicos
Ilp vasca de corresponsabilidad parental resumen para grupos politicosIlp vasca de corresponsabilidad parental resumen para grupos politicos
Ilp vasca de corresponsabilidad parental resumen para grupos politicos
kidetza1
 
Programa jornadas 2013
Programa jornadas 2013Programa jornadas 2013
Programa jornadas 2013
kidetza1
 
Informe II de Proyecto 4, Estudios Jurídicos-Misión Sucre
Informe II de Proyecto 4, Estudios Jurídicos-Misión SucreInforme II de Proyecto 4, Estudios Jurídicos-Misión Sucre
Informe II de Proyecto 4, Estudios Jurídicos-Misión Sucre
Cultura Comunitaria
 

Similar a Mocion de apoyo a la custodia compartida en euskadi juntas generales de gipuzkoa (20)

Ley vasca de custodia compartida ya1
Ley vasca de custodia compartida ya1Ley vasca de custodia compartida ya1
Ley vasca de custodia compartida ya1
 
Copia de 2012 hautesskundeak
Copia de 2012 hautesskundeakCopia de 2012 hautesskundeak
Copia de 2012 hautesskundeak
 
Programa congreso 2016 final
Programa congreso 2016 finalPrograma congreso 2016 final
Programa congreso 2016 final
 
Bildu astigarraga y la custodia compartida
Bildu astigarraga y la custodia compartidaBildu astigarraga y la custodia compartida
Bildu astigarraga y la custodia compartida
 
Ilp vasca de corresponsabilidad parental resumen para grupos politicos 2
Ilp vasca de corresponsabilidad parental resumen para grupos politicos 2Ilp vasca de corresponsabilidad parental resumen para grupos politicos 2
Ilp vasca de corresponsabilidad parental resumen para grupos politicos 2
 
Reunion 24
Reunion 24Reunion 24
Reunion 24
 
Reuda de prensa mayo 2012
Reuda de prensa mayo 2012Reuda de prensa mayo 2012
Reuda de prensa mayo 2012
 
Ilp vasca de corresponsabilidad parental resumen para grupos politicos
Ilp vasca de corresponsabilidad parental resumen para grupos politicosIlp vasca de corresponsabilidad parental resumen para grupos politicos
Ilp vasca de corresponsabilidad parental resumen para grupos politicos
 
2015 hauteskundeak kidetza (2)
2015 hauteskundeak kidetza (2)2015 hauteskundeak kidetza (2)
2015 hauteskundeak kidetza (2)
 
Gmupd m 12.04.001
Gmupd m 12.04.001Gmupd m 12.04.001
Gmupd m 12.04.001
 
Gmupd m 12.04.001
Gmupd m 12.04.001Gmupd m 12.04.001
Gmupd m 12.04.001
 
Lehendakariaren hitzaldia - Euskalerriaren Adiskideen Elkartearen 250. urteur...
Lehendakariaren hitzaldia - Euskalerriaren Adiskideen Elkartearen 250. urteur...Lehendakariaren hitzaldia - Euskalerriaren Adiskideen Elkartearen 250. urteur...
Lehendakariaren hitzaldia - Euskalerriaren Adiskideen Elkartearen 250. urteur...
 
2011 hauteskundeak berria
2011 hauteskundeak berria2011 hauteskundeak berria
2011 hauteskundeak berria
 
Borrador Informe Subcomisión De Discapacidad
Borrador Informe Subcomisión De DiscapacidadBorrador Informe Subcomisión De Discapacidad
Borrador Informe Subcomisión De Discapacidad
 
Lehendakariaren hitzaldia - Jardunaldia: “Ahulezia: gizartea ispiluaren aurre...
Lehendakariaren hitzaldia - Jardunaldia: “Ahulezia: gizartea ispiluaren aurre...Lehendakariaren hitzaldia - Jardunaldia: “Ahulezia: gizartea ispiluaren aurre...
Lehendakariaren hitzaldia - Jardunaldia: “Ahulezia: gizartea ispiluaren aurre...
 
Programa jornadas 2013
Programa jornadas 2013Programa jornadas 2013
Programa jornadas 2013
 
Informe II de Proyecto 4, Estudios Jurídicos-Misión Sucre
Informe II de Proyecto 4, Estudios Jurídicos-Misión SucreInforme II de Proyecto 4, Estudios Jurídicos-Misión Sucre
Informe II de Proyecto 4, Estudios Jurídicos-Misión Sucre
 
Lehendakariaren hitzaldia - Hego Amerikako Euskal Zentroen Eskualdeko Bilerar...
Lehendakariaren hitzaldia - Hego Amerikako Euskal Zentroen Eskualdeko Bilerar...Lehendakariaren hitzaldia - Hego Amerikako Euskal Zentroen Eskualdeko Bilerar...
Lehendakariaren hitzaldia - Hego Amerikako Euskal Zentroen Eskualdeko Bilerar...
 
Lehendakariaren hitzaldia - Kanpoan diren Euskal Gizataldeen VI. Mundu Batza...
Lehendakariaren hitzaldia - Kanpoan diren Euskal Gizataldeen VI. Mundu Batza...Lehendakariaren hitzaldia - Kanpoan diren Euskal Gizataldeen VI. Mundu Batza...
Lehendakariaren hitzaldia - Kanpoan diren Euskal Gizataldeen VI. Mundu Batza...
 
Programa de Sumar para las elecciones vascas
Programa de Sumar para las elecciones vascasPrograma de Sumar para las elecciones vascas
Programa de Sumar para las elecciones vascas
 

Más de kidetza1

Cartel vi jornadas definitivo
Cartel vi jornadas definitivoCartel vi jornadas definitivo
Cartel vi jornadas definitivo
kidetza1
 
Las interferencias parentales y el maltrato psicologico a los menores.corregido
Las interferencias parentales y el maltrato psicologico a los menores.corregidoLas interferencias parentales y el maltrato psicologico a los menores.corregido
Las interferencias parentales y el maltrato psicologico a los menores.corregido
kidetza1
 

Más de kidetza1 (20)

Ertzantza10.04.20
Ertzantza10.04.20Ertzantza10.04.20
Ertzantza10.04.20
 
Ministerio interior 1342020
Ministerio interior 1342020Ministerio interior 1342020
Ministerio interior 1342020
 
Borrador comparecencia de kidetza.definitivo
Borrador comparecencia de kidetza.definitivoBorrador comparecencia de kidetza.definitivo
Borrador comparecencia de kidetza.definitivo
 
Nota de prensa
Nota de prensaNota de prensa
Nota de prensa
 
Contestacion gobierno
Contestacion gobiernoContestacion gobierno
Contestacion gobierno
 
Cartel vi jornadas definitivo
Cartel vi jornadas definitivoCartel vi jornadas definitivo
Cartel vi jornadas definitivo
 
Las interferencias parentales y el maltrato psicologico a los menores.corregido
Las interferencias parentales y el maltrato psicologico a los menores.corregidoLas interferencias parentales y el maltrato psicologico a los menores.corregido
Las interferencias parentales y el maltrato psicologico a los menores.corregido
 
Estudios sobre la_custodia_compartida
Estudios sobre la_custodia_compartidaEstudios sobre la_custodia_compartida
Estudios sobre la_custodia_compartida
 
Estudio suecia
Estudio sueciaEstudio suecia
Estudio suecia
 
Custoria compartida
Custoria compartidaCustoria compartida
Custoria compartida
 
Abipase mayo 2018 (3)
Abipase mayo 2018 (3)Abipase mayo 2018 (3)
Abipase mayo 2018 (3)
 
Iv plan interinstitucional de apoyo a las familias de la cae 2018 2022
Iv plan interinstitucional de apoyo a las familias de la cae 2018 2022Iv plan interinstitucional de apoyo a las familias de la cae 2018 2022
Iv plan interinstitucional de apoyo a las familias de la cae 2018 2022
 
Ley catalana
Ley catalanaLey catalana
Ley catalana
 
Ley valenciana CUSTODIA COMPARTIDA
Ley valenciana CUSTODIA COMPARTIDALey valenciana CUSTODIA COMPARTIDA
Ley valenciana CUSTODIA COMPARTIDA
 
Ley aragonesa custodia compartida
Ley aragonesa custodia compartidaLey aragonesa custodia compartida
Ley aragonesa custodia compartida
 
Acuerdo pleno familial
Acuerdo pleno familialAcuerdo pleno familial
Acuerdo pleno familial
 
Informe 2017 infancia y adolescencia
Informe 2017 infancia y adolescenciaInforme 2017 infancia y adolescencia
Informe 2017 infancia y adolescencia
 
Plan de apoyo infancia y familia
Plan de apoyo infancia y familiaPlan de apoyo infancia y familia
Plan de apoyo infancia y familia
 
Postal kidetza
Postal kidetzaPostal kidetza
Postal kidetza
 
Diciembre 2017 charla (1)
Diciembre 2017 charla (1)Diciembre 2017 charla (1)
Diciembre 2017 charla (1)
 

Mocion de apoyo a la custodia compartida en euskadi juntas generales de gipuzkoa

 • 1. EUSKADIKO GURASO BANANDUEN FEDERAKUNTZA FEDERACION DE EUSKADI DE MADRES Y PADRES DIVORCIADAS/OS KIDETZA 943292496 606731752 946569204 943292496 945-259831 MOCION A FAVOR DE UNA LEY VASCA DE CUSTODIA COMPARTIDA POR INICIATIVA POPULAR ZAINTZA PARTEKATUA LEGEAREN ALDE MOZIOA BERDINTASUNEAN AURRERATZEN- ZAINTZA PARTEKATUA AVANZANDO EN IGUALDAD-CUSTODIA COMPARTIDA http://euskadikogurasobananduenfederakuntza.blogspot.com/ 1
 • 2. MOZIOA JUSTIFIKAZIOA Gizon eta emakumeen arteko berdintasuna, bizitzako edozein esparrutan, demokrazia garatuen zutabea da eta gizarte bidezkoago eta zuzenago bat lortzekotan, lehentasunezko helburua ere bai. Aldi berean, 1989ko azaroaren 20ean, Nazio Batuen Batzar Nagusiak aldarrikatutako Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmenak, 1990eko azaroaren 30ean Espainiako estatuak berretsi zuenak, Estatuak behartzen ditu haurrak bere bi gurasoekin modu erregularrean harreman pertsonalak eta kontaktu zuzena izateko duen eskubidea gordetzera, haurraren osotasunerako kaltegarria izango litzatekeen kasu haietan salbu. Indarrean dagoen dibortzioaren legeak ez du konponbiderik eskaini. Aitzitik, gatazkak eta auzi-bideak areagotu egin dira, gizon eta emakumeen arteko desberdintasunak sorrarazten eta bidegabekeriak agerian utzi baititu aipatu legeak. Gai honen inguruko gogoeten ondorioz, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako Batzar Orokorrek, Donostia, Bilbo eta Gasteizko Udalek eta Euskal Parlamentuak banatutako kustodia lehenesten duten mozioak onartu zituzten. Bitartean, berezko Zuzenbide forala duten Autonomia Erkidegoek, tartean Kataluniak, Aragoik, Valentziak eta Nafarroak, banatutako kustodiaren lege propioak elaboratu eta bideratu dituzte. 2011eko apirilean, Banatutako Gurasoen Euskadiko Federazioak ekimen herrikoiaz gauzatutako lege proposamena erregistratu zuen euskal ganberan: “Seme-alabak dituzten bikoteen haustura kasuetarako gurasoen erantzukidetasunaren legea”. Euskal Parlamentuak, aho batez, legea bideratzea erabaki zuen. Joan den azarotik hasita, 40.000 euskaldunetik gora izan dira herri-ekimenez gauzatutako lege proposamenaren alde sinatu dutenak horretarako Euskadiko Hauteskunde-batza zentralak baliatutako erregistro liburuetan. 2
 • 3. Guzti hori dela eta, GIPUZKOAko Batzar Nagusia Osokoak: 1- Banatutako kustodia babesten eta lehenesten du eredu bezala banaketa eta dibortzio kasuen ondoren, adin txikikoen interesak gordetzeko eredu egokiena dela ulertzen duelako. 2- Ontzat ematen du euskal herritarrek egin duten eskaera soziala, dagozkion konpetentzien harian, Euskadik banatutako kustodiaren lege bat izan dezan. 3- Kidetzak aurkeztutako Euskal legediko zaintza partekatuaren aldeko lege ekintza herrikoiari beren babesa ematen diete,Euskal Autonomi erkidegoko legeztatze eskumena garatu,zaintza partekatua arau lehenetsitzat sartu,bizitza politikoan Euskal hirritaren zuzeneko partaidetza indartuz gure sistema demokratikoa sakondu eta borondatzeko jarduera solidarioak bultzatu,gizarte arazoak konpontzeko. 4- Euskal Parlamentuari eskatzen dio, bere konpetentzien harian, ganbera horretan herri-ekimenez Banatutako Gurasoen Euskadiko Federazioak aurkeztu duen gurasoen erantzukidetasunaren lege proiektua eztabaidatu eta onar dezala. Bilbon, 2012ko otsailaren 3an. • Gipuzkoako Batzar Nagusiko Lehendakari andrea • Lehendakariorde Andrea/Jauna • Idazkari andrea/Jauna • Rebeka Ubera Andrea • Rafaela Romero Andrea • Idoia Ormazabal Andrea • Markel Olano Jauna • Juan Carlos Cano Jauna 3
 • 4. MOCION JUSTIFICACION La Igualdad sustancial entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida es una constante en las democracias más desarrolladas y un objetivo primordial en la construccion de una sociedad más justa e igualitaria La convención sobre los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989, y ratificada por España el 30 de Noviembre de 1990, obliga a los Estados a respetar el derecho del niño a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo que fuera contrario el interés superior del niño. Tras años de vigencia de la ley del divorcio no se ha solucionado la conflictividad en la materia sino que se ha incrementado ya que produce situaciones de clara injusticia y desigualdad entre hombres y mujeres Fruto de esta reflexión tanto las Juntas Generales de Gipuzkoa , Alava y Bizkaia, los Ayuntamientos de Bilbo, Donosti, Gasteiz y el Parlamento Vasco aprobaron sendas mociones a favor de la custodia compartida como norma preferente. Mientras tanto, Comunidades autónomas con Derecho foral propio como Cataluña, Aragón, Valencia y Navarra han aprobado sus propias leyes de Custodia Compartida. En Abril del 2011 la Federación de Euskadi de Madres y Padres Separados registraría en la cámara vasca la proposición de ley por iniciativa popular denominada “Ley de Corresponsabilidad Parental y Relaciones Familiares en casos de ruptura de convivencia de los padres con hijos/as a su cargo” La mesa del Parlamento vasco, por unanimidad, la admitiría a trámite. Desde el més de Noviembre de 2011 hasta el dia de la fecha, más de 40.000 vascos/as han firmado estar a favor de la proposición de ley por iniciativa popular en los libros de registro habilitados al efecto por la Junta Electoral Central del Pais Vasco 4
 • 5. Por todo ello el pleno de las Juntas Generales de Gipuzkoa: 1º-Muestra su apoyo a la custodia compartida como norma preferente tras las separaciones/divorcios por entender que puede ser la figura más adecuada para los intereses del/la menor. 2º-Valoran positivamente la demanda social de la ciudadanía vasca para que Euskadi, en ejercicio de sus competencias, tenga una ley autonómica de custodia compartida. 3º-Apoyan la iniciativa legislativa popular de ley vasca de custodia compartida presentada por KIDETZA por desarrollar las competencias legislativas de Euskadi, incluir la custodia compartida como norma preferente, profundizar en nuestro sistema democrático potenciando la participación directa de los ciudadanos/as vascos/as en la vida política y fomentar la acción voluntaria y solidaria para resolver los problemas sociales de Euskadi 4º-Instan al Parlamento Vasco a que, en el ejercicio de sus competencias, debata y apruebe el proyecto de ley de corresponsabilidad parental, presentado por iniciativa popular en esa cámara por la Federación de Euskadi de madres y padres separados. En Bilbo a 3 de Febrero del 2012 Por la Junta Directiva de KIDETZA Fdo.Justo Sáenz Iñiguez DNI 16503605R A la atención de: Sra presidenta de la Mesa de la Juntas Generales de Gipuzkoa Sra/Sr Vicepresidentes. Sra/Sr Secretarios Sra Rebeka Ubera Sra Rafaela Romero Sra Idoia Ormazabal Sr.Markel Olano Sr.Juan Carlos Cano 5